Програма для студентів спеціальності «Право» ЗатвердженоСкачати 484.43 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.43 Kb.
1   2   3   4   5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

теми


Назва теми

Кількість годин

лекції

семінарисамостійна

робота

студента
Змістовний модуль 1

Проблеми судової реформи і розвитку судової системи”1


Право на справедливий суд, проблеми його забезпечення

2

2

6


2

Основи судової реформи в Україні

4

2

4


3

Проблеми розвитку судової системи

2

4

6


Підсумкове контрольне тестування (15 хв. останнього семінарського заняття)

Всього за змістовим модулем 1:


8

8

16


Змістовний модуль 2

Проблеми статусу суддів та організації правосуддя”
4

Проблеми розвитку статусу суддів

4

2

6

5


Проблеми реалізації загальних принципів правосуддя

4

4

8

6


Проблеми визначення судової юрисдикції

2

4

6


Підсумкове контрольне тестування (15 хв. останнього семінарського заняття)

Всього за змістовим модулем 2:


10

10

20

4

Всього 72 години, з них:

18

18

36

8ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВЗмістовий модуль 1


Проблеми судової реформи

і розвитку судової системи
Тема 1. Право на справедливий суд,

проблеми його забезпечення (10 год.)

Лекційне заняття 1 (2 год.)

Предмет і система навчальної дисципліни „Актуальні проблеми судоустрою”. Право на справедливий суд: його складові. Міжнародні стандарти правосуддя (документи ООН, міжнародних суддівських асоціацій, Ради Європи). Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини. Конституційні проблеми забезпечення права на справедливий суд. Проблеми законодавчого та організаційного забезпечення права на справедливий суд.Семінарське заняття 1 (2 год.)

1. Право на справедливий суд: його складові.

2. Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини.

3. Конституційні проблеми забезпечення права на справедливий суд.

4. Проблеми законодавчого та організаційного забезпечення права на справедливий суд.
Орієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів

1. Порушення Україною права на справедливий суд, констатовані у рішеннях Європейського суду з прав людини.

2. Як змінити законодавство, щоб запобігти програшам Україною справ у Європейському суді з прав людини?

3. Право на справедливий суд у Конституції та проектах змін до неї: проблеми і пропозиції.

4. Які законопроекти слід розробити, щоб створити сприятливі умови для забезпечення права на справедливий суд відповідно до міжнародних стандартів?

5. Як покращити забезпечення права на справедливий суд без внесення змін до законів?

6. Проблеми забезпечення доступності та прозорості правосуддя.
Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Ознайомтеся із основними міжнародними документами, які стосуються стандартів правосуддя (див. список рекомендованих джерел). Відвідайте сайт Консультативної ради європейських суддів http://www.coe.int/ccje.

2. Ознайомтеся з рішеннями Європейського суду з прав людини щодо порушення Україною статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (джерела: сайт Міністерства юстиції України http://www.minjust.gov.ua/0/19618 (укр. мовою); пошукова система документів Європейського суду з прав людини http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en (англ. або франц. мовами).

3. Ознайомтеся з концептуальними документами щодо проведення судової реформи під кутом зору забезпечення права на справедливий суд (див. список рекомендованих джерел).

4. Ознайомтеся із актуальними законопроектами, що стосуються забезпечення права на справедливий суд (скористайтеся пошуковою системою Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2).

Тема 2. Основи судової реформи в Україні (10 год.)
Лекційні заняття 2-3 (4 год.)

Передумови судової реформи в Україні. Етапи судової реформи. Завдання сучасного етапу судової реформи, ключові документи. Перспективи і перешкоди судової реформи в Україні.

Судові реформи у країнах Східної Європи та на теренах пострадянського простору (на прикладі Польщі, Угорщини, Словаччини, країн Балтії, Росії, Білорусі, Грузії, Молдови, Казахстану).
Семінарське заняття 2 (2 год.)

1. Передумови судової реформи в Україні.

2. Етапи судової реформи.

3. Завдання сучасного етапу судової реформи, ключові документи.

4. Судові реформи у європейських країнах та на теренах пострадянського простору.
Орієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів

1. Огляд попередніх етапів судової реформи: досягнення і невдачі.

2. Сучасний етап судової реформи: найбільш суперечливі питання.

3. Подальші заходи щодо реформування системи правосуддя в Україні: моє бачення.

4. Огляд сучасних судових реформ у європейських країнах.
Завдання для самопідготовки (4 год.)

1. Ознайомтеся із баченням завдань сучасного етапу судової реформи, що викладені у концептуальних документах (див. список рекомендованих джерел).

2. Знайдіть актуальні законопроекти, з прийняттям яких пов‘язується проведення судової реформи, та ознайомтеся з ними (скористайтеся пошуковою системою Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2).

3. Ознайомтеся із планом роботи Міністерства юстиції України на поточний рік (у частині розвитку системи правосуддя) та станом його виконання (http://www.minjust.gov.ua/0/zvitnist).

4. Ознайомтеся з розділом 15 „Judicial Reforms” (Судові реформи) у рапорті „European judicial systems” (Європейські судові системи) (http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp) – англ. мовою.

Тема 3. Проблеми розвитку судової системи (12 год.)

Лекційне заняття 4 (2 год.)

Проблеми розуміння принципів побудови системи судів. Варіанти втілення спеціалізації, територіальності, інстанційності. Система судів: проблеми організації. Співвідношення ланок та інстанцій. Проблема призначення суддів на адміністративні посади в судах. Проблеми організації органів та установ, що відповідають за підготовку, кваліфікацію і дисциплінарну відповідальність суддів. Суддівське самоврядування і Вища рада юстиції. Проблеми матеріального, фінансового, інформаційного та іншого забезпечення судів та інших установ судової системи.
Семінарські заняття 3-4 (4 год.)

1. Принципи побудови системи судів.

2. Проблеми побудови системи судів за спеціалізацією.

3. Проблеми територіальної організації системи судів загальної юрисдикції.

4. Проблема призначення суддів на адміністративні посади в судах.

5. Проблеми організації органів, які відповідають за добір суддів.

6. Проблеми та можливі перспективи організації дисциплінарних органів.

7. Проблеми реалізації права судді на суддівське самоврядування.

8. Проблеми організації Вищої ради юстиції.

9. Проблеми забезпечення судів та інших установ судової системи. Дискусійні аспекти статусу державної судової адміністрації.Підсумкове контрольне тестування (15 хв.)
Орієнтовні теми доповідей (презентацій) студентів

1. Спеціалізація судів і суддів: позитиви і негативи.

2. Побудова системи судів: три ланки чи чотири?

3. Військові суди, ювенальні суди, сімейні та інші спеціалізовані суди: чи доцільне їх створення в Україні?

4. Судді, що обіймають адміністративні посади в судах: проблеми призначення і повноважень.

5. Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада юстиції: їхня роль і чи доцільне об’єднання?

6. Склад і повноваження Вищої ради юстиції: проблеми і можливі перспективи реформування.

7. Кому довірити здійснення дисциплінарної функції щодо суддів?

8. Суддівське самоврядування: реальне чи ілюзорне?

9. Місце державної судової адміністрації у системі органів державної влади: дискусійні аспекти.

10. Як удосконалити механізми фінансового забезпечення судів?

11. Національна школа суддів України та її роль у підготовці кадрів для судової системи: проблемні аспекти.


Завдання для самопідготовки (6 год.)

1. Порівняйте положення Закону України „Про судоустрій і статус суддів”, що стосуються організації судової системи, і концептуальних документів щодо подальшого проведення судової реформи (див. список рекомендованих джерел): які ідеї реалізовано у Законі, а які – ні?

2. Знайдіть актуальні законопроекти щодо змін в організації судової системи та ознайомтеся з ними (скористайтеся пошуковою системою Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2). Проаналізуйте основні їхні ідеї.

3. Ознайомтеся з Висновком Консультативної ради європейських суддів №10 (2007) „Рада судівництва на службі у суспільства” (http://judges.org.ua/article/int_stand.pdf пер. укр. мовою http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3 англ., нім., франц., іспан. та ін. мовами) і статтею „Councils for the Judiciary in EU countries” (Ради судівництва в країнах ЄС) (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/CouncilOfJusticeEurope_en.pdf) англ. мовою.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка