Програма для студентів спеціальності 030303 „Видавнича справа та редагування ЗатвердженоСкачати 484.75 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.75 Kb.
1   2   3   4   5

Завдання для самостійної роботи „Моделювання сучасної редакції на прикладах конкретних редакцій» (2 год.)
 • Розробіть структуру і штатний розклад власної редакції..

 • Розробіть проект статуту редакції.

 • Комплексне завдання „Інтерв’ю у редактора-керівника» (Конкретні запитання щодо структури, принципів співпраці.Література до семінарського заняття 1

1.1, 1.2, 1.5, 1.19, 1.20


Семінар 2.

Основи діалогу в редакції. Принципи співпраці.
План

 1. Різновиди редакційної праці в залежності від функціональних обов’язків.

 2. Принципи створення редакції на засадах співпраці:

  • пунктуальність

  • позитивність

  • добровільність

  • персоналізація

  • чуйність до різноманітності
 1. Принципи успішної трансформації конфліктів.

 2. Приймаємо рішення. Згода. Врахування інтересів сторін.


Завдання для самостійної роботи 2

Змоделюйте конфліктну ситуацію і вирішіть її на підходах філософії уповноваження (2год)
Література до семінарського заняття 2

1.1, 1.2, 1.5, 1.19, 1.20
Семінарське заняття 3.

Функціональні обов’язки учасників редакційного колективу.
План

 1. Охарактеризуйте різновиди редакторської праці в залежності від службової ролі працівника в засобі масової комунікації.

 2. Як складові важливі для налагодження успішного редакційного процесу.

 3. Відповідальність як головний чинник доброї роботи.

 4. Що означає для працівників редакції поняття «тримати руку на пульсі», «тримати час»?


Завдання для самостійної роботи 3
Література до семінарського заняття 3

1.1, 1.2, 1.5, 1.19, 1.20Семінарське заняття 4.

Перспективне і поточне планування.
План

 1. Що таке перспективний план у редакції.

 2. Що важливо враховувати при планування .

 3. Поточний план у редакції . Різновиди.

 4. Успішне планування як складова конкурентно спроможності видання.

 5. Чинники, що впливають на формування редакційного портфеля.


Завдання для самостійної роботи 4


  • Скласти перспективний і поточний плани літературної сторінки видання. Врахувати чинники.

  • Ознайомитися з перспективним плануванням однієї з редакцій.Література до семінарського заняття 4

1.1, 1.2, 1.5, 1.19, 1.20Семінарське заняття 5.

Досвід видатних українських редакторів як приклад для дії
План

 1. Школа редакторської майстерності у дослідженнях.

 2. Михайло Максимович: діяльність і результати

 3. Постать Івана Огієнка і його вплив на становлення української книги

 4. Софія Русова – видавець і редактор

 5. Борис Грінченко та його внесок у розвиток української культури.

 6. Редакторський досвід Симона ПетлюриЗавдання для самостійної роботи 5Література до семінарського заняття 5

1.1, 1.2, 1.5, 1.19, 1.21Заняття 6.

Відповідальність, уповноважувальне редакторство. Національний аспект. Свідома позиція.

План


 1. Що формує особистість редактора?

 2. Який редактор може вважатися сьогодні затребуваним?

 3. Рольова гра: «Обираємо головного редактора. Відкрите голосування»

 4. Національний контекст як умова сучасної позиції редактора.Завдання для самостійної роботи 6


  • Підготувати повідомлення, дослідження, реферат про одну з постатей українського Редактора


Література до семінарського заняття 6

1.1, 1.2, 1.5, 1.19, 1.20Заняття 7.

Роль редактора в координації руху “корисної інформації” в суспільстві. Проблеми типології в роботі редактора.

Інформаційна функція книговидання як особлива ділянка суспільної відповідальності літредактора. Поняття “інформації” та “інформаційного суспільства”. Книга (періодичне видання) як спосіб інформаційного обміну і об’єкт професійної діяльності редактора. Поняття “книга” і “документ”. Підходи до визначення терміна “документ”. Документ (книга у широкому розумінні) і літературний документ. Типізація документів: критерії і завдання. Документи опубліковані і неопубліковані. Первинні і вторинні документи. Твори друку (видання) як носії інформації. Класифікація документів за засобом передачі інформації (текстові, фотовізуальні, графічні). Триєдиність поняття книга і багатомірний критерій типології книги. Проблеми і перспективи розвитку бібліотипології. Тип і вид видання (книги). Соціально-функціональне призначення як основа типологічного поділу: книга наукова, довідкова, навчальна і тощо. Читацька адреса книги і проблеми сегментації читацької аудиторії: дорослий читач (масовий, «широкий», «вузький»); читачі-діти (дошкільнята, школярі тощо). Інші критерії поділу книг на види (склад творів, новизна змісту і т.ін.).


Напрями самостійної роботи студентів:

 1. Редактор та інформаційні потоки.

 2. Критерії типологічного поділу творів друку.

 3. Творче завдання. Редактор-координатор. Роль редактора в забезпеченні зворотнього зв’язку у системі “автор – видання – читач (споживач)”.


Література:

1.6, 1.15, 1.20, 1.27, 1.37, 1.38Семінарське заняття 8.

Психологія творчості і редактор. Принципи уповноважувального редакторства. 1. Механізм творчості: єдність пізнавальної, вольової та емоційної сфер свідомості людини.

 • Фази творчого процесу (за Я.Пономарьовим): логічний аналіз, інтуїтивне розв’язання проблеми, вербалізація, формалізація нового. Логіка й інтуїція у процесі творчості.

 • Рівні творчості (за ступенем новизни результату). Суб’єктивно та об’єктивно нове. Творчість як консервування інформації. Поняття інформаційного продукту.

 • Роль уяви у процесі творчості. Уява відтворююча і творча. Способи творчої уяви: аглютинація, аналогія, типізація тощо.

 • Стадії авторської творчості: початкова стадія творчого акту (поява гіпотези теми, збирання попередніх даних, цілестпрямоване вивчення предмета); стадія створення тексту (остаточне формування задуму, конкретизація задуму, реалізація задуму, авторське саморедагування). Методи пізнавальної діяльності: методи отримання відомостей, методи усвідомлення сутності.

 1. Автор і редактор як творчі особистості: креативний, морально-етичний і правовий аспекти

 • Автор (творча особистість) і літературний редактор: організаційно-методичні та психологічні засади співпраці. Редактор як проміжна ланка (посередник) між автором і читачем.

 • Зміст твору з погляду автора (авторська складова) і з погляду читача (перцептивна складова). Психологія автора (психологічна авторська структура) і читача (перцептивна структура) і мотиви редакторської праці над авторським витвором.

 1. Межі творчості і професіоналізму у роботі редактора. Творчий підхід редактора: засади і ступінь прояву.

 • Взаємодія редактора (суб’єкта) з текстом (об’єктом).

 • Адекватність розуміння читачем авторського тексту як результат співпраці автора і редактора.

План. 1. Творче завдання 1. Побудуйте схему творчого процесу: (а) – наукової творчості; (б) – літературної творчості.

 2. Творче завдання 2. Як у Вас відбувається творчий процес. Результати можна оформити у вигляді схеми, есею, художнього твору.

 3. Творче завдання 3. Причини конфліктів між автором (замовником) і редактором (редакцією, видавництвом). Види конфліктів і способи їх розв’язання. Результати можна оформити у вигляді таблиці, наукової доповіді, есею, художнього твору.


Напрями самостійної роботи студентів:

 1. Суміжні дисципліни в роботі літературного редактора (економіка видавничої справи, філософія, лінгвістика тощо).

 2. Морально-етичний і правовий аспекти стосунків автора і редактора.

 3. Концепції тексту. Подвійна природа тексту.


Література:

1.8, 1.14, 1.17, 1.19, 1.20, 1.22, 1.31, 1.33
Семінарське заняття 9.

Редакторські професії та фахові вимоги до них.

Місце, функції і завдання редактора в сучасному видавництві: організаційний аспект.

Завдання редагування і обсяг роботи редактора у видавництві (редакції періодичного видання): класика і сучасні реалії. Редакційно-видавничий процес (РВП) і роль літературного редактора: загальна характеристика (за етапами РВП). Внутрішня сторона редакційно-видавничого процесу. Роль і завдання літературного редактора під час авторського (підготовчого) і редакційного етапів РВП. Головні засади і завдання співпраці автора (замовника) і літературного редактора (видавничої організації) як суб’єктів видавничої справи. Зовнішня сторона РВП. Роль і завдання літературного редактора під час виробничого і рекламно-ознайомлювального етапів РВП. Циклічність РВП. Розподіл обов’язків у сучасному видавництві (редакції). Редактор – “директор видання”.
Практична робота
 1. Складіть схему РВП.

 2. Опишіть роботу редактора на всіх етапах РВП

 • для видавничих редакторів;

 • для редакторів періодичного видання;

 • на прикладі обраного Вами видання (тексту).


2.

 1. Творче завдання 1. Розробіть і прокоментуйте структурну схему видавничої організації:

 • універсального або галузевого видавництва державного типу;

 • редакції періодичного видання;

 • невеличкого комерційного (приватного) видавництва.

 1. Творче завдання 2. Складіть для потенційного видавництва перспективний тематичний план на 2008 – 2010 роки, який має містити:

 • Вступ. Обґрунтування напряму видавничої діяльності і читацької аудиторії.

 • Назви видань (не менше десяти).

 • Анотації до всіх видань.

 • Рекламне звернення до читачів.

 1. Розробіть авторський план-проспект з тезами.

 2. Опрацюйте план-проспект колеги.


Напрями самостійної роботи студентів:

 1. Видавництва України (класифікація і типізація). Приклади видавництв різних типів власності, галузевих, типізованих та універсальних.

 2. Моделювання етапів і послідовності операцій РВП відповідно до типу видавничої організації.

 3. Зміни у потрактуванні ролі літературного редактора (ретроспектива і сучасний стан).


Література:

1.9, 1.18, 1.24, 1.35, 1.37, 1.38Семінарське заняття 10.

Літературний мінімум для редактора-видавця.

Предмет і завдання теорії і практики редагування. Редагування чи едитологія? Загальне поняття про редагування. Підходи до визначення поняття. Редагування як діяльність і як процес. Аспекти редагування. Поняття літературного редагування. Місце літературного редактора у процесі створення друкованого видання. Редагування як творча діяльність. Професійні вимоги до редактора. Механізм редакторської праці як симбіоз свідомих дій редактора і його навичок. Різновиди редакторського читання. Техніки і методики редагування. Складові редакторської майстерності.

план

Дискусійні питання теорії і практики літературного редагування


 1. Чи доцільні концептуальні зміни термінології, потрактувань, засад діяльності сучасного літературного редактора в Україні за рахунок «перенесення» світового досвіду.

 2. Проаналізуйте підходи до визначення літературного редагування та його аспектів; техніки і методики редагування.


Практична робота 10

Складіть редакторський висновок на авторський текстовий матеріал (Додаток)Комплексне завдання

  • Принести відредагований матеріал для майбутнього видання.

  • Опрацьовуємо модель майбутнього видання «Наше видання».Література:

1.9, 1.18, 1.24, 1.35, 1.37, 1.38Семінарське заняття 11

Форуми видавців як новітні технології розповсюдження книги

Підготовка до форуму. Планування як неодмінна умова успішної участі. «Товар обличчям». Логотип видання.

Практичне видання 11.


 1. Підготуйте ваше видавництво до участі у форумі видавців.

 2. Презентуйте нове видання.


Література:

1.9, 1.18, 1.24, 1.35, 1.37, 1.38Семінарське заняття 12

Стосунки редактора-видавця і реалізаторів друкованої продукції. Участь редактора на етапі видавництво-друкарня.
План

 1. Успішні комунікації. Розбудова успішного діалогу як умова для результативної співпраці.

 2. Принципи філософії співпраці.. Відповідальність.

 3. Контроль на етапі видавництво-друкарня.

Практична робота 12. 1. Рольова гра з відображенням моделі стосунків редакції-видавництва-друкарні.

 2. Знайдіть приклади друкарських помилок ( на прикладі сучасної художньої книги)Література:

1.8, 1.18, 1.24, 1.35, 1.36, 1.38


Семінарське заняття 13

Правове регулювання стосунків у редакції
План

 1. Юридичний мінімум для редактора-видавця.

 2. Правові обов’язки усіх учасників видавничого процесу.

 3. Складаємо грамотний юридичний документ.


Напрями самостійної роботи студентів:

  • Взяти інтерв’ю на одному з етапі реєстрації власного видавництва (податкова, управління статистики, пенсійний фонд).


Література:

1.8, 1.18, 1.24, 1.35, 1.36, 1.38


Семінарське заняття 14

Способи поширення інформації про видавництво (круглі столи, прес-конференції, брифінги)

План


 1. Проведення прес-конференції за підсумками першого модуля.

 2. Обговорення.

 3. Висвітлення творчої праці студентів за модулем «Організаційно-творча модель редакції»


Література:

1.8, 1.18, 1.24, 1.35, 1.36, 1.38
Контрольні питання до тем першого модуля
Тема “ВСТУП. Мета і завдання курсу, особливості опанування”

 1. Назвіть праці видатних теоретиків і практиків видавничої справи та редагування

 2. Проаналізуйте внесок вітчизняних вчених у розвиток теорії і практики редагування

 3. Виділіть головні віхи історії редагування

 4. Дослідіть головні напрями вивчення професії редактора

 5. Проаналізуйте праці сучасних науковців, присвячені їхнім попередникам. Обґрунтуйте свій вибір

 6. Проаналізуйте фахові періодичні видання. Обґрунтуйте свій вибір

 7. Назвіть перспективні напрями майбутнії досліджень у царині видавничої справи та редагування


Тема “Редагування у видавничо-поліграфічному комплексі. Редагування і книгознавство”

 1. Місце редагування у видавничо-поліграфічному комплексі.

 2. Система видавничої справи в Україні.

 3. Поняття макро- і мікросередовища по відношенню до видавничої справи.

 4. Вплив факторів макросередовища на ефективність і продуктивність книговидання.

 5. Фактори мікросередовища для видавничої справи.

 6. Державна підтримка видавничої справи: способи і дієвість.

 7. Редагування в комплексі книгознавчих дисциплін.

 8. Книгознавство як комплексна наука про книгу. Концепції книгознавства (функціональна, системно-типологічна, комплексності)

 9. Закон України “Про видавничу справу”: загальна характеристика

 10. Структура видавничої галузі в Україні.


Тема “Роль редактора в координації руху “корисної інформації” в суспільстві. Проблеми типології у роботі літредактора”

 1. Структура інформаційного середовища: інституції, шляхи передачі, носії та споживачі.

 2. Роль редактора у збиранні й опрацюванні інформації.

 3. Джерела інформації для літературного редактора.

 4. Роль редактора в забезпеченні зворотнього зв’язку в системі “автор – видавництво – читач (споживач)”

 5. Роль книги у суспільстві. Книга і документ: визначення понять.

 6. Типологія книг та документів. Класифікація і типізація (типологія).

 7. Критерії типізації документів.

 8. Типізація літератури і типологія книжкових видань.

 9. Типологія книги. Принципи і завдання типологічного поділу.

 10. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види: Терміни та визначення (загальна характеристика).


Тема “Редагування у комплексі психо-фізіологічних і діяльністних мотивів фігурантів процесу створення друкованого видання”

 1. Суміжні дисципліни у роботі редактора.

 2. Поняття про творчість. Рівні творчості. Безпосередній і опосередкований творчий процес.

 3. Роль уяви в процесі творчості. Способи творчої уяви.

 4. Етапи творчого процесу науковця, письменника, журналіста, редактора: спільне і відмінне.

 5. Психологія творчості. Рівень обізнаності редактора у галузі психології творчості.

 6. Етика і психологія стосунків автора і редактора.

 7. Мотивація редакторського втручання в авторський текст з погляду психології сприймання.

 8. Творчий підхід у роботі редактора: індивідуальність фахівця супроти настанов і директив.

 9. Взаємодія редактора (суб’єкта) з текстом (об’єктом). Подвійна природа тексту.

 10. Адекватність розуміння читачем авторського тексту як результат співпраці автора і редактора


Тема “Редакція як головна ланка видавничої справи. Місце, функції і завдання редактора в сучасному видавництві: організаційний аспект”

 1. Поняття про видавництво (видавничу організацію). Структура видавництва: класика і модифікації.

 2. Видавництва в Україні: статистика, класифікація і типізація.

 3. Спеціалізація видавництв в Україні. Видавництва універсальні й типізовані.

 4. Поняття редакційно-видавничого процесу. Етапи редакційно-видавничого процесу.

 5. Загальна схема редакційно-видавничого процесу. Роль редактора.

 6. Внутрішня і зовнішня сторони редакційно-видавничого процесу.

 7. Особливості здійснення редакційно-видавничого процесу на сучасному етапі.

 8. Роль редактора у редакційно-видавничому процесі. Підходи до визначення поняття «редактор» у сучасному видавництві.

 9. Поняття оригіналу в редакційно-видавничій практиці. Вимоги до авторського і видавничого оригіналів. Діючі стандарти і нормативи.

 10. Рецензування авторських оригіналів. Різновиди рецензій.


Тема “Практичні основи редагування. Мотивація і методика редакторської праці”

 1. Складові професії редактора.

 2. Техніки і методи редагування.

 3. Різновиди редакторського читання.

 4. Методи редагування і виправлення. Формальний і творчий підхід у роботі редактора.

 5. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема редакторського аналізу.

 6. Оцінка авторського рукопису у видавництві. Редвисновок.

 7. Послідовність роботи редактора під час підготовки видавничого оригіналу.

 8. Коректурний процес і редактор. Особливості коректорського читання.

 9. Поняття коректури. Різновиди коректурних відбитків. Коректорські знаки.

 10. Редакторська правка: доцільність і головні завдання. Різновиди редакторських правок.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМ ПЕРШОГО МОДУЛЯ
Основна

 1. Абдуллин Р.Г. К определению понятия «редактирование» // Книга. Исслед. и м-лы. – 1978. – Сб.37. – С.39-41.

 2. Види книжок // Вісн. Кн. палати. – 2001. - №5. – С.12-14.

 3. ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: Официальное издание. – М., 1984.

 4. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД2. Реферат и аннотация. Общие требования. – Введ.01.07.1997, в Украине 01.01.1999.

 5. ГОСТ 7.12-93 Межгосударственный стандарт. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. – Введ. 01.01.1986.

 6. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний від 01.01.96. – К.: Держстандарт України, 1996. – 47 с.

 7. ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: Офіційне видання. – К.:Держстандарт України, 1998. – Чинний від 01.07.1998.

 8. Журналістський матеріал і психологія журналістської творчості // Різун В.В. Літературне редагування:Підруч. - К.: Либідь, 1996. – с.100 – 135.

 9. Зелінська Н.В. Наукова школа кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства: напрями, постаті, здобутки // Поліграфія і видавнича справа. – 2005. – № 42. – С. 3 –10.

 10. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні. Історія та сучасний стан. – Львів: Світ, 2002. – 267 с.

 11. Зелінська Н.В. Розвиток типологічної схеми української наукової літератури у ХІХ ст. // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 1997. – Вип. 32. – С. 165 – 171.

 12. Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Вища шк., 1983. – 248 с.

 13. Іванченко Р. Г. Рукопис у редактора.  Х.: Ред.-вид. вiд. Кн. палати УРСР, 1967.  216 с.

 14. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. — Одесса: Ред.-изд. отд. обл. упр. по печати, 1991. – 119 с.

 15. Общество и книга: от Гуттенберга до Интернета / Ин-т философии РАН; Под общ. ред.А.П.Королевой. – М.: Фонд «Традиция», 2000. – 280 с.

 16. От книги до интернета. Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия / Под ред. Я.Н.Засурского. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 256 с.

 17. Писатели советуются, негодуют, благодарят/Сост. А.С.Мильчин. – М.: Книга, 1990. – 487 с.

 18. Правові та нормативні документи з видавничої справи: Тематична добірка / Уклад. Г.М.Плиса. - К.: Кн. палата України, 1999. – 48 с.

 19. Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості: Проблеми майстерності. – К.: Вища шк.,1983. – 280 с.

 20. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / вiдп. ред. М. М. Пещак. — К.: НАН України; iн-т української мови, 1999. — 194 с.

 21. Різун В.В. Літературне редагування:Підруч. - К.: Либідь, 1996. – 237 с.

 22. Роменець В.А. Психологія творчості: Навч.посібник. – К.: Либідь,2001. – 228 с.

 23. Серажим К.С. Специфіка сприйняття і розуміння журналістського тексту // Редакційно-видавнича справа: Досвід, проблеми, майбутнє / Ю.П.Горго, Н.Ф.Непийвода, В.В.Різун та ін. – К., 1997. – С. 94 –111.

 24. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования текста. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1980. – 328 с.

 25. Составление библиографического описания : Крат.правила. – 2-е изд., доп. – М.: Кн.палата,1991. – 220 с.

 26. Теорія літературного редагування // Різун В.В. Літературне редагування:Підруч. – К.: Либідь, 1996. – с.57.

 27. Тимошик М.С. Видавнича продукція та її види. Книга як основний предмет видавничої діяльності // Друкарство. – 2001. - №5. – С. 84 – 86.

 28. Тимошик М. Видавнича справа та редагування: Навч.посіб. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 224 с.

 29. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. – 2-ге вид., стер. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 559 с.

 30. Уваги про термін // Іванченко Р.Г. Рукопис у редактора. – Харків, 1967. – Розд. 1.

 31. Уява і творчість//Психологія: Підруч. / За ред. Ю.Л.Трофімова. – 2-ге вид., стереотип. – С.315 – 336.

 32. Феллер М.Д. О литературном редактировании.[Специфика и основные понятия] // Книга. Исслед. и м-лы. – 1968. – Сб.16. – С.30– 45.

 33. феллер М. Д. Текст i зображення як модель комунiкативного акту.  К.: Київ. ун-т iм. Тараса Шевченка: Центр вiльної преси, 1998.  123 с.

 34. Хойнацький М.С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві. – К.:Вища шк.,1993. – 151 с.

 35. Хоню В.В. Наукова спадщина Р.Г. Іванченка (1929 – 2004) у контексті становлення вітчизняного редагування і забезпечення спадкоємності фахового досвіду: Тези доповіді // Історія журналістики: навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання і навички: Матеріали “круглого столу” Міжнародної наукової конференції “Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення суспільних і громадських ЗМІ”, Київ, 24-25 травня 2007 р. / За ред. Н.М. Сидоренко. – К., 2007. – С. 71 – 73.

 36. Хоню В.В. Структура видавничої галузі в Україні // Технологія і техніка друкарства. – 2004. – № 2 – 3 (4 – 5). – С.140 – 143.

 37. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф.Майсурадзе, А.Э.Мильчин, Э.П. Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – 536с.
 1. Додаткова

 2. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М., 1979.

 3. Антонов А.В. Психология изобретательского творчества. – К., 1978. – 175 с.

 4. Арнаудов. Психология творчества. – М.: Сов.писатель, 1970.

 5. Бем Г., Вернер Й., Гардт Г., Шульц Г. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві. – К.: Основи,1994. – 176 с.

 6. Богин Г.И. Типология понимания текста. – Калинин, 1986.

 7. васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста: Филос. пробл./ АН УССР. Ин-т философии; Отв. ред. М. В. Попович.  К.: Наук. думка, 1988.  240 с.

 8. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела: Навч.посіб. / За ред. Н.В. Зелінської. – Львів: Світ, 2003.

 9. Видання. Основні види: Кор. рос.-укр. анотов. словник / Складено на основі ДСТУ 3017-95. 22 с. // Палітра друку. – 1996. - №1. – С.35-40.

 10. Гречихин А.А., Здоров И.Г. Информационные издания. – М.: Книга, 1988. – 272 с.

 11. Гречихин А.А., Здоров И.Г., Соловьев В.И. Жанры информационной литературы: обзор, реферат. – М.: Книга, 1983. – 320 с.

 12. Гуревич С.М. Редакционный менеджмент. – М.,1997. – 256 с.

 13. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1980.

 14. Западов А. О мастерстве редактора // От рукописи – к печатной странице. – М.: Сов. писатель, 1978.

 15. Истрина М.В. Аннотирование произведений печати: Методич.пособ. – М.: Книга, 1981. – 48 с.

 16. Мигонь К. Наука о книге. – К., 1992. – 288 с.

 17. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – К.:Дакор, 2002.

 18. Організація роботи редакції: Навч. посіб. / Уклад. І.О.Вартанов. – К.,1986.

 19. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф.Майсурадзе, А.Э.Мильчин, Э.П. Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – 536с.ІІ семестр

Змістовий модуль 2

Створення власного продукту «Наше видання»
ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ


Семінар 1. Створення концепції видання. Філософія видання

1.Чому потрібно створювати концепцію видання?

2. Що таке філософія видання. Складові.

3. Система і чітка структура.

4. Обґрунтуйте філософію власного видання.
Практичне заняття.

Рольова гра. Студентська гру па оцінює презентації різноманітних пропозицій і вибирає оптимальну. Оцінюємо і узгоджуємо концепцію «Нашого видання».


Напрями самостійної роботи студентів:

 1. Модифікації теорії і практики редагування: поступ чи системна криза?

 2. Перспективи розвитку теорії і практики редагування.


Література:

2.5, 2.8, 2.9

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка