Програма циклу тематичного удосконалення " Анемії та геморагічні захворювання" для лікарів лікувального профілюСкачати 144.41 Kb.
Дата конвертації28.11.2016
Розмір144.41 Kb.
Затверджую”

Декан ФПДО_______

доц. Січкоріз О.Є.

_____”_____________ 2013р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
циклу тематичного удосконалення
Анемії та геморагічні захворювання”
для лікарів лікувального профілю


КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
Тривалість навчання 0,75 міс. (116 год.)

Форма занять

Години


  • Лекції

- 22

  • Групові практичні заняття

- 72

  • Семінарські заняття

- 22

РАЗОМ


- 116РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА складена на підставі Навчального плану і уніфікованої програми циклу спеціалізації з спеціальності “Гематологія”, затверджених МОЗ України у 2007 році
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА обговорена на засіданні кафедри ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ ФПДО ЛНМУ 15 січня 2013 р., протокол №1
Зав.кафедри ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

ФПДО ЛНМУ, професор НОВАК В.Л.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА схвалена Методичною комісією факультету післядипломної освіти ЛНМУ “__” лютого 2013 р., протокол №1
Голова МК ФПДО ЛНМУ

к.м.н., доцент СІЧКОРІЗ О.Є.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма складена на підставі навчального плану і уніфікованої програми циклу спеціалізації з спеціальності “Гематологія” затвердженого МОЗ України 2007 році. При складанні програми були враховані сучасні досягнення медичної науки в ділянці гематології, особливості роботи лікарів-гематологів та інших лікарів лікувального профілю згідно сучасних вимог практичної охорони здоров’я.

Тематичний цикл «Анемії та геморагічні захворювання» розрахований на підвищення професійної кваліфікації лікарів–терапевтів всіх рівнів надання профільної медичної допомоги хворим.

Робоча програма охоплює найважливіші питання сучасної діагностики та лікування анемій. У всі розділи включені заняття, присвячені лабораторній та інструментальній діагностиці анемій, диференціації їх окремих нозологічних форм, застосуванню адекватної терапії, а також наданню невідкладної допомоги.

Враховуючи досягнення сучасної гематології, в програму циклу додатково внесено ряд доповнень, перелік яких представлений в розділі “Доповнення до навчального плану”.


Робочий навчальний план циклу

тематичного удосконалення

“Анемії та геморагічні захворювання”


Термін навчання 0,75 місяця.


Кількість навчальних годин – 116.


Розрахунок учбових годинКод курсу

Назва курсу

Разом

Кількість учбових годин


Лекції

Практ.

заняття


Семінари
Анемії та геморагічні захворювання

116

22

72

22

Всього: 116 годинЗав. кафедри, професор Новак В.Л.
Тематичний план лекцій циклу тематичного удосконалення «Анемії та геморагічні захворювання»
п/п

Код курсу,

розд., теми

НАЗВА ТЕМИ

К-ть

годин

ЛЕКТОР

Розділ “Анемії”, код 03.

1.

03.01.

Загальні питання етіології та патогенезу анемій. Лабораторна діагностика та класифікація анемій

2

Доцент

Матлан В.Л.2.

03.02.

03.32.


Залізодефіцитні анемії.

Анемії при хронічних захворюваннях2

Професор Виговська Я.І.

3.

03.11.

Анемії з порушенням синтезу ДНК та РНК.

2

Професор Виговська Я.І.

4.

03.20.

Гемолітичні анемії

2

Доцент

Матлан В.Л.Розділ “Фізіологія та патологія гемостазу”, код 09.

5.

09.01.

Фізіологія гемостазу

2

Професор Виговська Я.І.

6.

09.12.

09.20.


Гемофілії.

Хвороба Віллебрандта2

Професор Виговська Я.І.

7.

09.18.

Синдром дисемінованого внутрішньо- судинного згортання крові (ДВЗ)

2

Професор Виговська Я.І.

8.

09.19.

Патологія судинно-тромбоцитарного гемостазу – вазопатії та тромбоцитопенії

2

Професор Виговська Я.І.

9.

09.22.

Імунна тромбоцитопенічна пурпура.

Гепарин-індукована тромбоцитопенія2

Професор Виговська Я.І.

10.

09.24.

Спадкові та набуті тромбофілії

2

Професор Виговська Я.І.

11.

09.29.

Тромботичні мікроангіопатії

2

Професор Виговська Я.І.Всього: 22 години
Зав. кафедри, професор Новак В.Л.

Тематичний план семінарських занять циклу тематичного удосконалення

Анемії та геморагічні захворюванняп/п

Код курсу, розд., теми

НАЗВА ТЕМИ

К-ть

годин

Вид семінарського

Заняття

Розділ “Анемії”, код 03.

1.

03.22.

03.23.


Серпоподібноклітинна анемія. Таласемії

2

Семінар-

Конференція2.

03.27.

03.25.


Апластична анемія. Парціальна червоноклітинна аплазія

2

Семінар-

Конференція3.

03.26.

03.35.


Пароксизмальна нічна гемоглобінурія. Гемохроматоз.

2

Семінар-

Конференція4.

03.33.

Анемії вагітних

2

Семінар-

Конференція5.

03.34.

Еритроцитози та поліцитемія

2

Семінар-

КонференціяРозділ “Гемобластози”, код 04.

6.

04.07.

Мієлодиспластичний синдром

2

Семінар-

КонференціяРозділ “Фізіологія та патологія гемостазу”, код 09.

7.

09.11.

09.14.


Спадкові коагулопатії. Диференціальна діагностика спадкових коагулопатій при використанні даних коагуляційних тестів

2

Семінар-

Конференція8.

09.15.


Набуті коагулопатії.


2

Семінар-

конференція9.

09.21.

Спадкові та набуті тромбоцитопатії

2

Семінар-

конференція10.

09.30.

Тромбоцитози та тромбоцитемія

2

Семінар-

КонференціяРазом: 20

ІСПИТ

2

Семінар-

Конференція

Всього: 22 години
Зав. кафедри, професор Новак В.Л.

Тематичний план практичних занять циклу тематичного удосконалення

Анемії та геморагічні захворювання
п/п


Код курсу

НАЗВА ТЕМИ

К-ть годин

Примітка

Розділ “Теоретичні основи клінічної гематології і методи обстеження хворих”, код 02.

1.

02.24.

Дослідження сечі (загальний аналіз, гемосидерин, вільний гемоглобін)

2

Заняття

в лабор.


2.

02.26.

Визначення гемоглобіну, еритроцитів, гематокриту та ретикулоцитів

2

Заняття

в лабор.


3.

02.38.

Дослідження заліза сироватки крові, феритину та трансферину

2

Заняття

в лабор.


4.

02.40.

02.41.


Проба Хема. Сахарозна проба

2

Заняття

в лабор.


5.

02.43.

02.44.


Проба Кумбса. Осмотична резистентність еритроцитів

2

Заняття

в лабор.


Розділ “Анемії”, код 03.

6.

03.02.

Залізодефіцитні анемії

2

Заняття

в гем. від.7.

03.08.

Анемії, пов’язані з порушенням синтезу порфіринів

2

Заняття

в гем. від.8.

03.10.

Анемії при свинцевій інтоксикації

2

Заняття

в гем. від.9.

03.13.

Вітамін-В-12-дефіцитна анемія

2

Заняття

в гем. від.10.

03.17.

Фолієво-дефіцитна анемія

2

Заняття

в гем. від.11.

03.21.

Спадкові гемолітичні анемії

2

Заняття

в гем. від.12.

03.24.

Набуті гемолітичні анемії

2

Заняття

в гем. від.13.

03.30.

Курація та клінічний розбір хворих з анеміями

10

Заняття

в гем. від.Розділ “Лейкози”, код 04.

14.

04.07.

Курація та клінічний розбір хворих з мієлодиспластичним синдромом

2

Заняття

в гем. від.Розділ “Фізіологія та патологія гемостазу”, код 09.

15.

09.07.

Методи вивчення судинно-тромбоцитарного гемостазу

2

Заняття

в лабор.


16.

09.08.

Методи вивчення системи коагуляційного гемостазу

2

Заняття

в лабор.


17.

09.09.

Методи вивчення фізіологічних інгібіторів фібринолізу

2

Заняття

в лабор.


18.

09.10.

Методи вивчення фібринолітичної системи

2

Заняття

в лабор.


19.

09.12.

09.20.


Гемофілія та хвороба Віллебрандта: клініка, діагностика, лікування, реабілітація

2

Заняття

в хір. від.20.

09.17.

Набуті порушення факторів протромбінового комплексу внаслідок розладів печінки або при використанні антикоагулянтів непрямої дії

2

Заняття

в гем. від.21.

09.22.

Імунна тромбоцитопенічна пурпура: клінічні прояви, діагностика та лікування

2

Заняття

в гем. від.22.

09.23.

Геморагічний васкуліт: етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування

2

Заняття

в гем. від.23.

09.26.

Набуті стани, пов’язані зі порушеннями активності фібринолітичної системи

2

Заняття

в гем. від.24.

09.27.

Курація та клінічний розбір хворих з патологією системи гемостазу

10

Заняття

в гем. від.Розділ “Принципи трансфузійної терапії в гематології”, код 12.

25.

12.03.

Еритроцитарна маса та відмиті еритроцити, показання до застосування

2

Заняття

в лабор.


26.

12.04.

Тромбоцитарний концентрат, приготування, показання для використання, дозування

2

Заняття

в лабор.


27.

12.05.

Нативна та свіжозаморожена плазма, використання в гематології

2

Заняття

в лабор.


28.

12.06.

Концентрати факторів згортання крові, принципи використання

2

Заняття

в лабор.Всього: 72 години

Зав. кафедри, професор Новак В.Л.

Доповнення до навчального плану і програми циклу

тематичного удосконалення

Анемії та геморагічні захворювання


У зв’язку з виробничою необхідністю в план і програму циклу викладацьким колективом кафедри внесені наступні доповнення:
Включити в план лекцій наступні теми:

“Тромботичні мікроангіопатії” (09.29)


Включити в план семінарських занять наступні теми:

“Анемії при хронічних захворюваннях” (03.32)

“Анемії вагітних” (03.33)

“Еритроцитози та поліцитемія” (03.34)

“Гемохроматоз” (03.35)

Доповнення обговорені та затверджені на методичному засіданні кафедри «15» січня 2013 р., протокол №1.

Зав. кафедри, професор Новак В.Л.

Доповнення та зміни обговорені та схвалені методичною комісією факультету післядипломної освіти «__» лютого 2013 р., протокол №1.


Декан ФПДО ЛНМУ, доцент Січкоріз О.Є.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка