Програма дисципліни «Вища математика»Сторінка1/11
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


+Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет теплоенергетичний
«затверджую»

Декан факультету


_________________ Є.М. Письменний
«____» ______________________ 2009р.
Робоча навчальна програма дисципліни

«Вища математика»

для напрямів підготовки

0905 Енергетика, 0804 Комп’ютерні науки,

0925 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.


Ухвалено методичною комісією теплоенергетичного факультету


Програму рекомендовано кафедрою диференціальних рівнянь

Протокол № ____від________2009р.


Протокол № 11 від 10.06.2009р.

Голова МК

Завідувач кафедри

__________________ В.Ф. Мисак

________________ А.М. Самойленко

Київ 2006


І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Загальний курс вищої математики є фундаментом освіти спеціаліста-інженера. Сучасна наука та техніка все більше застосовує математичні методи дослідження, моделювання та проектування. Це обумовлено передусім швидким розвитком обчислювальної техніки, завдяки чому значно розширюються можливості успішного застосування математики в розв’язанні конкретних задач.

Курс вищої математики належить до загальноосвітнього циклу дисциплін і викладається в перших чотирьох семестрах. Теми, що розглядаються в курсі вищої математики, а також кількість часу, який планується для викладання кожної з цих тем, нерозривно зв’язані з вимогами спеціальних та інших загальноосвітніх кафедр, що стосується специфіки їх дисциплін.

Багато уваги приділено аналітичній геометрії, елементам лінійної алгебри та диференціальному і інтегральному численням, без яких неможливо вивчати в вузі теми дисциплін, як фізика, теоретична механіка, нарисна геометрія. Край необхідно для теоретичної механіки знання з теорії диференціальних рівнянь. Не можна обійтися без операційного числення в курсі теоретичних основ електротехніки.

Курс вищої математики є базовим курсом для успішного оволодіння студентами спеціальних дисциплін.


ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО ВИДАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
Для напрямів підготовки

0905 Енергетика ( спеціальності 7.090502 “Атомна енергетика”, 7.090505 “Котли та реактори”, 7.090510 “Теплоенергетика” 7.090521 “Теплові електричні станції”),

0804 Комп’ютерні науки (спеціальності 7.080402 “Інформаційні технології проектування”, 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”, 7.080407 “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”):


Семестр

Всього

Розподіл по видах занять


Семестрова атестація

Лекції

Практика

СРС

Всього

У тому числі на виконання ІСЗ

I

252

54

54

144

20

екз.

II

180

36

36

108

20

екз.

III

180

36

36

108

20

екз.612

126

126

360

60
Для напряму підготовки

0925 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальності 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” 7.092502 “Комп’ютерно - інтегровані технологічні процеси і виробництва”):


Семестр

Всього

Розподіл по видах занять


Семестрова атестація

Лекції

Практика

СРС

Всього

У тому числі на виконання ІСЗ

I

252

54

54

144

20

екз.

II

180

36

36

108

20

екз.

III

180

36

36

108

20

диф залік.

IV

144

36

36

72

20

екз.756

162

162

432

80  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка