Програма для слухачів факультету післядипломної освіти циклів спеціалізація з суміжної дисципліни «медичне право україни»Сторінка2/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3
Тематичний план лекційних занять

підготовки лікарів циклів спеціалізації


Тема

Кількість годин

1.

Тема 1. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

2

2.

Тема 2. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

2

3

Тема 3:

2
Правове регулювання управління системою охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації з організації і управління охороною здоров’я)Особливості надання окремих видів медичної допомоги за законодавством України (для слухачів циклів спеціалізації з отоларингології, ортопедії і травматології, офтальмотології, дерматології, нейрохірургії, фізіотерапії, функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, суднової медицини, радіології, радіонуклідної діагностики, рентгенології, рефлексотерапії, санології, спортивної медицини, професійної патології, неврології, лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури і спортивної медицини, дієтології, авіаційної та космічної медицини, комбустіології)Правове забезпечення охорони дитинства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з педіатрії, підліткової терапії, сурдології, неонатології, дитячої пульмонології, дитячої нефрології, дитячої неврології, дитячої кардіології, дитячої ендокринології, дитячої дерматології, дитячої гастроентерології, дитячої офтальмотології, дитячої урології, дитячої нейрохірургії, дитячої хірургії, дитячої отоларингології, дитячої імунології)Правове регулювання сімейної медицини в Україні (для слухачів циклу спеціалізації з сімейної медицини)Правове регулювання надання медичної допомоги внаслідок внутрішніх хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з терапії, хірургії, судинної хірургії, хірургії серця і магістральних судин, торакальної хірургії, проктології, урології, ендоскопії, ревматології, нефрології, геріатрії, гастроентерології, кардіології, ендокринології)Правове регулювання онкологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з онкології, онкоотоларингології, онкохірургії, дитячої онкології, онкогінекології, променевої терапії)Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове регулювання репродуктивних технологій в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з акушерства та гінекології, дитячої гінекології, медичної генетики, сексопатології)Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, пульмонології, епідеміології, інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб)Законодавче забезпечення донорства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з гематології, дитячої гематології, трансфузіології та трансплантології)Правове регулювання надання психіатричної допомоги (для слухачів циклів спеціалізації з психіатрії, дитячої психіатрії, медичної психології, психотерапії та психофізіології, наркології)Особливості правового регулювання реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з анестезіології, дитячої анестезіології та медицини невідкладних станів)Правове регулювання стоматологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації зі стоматології, дитячої стоматології, ортопедичної стоматології, терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології)Юридична регламентація імунологічної допомоги і клінічної лабораторної діагностики в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з бактеріології, вірусології, імунології, клінічної імунології, клінічної лабораторної діагностики, лабораторної генетики, лабораторної імунології, клінічної біохімії, мікробіології та вірусології, токсикології, паразитології)Законодавче забезпечення санітарно-гігієнічної сфери (для слухачів циклів спеціалізації з гігієни для дітей та підлітків, гігієни праці, гігієни харчування, дезінфекційної справи, комунальної гігієни, радіаційної гігієни, лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища)Правові аспекти проведення експертної діяльності у сфері охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації із судово-медичної експертизи, судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної цитології, судово-медичної токсикології, судово-психіатричної експертизи, патологічної анатомії, дитячої патологічної анатомії)
Усього

6


Тематичний план самостійної роботи

підготовки лікарів передатестаційних циклів усіх спеціальностей


Тема

Кількість годин

1.

Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини

2

Усього

2


Структура навчальної дисципліни

«Медичне право України» (16 год.)


код


Лекції

Кількість навчальних годин


Самостійна робота


Разом


Лекції

Практичні заняття

І. Загальна частина


1


Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини

2

-

2

4

2.

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

4

-

-

4

3.

Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

4

-

-

4

ІІ. Спеціальна частина

(залежно від спеціальності на вибір)


4

Правове регулювання управління системою охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації з організації і управління охороною здоров’я)

2

-

2

4

5

Особливості надання окремих видів медичної допомоги за законодавством України (для слухачів циклів спеціалізації з отоларингології, ортопедії і травматології, офтальмотології, дерматології, нейрохірургії, фізіотерапії, функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, суднової медицини, радіології, радіонуклідної діагностики, рентгенології, рефлексотерапії, санології, спортивної медицини, професійної патології, неврології, лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури і спортивної медицини, дієтології, авіаційної та космічної медицини, комбустіології)

2

-

2

4

6

Правове забезпечення охорони дитинства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з педіатрії, підліткової терапії, сурдології, неонатології, дитячої пульмонології, дитячої нефрології, дитячої неврології, дитячої кардіології, дитячої ендокринології, дитячої дерматології, дитячої гастроентерології, дитячої офтальмотології, дитячої урології, дитячої нейрохірургії, дитячої хірургії, дитячої отоларингології, дитячої імунології)

2

-

2

4

7

Правове регулювання сімейної медицини в Україні (для слухачів циклу спеціалізації з сімейної медицини)

2

-

2

4

8

Правове регулювання надання медичної допомоги внаслідок внутрішніх хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з терапії, хірургії, судинної хірургії, хірургії серця і магістральних судин, торакальної хірургії, проктології, урології, ендоскопії, ревматології, нефрології, геріатрії, гастроентерології, кардіології, ендокринології)

2

-

2

4

9

Правове регулювання онкологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з онкології, онкоотоларингології, онкохірургії, дитячої онкології, онкогінекології, променевої терапії)

2

-

2

4

10

Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове регулювання репродуктивних технологій в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з акушерства та гінекології, дитячої гінекології, медичної генетики, сексопатології)

2

-

2

4

11

Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, пульмонології, епідеміології, інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб)

2

-

2

4

12

Законодавче забезпечення донорства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з гематології, дитячої гематології, трансфузіології та трансплантології)

2

-

2

4

13

Правове регулювання надання психіатричної допомоги (для слухачів циклів спеціалізації з психіатрії, дитячої психіатрії, медичної психології, психотерапії та психофізіології, наркології)

2

-

2

4

14

Особливості правового регулювання реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з анестезіології, дитячої анестезіології та медицини невідкладних станів)

2

-

2

4

15

Правове регулювання стоматологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації зі стоматології, дитячої стоматології, ортопедичної стоматології, терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології)

2

-

2

4

16

Юридична регламентація імунологічної допомоги і клінічної лабораторної діагностики в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з бактеріології, вірусології, імунології, клінічної імунології, клінічної лабораторної діагностики, лабораторної генетики, лабораторної імунології, клінічної біохімії, мікробіології та вірусології, токсикології, паразитології)

2

-

2

4

17

Законодавче забезпечення санітарно-гігієнічної сфери (для слухачів циклів спеціалізації з гігієни для дітей та підлітків, гігієни праці, гігієни харчування, дезінфекційної справи, комунальної гігієни, радіаційної гігієни, лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища)

2

-

2

4

18

Правові аспекти проведення експертної діяльності у сфері охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації із судово-медичної експертизи, судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної цитології, судово-медичної токсикології, судово-психіатричної експертизи, патологічної анатомії, дитячої патологічної анатомії)

2

-

2

4
ВСЬОГО

12

-

4

16

Аудиторне навантаження – 75 %, СРС – 25%


Тематичний план лекційних занять

підготовки лікарів циклів спеціалізації


Тема

Кількість годин

1.

Тема 1. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини

2

2.

Тема 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

4

3.

Тема 3. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення

4

4

Тема 4:

2
Правове регулювання управління системою охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації з організації і управління охороною здоров’я)Особливості надання окремих видів медичної допомоги за законодавством України (для слухачів циклів спеціалізації з отоларингології, ортопедії і травматології, офтальмотології, дерматології, нейрохірургії, фізіотерапії, функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, суднової медицини, радіології, радіонуклідної діагностики, рентгенології, рефлексотерапії, санології, спортивної медицини, професійної патології, неврології, лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури і спортивної медицини, дієтології, авіаційної та космічної медицини, комбустіології)Правове забезпечення охорони дитинства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з педіатрії, підліткової терапії, сурдології, неонатології, дитячої пульмонології, дитячої нефрології, дитячої неврології, дитячої кардіології, дитячої ендокринології, дитячої дерматології, дитячої гастроентерології, дитячої офтальмотології, дитячої урології, дитячої нейрохірургії, дитячої хірургії, дитячої отоларингології, дитячої імунології)Правове регулювання сімейної медицини в Україні (для слухачів циклу спеціалізації з сімейної медицини)Правове регулювання надання медичної допомоги внаслідок внутрішніх хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з терапії, хірургії, судинної хірургії, хірургії серця і магістральних судин, торакальної хірургії, проктології, урології, ендоскопії, ревматології, нефрології, геріатрії, гастроентерології, кардіології, ендокринології)Правове регулювання онкологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з онкології, онкоотоларингології, онкохірургії, дитячої онкології, онкогінекології, променевої терапії)Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове регулювання репродуктивних технологій в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з акушерства та гінекології, дитячої гінекології, медичної генетики, сексопатології)Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб (для слухачів циклів спеціалізації з фтизіатрії, дитячої фтизіатрії, пульмонології, епідеміології, інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб)Законодавче забезпечення донорства в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з гематології, дитячої гематології, трансфузіології та трансплантології)Правове регулювання надання психіатричної допомоги (для слухачів циклів спеціалізації з психіатрії, дитячої психіатрії, медичної психології, психотерапії та психофізіології, наркології)Особливості правового регулювання реанімаційно-анестезіологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з анестезіології, дитячої анестезіології та медицини невідкладних станів)Правове регулювання стоматологічної допомоги в Україні (для слухачів циклів спеціалізації зі стоматології, дитячої стоматології, ортопедичної стоматології, терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології)Юридична регламентація імунологічної допомоги і клінічної лабораторної діагностики в Україні (для слухачів циклів спеціалізації з бактеріології, вірусології, імунології, клінічної імунології, клінічної лабораторної діагностики, лабораторної генетики, лабораторної імунології, клінічної біохімії, мікробіології та вірусології, токсикології, паразитології)Законодавче забезпечення санітарно-гігієнічної сфери (для слухачів циклів спеціалізації з гігієни для дітей та підлітків, гігієни праці, гігієни харчування, дезінфекційної справи, комунальної гігієни, радіаційної гігієни, лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, лабораторних досліджень фізичних факторів навколишнього середовища)Правові аспекти проведення експертної діяльності у сфері охорони здоров’я (для слухачів циклів спеціалізації із судово-медичної експертизи, судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної цитології, судово-медичної токсикології, судово-психіатричної експертизи, патологічної анатомії, дитячої патологічної анатомії)
Усього

12


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка