Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) ЗатвердженоСторінка3/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5

Семінар 7. Українська середньовічна культура – 2 год.

План.

 1. Українська середньовічна культура як об’єкт наукового дослідження.

 2. Епохи Київської та Галицько-Волинської держав у історії вітчизняної культури.

 3. Релігійна ситуація в Київській та Галицько-Волинській державах.

 4. Писемність, мовна ситуація і літературний процес у Київській та Галицько-Волинській державах.

 5. Образотворче мистецтво Київської та Галицько-Волинської держав.

 6. Архітектура Київської та Галицько-Волинської держав.


Теми доповідей і рефератів

 1. Східнослов’янські союзи племен на протоукраїнській етнічній території Київської держави.

 2. Виникнення писемності у східних слов’ян: версії та факти.

 3. Іконографія українського середньовічного живопису.

 4. Українське середньовічне літописання.


Рекомендована література

 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 • Висоцький С. Київська писемна школа Х-ХІІ ст. – Львів – Київ – Нью-Йорк, 1998.

 • Горський В., Вдовина О., Завгородній Ю., Киричок О. Давньоруські любомудри. – К., 2004.

 • Історія української культури. У п’яти томах. Том І.: Історія культури давнього населення України. – К., 2001.

 • Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

 • Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.Лекція 8. Європейська культура: від Відродження до Просвітництва – 2 год.
Основні тенденції історичного поступу та розвитку культурно-мистецького життя Європи епох Відродження Нового часу і Просвітництва. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епох Відродження, Нового часу і Просвітництва: суспільно-політична та релігійна ситуації, наука і освіта, літературний процес, образотворче мистецтво, архітектура, музичне й театральне життя. Основні тенденції історичного поступу та розвитку культурно-мистецького життя українського народу впродовж ХУ-ХУІІІ ст.. Головні етапи національного державотворення на українських етнічних землях. Політична культура і політико-правова свідомість. Субкультури соціальних верств та прошарків. Освіта і педагогічна думка. Наукові знання. Релігійні процеси. Письменство. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Архітектура. Музичне й театральне життя. Місце та роль української культури ХУ-ХУІІІ ст. у історії європейського культуротворення.
Семінар 8. Європейська культура: від Відродження до Просвітництва – 2 год.

План.

 1. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохи Відродження.

 2. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохи Нового часу.

 3. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохи Просвітництва.

 4. Українська культура епохи Відродження.

 5. Українська культура епохи Нового часу.

 6. Українська культура епохи Просвітництва.


Теми доповідей і рефератів


 1. Ренесансний гуманізм: основні ідейні настанови, теоретики та історико-культурне значення.

 2. Вітчизняний літературний процес епохи Барокко: основні жанри, провідні представники, визначні пам’ятки.

 3. Києво-Могилянська академія як культурно-освітній та науковий центр європейського масштабу.

 4. неокласицизм як останній великий стиль європейської культури.


Рекомендована література

 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • Западноевропейская художественная культура ХУІІІ века. – М., 1980.

 • История зарубежного искусства: Ученик. – М., 1984.

 • Історія української культури. У п’яти томах. Том 2.: Українська культура ХІІІ - першої половини ХУІІІ століть. – К., 2001.

 • Історія української культури. У п’яти томах. Том 3.: Українська культура другої половини ХУІІ-ХУІІІ століть. – К., 2003.

 • Прусс И. Западноевропейское искусство ХУІІ века. – М., 1974.

 • Шрамкова Г. Искусство возрождения. – М., 1977.


Лекція 9. Європейська культура: від Романтизму до ХХІ ст. – 2 год.
Основні тенденції історичного поступу та розвитку культурно-мистецького життя Європи епохи Романтизму, ХХ ст. та початку ХХІ ст.. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохт Романтизму, ХХ ст. та початку ХХІ ст.: суспільно-політична та релігійна ситуації, наука і освіта, літературний процес, образотворче мистецтво, архітектура, музичне й театральне життя. Основні тенденції історичного поступу та розвитку культурно-мистецького життя українського народу впродовж ХІХ – початку ХХІ ст. Головні етапи національного державотворення на українських етнічних землях. Політична культура і політико-правова свідомість. Субкультури соціальних верств та прошарків. Освіта і педагогічна думка. Наукові знання. Релігійні процеси. Письменство. Образотворче мистецтво. Архітектура. Музичне й театральне життя. Місце та роль української культури ХІХ – початку ХХІ ст. у історії європейського культуротворення.
Семінар 9. Європейська культура: від Романтизму до ХХІ ст. – 2 год.

План.

 1. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохи Романтизму.

 2. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи у ХХ ст.

 3. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи початку ХХІ ст.

 4. Українська культура епохи Романтизму.

 5. Українська культура в ХХ ст.

 6. Українська культура на початку ХХІ ст.


Теми доповідей і рефератів


 1. Ідеологія Романтизму: основні ідейні настанови, теоретики та історико-культурне значення.

 2. Українське національно-культурне відродження пер. трет. ХХ ст.

 3. Вітчизняний літературний процес у ХХ ст..: основні жанри, провідні представники, визначні пам’ятки.

 4. Соціокультурні зміни у індустріальному та інформаційному суспільствах: виклики глобалізації.


Рекомендована література

 • Бичко А.К. та ін.Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм. – М., 1988.

 • История зарубежного искусства: Ученик. – М., 1984.

 • Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. – К., 1999.

 • Модернизм. Анализ и критика основных направлений. – М., 1987.

 • Яворская Н. Западноевропейское искусство ХІХ века. – М., 1962.


Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 2.


 1. Культурно-мистецьке життя цивілізацій античності.

 2. Культурно-мистецьке життя епохи Середньовіччя.

 3. Ранньовізантійська культура.

 4. Візантійська культура УІІ – ХІ вв.

 5. Візантійська культура ХІІ – ХУ вв.

 6. Середньовічна культура Західної і Центральної Європи та Близького і Середнього Сходу.

 7. Українська середньовічна культура як об’єкт наукового дослідження.

 8. Епохи Київської та Галицько-Волинської держав у історії вітчизняної культури.

 9. Релігійна ситуація в Київській та Галицько-Волинській державах.

 10. Писемність, мовна ситуація і літературний процес у Київській та Галицько-Волинській державах.

 11. Образотворче мистецтво Київської та Галицько-Волинської держав.

 12. Архітектура Київської та Галицько-Волинської держав.

 13. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохи Відродження.

 14. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохи Нового часу.

 15. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохи Просвітництва.

 16. Українська культура епохи Відродження.

 17. Українська культура епохи Нового часу.

 18. Українська культура епохи Просвітництва.

 19. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи епохи Романтизму.

 20. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи у ХХ ст.

 21. Культурні здобутки народів Західної, Центральної і Східної Європи початку ХХІ ст.

 22. Українська культура епохи Романтизму.

 23. Українська культура в ХХ ст.

 24. Українська культура на початку ХХІ ст.


Рекомендована література

Основна


 • Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

 • История зарубежного искусства: Ученик. – М., 1984.

 • История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник. – М., 1980.

 • Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібник. – К., 1999.

 • Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К., 1993.

 • Культурологія: Навчальний посібник. Упорядники О.Погорілий, М.Собуцький. – К., 2005.


Додаткова


 • Афанасьева В., Луконін В., Померанцева Н. Малая история искусств. Искусство Древнего Ближнего Востока. Искусство Древнего Ирана. Искусство Древнего Египта. – М., 1976.

 • Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 • Висоцький С. Київська писемна школа Х-ХІІ ст.. – Львів – Київ – Нью-Йорк, 1988.

 • Гончарук Т. Культурологія: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2004.

 • Горський В., Вдовина О., завгородній Ю., Киричок О. давньоруські любомудри. – К., 2004.

 • Давня історія України: В 3 т.т. Т.1.: Первісне суспільство. – К., 1997.

 • Дмитриева Н. Краткая история искусства. Очерки. – М., 1975.

 • Европа в средние века: экономика, политика, культура. – М., 1972.

 • Золотарев А. Родовой строй и первобытная мифология. – М., 1964.

 • Западноевропейская художественная культура ХУІІІ века. – М., 1980.

 • Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм. – М., 1988.

 • История первобытного общества. В 3 т.т. – М., 1986.

 • Історія української культури. У п’яти томах. Том І.: Історія культури давнього населення України. – К., 2001.

 • Історія української культури. У п’яти томах. Том 2.: Українська культура ХІІІ - першої половини ХУІІІ століть. – К., 2001.

 • Історія української культури. У п’яти томах. Том 3.: Українська культура другої половини ХУІІ-ХУІІІ століть. – К., 2003.

 • Крымский С.Б., Мейзерский В.М., Парахонский Б.А. Эпистемология культуры. – К., 1993.

 • Курбатов Г. История Византии (От античности к феодализму). Учеб. пособие. – М., 1984.

 • Лихачева В. Искусство Византии ІУ – ХУ веков. – Лен., 1981.

 • Маркарян Э. Теория культуры и современная наука. – М., 1983.

 • Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. – М., 1982.

 • Мириманов М. Первобытное и традиционнное искусство. – Л., 1973.

 • Модернизм. Анализ и критика основных направлений. – М., 1987.

 • Павленко Ю. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития. – К., 1989.

 • Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

 • Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. – М., 1982.

 • Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

 • Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. – К., 1990.

 • Прусс И. Западноевропейское искусство ХУІІ века. – М., 1974.

 • Тяжелов В. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. (Малая история искусств). – М., 1981.

 • Чанышев А. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. – М., 1981.

 • Чмихов М. Від Яйця-райця до ідеї Спасителя. – К., 2001.

 • Шрамкова Г. Искусство возрождения. – М., 1977.

 • Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. Живопись, скульптура, архитектура, прикладное искусство. – М., 1972.

 • Яворская Н. Западноевропейское искусство ХІХ века. – М., 1962.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Кафедра української філософії та культури

Укладач: доц.Вдовиченко Г.В.

Культурологія

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів геологічного факультету

Затверджено

на засіданні кафедри української філософії та культури Протокол №13від «08» червня 2007 р.

Зав.кафедри_________ проф.Русин М.Ю.

Декан філософського факультету

_______________проф.Конверський А.Є.

КИЇВ 2007

Робоча навчальна програма «Культурологія»

Укладач: кандидат філософських наук, доц.Вдовиченко Георгій Валерійович

Лектор: канд.філос.н., доц. Вдовиченко Г.В.
Викладач: канд.філос.н., доц. Вдовиченко Г.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«___» ______________ 2007 р.

_____________доц.Кравчук А.А.

Метою курсу «Культурологія» є ознайомлення студентів із категоріальним апаратом, методами, класичними і сучасними концепціями відповідної дисципліни та інших наук про культуру. В робочій навчальній програмі дисципліни висвітлено найважливіші здобутки як культурології, так і культурної антропології, етнології, психології, філософії, естетики й низки інших гуманітарних дисциплін у дослідженні історії та теорії світової і вітчизняної культури. Основним завданням методичної розробки є системне вивчення процесів формування культурології як науки та актуалізації культурологічної проблематики у різних галузях гуманітарних знань. Окрему увагу присвячено комплексному аналізу малодослідженої проблеми становлення вітчизняної культурологічної думки періоду українського національного відродження пер. трет. ХХ ст.

Методична розробка ґрунтується на результатах новітніх вітчизняних та зарубіжних розвідок, насамперед, у галузі історії й теорії культури.
ВИДИ РОБІТ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПЛАНОМ
Загальна кількість годин - 142, з них: лекцій - 17 годин, семінарів - 68 годин.

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача (СРС) – 17 годин.

Контрольні роботи – 19 годин, консультації – 13 годин.

Форма підсумкового контролю: 2 семестр – залік – 8 годин.


Самостійна робота студента під керівництвом викладача:

а) підготовка студентів до лекцій, виконання домашніх завдань, семінарів;

b) самостійне вивчення додаткових питань курсу;

c) виконання самостійної письмової роботи (рефератів);

d) підготовка до контрольних робіт усіх видів.
Індивідуальна робота викладача зі студентом:

e) співбесіда за темою письмової самостійної роботи;

f) співбесіда за результатами самостійного вивчення додаткових питань курсу.
Контроль знань

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою

Оцінювання за формами контролюСпіввідношення складових у змістовному модулі

Кількість за модуль

Макс. балів

за одиницюВага модулю

Змістовний модуль І

Культура і мистецтво: історія, теорія та проблеми розвитку. 100

Усна відповідь

2

10

30%Доповнення

2

5

Письмова контрольна робота

1

25

Письмова самостійна робота - реферат

1

20

Комплексна підсумкова робота

1

40

Змістовний модуль 2

Культурологічні концепції ХІХ – ХХ ст. 100

Усна відповідь

4

5

30%


Доповнення

1

5

Письмова контрольна робота

1

25

Письмова самостійна робота - реферат

1

10

Комплексна підсумкова робота

1

40

Комплексний підсумковий модуль – залік 100 40%Шкала оцінювання


За шкалою Університету (100- бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою УніверситетуОцінка за шкалою ECTS

90-100

Відмінно

5

А Відмінно

85-89

Добре

4

В Добре (дуже добре)

75-84

С Добре

65-74

задовільно

3

D Задовільно

60-64

E Задовільно (достатньо)

35-59

не задовільно

2

FX Незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

не задовільно

2

F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка