Програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» ЗатвердженоСторінка6/8
Дата конвертації28.03.2017
Розмір1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2.


Дайте письмові розгорнуті відповіді на наступні запитання:

 1. Еволюція правового становища суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції у ХХ сторіччі.

 2. Проблеми правового регулювання господарської діяльності у особистих селянських господарствах.

  ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТЕМА 11
Проблеми правового регулювання господарської діяльності у сільському господарстві

(14 год.)

Проблеми законодавчого регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Юридична природа права на здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Проблеми правового регулювання внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Проблеми здійснення господарської діяльності з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції рослинництва. Проблеми здійснення господарської діяльності з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції тваринництва. Проблеми правового регулювання виробництва біопалива в Україні.


Лекція № 11 (4 год.)

Проблеми правового регулювання господарської діяльності у сільському господарстві


 1. Проблеми законодавчого регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

 2. Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

 3. Проблеми правового регулювання внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Юридична природа права на здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

 2. Проблеми здійснення господарської діяльності з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції рослинництва.

 3. Проблеми здійснення господарської діяльності з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції тваринництва.

 4. Проблеми правового регулювання виробництва біопалива в Україні.


Семінарське заняття № 11 (4 год.)

Проблеми правового регулювання господарської діяльності у сільському господарстві


 1. Проблеми законодавчого регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

 2. Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

 3. Проблеми правового регулювання внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.


Рекомендовані джерела:
а) Нормативно-правові акти: 1. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 року № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755 // Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page( з приводу патентування деяких видів підприємницької діяльності)

 3. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 року № 411-IV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 92.

 4. Про карантин рослин : Закон України від 30 червня 1993 року № 3348 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 34. — Ст. 352.

 5. Про захист рослин : Закон України від 14 жовтня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. —1998. — № 50-51. — Ст. 310.

 6. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 року № 37-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 35. — Ст.258.

 7. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10 вересня 1999 року [із змінами від 7 липня 2005 року] // Офіційний вісник України. — 1999. — № 39.

 8. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства з питань насінництва : Закон України від 17 листопада 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — № 49.

 9. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 17 червня 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — № 27

 10. Про виноград та виноградне вино : Закон України від 16 червня 2005 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради. – 2005. — № 31. – Ст. 419.

 11. Про племінну справу у тваринництві : Закон України в редакції Закону України від 21 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. — 2000. — 26 січня.

 12. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про племінну справу в тваринництві : Закон України від 5 квітня 2001 року // Голос України. – 2001. — № 82.

 13. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України в редакції Закону України від 17 січня 2002 року // Голос України. – 2002. – 12 березня. — № 46.

 14. Про ветеринарну медицину : Закон України в редакції з Закону № 361—V від 16 листопада 2006 року // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 5—6. — Ст. 53.

 15. Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки : Закон України від вiд 04.06.2009 № 1446-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 42. — Ст. 636.

 16. Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року : Закон України від 19 лютого 2004 року № 1517-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 23. — Ст. 319.

 17. Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від 21 лютого 2006 року № 3447—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 27. — Ст. 230.

 18. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин : Закон України від 4 червня 2009 року № 1445-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 42. — Ст. 635.

 19. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів : Закон України від 31 травня 2007 року № 1103-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 35. — Ст. 484.

 20. Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” : Закон України від 19 березня 2009 року № 1158-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 30. — Ст. 428.

 21. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від 6 лютого 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. — № 46. – 12 березня.

 22. Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року : Закон України від 19 лютого 2004 року № 1516-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 22. — Ст. 313.

 23. Про молоко та молочні продукти : Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. — № 47. – Ст. 513

 24. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 6 вересня 2005 року № 2809—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 50. — Ст. 533.

 25. Про дитяче харчування : Закон України від 14 вересня 2006 року № 142-V // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 44. — Ст. 433.

 26. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтвердження якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 51. — Ст. 557.

 27. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції : Закон України від 14 січня 2000 року // Відомості Верховної Ради. — 2000. — № 12 — Ст. 95.

 28. Про бджільництво : Закон України від 22 лютого 2000 року № 1492-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 21. — Ст.157.

 29. Про наркотичні засоби, психотропні речовини, і прекурсори : Закон України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 36. — Ст. 317.

 30. Про пестициди та агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст. 91.

 31. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України” : Постанова Верховної Ради України від 6 квітня 2009 року № 1240-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 38. — Ст. 544.

 32. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції : Указ Президента України від 23 лютого 2001 року // Голос України. – 2001. — № 39.

 33. Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні : Указ Президента України від 22 березня 2001 року // Урядовий кур'єр. – 2001. — № 55. – 28 берез.

 34. Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та розвиток тваринництва в 2001—2002 роках : Указ Президента України від 17 лютого 2001року // Урядовий кур’єр. – 2001. — № 41.

 35. Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. № 808 // Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/808-2009-%D0%BF

 36. Про затвердження Порядку переробки винограду, плодів та ягід на виноматеріали на давальницьких умовах : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року № 1236 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 46. — Ст. 51.

 37. Про затвердження Порядку видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2006 року № 1005 // Офіційний вісник України. —2006. — № 30. — Ст. 2135.

 38. Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 50 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 4. — Ст. 131.

 39. Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. № 114 // Електронний ресурс: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-2009-%D0%BF

 40. Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг : Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року № 468 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 37. — Ст. 1240.

 41. Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 712 // Офіційний вісник України. — 2007. — №37. — Ст. 1466.

 42. Інструкція про порядок проведення оцінки якості м'ясо-молочних продуктів : Наказ Міністерства аграрної політики України 25 квітня 2006 року № 213 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 20. — Ст. 1510.

 43. Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1195 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 76. – Ст. 2819.

 44. Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 року // ЗП. — 1996. — № 3. — Ст. 90.

 45. Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, ведення переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 року № 295 // Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/295-96-%D0%BF

 46. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 19. — Ст. 789.

 47. Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. — № 22. – 5 лютого.

 48. Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року // Урядовий кур'єр. – 2003. — № 96. — 28 трав.

 49. Про заходи щодо реалізації Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року // Офіційний вісник України. — 2002. — № 34. — Ст. 1592.

 50. Про окремі питання розвитку селекції та насінництва сільськогосподарських культур на сучасному етапі : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 1998 року № 1409 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 36.

 51. Про заходи щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру та цукрових буряків : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року // Офіційний вісник України. — 2006. — № 8. – Ст. 431.

 52. Про подолання кризового стану у тваринництві і птахівництві та стабілізацію розвитку галузі : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1997 року № 1474 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zako№1.rada.gov.ua.

 53. Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 652 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 50. — Ст. 1679.

 54. Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 978 // Офіційний вісник України. — 2008. — №86. — Ст. 2891.

 55. Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1349 // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1349-2007-%D0%BF

 56. Про затвердження переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1006 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 59. — Ст. 2347.

 57. Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України : Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 27 жовтня 2008 року № 232 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 8. — Ст. 258.

 58. Про затвердження Програми розвитку інфраструктури ринку риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції, що з них виробляється, на 2005-2010 роки : постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року № 1755 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3450.

 59. Про затвердження Правил пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур в Україні : Наказ Міністерства аграрної політики України від 22 червня 2009 року № 426 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 55. — Ст. 1924.

 60. Про затвердження Інструкції щодо діагностики, профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби: Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 4 вересня 2008 року № 180 // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0994-08

 61. Про затвердження Правил експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв : Наказ Міністерства аграрної політики України від 08 липня 2003 року № 223 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 1572.

 62. Про затвердження Порядку знищення насіння сільськогосподарських рослин, яке безпосередньо не може бути використане на продовольчі та кормові цілі : Наказ Міністерства аграрної політики України від 14 травня 2003 року № 132 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 22. — Ст. 998.

 63. Про затвердження Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахо репродуктора : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 року № 215/66 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 35. — Ст. 1646.

 64. Про затвердження Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 29 липня 2002 року № 211/61 // Офіційний вісник України. – 2002. — № 33. — Ст. 1548.

 65. Про затвердження Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва та проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів) : Наказ Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 року № 185/83 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 43. — Ст. 253.

 66. Про затвердження Інструкції із селекції бугаїв м'ясних порід : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2009 року № 41 // Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0135-09

 67. Про затвердження Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у племінному тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 14 липня 2008 року № 421 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 59. — Ст. 2005.

 68. Про затвердження Інструкції із селекції племінних бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід : Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 року № 721 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 10. — Ст. 646.

 69. Про затвердження Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання : Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 року № 720 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 10. — Ст. 645.

 70. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012  № 589 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 83. — Ст. 3366.

 71. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.01.2013 № 3 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 8. — Ст. 315.

 72. Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2011 року № 723 // Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1420-11

 73. Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней : Наказ Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 14. — Ст. 746.

 74. Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней : Наказ Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 497 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 28 квітня 2007 року № 296 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 38. — Ст. 1532.

 75. Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз : Наказ Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 5. — Ст. 284.

 76. Про затвердження Інструкції з оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства в умовах спеціалізованих контрольно-випробувальних станцій : Наказ Міністерства аграрної політики України від 6 серпня 2004 року № 290 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 34. — Ст. 2300.

 77. Інструкція з проведення тестування племінних тварин за ДНК-маркерами : Наказ Міністерства аграрної політики України 1 червня 2004 року № 197 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 78. Інструкція з проведення цитогенетичного контролю племінних тварин : Наказ Міністерства аграрної політики України 1 червня 2004 року № 197 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 79. Інструкція з проведення імуногенетичних досліджень племінних тварин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 червня 2004 року № 197 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 80. Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення генетичних досліджень у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 червня 2004 року № 197 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 81. Про затвердження Положення про сертифікат племінних ( генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629 // Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1422-11

 82. Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві: Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2003 року № 474 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 4. — Ст. 193.

 83. Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами : Наказ Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 року № 406 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 2. — Ст. 86.

 84. Про затвердження Положення про породовипробування у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 3 листопада 2003 року // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1039-03

 85. Про затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку в конярстві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 46. — Ст. 2416.

 86. Про затвердження Інструкції з бонітування норок, лисиць, песців, тхорів, єнотовидних собак, нутрій кліткового розведення, Інструкції з бонітування кролів, Інструкції з ведення племінного обліку в звірівництві та кролівництві та зразків форм племінного обліку в звірівництві та кролівництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2003 року № 351 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 43. — Ст. 2278.

 87. Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби : Наказ Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року № 342 у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 29 червня 2005 року № 289 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 38. — Ст. 2384.

 88. Про затвердження Інструкції з бонітування овець, Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві та зразків форм племінного обліку у вівчарстві та козівництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року № 242 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 33. — Ст. 1806.

 89. Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 року № 184/82 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 43. — Ст. 1872.

 90. Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 року № 184/82 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 43. — Ст. 1872.

 91. Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства країни від 7 липня 2012 року № 414

 92. Про затвердження Порядку проведення атестації виробництв, які здійснюють переробку продуктів лову : Наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003 року № 125 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 32. — Ст. 1744.

 93. Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу та Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу : Наказ Міністерства аграрної політики України від 29 травня 2003 року № 152 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1509.

 94. Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 листопада 2003 року № 124/422/194/201 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 49. — Ст. 2569.

 95. Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року // Офіційний вісник України. — 2003. — № 13. — Ст. 589.

 96. Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 28 травня 2003 року № 151 // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0470-03

 97. Про затвердження Положення про експертизу назв сортів рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 23 червня 2003 року // Офіційний вісник України. — 2003. — № 24. — Ст. 1162.

 98. Про затвердження Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 року № 390 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 15 серпня 2008 року № 515 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 6. — Ст.250.

 99. Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт : Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 41. — Ст. 1643.

 100. Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не поширюється виключне право власника : Наказ Державної служби охорони прав на сорти рослин від 12 березня 2003 року № 3-2/139-43 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 14. – Ст.639.

 101. Про затвердження Порядку перевірки збереженості сорту рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 липня 2003 року // Офіційний вісник України. — 2003. — № 36. — Ст. 1959.

 102. Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації, затверджені Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України від 20 квітня 2004 року № 49 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 19. – Ст. 1365.

 103. Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21 січня 2005 року № 23/17 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 4. — Ст. 260.

 104. Порядок ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21 січня 2005 року № 24/28/18 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 4. – Ст. 259.

 105. Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин : Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України від 14 січня 2004 року № 4 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 4. — Ст. 205.

 106. Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів : Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 07 червня 2002 року № 2 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 27. — Ст. 1304.

 107. Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, Правил ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці : Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 7 вересня 2001 року № 70 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 40. — Ст. 1821.

 108. Про затвердження Положення про державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження : Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 1 вересня 2000 року № 45 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 45. — Ст. 1959.

 109. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах : Наказ Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року № 4 // Офіційний вісник України — 2008. — № 7. — Ст. 184.

 110. Примірне положенням про підсобні промислові підприємства і промисли в колективних і державних сільськогосподарських підприємствах, міжгосподарських організаціях та інших агропромислових формуваннях, схвалене Всеукраїнською Радою колективних сільськогосподарських підприємств та затверджене Мінсільгоспродом України у березні 1994 року // Аграрне законодавство України. Вип. 1./ за ред. Янчука В.В. – К., 1996. – с. 293-296.


б) Спеціальна література: 1. Бакай І. М. Виробничо-господарська діяльність суб’єктів аграрного підприємництва : еколого-правові проблеми / Бакай І. М. — К. : ВІПОЛ, 1997. — 72 с.

 2. Бакай Ю. Ю. Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / Ю. Ю. Бакай. – Х., 2010. – 20 с.

 3. Бычкова Ц. В. Новые подходы к решению продовольственной проблемы: истинное и ложное / Ц. В. Бычкова // Государство и право. – 1992. – № 7. – С. 36-45.

 4. Бычкова Ц. В. Эффективность сельскохозяйственного производства и вопросы земельной собственности / Ц. В. Бычкова // Проблемы землепользования в условиях реформирования экономики : мат. межгосуд. научн.-практ. конф. [Кацивели, 27-31 окт. 1993 г.] – К. : Сопс, 1993. – С. 82-84.

 5. Бугера С. І. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва : автореф. дис. канд. юрид. наук ... спец. 12.00.06. / Сергій Іванович Бугера ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 20 с.

 6. Ващишин М. Я. Правовий режим спеціальних сировинних зон в Україні / М. Я. Ващишин // Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави : мат. Міжр. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 24-25 вер. 2004 р.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2004. – С. 105-109.

 7. Вінтер М. Система безпечності продуктів харчування в Німеччині. Огляд системи контролю продовольства і харчування / М. Вінтер // Український правовий часопис. – 2004. – вип. - № 8. – С. 67-70.

 8. Гиренко І. В. Правове регулювання агроінноваційної діяльності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06. / Гиренко Інна Володимирівна. – К., 2010. – 205 с.

 9. Дурсунов М. О. Законодавче забезпечення ветеринарної справи в Україні у ХХ столітті : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дурсунов Малік Орудж огли ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 21 с.

 10. Земко А. М. Правове забезпечення організації підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. юрид. наук ... спец. 12.00.06. / Алла Михайлівна Земко ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 20 с.

 11. Земко А. М. Про право сільськогосподарських підприємств на організацію виробництв і промислів / Алла Михайлівна Земко // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 6. – С. 58-59.

 12. Земко А. М. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств / Алла Михайлівна Земко // Право України. – 2003. – № 8. – С.70-72.

 13. Земко А. М. Соціально-економічні завдання підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств / Алла Михайлівна Земко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 9. – С. 72-73.

 14. Земко А. М. Актуальні питання правового забезпечення організації та функціонування підсобних виробництв та промислів сільськогосподарських підприємств / Алла Михайлівна Земко // Стан та перспективи розвитку аграрного права : мат. Міжн. наук.-теор. конф., прис. 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука [Київ, 26-27 трав. 2005 р.] / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – С. 68-70.

 15. Єрмоленко В. М. Концептуальні засади правового регулювання селекційної діяльності / Володимир Михайлович Єрмоленко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 46-49.

 16. Єрмоленко В. М. Правовий захист селекційних досягнень в тваринництві / Володимир Михайлович Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 29-32.

 17. Єрмоленко В. М. Правове регулювання селекційної діяльності в рослинництві / Володимир Михайлович Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 53-56.

 18. Єрмоленко В. М. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія / Володимир Михайлович Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 58-61.

 19. Єрмоленко В. М. Категорія “сільськогосподарська діяльність” у аграрному праві / Володимир Михайлович Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 124-127.

 20. Коваленко Т. О. Розвиток законодавства України про біобезпеку / Тетяна Олександрівна Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 10. – С. 43-55.

 21. Коваленко Т. О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин / Тетяна Олександрівна Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 56-66.

 22. Коваленко Т. О. Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія безпечності та якості продукції тваринництва / Тетяна Олександрівна Коваленко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2006. - вип. 70. – С. 23-27.

 23. Ковальчук Т. Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування : автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Тетяна Григорівна Ковальчук ; Київський університет ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20 с.

 24. Марченко С. І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Світлана Іванівна Марченко ; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 17 с.

 25. Марченко С. І. Правові засади здійснення товарного сільськогосподарського виробництва / Світлана Іванівна Марченко // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за мат. ІІ Міжвуз. наук.-практ. конф. [27-28 трав. 2005 р., м. Луцьк]. – Луцьк, 2005. – С. 177-182.

 26. Марченко С. І. Правове забезпечення організації бджільництва / Світлана Іванівна Марченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2003. - вип. 55. – С. 179-182.

 27. Марченко С. І. Правові засади кадрового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва / Світлана Іванівна Марченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2005. - вип. 66. – С. 95-98.

 28. Марченко С. І. Правові аспекти сільськогосподарського виробництва у військових формуваннях України / Марченко С. І.// Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доп. на Всеукр. наук. конф. аспір. та здоб. - Львів, 2007. - С. 135-138.

 29. Медведєва М. О. Стан та перспективи правового регулювання біотехнологічної діяльності в Україні / М. О. Медведєва // Право України. – 2004. – № 8. – С. 95.

 30. Медведєва М. О. Міжнародно-правове регулювання ризиків від використання генетично-модифікованих організмів / М. О. Медведєва // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 4. – С. 178-193.

 31. Лямцева Т. В. Правовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности государственных сельскохозяйственных предприятий : автореф. дисс. на соискание науч. степ. канд. юрид. наук / Лямцева Татьяна Викторовна ; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого.— Х., 2003. — 20 с.

 32. Лозо В. І. Правове регулювання біотехнології і історії екологічного Закон одавства ЄС / В. І. Лозо // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 7. – С. 103-111.

 33. Любецкий Н. Правовое регулирование качества продуктов питания в Украине / Н. Любецкий // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 6. – С. 30-33.

 34. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві / О. В. Пічкур. – К. : ПП “Авокадо”, 2006. – 803 с.

 35. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / [кол. авт.] ; за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

 36. Пушкар М. В. Організаційно-правові заходи охорони прав на сорти рослин в Україні : автореф. дис... к.ю.н. спец. 12.00.07 / Марина Василівна Пушкар ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2006. – 17 с.

 37. Романко С. М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції : автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Світлана Миколаївна Романко ; Національний аграрний університет. – К., 2008. – 19 с.

 38. Романко С. М. Екологічна безпека та якість продукції: порівняльно-правовий аналіз понять / Світлана Миколаївна Романко // Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави : мат. Міжрег. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 24-25 вер. 2004 р.]. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 51-55.

 39. Романко С. М. Проблеми екологічної безпеки та економічні інтереси виробника / Світлана Миколаївна Романко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 5. – С. 182-191.

 40. Романко С. М. Правові проблеми використання пестицидів і агрохімікатів в Україні / Світлана Миколаївна Романко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного Закон одавства України: зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. - вип. ХІІ. – С. 156-162.

 41. Романко С. М. Правове забезпечення зміни сільського господарства України на екологічно безпечне / Світлана Миколаївна Романко // Юридична Україна. – 2006. – № 7. – С. 65-71.

 42. Романко С. М. Особливості адміністративної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції / Світлана Миколаївна Романко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного Закон одавства України : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. - вип. ХVІІ. – С. 169-173.

 43. Романко С. М. Механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції: етапи розвитку / Світлана Миколаївна Романко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. - вип. ХVІІІ. – С. 166-169.

 44. Романко С. М. Особливості економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції / Світлана Миколаївна Романко // Право України. – 2007. – № 6. – С. 85-88.

 45. Садовой С.М. Правове регулювання виробництва зерна в Україні [Текст] : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Садовой Сергій Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 13 с.

 46. Самсонова Я. Історичні та правові аспекти розвитку виноградарства і виноробства в Україні / Самсонова Я. // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8. — С. 48—50.

 47. Сарон Т. Наближення естонської системи контролю за продуктами харчування до Закон одавства ЄС / Т. Сарон // Український правовий часопис. – 2004. - вип. 8. – С. 71-76.

 48. Семчик В. І. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва в Україні / В. І. Семчик, О. О. Погрібний // Правова держава. – 1993. - вип. 4. – С. 73-80.

 49. Станіславський В. П. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Валерій Петрович Станіславський ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с.

 50. Станіславський В. П. Правові питання насінницької діяльності в Україні: окремі проблеми / Валерій Петрович Станіславський // Право України. – 2003. – № 3. – С. 113-116.

 51. Станіславський В. П. Розвиток Законодавства щодо вирощування зернових культур / Валерій Петрович Станіславський // Право України. – 2004. – № 4. – С. 138-141.

 52. Станиславский В. П. Об усилении публично-правового регулирования семеноводства в Украине / Валерий Петрович Станиславський // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 89-90.

 53. Струтинська-Струк Л. В. Правове забезпечення біобезпеки при генетично-інженерній діяльності : дис. ... канд. юрид. наук спец. 12.00.06. / Л. В. Струтинська-Струк ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М.Корецького. — К., 2005. – К., 2005. – 207 с.

 54. Струтинська-Струк Л. В. Організаційно-правове забезпечення біобезпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами / Л. В. Струтинська-Струк // Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави : мат. Міжрег. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 24-25 вер. 2004 р.]. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 81-87.

 55. Струтинська-Струк Л. В. Міжнародно-правове регулювання поводження із генетично модифікованими організмами // Л. В. Струтинська-Струк / Науковий вісник. – Чернівці, 2002. - вип. 131 : Правознавство. – С. 58-61.

 56. Струтинська-Струк Л. В. Правове регулювання біобезпеки при генетично-інженерній діяльності / Л. В. Струтинська-Струк // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2003. - вип. 172 : Правознавство. – С. 55-58.

 57. Струтинська-Струк Л. В. Правове регулювання забезпечення біобезпеки як складової екологічної безпеки / Л. В. Струтинська-Струк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного Закон одавства України. – Івано-Фраківськ, 2002. - вип. 8. – С. 116-119.

 58. Шовкун В. В. Правове регулювання племінної справи у тваринництві : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Валерій Валерійович Шовкун / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка