Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"Сторінка4/7
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Змістовний модуль 2. Земельно-правові документи

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента
Тема 1. Земельно-правові документи в системі юридичних документі ( 6 год.)
Лекція 1. Земельно-правові документи в системі юридичних документів ( 2 год)

 1. Поняття та значення юридичних документів.

 2. Поняття та ознаки земельно-правових документів.

 3. Класифікація земельно-правових документів.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год)

 1. Поняття «документ» за чинним законодавством України

 2. Поняття «документ» в спеціальній літературі.

 3. Співвідношення понять документ, юридичний документ, земельно-правовий документ.


Рекомендована література:

Основні джерела: 4-6, 18, 26.

Додаткові джерела: 10, 12, 15, 23.

Нормативно-правові акти: 1- 128.


Тема 2. Земельно-правові документи щодо забезпечення розподілу та перерозподілу земель (21 год.)
Лекція 1. Земельно-правові документи щодо забезпечення процедури приватизації земель (4 год.).

 1. Земельно-правові документи, які забезпечують передачу земельних ділянок громадянам із земель запасу.

1.1. Заява про вибір місця розташуваня земельної ділянки: зміст, додатки, реєстрація, розгляд та надання висновків;

1.2. Дозвіл та вимоги на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки: зміст та порядок надання

1.2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ( договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, завдання на виконання робіт, календарний план на виконання робіт, протокол погодження договірної ціни на виконання робіт, кошторис на виконання робіт): зміст, порядок складання та надання висновків спеціально уповноважених органів.

1.3. Рішення про приватизацію земельної ділянки: зміст та порядок прийняття.

1.4. Земельно-правові документи щодо відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості): зміст, порядок складання.

1.5. Державний акт на право власності на земельну ділянку: зміст, порядок заповнення, реєстрація та видача. 1. Земельно-правові документи, які забезпечують передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність для ведення фермерського господарства.


Лекція 2. Земельно-правові документи щодо процедури набуття права власності на земельні ділянки (крім приватизації) ( 2 год).

1. Земельно-правові документи щодо процедури придбання земельних ділянок, в тому числі на аукціонах.

1.1. Технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги: зміст та порядок складання.

2. Земельно-правові документи щодо забезпечення набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю.


Лекція 3. Земельно-правові документи щодо забезпечення процесу надання земельних ділянок у користування ( 2 год)

 1. Земельно-правові документи щодо надання земельних ділянок на праві постійного користування. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою: зміст та порядок заповнення.

 2. Земельно-правові документи щодо передачі земельних ділянок в оренду. Договір оренди земельної ділянки: зміст, порядок укладання.

 3. Земельно- правові документи щодо передачі земельної ділянки на умовах сервітуту.


Практичне заняття 1. Земельно-правові документи щодо забезпечення процедури приватизації земель ( 2 год.).

  1. Земельно-правові документи, які забезпечують передачу земельних ділянок громадянам із земель запасу.

  2. Земельно-правові документи, які забезпечують передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність для ведення фермерського господарства.

  3. Земельно-правові документи, які забезпечують виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).


Задача №1

До Вас, як до працівника юридичної консультації, звернувся громадянин Іванець П., який бажає створити фермерське господарство, з запитаннями хто повинен розробляти документацію із складання Державного акту на право приватної власності на землю, чому він повинен платити кошти за бланк такого акту, чи повинен він звертатися з заявою про реєстрацію такого акту?

Варіант: він бажає використовувати земельну ділянку на праві оренди. Перерахуйте документи що додаються до заяви. В якому порядку реєструється правовстановлюючий документ?
Задача №2

Перерахуйте всі земельно-правові документи (та їх реквізити) щодо одержання земельних ділянок із земель запасу. Як вони задіяні в механізмі приватизації земель для заняття фермерським господарством?

Складіть чотири земельно-правові документи.

Практичне заняття 2. Земельно-правові документи щодо процедури набуття права власності на земельні ділянки ( крім приватизації) ( 2 год.)

1. Земельно-правові документи щодо процедури придбання земельних ділянок, в тому числі на аукціонах.

1.1. Технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги: зміст та порядок складання.

2. Земельно-правові документи щодо забезпечення набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю.
Задача №1

Вам як студенту (-тці) юридичного факультету, що проходить практику в Васильківській Раді доручили скласти проект Рішення Виконкому цієї Ради про підготовку земельного аукціону в місті Васильків, пояснюючи що мова іде про утворення робочої групи по підготовці пропозицій щодо порядку та умов надання земельних ділянок через аукціон та затвердження графіку заходів щодо підготовки та проведення земельного аукціону, та доручили розробити проект Рішення Васильківської міської Ради про проведення земельного аукціону в м. Васильків.

Виконайте це відповідальне завдання.

Які заходи може включати зазначений графік?

Розкрийте зміст Угоди про умови участі в земельному аукціоні

та договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди).

Складіть заяву на участь у земельному аукціоні.

Розкрийте порядок визначення вартості земельної ділянки, на якій розташовані об’єкти незавершеного будівництва.Задача №2

Фермер Ростропович М., приватизувавши земельну ділянку розміром 100 га і користуючись земельною ділянкою розміром 30 га на праві оренди, звернувся до районної Ради з метою викупу орендованої земельної ділянки. Рада відмовила в продажу земельної ділянки на підставі неподання обґрунтування перспектив діяльності фермерського господарства на зазначеній ділянці. Гр.Ростропович оскаржив це рішення до обласної Ради.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Які документи подаються до заяви?

Вирішити справу.
Задача № 3

Розкрийте зміст та обов’язкові реквізити земельно-правових документів задіяних у процесі виділення земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв).


Практичне заняття 3. Земельно-правові документи щодо забезпечення процесу надання земельних ділянок у користування ( 1 год)

 1. Земельно-правові документи щодо надання земельних ділянок на праві постійного користування.

2. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою: зміст та порядок заповнення.

 1. Земельно-правові документи щодо передачі земельних ділянок в оренду.

 2. Договір оренди земельної ділянки: зміст, порядок укладання.Задача № 1

Фермер Петров І., загубивши державний акт на право постійного користування землею, звернувся зі скаргою до Райдержадміністрації на дії посадових осіб районного відділу земельних ресурсів які, за його словами, абсолютно безпідставно відмовили йому у видачі дубліката державного акту на право постійного користування землею мотивуючи це тим що підготовка державних актів на право постійного користування землею здійснюється на платній основі.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Які земельно-правові документи задіяні в процесі видачі дублікатів державних актів при втраті або псуванні оригіналу.

Вирішити справу.
Задача № 2

Розкрийте порядок реєстрації права постійного, тимчасового та орендного користування землею та складіть земельно-правові документи, в яких реєструються ці правові титули.Завдання для самостійної роботи ( 8 год.)

 1. Земельно-правові документи, які забезпечують передачу у приватну власність громадянам раніше наданих їм у користування земельних ділянок.

 2. Земельно-правові документи, які забезпечують виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

 3. Земельно-правові документи щодо забезпечення процедури викупу земель

 4. Земельно-правові документи щодо передачі земельної ділянки на умовах емфітевзису.

 5. Земельно-правові документи щодо передачі земельної ділянки на умовах суперфіцію.


Рекомендована література:

Основна: 2, 6, 7, 13, 16, 20, 21.

Додаткова: 5,8, 22, 27.

Нормативні акти: 1- 128.

Тема 3. Земельно-правові документи щодо забезпечення здійснення землеустрою ( 10 год)
Лекція 1. Земельно-правові документи щодо забезпечення здійснення землеустрою ( 2 год.)

 1. Поняття та види документації із землеустрою.

 2. Державний фонд документації із землеустрою: порядок надходження, обліку та використання різних видів документації

 3. Земельно-правові документи щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

 4. Проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності: зміст, порядок складання, погодження та прийняття.


Практичне заняття 1. Земельно-правові документи щодо забезпечення здійснення землеустрою ( 2 год.)

 1. Поняття та види документації із землеустрою.

 2. Державний фонд документації із землеустрою: порядок надходження, обліку та використання різних видів документації

 3. Земельно-правові документи щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

 4. Проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення : зміст та порядок розроблення.Задача № 1

Розкрийте порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Розкрийте зміст та обов’язкові реквізити земельно-правових документів, задіяних на всіх стадіях цього процесу.


Задача № 2

Розкрийте зміст та обов’язкові реквізити земельно-правових документів, задіяних в процедурі розмежування земель державної та комунальної власності.Завдання для самостійної роботи ( 6 год).

 1. Документація із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні

 2. Документація із землеустрою, проведеного на регіональному рівні

 3. Документація із землеустрою проведеного на місцеврму рівні

 4. Проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення : зміст та порядок розроблення.

 5. Журнал авторського нагляду за виконанням проету землеустрою: зміст, порядок ведення


Рекомендована література:

Основна: 20, 21.

Додаткова: 19, 25.

Нормативні акти: 1- 128.


2. Контрольні питання до змістовного модуля 2.

 1. Поняття та значення юридичних документів.

 2. Поняття та ознаки земельно-правових документів.

 3. Класифікація земельно-правових документів.

 4. Поняття «документ» за чинним законодавством України

 5. Поняття «документ» в спеціальній літературі.

 6. Співвідношення понять документ, юридичний документ, земельно-правовий документ.

 7. Земельно-правові документи, які забезпечують передачу земельних ділянок громадянам із земель запасу.

 8. Заява про вибір місця розташуваня земельної ділянки: зміст, додатки, погодження.

 9. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: зміст, додатки, порядок складання та погодження ( надання висновків спеціально уповноважених органів).

 10. Рішення про приватизацію земельної ділянки: зміст та порядок прийняття.

 11. Земельно-правові документи щодо відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості).

 12. Державний акт на право власності на земельну ділянку: зміст, реєстрація та видача.

 13. Земельно-правові документи, які забезпечують передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність для ведення фермерського господарства.

 14. Земельно-правові документи, які забезпечують виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

 15. Земельно-правові документи щодо процедури придбання земельних ділянок, в тому числі на аукціонах.

 16. Технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги: зміст та порядок складання

 17. Земельно-правові документи щодо забезпечення набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю.

 18. Земельно-правові документи щодо забезпечення процедури викупу земель.

 19. Земельно-правові документи щодо надання земельних ділянок на праві постійного користування.

 20. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою: зміст та порядок заповнення.

 21. Земельно-правові документи щодо передачі земельних ділянок в оренду.

 22. Договір оренди земельної ділянки: зміст, порядок укладання.

 23. Земельно- правові документи щодо передачі земельної ділянки на умовах сервітуту.

 24. Земельно-правові документи, які забезпечують передачу у приватну власність громадянам раніше наданих їм у користування земельних ділянок.

 25. Земельно-правові документи щодо переходу права власності на земельну ділянку при переході права власності на будівлю і споруду

 26. Земельно-правові документи щодо передачі земельної ділянки на умовах емфітевзису.

 27. Земельно-правові документи щодо передачі земельної ділянки на умовах суперфіцію.

 28. Поняття та види документації із землеустрою.

 29. Державний фонд документації із землеустрою: порядок надходження, обліку та використання різних видів документації

 30. Земельно-правові документи щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

 31. Проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності: зміст, порядок складання, погодження та прийняття.

 32. Документація із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні.

 33. Документація із землеустрою, проведеного на регіональному рівні.

 34. Документація із землеустрою проведеного на місцевому рівні.

 35. Проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення : зміст та порядок розроблення.

 36. Журнал авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою: зміст, порядок ведення.


Змістовний модуль 3. Земельно-правові документи.

Укладач: к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Лектор: к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Викладачі, які проводять практичні заняття: ас. Третяк Т.О.1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка