Програма для студентів спеціальності 030303 „Видавнича справа та редагування ЗатвердженоСкачати 484.75 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір484.75 Kb.
1   2   3   4   5

Шкала оцінювання


Підсумкова оцінка в балах (максимальна їх кількість – 100) розраховується за накопичувальною системою. В межах кожного модуля бали розподіляються так:

Перший модуль – 40 відсотків.

Другий модуль – 40 відсотків.

Залік – 20 відсотків оцінки.

Кожен студент має можливість здобути максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань. Система оцінювання способів набуття знань міститься у таблиці:
Способи набуття знань
Бали

1

Відповідь на семінарському занятті (усно)

До 2х26

2

Доповнення на семінарському занятті

До 0,5х26

3

Домашня письмова творча робота (есей, відгук на задану тему)

До 2х2

4

Домашнє комплексне практичне завдання

До 2х2

5

Практична робота над «Нашим виданням»
До 7

6

Всього
80

Кількість набраних балів за два семестри відповідає таким оцінкам:1–34 – “незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35–59 – “незадовільно” з можливістю повторного складання;

60–64 – “задовільно” (“достатньо”);

65–74 – “задовільно”;

75–84 – “добре”;

85–89 – “добре” (“дуже добре”);

90–100 – “відмінно”.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.


Максимальна сума балів за модуль1 – 40 балів

Максимальна сума балів за модуль 2 – 40 балів

Максимальна сума балів за два модулі 40+40=80

Максимальна сума балів за залік – 20 балів
Мінімальна сума балів за І модуль - 20 балів

Мінімальна сума балів за ІІ модуль – 20 балів


Розподіл балів у межах модулів наводимо у таблиці 1.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1 семестр: Організаційно-творча модель редакції
Зміст

Семін.

Самост.

1

Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі

2

2

Сучасна редакція. Принципи її створення.

2

2

3

Основи діалогу в редакції. Принципи співпраці.
2

4

Функціональні обов’язки учасників редакційного колективу.

2

2

5

Перспективне і поточне планування.
2

6

Досвід видатних українських редакторів як приклад для дії

2

2

7

Особистість редактора в контексті творення видавничого продукту.
2

8

Відповідальність, уповноважу вальне редакторство.

2

2

9

Редакторські професії та фахові вимоги до них
2

10

Літературний мінімум для редактора-видавця

2

2

11

Форум видавців як новітня технологія презентації видавництва
2

12

Стосунки редактора-видавця і реалізаторів друкованої

Продукції. Участь редактора на етапи видавництво-друкарня2

2

13

Правове регулювання стосунків у редакції

2

2

14

Способи поширення інформації про видання

(прес-конференція, брифінг, «круглий стіл»)


2
Всього

14


28

Всього:

Семінарські заняття - 14

Самостійні - 28
ІІ семестр: Створюємо конкретний тип видання «Наше видання»


1

Створення концепції видання. Філософія видання.
2

2

Редакційний портфель. Добір матеріалів.

2

2

3

Робота з авторами. Редакторський аналіз.
2

4

Художньо-графічна модель видання. Ілюстрації.

2

2

5

Редакторська підготовка до друку авторських оригіналів.
2

6

Робота редактора над заголовковим комплексом.

Система рубрикації2

2

7

Перша верстка «Нашого видання». Зчитування матеріалів.
2

8

Друга верстка. Вичитування матеріалів.

2

2

9

Звірні аркуші. Редакторський контроль.
2

10

Службова частина «Нашого видання» як ознака видавничої

Культури. Видавничі стандарти2

2

11

Сигнальний примірник. «У світ».
2

12

Поширюємо «Наше видання». Прес-реліз

2

2
Всього


12

24


Всього:

Семінарські заняття - 12

Самостійні - 24

І семестр
Змістовий модуль 1. Організаційно-творча модель сучасної редакції
ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ


Семінар 1.

Що таке сучасна редакція. Як її створити. Моделі.
План

1. Головні ознаки класифікації сучасних редакцій.

2. Типові моделі редакції: український і зарубіжний досвід

3. Створення редакції. Етапи. Статут.

4. Моделі редакції на засадах співпраці.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка