Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"Сторінка6/7
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.


 1. Повноваження державних та інших органів у сфері здійснення контролю за використання та охороною земель.

 2. Земельно-правові документи щодо забезпечення проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

 3. Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства: зміст, порядок складання, вручення ( надсилання).

 4. Припис щодо припинення виявленого порушення земельного законодавств: зміст, порядок складання, видачі і реєстрації.

 5. Протокол про адміністративне правопорушення: зміст, порядок оформлення.

 6. Планові перевірки щодо додержання вимог земельного законодавства: підстави, порядок проведення, складання земельно-правових документів.

 7. Позапланові перевірки щодо додержання вимог земельного законодавства: підстави, порядок проведення, складання земельно-правових документів.

 8. Планові перевірки щодо додержання вимог земельного законодавства: підстави, порядок проведення, складання земельно-правових документів.

 9. Оформлення державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення.

 10. Поняття та суб’єктно-об’єктний склад державної експертизи землевпорядної документації.

 11. Форми і види державної експертизи землевпорядної документації.

 12. Земельно-правові документи що забезпечують процедури (стадії) проведення державної експертизи землевпорядної документації.

 13. Підготовча стадія проведення державної експертизи: приймання та перевірка складу землевпорядної документації.

 14. Основна стадія проведення державної експертизи.

 15. Заключна стадія державної експертизи. Висновок державної експертизи землевпорядної документації: Зміст , порядок складання.

 16. Обов’язкова державна експертиза: об ’єкти та порядок проведення.

 17. Вибіркова державна експертиза: об ’єкти та порядок проведення.

 18. Склад земельно-кадастрової документації (кадастрові карти та плани (графічні і цифрові), схеми, графіки, текстові та інші матеріали.

 19. Форма № 6-зем «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності»: зміст та порядок складання.

 20. Форма № 6а-зем «Звіт про наявність зрошувальних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями»: зміст та порядок складання.

 21. Форма 6б-зем «Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями».

 22. Реєстраційна картка земельної ділянки: зміст та порядок заповнення.

 23. Книга записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі: зміст та порядок заповненя.

3. Список літератури до змістовних модулів 2 та 3:

 1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - К. Знання, 2005. – 445 с.

 2. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: навчально-практичний посібник. – К., Вид-во “Істина”, 1999. – 320 с.

 3. Бойко М.Д., Хазін М.А. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин ( зразки документів, коментарі, роз’яснення). - К.: Атіка, 2007. - 616 с.

 4. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2005.-400с.

 5. Гринько С.В. Правові моделі приватизації земельних ділянок як способу виникнення правовідносин власності на земельні ділянки у контексті підходів наукової школи «Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки» КНУ імені Тараса Шевченка. Фіксований виступ на науково-теоретичному семінарі з секретарями сільських селищних та міських рад: Застосування земельного законодавства у діяльності місцевих рад» м. Біла Церква, 22 грудня 2000 р.

 6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч.посібник. - К.: Либідь, 2004.-384 с.

 7. Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні. Київ. – 1995. 180с.

 8. Еталон проекту відведення земельної ділянки юридичним і фізичним особам для будь-яких потреб. Затв. першим заст. Голови Держкомзему 18.06.1999 р. .- К., 1999. - 65 с.

 9. Законодавство України про землю ( 3-е видання) Роїна О.М.- К.: КНТ, 2005.-464 с.

 10. Зразки юридичних документів ( За ред.. Харитонова Є.О. – Х.: ТОВ “Одісей” - 2005.- 272 с.

 11. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік.- К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 2006.-720 с.

 12. Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / За заг. ред. С.Я. Фурси – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.-668 с.

 13. Земельні та майнові паї: Нормативно-правові акти, роз»яснення та судова практика / Упор. М.С. Головатюк та ін.; Під заг. Ред. М.С. Головатюка.- К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008.-316 с.

 14. Землевпорядкування та землеустрій: Нормативно-правові акти та роз ’яснення / Упор. М.С. Головатюк та ін.; Під заг. Ред. М.С. Головатюка.- К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008.-280 с.

 15. Зразки юридичних документів (За ред. Харитонова Є.О). – Х.: ТОВ “Одісей”- 2005.-272 с.

 16. Ковальчук Т.Г. Проблеми набуття прав на земельні ділянки в процесі приватизації // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процессуального права.- Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присв’яченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана – Київ: ВГЛ « Обрій», 2009 – 264 с.- с. 176-180.

 17. Контроль за охороною та використанням земель: Нормативно-правові акти та роз’яснення / Упор. М.С. Головатюк та ін.; Під заг. Ред. М.С. Головатюка.- К.: Вид. Паливода, 2007.-264 с.

 18. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. Посіб. ( Держ. акад. Керів. кадрів культури і мистецтв.- К.: ДАКККіМ, 2003.-57 с.

 19. Лісова Т.В. Правове регулювання землеустрою: Автореферат дис… к.ю.н. Х., 2005. - 20 с.

 20. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007.- 432 с.

 21. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України.- К.: Правова єдність, 2009.- 496 с.

 22. Оренда землі: Нормативно-правові акти, роз’яснення та судова практика / Упор. М.С. Головатюк та ін.; Під заг. Ред. М.С. Головатюка.- К.: Вид. Паливода, 2007.-308 с.

 23. Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа.- Саратов: Науч. Книга, 2005.-242 с.

 24. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. Посібник ( М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За з аг. Ред. М.Г. Ступеня.- Львів: «Новий світ-2000».-336 с.

 25. Третяк А.М., Друга В.М. Формування земельних відносин при розмежуванні земель державної та комунальної власності. - К.- НАДУ, 2004.- 60 с.

 26. Швецова- Водка Г.М. Документознавство: Навч.посіб..- К.: Знання, 2007.-398 с.

 27. Яніцький В.П. Порядок набуття права приватної власності на земельну ділянку в Україні: Монографія.- К.: Атіка, 2008.-140 с.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка