Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" ЗатвердженоСторінка6/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ДОГОВОРІВ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ”


 1. Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 2. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 3. Особливості договорів оренди землі та земельних часток (паїв) у сільському господарстві України.

 4. Особливості договорів оренди природних ресурсів для сільськогосподарського виробництва.

 5. Договір на виробництво високопродуктивного насіння.

 6. Договір на виконання агрохімічних робіт.

 7. Договори на виконання меліоративних робіт.

 8. Договір на полив сільськогосподарських культур.

 9. Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва.

 10. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва.

 11. Договір на створення племінних сільськогосподарських тварин.

 12. Договір на проведення штучного запліднення тварин.

 13. Договір на виробництво та переробку кормів для худоби.

 14. Поняття, ознаки та види договорів сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 15. Законодавче забезпечення укладення та виконання договорів у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 16. Особливості договорів купівлі-продажу та поставки у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва.

 17. Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

 18. Правова природа та особливості укладання договорів оренди майнових паїв у сільському господарстві.

 19. Договори у сфері забезпечення мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин суб’єктів аграрного підприємництва.

 20. Договори у сфері забезпечення паливом сільськогосподарських товаровиробників.

 21. Поняття та особливості інноваційних договорів у сільському господарстві.

 22. Загальна характеристика законодавчого регулювання укладення та виконання інноваційних договорів у сфері АПК.

 23. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в агропромисловому комплексі.

 24. Договори на передачу майнового права на науково-технічний результат та окремих прав, що з нього випливають.

 25. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 26. Поняття, ознаки та види договорів на надання послуг суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві.

 27. Законодавче регулювання договорів у сфері надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.

 28. Договори у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 29. Особливості договірного регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва.

 30. Договори у сфері складського зберігання зерна.

 31. Договори надання сільськогосподарським товаровиробникам рекламних та інформаційних послуг.

 32. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва.

 33. Договірне регулювання відносин у сфері надання юридичного обслуговування суб’єктів господарської діяльності в АПК.

 34. Договори з виробничо-технічного обслуговування та ремонту техніки, обладнання у сільському господарстві. МТС як форма виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання в АПК.

 35. Поняття, ознаки та види договорів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції в Україні.

 36. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

 37. Законодавче регулювання реалізації сільськогосподарської продукції в Україні.

 38. Особливості договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.

 39. Договір поставки в аграрній сфері.

 40. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 41. Правове регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб.

 42. Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна.

 43. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду.

 44. Договірне регулювання реалізації сільськогосподарської продукції через Аграрний фонд.

 45. Договірно-правове регулювання реалізації олійних культур.

 46. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру.

 47. Договірне регулювання реалізації молока та молочних продуктів.

 48. Особливості законодавчого регулювання відносин у сфері реалізації сільськогосподарської продукції на світових аграрних ринках.

 49. Особливості реалізації сільгосппродукції відповідно до вимог СОТ.

 50. Поняття, ознаки, форма зовнішньоекономічних договорів у аграрній сфері.

 51. Особливості договорів поставки сільськогосподарської продукції за межі території України.

 52. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу окремих видів сільськогосподарської продукції за межі території України.

 53. Правове регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україну.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК

 1. Правове забезпечення аграрної реформи як передумови формування ринкових відносин в АПК.

 2. Правове забезпечення становлення та розвитку аграрного ринку.

 3. Роль та значення договорів у розвитку ринкових відносин в АПК та забезпеченні продовольчої безпеки України.

 4. Розвиток аграрно-правової доктрини щодо правової природи договорів в агропромисловому комплексі України.

 5. Юридична природа договорів в агропромисловому комплексі України. Функції аграрно-правових договорів.

 6. Конституційні основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України.

 7. Законодавчі основи договірних відносин в агропромисловому комплексі України.

 8. Міжнародно-правове регулювання аграрного-правових договорів.

 9. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрно-правового регулювання договорів в АПК України.

 10. Правові питання застосування типових та примірних форм аграрно-правових договорів.

 11. Застосування аналогії при регулюванні виникнення, зміни та припинення договірних відносин в АПК України.

 12. Вирішення колізій нормативно-правового регулювання договірних зобов’язань в АПК України.

 13. Особливості тлумачення аграрно-правових договорів.

 14. Поняття, загальні та особливі ознаки аграрно-правових договорів.

 15. Особливості сільськогосподарської діяльності та договори в АПК.

 16. Сторони договорів в АПК України.

 17. Предмет договорів в АПК України.

 18. Умови договорів в агропромисловому комплексі. Зміст аграрно-правових зобов’язань.

 19. Форма аграрно-правових договорів.

 20. Класифікація договорів в агропромисловому комплексі України.

 21. Поняття та система принципів правового забезпечення договірної діяльності в АПК.

 22. Правові проблеми договірної свободи в умовах здійснення аграрної реформи в Україні.

 23. Правове забезпечення еквівалентності при укладенні та виконанні аграрно-правових договорів.

 24. Принцип належного виконання договорів в АПК України.

 25. Проблеми реалізації принципу незмінності аграрно-правових договорів.

 26. Правові аспекти реалізації принципу рівності сторін договорів в АПК України.

 27. Поняття умов і підстав укладення, зміни та припинення аграрно-правових договорів.

 28. Роль та значення майнового інтересу в укладенні, зміні та припиненні договорів у сфері АПК.

 29. Умови та підстави укладення договорів в АПК України.

 30. Умови та підстави зміни аграрно-правових договорів.

 31. Умови та підстави припинення аграрно-правових зобов’язань.

 32. Проблеми визнання аграрно-правових договорів недійсними та неукладненими.

 33. Захист прав сторін аграрно-правових зобов’язань.

 34. Поняття організаційно-правових гарантій належного укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України.

 35. Інституційне забезпечення укладення та виконання аграрно-правових договорів.

 36. Функціональне забезпечення укладення та виконання договорів в агропромисловому комплексі України.

 37. Економіко-правове стимулювання належного виконання аграрно-правових договорів.

 38. Юридична відповідальність за порушення договірної дисципліни в агропромисловому комплексі України.

 39. Становлення та розвиток правового регулювання біржової діяльності в Україні.

 40. Особливості правосуб’єктності аграрних бірж. Організаційна структура аграрної біржі.

 41. Правове становище Аграрної біржі.

 42. Права та обов’язки учасників біржової діяльності.

 43. Зміст діяльності аграрних бірж за законодавством України.

 44. Біржові договори в системі аграрно-правових договорів.

 45. Становлення та розвиток правового регулювання оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні.

 46. Поняття та юридичні ознаки оптового ринку сільськогосподарської продукції.

 47. Правове регулювання діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції.

 48. Правове регулювання діяльності агроторгових домів.

 49. Правове регулювання аукціонів живої худоби і птиці.

 50. Види договорів, що використовуються на оптовому ринку сільськогосподарської продукції.

 1. Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 2. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва.

 3. Особливості договорів оренди землі та земельних часток (паїв) у сільському господарстві України.

 4. Особливості договорів оренди природних ресурсів для сільськогосподарського виробництва.

 5. Договір на виробництво високопродуктивного насіння.

 6. Договір на виконання агрохімічних робіт.

 7. Договори на виконання меліоративних робіт.

 8. Договір на полив сільськогосподарських культур.

 9. Поняття та ознаки договорів на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва.

 10. Правові форми забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції тваринництва.

 11. Договір на створення племінних сільськогосподарських тварин.

 12. Договір на проведення штучного запліднення тварин.

 13. Договір на виробництво та переробку кормів для худоби.

 14. Поняття, ознаки та види договорів сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 15. Законодавче забезпечення укладення та виконання договорів у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 16. Особливості договорів купівлі-продажу та поставки у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва.

 17. Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

 18. Правова природа та особливості укладання договорів оренди майнових паїв у сільському господарстві.

 19. Договори у сфері забезпечення мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин суб’єктів аграрного підприємництва.

 20. Договори у сфері забезпечення паливом сільськогосподарських товаровиробників.

 21. Поняття та особливості інноваційних договорів у сільському господарстві.

 22. Загальна характеристика законодавчого регулювання укладення та виконання інноваційних договорів у сфері АПК.

 23. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в агропромисловому комплексі.

 24. Договори на передачу майнового права на науково-технічний результат та окремих прав, що з нього випливають.

 25. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 26. Поняття, ознаки та види договорів на надання послуг суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві.

 27. Законодавче регулювання договорів у сфері надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.

 28. Договори у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

 29. Особливості договірного регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва.

 30. Договори у сфері складського зберігання зерна.

 31. Договори надання сільськогосподарським товаровиробникам рекламних та інформаційних послуг.

 32. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва.

 33. Договірне регулювання відносин у сфері надання юридичного обслуговування суб’єктів господарської діяльності в АПК.

 34. Договори з виробничо-технічного обслуговування та ремонту техніки, обладнання у сільському господарстві. МТС як форма виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання в АПК.

 35. Поняття, ознаки та види договорів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції в Україні.

 36. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

 37. Законодавче регулювання реалізації сільськогосподарської продукції в Україні.

 38. Особливості договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.

 39. Договір поставки в аграрній сфері.

 40. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 41. Правове регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб.

 42. Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна.

 43. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду.

 44. Договірне регулювання реалізації сільськогосподарської продукції через Аграрний фонд.

 45. Договірно-правове регулювання реалізації олійних культур.

 46. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру.

 47. Договірне регулювання реалізації молока та молочних продуктів.

 48. Особливості законодавчого регулювання відносин у сфері реалізації сільськогосподарської продукції на світових аграрних ринках.

 49. Особливості реалізації сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ.

 50. Поняття, ознаки, форма зовнішньоекономічних договорів у аграрній сфері.

 51. Особливості договорів поставки сільськогосподарської продукції за межі території України.

 52. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу окремих видів сільськогосподарської продукції за межі території України.

 53. Правове регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україну.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка