Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"Сторінка7/7
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України - 2002. - № 3. – Ст. 27.

 3. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу УРСР” від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 25 – Ст. 354.

 4. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-XII в редакції Закону № 3404-IV від 08.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 21. - Ст.170.

 5. ЦК України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40. – Ст. 356.

 6. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 року з наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48.

 7. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 20. – Ст. 272.

 8. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – Ст. 256.

 9. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 170.

 10. Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46-47. – Ст. 280.

 11. Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року в редакції Закону № 1211 від 2.10.2003 року //Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 10. – Ст.102.( зі змінами і доповненнями).

 12. Закон України “Про плату за землю” від 3 липня 1992 року № 2535 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 38. – Ст. 560.

 13. ВК України від 6 червня 1995 року № 213/95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 24. – Ст. 189.

 14. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 № 436 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. – Ст. 144.

 15. Закон України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” від 14 вересня 2000 року № 1953 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 45. – Ст. 375.

 16. Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.01 № 2866.

 17. Закон України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” від 05.06.03 № 899.

 18. Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 № 1378.

 19. Закон України “Про охорону земель” від 19.06.2003 № 962.

 20. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19.06.2003 № 963.

 21. Закон України “Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858.

 22. Закон України “Про основи містобудування” від 16.11.92 № 2780.

 23. Закон України “Про планування та забудову територій” від 20.04.2000 № 1699.

 24. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.92 року № 2114.

 25. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року № 2658.

 26. Закон України “Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 № 742.

 27. Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 року № 973.

 28. Закон України "Про екологічну мережу України" від 24.06.2004 № 1864.

 29. Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 № 1808.

 30. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 01.07.2004 № 1952 із змінами від 20.01.2005.

 31. Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю" від 20.01.2005 року № 2375.

 32. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV.

 33. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 року № 2807-IV.

 34. Закон України «Про автомобільні дороги» від 8 вересня 2005 року № 2862-IV.

 35. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок” від 5.03.2009 № 1066-17 // Відомості Верховної Ради України. 2009, № 29, ст. 396.

 36. Декрет КМУ “Про приватизацію земельних ділянок” від 26 грудня 1992 року № 15-92, з наступними змінами.

 37. Постанова ВР УРСР “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року № 563 наступними змінами та доповненнями.

 38. Постанова ВРУ “Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі” від 13 березня 1992 року № 2200.

 39. Постанова ВРУ “Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки” від 11.01.2000 № 1364.

 40. Постанова ВРУ "Про Рекомендації парламентських слухань "Підтоплення земель в Україні: проблема та шляхи подолання" від 6 березня 2003 року № 609

 41. Постанова ВРУ “Про стан дотримання законодавства України щодо видачі державних актів на право власності на землю, сертифікатів на право на земельну частку (пай) та їх обігу; про дотримання законодавства України щодо виділення в натурі (на місцевості), використання та обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення” від 22 травня 2003 року № 882.

 42. Постанова ВРУ «Про Рекомендації парламентських слухань "Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні» від 22 вересня 2005 року № 2897-IV.

 43. Указ Президента України “Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню” від 29 грудня 1993 року № 612/93.

 44. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 року № 666/94.

 45. Указ Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 року № 720/95.

 46. Указ Президента України "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення" від 2 грудня 1995 року № 1118.

 47. Указ Президента України “Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів” від 6 січня 1996 року № 34/96.

 48. Указ Президента України “Про захист прав власників земельних часток (паїв)” від 21 квітня 1998 року № 332/98.

 49. Указ Президента України “Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)” від 15 грудня 1998 року № 1353/98.

 50. Указ Президента України “Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення” від 19 січня 1999 року №32/99.

 51. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо задоволення потреб громадян у земельних ділянках” від 28 червня 1999 року №765/99.

 52. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року № 1529/99.

 53. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення” від 4 лютого 2000 року № 168/2000.

 54. Указ Президента України “Про забезпечення економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи” від 12 квітня 2000 року № 584/2000.

 55. Указ Президента України “Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах” від 14 серпня 2000 року № 970.

 56. Указ Президента України “Про Основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки” від 30 травня 2001 року № 372/2001.

 57. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)” від 02.02.2002 № 92/2002.

 58. Указ Президента України “Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною” від 19.08.2002 № 720/2002.

 59. Указ Президента України “Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру” від 17.02.2003 № 134/2003.

 60. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо поліпшення охорони та використання земель в Автономній Республіці Крим” від 17.12.2003 № 1456/2003.

 61. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель" від 21 листопада 2005 року № 1643/2005.

 62. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок ведення державного земельного кадастру” від 12 січня 1993 року № 15.

 63. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” (зміни 14.01.2004) від 19.04.93 № 284.

 64. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” від 17 листопада 1997 року № 1279.

 65. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" від 1 листопада 2000 року № 1619.

 66. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою” від 2 квітня 2002 року № 449.

 67. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги” від 16 травня 2002 № 648.

 68. Постанова Кабінету Міністрів України "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" від 11 жовтня 2002 року № 1531.

 69. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів” 16.11.2002 № 1747.

 70. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про територіальні органи земельних ресурсів" від 24 лютого 2003 року № 200.

 71. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" від 17 липня 2003 року № 1088.

 72. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується" від 10 грудня 2003 року № 1908.

 73. Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)" від 4 лютого 2004 року № 122.

 74. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" від 4 березня 2004 року № 266.

 75. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів" від 31 березня 2004 року № 427.

 76. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" від 26 травня 2004 року № 677.

 77. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок" від 5 жовтня 2004 року № 1303.

 78. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок" від 17 листопада 2004 року № 1552.

 79. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Державного комітету України по земельних ресурсах» від 31 січня 2007 року № 69.

 80. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів України» від 4 квітня 2007 року № 614.

 81. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів» від 17.06.2008 року № 224.

 82. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельноїх ділянки від 18.02.2009 № 113 // Офіційний вісник України . – 2009. - № 12 від 27.02.2009.

 83. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» від 22.04.09 № 381 // Офіційний вісник України . – 2009. - № 30 від 30.04.2009.

 84. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку» від 06.05.09 № 439 // Офіційний вісник України . – 2009. - № 33 від 15.05.2009.

 85. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок» № 1470/10069 від 22 листопада 2004 року // Офіційний вісник України. - 2004. - № 47. – Ст. 3123.

 86. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі” від 4 травня 1999 року № 43.

 87. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель” від 2.07.03 № 174.

 88. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги” від 10.07.2002 № 114.

 89. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про порядок консервації земель" від 17.10.2002 № 175.

 90. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 23.05.2003 № 135.

 91. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок" від 09.01.2003 № 2.

 92. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою" від 28.11.2003 № 295.

 93. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель" від 12.12.2003 № 312.

 94. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства" від 09.03.2004 № 67 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 12. - Ст.767.

 95. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про реєстрацію державних актів на право власності на земельні ділянки" від 26.05.2004 № 155.

 96. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт" від 12.08.2004 № 264.

 97. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення природно-сільськогосподарського районування (зонування) земель" від 10.11.2004 № 366.

 98. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації" від 03.12.2004 № 391.

 99. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок" від 18.10.2004 № 343.

 100. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства" від 14.12.2004 № 407.

 101. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок" від 04.01.2005 № 1.

 102. Повідомлення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо необхідності усунення порушень принципів державної регуляторної політики» від 27.06.2007 року.

 103. Наказ Держкомзему «Про затвердження положень про територіальні органи земельних ресурсів» від 17.06.2008 року №123( Положення про головні управління Держкомзему в містах Києві та Севастополі; Положення про управління ( відділ ) Держкомзему в районі; Положення про управління ( відділ) Держкомзему в місті ( обласного та районного значення), зі змін. від 03.06. 2009 року № 281 ( Положення про міжрайонне управління ( відділ) Держкомзему; Положення про міжміське управління ( відділ) Держкомзему; Положення про міськрайонне управління ( відділ) Держкомзему), від 13.07.2009 № 366.

 104. Наказ Держкомзему « Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 № 312» від 28.04.2009 № 205.

 105. Наказ Держкомзему „Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою” від 22.06.2009 № 325.

 106. Розпорядження Київського міського голови «Про визначення порядку та особливостей продажу права оренди земельних ділянок в м. Києві» від 14.08.2000 № 511-МГ.

 107. Рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 313/1747 “Про затвердження порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві”.

 108. Рішення Київської міської ради “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” 14.03.2002 № 304/1738.

 109. Рішення Київської міської ради “Про Положення про порядок надання пільг по платі за землю в м. Києві” від 01.06.2000 № 134/855.

 110. Рішення Київської міської ради “Про затвердження Положення про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)” від 19.12.02 № 182/342.

 111. Рішення Київської міської ради "Про затвердження Схем впливу локальних факторів, що характеризують місце розташування земельних ділянок у місті Києві" від 12.02.2004 № 63/1273.

 112. Рішення Київської міської ради «Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок в м. Києві» від 15.07.2004 № 457/1867.

 113. Рішення Київської міської ради "Про порядок оприлюднення рішень Київради з майнових та земельних питань" від 18.11.2004 № 805/2215.

 114. Рішення Київської міської ради Про Правила забудови м. Києва від 27.01.2005 № 11/2587.

 115. Рішення Київської міської ради Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в м. Києві № 810/3385 від 19.07.2005.

 116. Рішення Київської міської ради Про затвердження типових форм угоди про участь в аукціоні, заяви на участь в аукціоні та розміру реєстраційних внесків учасників земельних торгів № 319/3410 від 16.03.2006.

 117. Розпорядження КМДА “Про вирішення питань щодо статусу самозахоплених земельних ділянок, які входять в межі забудови ІІ черги житлового масиву Осокорки” від 29.09.1998 №2008

 118. Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым «О Положении о временном порядке решения в Верховной Раде Автономной Республики Крым вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков» № 174-3/02 от 17 июля 2002 г. // Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым. - 2002. - № 7 – Ст. 583.

 119. Постановление Совета министров «Об утверждении Положения о порядке продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения в Автономной Республике Крым на конкурентных началах (земельных торгах)» № 573 от 24 ноября 2004 года // Архів Ради міністрів Автономної Республіки Крим за 2004 рік.

 120. Оглядовий лист Вищого господарського суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням земельного законодавства” від 16.11.2001 № 01-8/1228.

 121. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 року “Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України”№16.

 122. Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні» № 2 від 31 січня 1992.

 123. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” від 16 квітня 2004 року № 7.1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка