Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"Сторінка2/7
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема

Кількість годин, у тому числі

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

Змістовний модуль1. Земельний процес.

Тема 1. Поняття земельного процесу. Процесуальні норми та правовідносини у земельному праві

2

2

4

Тема 2. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки за адміністративними процедурами

2

3

4

Тема 3. Особливості процедур паювання земель колективної власності. Набуття та припинення прав на земельні ділянки та земельні частки (паї) на підставі правочинів

3

4

8

Тема 4. Поділ земель на категорії та зміна цільового призначення земельних ділянок. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

2

2

4

Тема 5. Правове регулювання здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель

3

4

8

Тема 6. Землевпорядний процес. Землевпорядна експертиза

2

2

4

Тема 7. Земельний юрисдикційний процес та його різновиди

2

2

4

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 2. Земельно-правові документи.

Тема 1. Поняття, ознаки та класифікація земельно-правових документів

2

-

4

Тема 2. Земельно-правові документи щодо забезпечення розподілу та перерозподілу земель

8

5

8

Тема 3 Земельно-правові документи щодо забезпечення здіснення землеустрою

2

2

6

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 3. Земельно-правові документи

Тема 4. Земельно-правові документи щодо забезпечення здіснення контролю за використанням та охороною земель

4

3

6

Тема 5. Земельно-правові документи щодо забезпечення здіснення державної землевпорядної експертизи

2

2

4

Тема 6. Земельно-правові документи щодо забезпечення ведення державного земельного кадастру

2

2

8

Модульна контрольна робота
1
Всього:

36

36

72

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИЗмістовний модуль 1. Земельний процес.

Укладач: к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.

Лектор: к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.

Викладачі, які проводять практичні заняття: к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.

При написанні даної частини робочої програми (змістовний модуль 1) використано матеріали навчально-методичного комплексу зі спецкурсу „Земельний процес”, розробленого к.ю.н., доц. Янчуком В.В., к.ю.н., доц. Заєць О.І., к.ю.н., доц. Мірошниченком А.М., ас. Третяком Т.О. у 2007 р.

Змістовний модуль 1. Земельний процес

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентаТема 1. Поняття земельного процесу. Процесуальні норми та правовідносини у земельному праві України (8 год).
Лекція 1. Поняття земельного процесу. Процесуальні норми та правовідносини у земельному праві України (2 год).

 1. Земельний процес як різновид правозастосовчої діяльності, інститут земельного права та навчальна дисципліна.

 2. Співвідношення земельного процесу з іншими видами процесу.

 3. Земельно процесуальні правовідносини: об'єкти, суб'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення.

 4. Земельно процесуальні норми: поняття, види та співвідношення з нормами матеріального права.

 5. Джерела земельних процесуальних норм.

 6. Види земельного процесу. Доюрисдикційний та юрисдикційний земельний процес.


Практичне заняття 1. Поняття земельного процесу. Процесуальні норми та правовідносини у земельному праві України (2 год).

 1. Місце земельного процесу серед інших видів процесу.

 2. Поняття, склад та види земельно-процесуальних норм.

 3. Види земельного процесу та їх характеристика.


Задача 1.

24 лютого 1994 року збори уповноважених колгоспу імені Багратіона прийняли рішення про надання 490 га орних земель в оренду строком на 1 рік районному управлінню зрошувальних систем для розвитку підсобного господарства, “забезпечення працівників продуктами харчування”.

В подальшому колгосп імені Багратіона було реорганізовано у КСП. У 2007 році нове керівництво КСП порушило питання про звільнення земель, зайнятих управлінням зрошувальних систем ще у 1992 році. При цьому з’ясувалося, що 26 липня 1992 року районна рада народних депутатів прийняла рішення про вилучення із земель колгоспу імені Багратіона зазначених земель та про переведення їх до земель запасу. Цим же рішенням вказані землі були надані районному управлінню зрошувальних систем у постійне користування. У 1998 році право постійного користування управління зрошувальних систем було посвідчено державним актом на право постійного користування.

Дізнавшись про це, керівництво КСП імені Багратіона звернулося до господарського суду з позовною заявою про визнання недійсним рішення районної ради народних депутатів від 26 липня 1992 року та про повернення самовільно захопленої земельної ділянки. У судовому засіданні представники відповідача заявили, що, по-перше, рішення було прийнято у відповідності до чинного на момент його прийняття законодавства, а по-друге, КСП пропущений строк позовної давності.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Розкрити особливості процедур із захисту прав на землю за допомогою негаторного та віндикаційного позовів.

Вирішити справу.

Задача 2.
Внаслідок спадкування у 2003 році за заповітом майна за померлим громадянином Мухарським С. Д., мешканцем села Шкаралупи, його діти, Мухарський С. С. та Мухарська В. С., отримали у власність належні батьку хати, розташовані на одній присадибній ділянці: “стару” – син, “нову” – дочка. За рішенням сільської ради за кожним із дітей була закріплена у постійне користування відповідна частина земельної ділянки, якою користувався батько.

В подальшому між братом і сестрою виник спір, що призвів до повного псування стосунків між ними. Спір виник через те, що в’їзд на ділянку Мухарського С.С. за наявної конфігурації земельних ділянок був дуже утруднений. Мухарський С.С. неодноразово пропонував сестрі здійснити обмін частинами земельних ділянок: в обмін на надання земельної ділянки, необхідної для влаштування заїзду у двір, він пропонував уступити сестрі частину городу. Сестра не погоджувалася.

За заявою Мухарського С. С. сільська рада створила узгоджувальну комісію із найбільш шанованих мешканців села. Узгоджувальна комісії спромоглася забезпечити досягнення сторонами згоди про обмін частинами земельних ділянок. Згода була оформлена у вигляді підписаного членами комісії та Мухарським С.С. та Мухарською В. С. протоколі, який згодом був затверджений рішенням сільської ради.

Проте коли постало питання про внесення змін до державних актів на право постійного користування землею, Мухарська В. С. відмовилася вносити такі зміни до свого акту.

Мухарський С.С. звернувся до суду з позовом про зобов’язання Мухарської В.С. до усунення перешкод у здійсненні його права користування земельною ділянкою та належним йому нерухомим майном - будинком.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Вирішити справу.

Завдання для самостійної роботи (4 год).


 1. Місце земельного процесу в системі регулювання земельних відносин.

 2. Особливості об'єктного складу земельних процесуальних правовідносин.

 3. Наукові погляди на співвідношення доюрисдикційного та юрисдикційного процесу.Рекомендована література:

Основні джерела:.1, 2, 53, 62, 94.

Додаткові джерела: 34-40.

Нормативно-правові акти: 1-72.

Тема 2. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки за адміністративними процедурами (9 год).
Лекція 1. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки за адміністративними процедурами (2 год).

1. Передача земельних ділянок у власність (приватизація) та користування громадянам України із земель запасу.

1. Приватизація громадянами України земельних ділянок, наданих в користування.

2. Передача земельних ділянок із державної та комунальної власності у колективну на підставі адміністративних актів.

3. Передача земельних ділянок у власність та користування юридичних осіб на підставі адміністративних актів.


Практичне заняття 1. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки за адміністративними процедурами (2 год).


 1. Поняття та різновиди приватизації земельних ділянок.

 2. Особливості приватизації земельних ділянок із земель запасу.

 3. Приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян України.


Задача 1.

Мешканка селища Шкірянка Фастівського району Київської області Круль М. А. як член колгоспу з 1971 року користувалася присадибною земельною ділянкою у розмірі 0,57 га. Після смерті Круль М. А. у 1999 році її сину, Крулю С. В., що успадкував розташований на земельній ділянці житловий будинок, рішенням Шкірянської селищної ради від 27.08.1999 року земельна ділянка була надана у постійне користування: 0,15 га біля успадкованого будинку”– як присадибна ділянка, решта земельної ділянки - для ведення особистого підсобного господарства. Державний акт на право постійного користування не видавався.

Рішенням тієї ж ради від 03.12.1999 року вказані земельні ділянки були передані Крулю С. В. у приватну власність. Державний акт на право приватної власності не видавався.

У серпні 2008 року до Шкірянської селищної ради звернувся з заявою про надання у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд пан Осадчук І. Г. Його заява була задоволена, і у січні 2009 року Осадчуку І. Г. було видано Державний акт на право приватної власності на землю.

Круль С. В., вважаючи, що Осадчуку І. Г. надана частина належних йому земельних ділянок, звернувся до суду з позовом про захист права власності на земельну ділянку та визнання рішення про надання земельної ділянки Осадчуку І. Г. незаконним.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Розкрити процедури набуття права постійного користування земельними ділянками та процедуру “спрощеної” приватизації земельних ділянок.

Вирішити справу.


Задача 2.

Рішенням Родинківської сільської ради № 75 від 14.09.1997 року було надано у постійне користування земельну ділянку для ведення сільськогосподарського виробництва установі ВК-148. У 2002 році це рішення було скасоване рішенням ради № 87 з підстав “порушення законодавства при передачі землі”, а відповідна земельна ділянка “вилучена та передана територіальним громадам сіл Могілів Ясень, Соснівка та Синуватка для подальшого створення сільгосппідприємства нового типу”. Таке підприємство невдовзі, у 2003 році, було створено і отримало назву СГАТ “Нове життя”. Рішенням сільської ради № 17 “вилучена” земельна ділянка була надана у колективну власність новоствореному підприємству.

Установа ВК-148 звернулася із позовом до господарського суду із позовом про визнання недійсним рішення Родинківської сільської ради № 87, визнання недійсним рішення ради № 17, визнання недійсним державного акту, виданого СГАТ “Нове життя”, та вилучення у нього земельної ділянки на користь установи ВК-148.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Розкрити процедури припинення права на земельну ділянку, процедуру вилучення земельної ділянки, процедуру звільнення неправомірно зайнятих земельних ділянок та їхнє співвідношення.

Обґрунтувати рішення суду по кожній із заявлених позовних вимог.Практичне заняття 2. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки за адміністративними процедурами (1 год).

 1. Передача земельних ділянок із державної та комунальної власності у колективну на підставі адміністративних актів.

 2. Порядок передачі земельних ділянок у власність та надання у користування юридичним особам на підставі адміністративних актів.


Задача 1.

До сільської ради звернувся із заявою громадянин Бурлака В. Т. У заяві він просив надати йому 0,60 ріллі у власність для ведення особистого підсобного господарства.

При розгляді заяви на сесії ради було прийнято рішення відмовити пану Бурлаці В. Т. у наданні земельної ділянки для ведення ОПГ, оскільки раніше на тій же сесії ради всі наявні на території сільради землі запасу та резервного фонду було передано у колективну власність сільськогосподарського кооперативу “Зоря” для забезпечення земельними паями громадян – членів кооперативу, що свого часу безпідставно або помилково не були включені до списку, доданого до державного акту на право колективної власності на землю.

Бурлака В. Т. звернувся з позовом до суду про:

скасування незаконного рішення сільської ради про надання земель у колективну власність сільськогосподарському кооперативу “Зоря”;

про зобов’язання сільської ради до надання йому земельної ділянки для ведення ОПГ та відшкодування моральної шкоди, завданої прийняттям радою незаконного рішення.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Розкрити процедуру реалізації прав громадян на отримання земельних ділянок у власність та співвідношення вказаних прав із правами відповідних рад щодо розпорядження землями, що знаходяться у державній власності

Вирішити справу.

Задача 2.

З жовтня 1983 року громадянин Стеценко В. Т., що проживав в селі Кутузівка, як член колгоспу “Жовтень” користувався присадибною земельною ділянкою у розмірі 0,67 га.

У 2002 році громадянин Стеценко В. Т. помер, а розташований на земельній ділянці житловий будинок успадкував його син, Стеценко І. В. Оформивши спадщину на житловий будинок, він вирішив приватизувати земельну ділянку, що знаходиться під будинком. Проте Кутузівська сільська рада прийняла рішення про відмову Стеценку І. В. у приватизації земельної ділянки, оскільки її розміри перевищують норми, передбачені для присадибних земельних ділянок Земельним кодексом України.

Стеценко І. В. звернувся зі скаргою до районної ради, проте остання відмовила йому та тій підставі, що розгляд подібних скарг не належить до її компетенції.

Відмову районної ради Стеценко І. В. оскаржив до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин.

За якими процедурами можуть бути приватизовані правомірно надані у користування присадибні земельні ділянки, що перевищують встановлені чинним Земельним кодексом норми?

Вирішити справу.


Завдання для самостійної роботи (4 год).

 1. Передача у власність та надання у користування земельних ділянок об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

 2. Особливості приватизації земельних ділянок фермерськими господарствами.


Рекомендована література:

Основні джерела: 7, 14, 57, 64, 83, 115.

Додаткові джерела: 34-40.

Нормативно-правові акти: 1-72.
Тема 3. Особливості процедур паювання земель колективної власності. Набуття та припинення прав на земельні ділянки та земельні частки (паї) на підставі правочинів (15 год.)
Лекція 1. Особливості процедур паювання земель колективної власності (2 год).

 1. Правова природа права на земельну частку (пай).

 2. Правове регулювання процедури паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам

 3. Виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).


Лекція 2. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки та земельні частки (паї) на підставі правочинів (1 год).

  1. Загальна характеристика процедури набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими правочинами.

  2. Процедура виникнення та припинення прав на земельні частки (паї).

  3. Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на підставі правочинів.

  4. Підстави та умови припинення прав на земельні ділянки.


Практичне заняття 1. Особливості процедур паювання земель колективної власності (2 год).

 1. Поняття земельної частки (паю) та її відмінність від земельної ділянки.

 2. Особливості практики паювання земель КСП.

 3. Процедура порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).


Задача 1.

При передачі земель у колективну власність КСП “Хмельницький” у 1995 році громадянин Підлубний В. А., що незадовго перед цим вийшов на пенсію, проте залишився членом КСП, не був включений до списку, що додавався до державного акту на право колективної власності на землю КСП.

Після проведення у 1998 році паювання земель в господарстві громадянин Підлубний В. А. звернувся з вимогою видати йому сертифікат на право на земельну частку (пай) у землях господарства.

Правління господарства відмовило громадянину Підлубному В. А. через відсутність у господарства можливості здійснити перепаювання земель, без чого, на думку правління, задовольнити його вимогу не було жодної можливості.

Отримавши відмову, Підлубний В. А. звернувся до суду. У процесі судового розгляду суд, встановивши, що з приводу звернення пана Підлубного рішення загальних зборів не приймалося, закрив провадження у справі через відсутність предмету спору і запропонував позивачеві звернутися до загальних зборів КСП.

Ухвалу про закриття провадження у справі Підлубний В. А. оскаржив до апеляційного суду.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Розкрити процесуальні особливості судового розгляду даної категорії справ.

Вирішити справу.
Задача 2.

Громадянин Є. М. Наливайко, будучи членом КСП “Прогрес”, отримав сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий місцевою державною адміністрацією.

Бажаючи отримати свою земельну частку (пай) в натурі, він звернувся із відповідною заявою до Загальних зборів КСП “Прогрес”, які запропонували Наливайку Є. М. викупити за ринковими цінами насадження та посіви, що знаходяться на земельній ділянці, що планувалася до виділення на місцевості. Після відмови Наливайка Є. М. сплатити відповідну суму загальні збори КСП, у свою чергу, відмовили йому у виділення земельної частки (паю) в натурі.

Отримавши таку відмову, Наливайко Є. М. звернувся із заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі до сільської ради, яка, як він вважав, вправі здійснити надання земель у приватну власність громадян. Сільська рада залишила його заяву без розгляду, оскільки, на думку більшості її депутатів, вирішення порушеного питання не належить до компетенції ради.

Після цього Наливайко Є. М. звернувся із заявою аналогічного змісту до районної державної адміністрації, де йому також було відмовлено з тих самих мотивів.

Дії загальних зборів КСП, сільської ради та районної державної адміністрації Наливайко Є. М. оскаржив до Президента України та Голови Верховної Ради України, які переслали відповідні скарги до Державного комітету України по земельних ресурсах.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Підготувати обґрунтовану відповідь на скарги.

Охарактеризувати існуючу процедуру виділення земельних часток (паїв) в натурі та стан її правового регулювання.

Практичне заняття 2. Правове регулювання набуття та припинення прав на земельні ділянки та земельні частки (паї) на підставі правочинів (2 год).


 1. Порядок набуття права власності на земельні ділянки на підставі правочинів.

 2. Особливості набуття права користування земельними ділянками в договірному порядку.

 3. Процедура припинення права власності та користування земельними ділянками на підставі правочинів.


Задача 1.

Спортивний клуб “Бізон” вирішив створити баскетбольну команду, для забезпечення функціонування якої було вирішено заснувати закрите акціонерне товариство, до участі в якому залучити можливих інвесторів.

Стати одним з інвесторів виявила бажання міська рада. У якості свого внеску до статутного фонду, як передбачалося, міська рада повинна була внести право користування земельною ділянкою, яка необхідна для функціонування спортивних та адміністративних споруд баскетбольної команди.

Були виготовлені проекти установчих документів ЗАТ “Баскетбольний клуб “Бізон”. Проте у керівництва СК “Бізон” виникли сумніви щодо правомірності внесення права користування земельною ділянкою до статутного фонду ЗАТ.

Проекти установчих документів були передані на правову експертизу до юридичної фірми.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Дати обґрунтований висновок по справі.

Розкрити можливі шляхи та процедури набуття новоствореним ЗАТ “Баскетбольний клуб “Бізон” права користування необхідними йому земельними ділянками.Завдання для самостійної роботи (8 год).

 1. Ускладнення порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

 2. Обмін земельних часток (паїв) та виділення їх єдиним масивом.

 3. Набуття прав користування земельними ділянками на підставі правочинів.

 4. Особливості процедури передачі земельних ділянок в оренду.

 5. Порядок вилучення та викупу земельних ділянок. Суспільна необхідність та суспільні потреби.

 6. Особливості спадкування земельних ділянок.

 7. Процедурне забезпечення іпотеки земельних ділянок.

 8. Ускладнення процедури викупу земельних ділянок для суспільних потреб.Рекомендована література:

Основні джерела: 5, 26, 27, 30, 51, 64, 96, 105, 114.

Додаткові джерела: 34-40.

Нормативно-правові акти: 1-72.


Тема 4. Поділ земель на категорії та зміна цільового призначення земельних ділянок. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (8 год).
Лекція 1. Поділ земель на категорії та зміна цільового призначення земельних ділянок. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (2 год).

 1. Мета та критерії поділу земель на категорії. Цільове призначення та функціональне використання земель.

 2. Процедура визначення та зміни цільового призначення земельних ділянок.

 3. Умови, підстави та порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.


Практичне заняття 1. Поділ земель на категорії та зміна цільового призначення земельних ділянок. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (2 год).

 1. Особливості законодавчо закріплених критеріїв поділу земель на категорії.

 2. Стадії процедури зміни цільового призначення земельних ділянок, що перебувають у приватній власності.

 3. Переведення земельної ділянки в іншу категорію та його співвідношення зі зміною виду використання в межах категорії земель.

 4. Процедура відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.


Задача 1.

Адміністрація бази відпочинку “Дніпро” прийняла рішення про обнесення парканом території бази та встановлення плати за прохід цією територією. Це викликало протести мешканців селища Червоні хлібороби, які стверджували, що дістатися до річки Дніпро і здійснити свої законні права природокористування вони можуть, лише пройшовши через територію бази відпочинку – інші шляхи недоступні через специфіку рельєфу місцевості.

При спробі групи мешканців проникнути на територію бази відпочинку без внесення плати за прохід вони були затримані охороною, деяким із них при цьому були завдані легкі тілесні ушкодження. Обидві сторони конфлікту звернулися до місцевої прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти опонентів.

Один з мешканців селища звернувся до суду із позовом про усунення перешкод у здійсненні їх права загального природокористування.

Визначити коло суспільних правовідносин.

З чого повинні виходити органи прокуратури при вирішенні питання про порушення кримінальної справи?

Яке рішення повинен прийняти суд за поданим позовом?

Вирішити справу.Задача 2.

Мешканці мікрорайону Гайок тривалий час використовували дитячий майданчик, який знаходився на території мікрорайону. Одного разу на територію майданчика прибув громадянин М. і почав демонтаж споруд та вирубування дерев. На заперечення мешканців мікрорайону Гайок останній пояснив, що три роки тому назад було прийнято розпорядження обласної державної адміністрації, яким цю земельну ділянку передано йому у власність. Вважаючи свої права порушеними, мешканці мікрорайону Гайок звернулися до адміністративного суду з позовом про визнання розпорядження обласної державної адміністрації незаконним і недійсним. Проте суд першої інстанції виніс ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви з посиланням на порушення підсудності справи. На думку суду, справи такої категорії не підсудні адміністративним судам. Позивачі звернулися до апеляційного адміністративного суду з метою визнання незаконною цієї ухвали і розгляду справи по суті.

Визначте коло правовідносин.

Якому суду підсудна справа, описана в задачі?

Вирішити справу.

Завдання для самостійної роботи (4 год).


 1. Основне цільове призначення, цільове призначення, функціональне використання: співвідношення категорій.

 2. Порядок визначення розміру відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.


Рекомендована література:

Основні джерела: 7, 15, 23, 29, 54, 70, 79.

Додаткові джерела: 34-40.

Нормативно-правові акти: 1-72.


Тема 5. Правове регулювання здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель (15 год).
Лекція 1. Правове регулювання здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель (2 год).

1. Процедура, суб'єктно-об'єктний склад та особливості державного та інших видів контролю за використанням земель.

2. Поняття, складові та порядок ведення державного земельного кадастру.

3. Поняття, види та процедура проведення моніторингу земель.Лекція 2. Правове регулювання посвідчення та реєстрації прав на землю (1 год).

 1. Реєстрація прав на землю: поняття, значення та співвідношення з іншими суміжними видами реєстраційних процедур.

 2. Інституційне забезпечення реєстрації прав на землю.

 3. Реєстрація документів, прав на земельні ділянки та земельних ділянок.Практичне заняття 1. Правове регулювання здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель (2 год).

 1. Види та порядок здійснення контролю за використанням та охороною земель.

 2. Склад та порядок ведення державного земельного кадастру.

 3. Правове регулювання процедури оцінки земель. Кадастрове зонування.

 4. Особливості моніторингу земель та ґрунтів в системі моніторингу довкілля.


Задача 1.

Перевіркою, проведеною інспекторами Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, було встановлено що комунальне підприємство “Автомобіліст” використовує земельну ділянку під стоянки автомобільного транспорту при відсутності державного акту на право власності чи право постійного користування на цю земельну ділянку, зареєстрованого договору оренди земельної ділянки. За результатами перевірки державні інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення – самовільне заняття земельної ділянки КП “Автомобіліст”. За цим протоколом було винесено постанову про накладення на керівництво КП “Автомобіліст” штрафу.

Через тиждень природоохоронний прокурор міста звернувся до КП “Автомобіліст” з позовом в інтересах міської ради про звільнення самовільно занятої земельної ділянки. У судовому засідання представник КП “Автомобіліст” пояснив, що воно створено за розпорядження виконкому відповідної міської ради. Рішенням про створення а також статутом КП “Автомобіліст” на нього було покладено обов’язок влаштовувати нові та здійснювати упорядкування діючих стоянок автомобільного транспорту. Рішенням міської ради було затверджено перелік платних автостоянок з метою впорядкування відстою автотранспорту та покращення умов безпеки пішоходів саме за адресою де КП “Автомобіліст” влаштував стоянку.

Правомірність такого землекористування на думку представника КП “Автомобіліст” випливає також із того, що рішенням міської ради головне управління транспорту виконкому ради було уповноважене затверджувати схеми організації дорожнього руху в тому числі і розміщення паркувальних місць. КП “Автомобіліст” влаштував стоянку також відповідно до схеми організації дорожнього руху. У зв’язку з цим КП “Автомобіліст” правопорушення у своїх діях не вбачає і проти позову заперечує.

Визначити коло правовідносин.

Чи підлягає позов природоохоронного прокурора задоволенню?

Вирішити справу.
Задача 2.

Громадянину І. Іваненку на підставі відповідного проекту відведення за розпорядженням голови районної державної адміністрації було надано в оренду земельну ділянки для ведення особистого підсобного господарства. Сторонами було укладено договір оренди земельної ділянки.

Прокурор району вніс протест на розпорядження голови райдержадміністрації. Протест було обґрунтовано тим, що, згідно із довідкою районного відділу земельних ресурсів, земельна ділянка розташована на пасовищних угіддях, а згідно із Земельним кодексом України, такі земельні ділянки громадяни можуть орендувати лише для сінокосіння та випасання худоби. Ділянка ж використовувалася як рілля.

За протестом прокурора району голова держадміністрації скасував своє попереднє розпорядження.

Незважаючи на це, Іваненко І. продовжував використовувати земельну ділянку.

За постановою начальника районного відділу земельних ресурсів на нього було накладено адміністративне стягнення за самовільне використання земельної ділянки. Постанову про накладення адміністративного стягнення І. Іваненко оскаржив до Держкомзему України.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Вирішити справу.Практичне заняття 2. Правове регулювання посвідчення та реєстрації прав на землю (2 год).

 1. Процедура реєстрації права власності на земельні ділянки, набуті на підставі правочинів.

 2. Особливості реєстрації прав на земельні ділянки, отримані за адміністративними процедурами.

 3. Порядок обліку кількісних та якісних показників земельних ділянок.


Задача 1.

Громадянин І. Івасюк звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію присадибної земельної ділянки. Сільська рада надала дозвіл на розробку проекту відведення, і після розробки, погодження, експертизи проекту затвердила його. На замовлення І. Івасюка землевпорядною організацією було виготовлено державний акт про право власності на земельну ділянку, який був зареєстрований у встановленому порядку. Проте до отримання державного акту І. Івасюк зник зі свого постійного місця проживання і через три роки був оголошений у судовому порядку померлим.

Спадкоємець І. Івасюка, В. Івасюк, звернувся до державної нотаріальної контори за оформленням спадщини на приватизовану земельну ділянку. Нотаріус відмовився включати до свідоцтва про право на спадщину земельну ділянку, пояснивши, що І. Івасюк не мав права власності на неї, отже, В. Івасюк її не успадкував.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи вірною є позиція нотаріуса?

Як може захистити свої інтереси спадкоємець?

Вирішити справу.
Задача 2.

На підставі рішення міської ради про викуп земельної ділянки під належною покупцеві, ТОВ “ММВЗ”, офісною будівлею, голова міської ради та покупець звернулися до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу.

Нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії з підстав неподання йому правоустановчих документів, що підтверджують право власності міської ради на земельну ділянку.

ТОВ “ММВЗ” оскаржило відмову у вчиненні нотаріальної дії до адміністративного суду. У судовому засіданні було встановлено, що земельна ділянка перебуває у державній власності. Суд відмовив заявникові з тих підстав, що міська рада як орган місцевого самоврядування не має права розпоряджатися земельною ділянкою, яка перебуває у державній власності.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Який порядок оскарження відмови у вчиненні нотаріальних дій?

Вирішити справу.

Завдання для самостійної роботи (8 год).


 1. Геодезичні та картографічні роботи при веденні державного земельного кадастру.

 2. Нормативна та експертна оцінка земельних ділянок.

 3. Легалізація та легітимація як результати реєстрації прав на земельні ділянки.

 4. Об'єкт реєстраційних правовідносин.Рекомендована література:

Основні джерела: 18, 22, 24, 29, 58, 59,61, 65, 67, 68, 76, 97, 103, 108, 109.

Додаткові джерела: 34-40.

Нормативно-правові акти: 1-72.


Тема 6. Землевпорядний процес. Землевпорядна експертиза (8 год).
Лекція 1. Землевпорядний процесс (1 год).

 1. Поняття землеустрою. Структура, види та загальні засади виконання землевпорядних робіт.

 2. Особливості розробки землевпорядних проектів, пов'язаних із утворенням нових землеволодінь.

 3. Процедури виконання інших землевпорядних дій.

 4. Затвердження землевпорядних проектів. Авторський нагляд за дотриманням вимог землевпорядних проектів.


Лекція 2. Землевпорядна експертиза (1 год).


 1. Поняття та завдання державної землевпорядної експертизи.

 2. Процедура проведення державної землевпорядної експертизи. Її співвідношення з іншими видами державних експертиз.

 3. Порядок оскарження висновків державної землевпорядної експертизи.


Практичне заняття 1. Землевпорядний процес. Землевпорядна експертиза (2 год).

 1. Процедури проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях.

 2. Види землевпорядних дій, що виконуються на місцевому рівні.

 3. Ускладнення в процедурі здійснення державної землевпорядної експертизи.


Задача 1.

Приватний підприємець Сухоткін С. С. звернувся до районної ради Київської області із заявою про надання йому в оренду земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства.

Районна рада прийняла рішення про відмову у наданні Сухоткіну С. С. земельної ділянки у зв’язку із відсутністю на території району земель запасу, придатних для ведення селянського фермерського господарства. Засідання конкурсної комісії не відбувалося.

Рішення районної ради Сухоткін С. С. оскаржив до господарського суду. У прийнятті позовної заяви Сухоткіну було відмовлено через непідвідомчість справи господарському суду.

Після цього Сухоткін С. С. звернувся до місцевого районного суду. У ході судового розгляду з’ясувалося, що на території району наявні значні масиви земель запасу та резервного фонду, що можуть бути надані для ведення селянського (фермерського) господарства.

Обґрунтуйте можливість або неможливість розгляду справ про надання земельних ділянок для ведення селянських (фермерських) господарства судами, господарськими судами.

Обґрунтуйте можливі процесуальні дії суду за умови відсутності рішення конкурсної комісії та проекту відведення земельної ділянки.

Вирішити справу.


Задача 2.

АТ “Гоубалпроект” є правонаступником заводу “Світлий шлях”. З метою отримання в оренду земельної ділянки, на якій розташовуються виробничі потужності АТ, його представник звернувся до міської ради про надання земельної ділянки в оренду. Після цього міська рада прийняла рішення, яким надала земельну ділянку в оренду. Цим же рішенням АТ було зобов’язано замовити розробку технічної документації на земельну ділянку, погодити проект відведення земельної ділянки з уповноваженими державними органами, а також укласти з місцевою радою договір оренди земельної ділянки. Сплативши за розроблення технічної документації близько 130 тис. гривень та витративши більше року на погодження проекту відведення земельної ділянки, АТ передало підписаний зі свого боку договір оренди земельної ділянки приватному нотаріусу Ш. з метою передачі останнім цього договору на підпис голові місцевої ради. Через рік АТ отримало повідомлення приватного нотаріуса Ш. про те, що ним протягом року кожного робочого дня здійснювалися запити до місцевої ради з метою підписання головою ради договору. Проте, голова міської ради договір не підписав, а пояснень нотаріус не отримав.

Вважаючи таку поведінку голови ради протиправною, а свої права порушеними АТ звернулося до господарського суду про спонукання ради до укладення договору оренди земельної ділянки. Потім позивач позовні вимоги змінив і в якості позовної вимоги визначив визнати договір оренди укладеним. Представник міської ради у судовому засіданні пояснив, що договір укладається на засадах вільного волевиявлення, а тому ніхто не може примусити раду укласти цей договір, оскільки протилежна поведінка буде суперечити принципу свободи договорів.

Визначити коло суспільних відносин.

З яким позовом АТ необхідно звернутися до суду: з позовом про спонукання міської ради до укладення договору оренди земельної ділянки чи про визнання договору оренди укладеним?

Вирішити справу.Завдання для самостійної роботи (4 год).

 1. Ліцензування суб'єктів, що виконують землевпорядні роботи.

 2. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою.


Рекомендована література:

Основні джерела: 16, 23, 54, 66, 79, 88, 94, 110.

Додаткові джерела: 34-40.

Нормативно-правові акти: 1-72.


Тема 7. Земельний юрисдикційний процес та його різновиди (8 год).
Лекція 1. Земельний юрисдикційний процес та його різновиди (2 год).

 1. Поняття та види земельного юрисдикційного процесу.

 2. Розгляд земельних спорів органами місцевого самоврядування.

 3. Особливості розгляду земельних спорів у порядку цивільного, господарського та адміністративного процесу.

 4. Підстави та порядок розгляду земельних спорів органами земельних ресурсів.

 5. Порядок притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства.


Практичне заняття 1. Земельний юрисдикційний процес та його різновиди (2 год).

 1. Особливості розгляду земельних спорів судами. Категорії справ. Підсудність та підвідомчість.

 2. Порядок розгляду земельних спорів органами земельних ресурсів. Процедура оскарження прийнятих рішень.

 3. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки.


Задача 1.

ТОВ “ММВЗ” звернулося до господарського суду з позовом до міської ради та ПП “Просто Марія” з вимогою про встановлення сервітуту проїзду до ділянки ТОВ “ММВЗ” за рахунок земель комунальної власності, наданих в оренду ПП “Просто Марія”.

Відповідачі заперечували проти задоволення позову, вказуючи, що проїзд до ділянки ТОВ “ММВЗ” можливий без встановлення сервітуту за умови знесення належної ТОВ “ММВЗ” складської будівлі. Встановлення ж сервітуту унеможливить використання ПП “Просто Марія” орендованої земельної ділянки за цільовим призначенням. Крім того, представник міської ради заявив, що спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, тому провадження у справі має бути припинено.

Рішенням суду, що було залишено в силі судами апеляційної та касаційної інстанції, позов задоволено. ПП “Просто Марія” звернулося до Європейського суду з прав людини за захистом свого порушеного права на орендовану земельну ділянку.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Які можуть бути підстави для примусового встановлення земельного сервітуту?

Вирішити справу.
Задача 2.

ПП “Просто Марія” звернулося до господарського суду із адміністративним позовом про визнання недійсним рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду ТОВ “ММВЗ” та визнання недійсним відповідного договору оренди, мотивуючи позовні вимоги тим, що на наданій в оренду земельній ділянці знаходиться нерухоме майно, що належить ПП “Просто Марія” на праві власності.

Місцевий господарський суд позов задовольнив.

Суди апеляційної та касаційної інстанції залишили рішення місцевого господарського суду без змін.

Вищий адміністративний суд скасував рішення судів та припинив провадження по справі з тих підстав, що спір не підвідомчий адміністративним судам. ПП “Просто Марія” оскаржило ухвалу Вищого адміністративного суду до Верховного Суду України.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Яка природа спору про визнання недійсним рішення про надання в оренду земельної ділянки? Про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки?

Вирішити справу.Завдання для самостійної роботи (4 год).

 1. Оскарження рішень місцевих рад, прийнятих за результатами розгляду земельних спорів.

 2. Кваліфікація діянь, що містять ознаки забруднення чи псування земель.


Рекомендована література:

Основні джерела: 5, 47, 71, 90 ,98, 102, 111, 112.

Додаткові джерела: 34-40.

Нормативно-правові акти: 1-72.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка