Програма для соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та інших спеціалістів, які надають соціальні послугиСкачати 150.82 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір150.82 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту сім'ї та дітей

___________________ Р. С. Колбаса

24.12.2013 № 4508/0/205-13/57НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та інших спеціалістів, які надають соціальні послугиз питань запобігання насильству в сім'ї


І. Загальні положення
Сім'я є тим первинним суспільним осередком, який має особливе значення в житті кожної людини, забезпечує її захист і соціалізацію, формує моральні основи, емоційний світ дитини, громадянську свідомість та самосвідомість.

Цілий ряд досліджень вказують на те, що сім'я, як соціальний інститут, сьогодні перебуває у стані гострої кризи. Особливих негараздів та труднощів зазнають сім’ї, в яких учиняється або існує загроза насильства.

Саме тому, підготовка соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги (далі – спеціалісти) з питань запобігання насильству в сім'ї, є одним із першочергових завдань у розвитку державної сімейної політики.

Програма з питань запобігання насильству в сім'ї для спеціалістів, які надають послуги (далі – програма), має на меті підвищити їх професійну компетентність, а також допомогти розширити міжсекторні та міжвідомчі зв’язки при наданні соціальних послуг особам, у відношенні до яких вчинено насильство.

Програма складається з чотирьох модулів, що розкривають низку актуальних теоретичних та практичних питань з попередження насильства в сім'ї, виявлення, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб).

Ця програма надасть можливість спеціалістам отримати теоретичні знання щодо видів та загальних характеристик різних видів насильства, повноважень органів, установ та організацій щодо здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, міжвідомчої співпраці, як умови ефективності у протидії насильству, взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї.

Спеціалісти, які надають соціальні послуги оволодіють уміннями щодо проведення заходів з попередження насильства в сім’ї; виявлення сімей, в яких здійснюється насильство або існує загроза його вчинення; оцінювання ситуації та надання допомоги особам, у відношенні до яких учиняється насильство (перш за все, дитині та її сім’ї); проведення корекційної роботи з особами, які вчиняють насильство тощо.

Практичні навички, яких набудуть зазначені спеціалісти, дозволять ефективно здійснювати роботу щодо протидії насильству в сім’ї, зокрема: надавати соціальні послуги, соціальний супровід та інші заходи у відношенні до сімей (осіб), в яких виявлено насильство чи існує загроза його вчинення, проводити спільні заходи, з’ясувати недоліки існуючої системи попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Програма розрахована на 72 години, з них лекції – 60 годин, практичні – 12 годин.
ІІ. Тематичний план

Розподіл навчального часу за модулями
п/п

Назва модулів і тем

Всього

годин

Види занять

Лекції

Практичні

Модуль 1. Нормативно-правова база з питань попередження насильства в сім’ї.

6

6
Тема 1

Міжнародне законодавство.

3

3
Тема 2

Державна політика у сфері

попередження насильства в сім'ї.3

3
Модуль 2. Соціально-психологічні причини насильства в сім’ї.

24

24
Тема 1

Передумови вчинення насильства.

4

4
Тема 2

Жінки – жертви насильства.

4

4
Тема 3

Насильство у відношенні до чоловіків.

4

4
Тема 4

Жорстоке поводження з дітьми.

4

4
Тема 5

Загальні індивідуально-психологічні особливості жертв насильства в сім’ї.

4

4
Тема 6

Основні риси особи, яка чинить насильство в сім’ї.

4

4
Модуль 3. Здійснення заходів щодо попередження насильства в сім'ї.

28

20

8

Тема 1

Інформаційно-просвітницька робота щодо попередження насильства в сім’ї.

6

6
Тема 2

Виявлення сімей, в яких здійснюється насильство або існує загроза його вчинення та надання допомоги особам, у відношенні до яких учиняється насильство в сім'ї.

10

6

4

Тема 3

Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї. Проведення корекційної роботи з особами, які вчиняють насильство в сім'ї.

12

8

4

Модуль 4. Взаємодія суб'єктів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї.

12

8

4

Тема 1

Повноваження органів, установ та організацій щодо здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї.

6

4

2

Тема 2

Міжвідомча співпраця, як умова ефективності у проведенні заходів щодо протидії насильству.

6

4

2

Висновки та пропозиції

2

2
Всього

72

60

12

ІІІ. Зміст програми

Модуль 1. Нормативно-правова база з питань попередження насильства в сім’ї.

Тема 1. Міжнародні нормативно-правові акти щодо попередження насильства в сім’ї.

Основні міжнародні стандарти Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи у сфері надання допомоги жертвам домашнього насильства.

Світовий досвід у подоланні домашнього насильства. Загальні засади щодо: захисту жертв насильства; попередження подальшого насильства; покарання осіб, які скоїли насильство.

Тема 2. Державна політика у сфері попередження насильства в сім'ї.

Огляд національного законодавства. Повноваження держави щодо захисту прав постраждалих від насильства в сім'ї. Аналіз реалізації нормативно-правової бази з питань попередження насильства в сім'ї.Література:

1. Конвенція про захист прав людини.

2. Конвенція про права дитини.

3. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

4. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

5. Конституція України.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 173-2).

7. Кримінальний Кодекс України.

8. Сімейний Кодекс України.

9. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї».

10. Закон України “Про міліцію”

11. Державна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2016 року (затверджено Кабінетом Міністрів України від 15.05.2013 № 341).

12. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім'ї; Міжнародний досвід та рекомендації для України. /Наук. ред. О. Кочемировська/ Заг. ред. С. Павлиш. Запоріжжя, 2011.

13. Насилля в сім’ї. Як боротися з ним державі. /Під ред. А. Шулер. – Москва, 1999.

14. Положення про Міністерство соціальної політики України (Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 389/2011).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу".

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154-р "Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року".

17. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 31/31-386 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї".

18. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення (наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11).

Модуль 2. Соціально-психологічні причини насильства в сім’ї.

Тема 1. Передумови вчинення насильства.

Сім'ї, як природний і основний осередок суспільства. Сімейні цінності. Прояви насильства в сім'ї. Соціально-економічні, соціально-психологічні та індивідуально-психологічні чинники. Психологічні наслідки внутрісімейного конфлікту. Види домашнього насильства та їх класифікація.

Тема 2. Жінки – жертви насильства.

Традиційні функції жінки як фактор ускладнення на самореалізацію і самоствердження у соціумі. Почуття залежності.

Тема 3. Насильство у відношенні до чоловіків.

Сімейне насильства у відношенні до чоловіків. Безробіття – як економічна причина насильства в сім’ї у відношенні до чоловіків. Низький статус чоловіка у власній сім’ї.

Тема 4. Жорстоке поводження з дітьми.

Причини насильства щодо дітей. Безправність дітей у сім’ї. Зловживання батьківською владою. Упередженість батьків щодо дітей. Підвищені вимоги до дітей. Жорстоке поводження з дитиною – як порушення прав, свобод і законних інтересів дитини.

Тема 5. Загальні індивідуально-психологічні особливості жертв насильства в сім’ї.

Типові індивідуально-психологічні риси тих, хто зазнав насильства в сім'ї. Безробіття, матеріальне неблагополуччя родини. Низький рівень особистісної культури. Гендерні стереотипи.

Тема 6. Основні риси особи, яка чинить насильство в сім’ї стосовно жінок та дітей.

Індивідуально-психологічні особливості особи, що чинить насильство. Гіпертрофоване сприйняття гендерних стереотипів. Зловживання алкоголем, наркотиками. Психічна неврівноваженість особи.

Література:


 1. Соціально - економічні причини насильства в сім'ї в Україні: аналіз проблем та шляхи запобігання (матеріали за результатами соціального опитування).- К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2004.- 144с.

 2. В. М. Бондаровська. Види домашнього насильства та їх класифікація. «Виявити, захистити, допомогти. Методичні матеріали для фахівців, які безпосередньо працюють з потерпілими від домашнього насильства». Київ, 2008. Стор. 3-21.

3. Психологія та педагогіка сімейного спілкування // В. А. Семиченко., В. С. Заслуженюк – К : «Веселка», 1998. — 214 с.

 1. Насильство в сім’ї як форма дезорганізації сім’ї. Бойко О.В. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. – Вип.19.

Модуль 3. Здійснення заходів щодо попередження насильства в сім'ї.

Тема 1. Інформаційно-просвітницька робота щодо попередження насильства в сім’ї.

Здійснення інформаційно-просвітницьких заходів щодо попередження насильства в сім’ї та їх фінансування.

Підвищення рівня обізнаності суспільства щодо видів насильства в сім'ї та його наслідків для осіб, які постраждали від домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі стосунків, а також реабілітацію осіб, які постраждали від домашнього насильства. Забезпечення взаємодії при проведенні заходів з протидії насильства в сім'ї.

Тема 2. Виявлення сімей, в яких здійснюється насильство або існує загроза його вчинення. Проблеми раннього виявлення сімей, в яких здійснюється насильство або існує загроза його вчинення - схема основних причин та надання допомоги особам, у відношенні до яких учиняється насильство в сім'ї. Розгляд звернень та повідомлень з приводу насильства в сім’ї. Соціальний супровід. Види та зміст соціальних послуг, які надаються сім'ї (особі), пов'язаних з насильством у сім'ї. під час здійснення соціального супроводу. Направлення до центрів соціально-психологічної допомоги. Забезпечення притулку постраждалим від насильства в сім’ї.
Тема 3. Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї.Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї. Офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки. Захисний припис. Порядок проведення корекційної роботи з особами, які вчиняють насильство в сім'ї. Направлення та проходження корекційних програм.
Література:

1. Конституція України.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 173-2).

3. Кримінальний Кодекс України.

4. Сімейний Кодекс України.

5. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу".

7. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (Науково-практичний коментар) За ред. Руднєвої О.М. – Х.: Східнорегіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив. 2005.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154-р "Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року".

9. Державна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2016 року (затверджено Кабінетом Міністрів України від 15.05.2013 № 341).

10. Спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 31/31-386 Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї.

11. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11.

12. Валкер Л. Матеріали з проблеми попередження домашнього насильства. – К., 2000.

13. Барбро Леннеер Аксельсон. Насильство проти жінок - це проблема чоловіків. - Часопис Європейського регіонального бюро Міжнародної федерації планування сім'ї (МФПС) «Choices», № 2.

14. Безпальча Р. Запобігання торгівлі жінками та насильству в сім’ї: основи проведення тренінгів. – К., 2004.

15. Безпальча Р. Тренерська валіза. Тренінг «Попередження насильства в сім’ї». – К., Главник. - 2006. (Серія «Психологічний інструментарій»).

16. Вагин И.О. Психология зла. Практика решения конфликтов. – СПб.: Питер, - 2001. (Серия «Сам себе психолог»).

17. Методичний посібник для фахівців, які впроваджують корекційні програми для осіб, які вчинили насильство в сім’ї / Укладачі: Мустафаєв Г.М., Довгаль І.І. – Київ, 2011.

18. Мінімальні стандарти практики вирішення організаційних питань щодо роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї / Дирекція з прав людини Ради Європи, 2004 // Найкращий досвід щодо роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї. — К.: Координатор проектів ОБСЄ в Україні. — С. 51–61.

19. Насилля в сім’ї. Як боротися з ним державі. /Під ред. А. Шулер. – Москва, 1999.

20. Насильство в сім’ї як форма дезорганізації сім’ї. Бойко О.В. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. – Вип.19.

21. Семиченко В. А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування // В. А. Семиченко., В. С. Заслуженюк – К: «Веселка», 1998. — 214 с.22. Соціальний супровід сімей, що опинились в складних життєвих обставинах. Метод. посіб. / І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, Ж. В. Петрочко та ін. – К.: ДЦССДМ, 2006. – 84 с.
Модуль 4. Взаємодія суб'єктів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї.
Тема 1. Повноваження органів, установ та організацій щодо здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї. Сучасна система установ та організацій у сфері протидії насильству: законодавчі основи та стан діяльності.
Тема 2. Міжвідомча співпраця, як умова ефективності у проведенні заходів щодо протидії насильству. Нормативно-правова основа взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ. Спільні заходи. Недоліки в роботі.
Література:

 1. Конституція України.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 173-2); Кримінальний Кодекс України.

 3. Сімейний Кодекс України.

 4. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї».

 5. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (Науково-практичний коментар) За ред. Руднєвої О.М. – Х.: Східнорегіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив. 2005.

 6. Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків».

 7. Насилля в сім’ї. Як боротися з ним державі. /Під ред. А. Шулер. – Москва, 1999.

 8. Положення про Міністерство соціальної політики України (Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 389/2011).

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу".

 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154-р "Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року".

 11. Спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 31/31-386 Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї.

 12. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11.

 13. Методичні рекомендації (Швидка)


Висновки та пропозиції.
Недоліки існуючої системи попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. Удосконалення законодавства у сфері попередження насильства в сім’ї, в тому числі по відношенню до дітей. Необхідність внесення змін до діючих нормативно-правових актів.

Зміна поглядів та ставлення суспільства на проблему насильства в сім’ї. Підвищення правової освіти населення стосовно захисту прав. Здійснення кризового втручання термінового реагування на факти насильства в сім’ї, спеціалізованими установами та організаціями. Превентивна діяльність правоохоронних органів, соціальних служб, служб у справах дітей.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка