Програм а звітної наукової конференції університету за 2016 рікСторінка1/12
Дата конвертації28.03.2017
Розмір1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана ФранкаП Р О Г Р А М А
ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА 2016 РІК

Львів 2017

Відповідальний за випуск Р.Є. Гладишевський

Упорядники: Н.Г. Романишин,Л.С. Писаревська

© Львівський національний університет

імені Івана Франка, 2017

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

Керівник секції – доц. Рижак Л.В.

Секретар секції – доц. Литвин В.С.

ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ
Аудиторія 316, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.

Секретар підсекції – доц. Лосик О.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 8 лютого, 13 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р. Проф. Карась А.Ф.

 2. Концепт “свободи волі” у філософському й нейробіологічному вимірах. Проф. Карась А.Ф.

 3. “Філософія природи” та “Філософія історії” – історичні долі і сучасність.

Проф. Лисий В.П.

 1. Шерінгова економіка як підстава еволюції вартостей у сучасному західному світі. Доц. Джунь В.В.

 2. Мережеве суспільство: в лабіринтах комунікації. Доц. Рижак Л.В.

 3. Стратегія конструювання тілесності в інформаційному просторі.

Доц. Добропас І.О.

 1. Впливи соціальних зрушень в Україні на конституювання сенсо-розуміння.

Доц. Сафонік Л.М.

 1. Філософський аналіз феномену сфери відкритості: сучасні теорії та український контекст. Асп. Лучак А.-М.М.

 2. Гранднаратив мультикультуралізму: сучасні філософські концепції.

Асп. Фокшей Д.Л.

 1. Когнітивний потенціал метафори. Асист. Пухта І.С.

Д р у г е з а с і д а н н я – 9 лютого, 13 год 00 хв
 1. Особливості формування “модульної людини” (Ернеста Гелнера) в сучасній Україні. Проф. Братасюк М.Г.

 2. Часові виміри памʼяті: історичний і філософський підходи. Доц. Лосик О.М.

 3. Соціальна доктрина Церкви в сучасній Україні. Доц. Поляруш Б.Ю.

 4. Філософія як навчальний предмет: виклики сучасності. Асист. Янкович Т.Я.

 5. Ідея відповідальності та поняття обов’язку. Асист. Сарабун О.Б.

 6. Ніцшеанські мотиви в творчості Лесі Українки. Асист. Откович К.В.

 7. Соціальна дійсність і теорія автопоези Франциско Варели та

Умберто Матурани. Асп. Ковчак В.О.

 1. Мистецтво, революція і тотальність: дискусія між Георгом Лукачем

та Теодором Адорно. Асист. Ланюк Є.Ю.

 1. Еволюція соціально-філософських поглядів Івана Франка.

Доц. Наконечний А.Р.

 1. Місце людини (суб’єкта) як перетворення свободи в необхідність

у Георга Гегеля. Асп. Голяш М.П.

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
Аудиторія 303, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Пашук А.І.

Секретар підсекції – доц. Хамар У.В.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри історії філософії у 2016 р.

і завдання на 2017 р. Проф. Пашук А.І.

 1. Людина як гуманістична проблема в українській філософії. Проф. Пашук А.І.

 2. Космогонічні підґрунтя становлення онтологічної проблематики (порівняльний аналіз української та давньогрецької космогонії).

Доц. Хамар У.В.

 1. Свідчення феноменологічного суб’єкта та “істина факту”.

Доц. Карамишева Н.В.

 1. Гайдеггерова філософія техніки: антропологічний вимір. Доц. Дахній А.Й.

 2. Теоретико-методологічні засади визначення предмета вітчизняних

історико-філософських досліджень. Асист. Бовтач С.В.

 1. Поняття трансцедентального его: Рене Декарт versus Жан-Поль Сартр. Асист. Терещенко В.П.

 2. Категорія любові в екзистенційній філософії Габріеля Марселя.

Асп. Ковальчук Ю.В.

 1. Релігійний вибір як вибір екзистенційний. Асп. Томашкевич В.А.

 2. Григорій Сковорода – провісник елітарності в українській філософії.

Асп. Грибовська М.В.

ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ
Аудиторія 1-А, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Кизименко Л.Д.

Секретар підсекції – доц. Партико Т.Б.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. і завдання на 2017 р.

Проф. Грабовська С.Л.

 1. Особливості когнітивних стилів у старшокласників. Доц. Баклицький І.О.

 2. Соціокультурні трансформації жіночої ролі: психологічний аналіз.

Проф. Гапон Н.П.

 1. Схильність до девіантної поведінки підлітків з різним рівнем довіри до себе. Доц. Єсип М.З.

 2. Уявлення про ідеального викладача у студентів з різною мотивацією

до навчання. Доц. Галецька І.І.

 1. Організаційна поведінка як об’єкт психологічного дослідження.

Доц. Карковська Р.І.

 1. Вроджені неусвідомлювані якості особи як детермінанти її поведінки.

Проф. Кизименко Л.Д.

 1. Особливості емоційного сприймання міського простору. Доц. Кліманська М.Б.

 2. Психологічне насильство в родинній взаємодії. Асист. Кочергіна І.А.

 3. Здатності педагога у контексті духовної парадигми психології.

Доц. Мащак С.О.
Керівник підсекції – проф. Квас О.В.

Секретар підсекції – доц. Петровська І.Р.


Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 15 год 00 хв


 1. Ціннісні орієнтації як чинник адаптації особи нового соціокультурного середовища. Проф. Грабовська С.Л., асп. Стасюк О.В.

 2. Перспективи розвитку когнітивного напряму в психології.

Ст. викл. Михальчишин Г.Є.

 1. Емоційний тонус у літньому віці. Проф. Партико Т.Б.

 2. Теоретико-методологічні основи дослідження громадянської ідентичності.

Доц. Петровська І.Р.

 1. Релігійність людини: особливості становлення в онтогенезі. Доц. Проць О.І.

 2. Типи материнської ідентичності жінок. Асист. Перун М.Б.

 3. Кататимно-імагінативний підхід у роботі з комплексними психічними травмами. Доц. Сазонова О.В.

 4. Проблема стресостійкості особистості. Асист. Стельмащук Х.Р.

 5. Типи ресурсної спрямованості особистості. Доц. Штепа О.С.ПІДСЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ
Аудиторія 206, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Поліщук М.В.

Секретар підсекції – доц. Скочиляс Л.С.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 13 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри політології у 2016 р. та завдання

на 2017 р. Доц. Поліщук М.В.

 1. Варіативність порівняльного методу. Проф. Романюк А.С.

 2. Політичні та соціальні інтереси: проблеми взаємодії. Доц. Поліщук М.В.

 3. Особливості типологізації партійних систем в Україні. Асист. Осадчук І.Ю.

 4. Cистема уніфікованої меншості як варіативний різновид напівпрези­денталізму. Доц. Литвин В.С.

 5. Суспільно-політичні рухи в системі асоціативних утворень. Асист. Чміль І.І.

 6. Кадрова політика у державному управлінні. Доц. Шурко О.Б.

 7. Взаємозв’язок між економічною нерівністю та політичною стабільністю. Асист. Панарін А.С.

 8. Політика добробуту в постсоціалістичних країнах: досвід Польщі.

Доц. Четверікова Л.О.

 1. Політичний екстремізм як основа діяльності політичної партії

Правий Сектор. Асп. Юрченко П.В.

 1. Виборчі системи на місцевому рівні: порівняльний аналіз на прикладі Польщі та Чехії. Асп. Чоловська О.П.

 2. Локальна демократія як основний принцип втілення інституційної форми місцевого самоврядування. Доц. Була С.П.

 3. Електоральна демократія vs народовладдя. Доц. Скочиляс Л.С.

 4. Еволюція програмної політики Лейбористської партії Сполученого Королівства у 1997-2010 роках. Асп. Чорняк З.С.

 5. Ефективність правоцентристських урядів Польщі та Чехії в 1991-2015 роках. Асист. Лопата М.О.

 6. ЗМІ та політика: принципи взаємодії. Доц. Сліпецька Ю.М.

 7. Імплементація системи раннього попередження у процес прийняття рішень центральними органами влади. Асп. Пелещук І.В.ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
Аудиторія 303, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Денисенко В.М.

Секретар підсекції – доц. Бунь В.В.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р.

Проф. Денисенко В.М.

 1. Антропологічні виміри політичної історії. Доц. Хома Н.М.

 2. Концептуальні особливості визначення понять “ліва” та “права” політична партія. Доц. Шипунов Г.В.

 3. Сучасна політична інтерпретація поняття “прав людини”. Доц. Гарбадин А.С.

 4. Теоретико-методологічні підходи до розуміння інформації в політичній комунікації. Доц. Шиманова О.В.

 5. Мова нетерпимості в сучасному політичному дискурсі. Асист. Кривенко С.О.

 6. Концептуальна пара “Я – Інший” як методологічна основа конструювання ідентичності Об’єднаної Європи. Асист. Мотрен С.М.

 7. До питання секуляризації релігії в сучасному українському суспільстві. Асист. Харечко І.З.

 8. Інформаційне суспільство: політико-антропологічний підхід до аналізу. Асист. Кірієнко О.Д.

 9. Раціоналістично-ірраціоналістичні основи політики в утопії та антиутопії.

Асп. Іленьків Г.В.

ПІДСЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Аудиторія 357, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Сінькевич О.Б.

Секретар підсекції – доц. Васьків А.Ю.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 30 хв


 1. Про підсумки наукової роботи кафедри у 2016 р. та завдання на 2017 р.

Доц. Сінькевич О.Б.

 1. Апорії персональної ідентичності в добу масової культури.

Доц. Сінькевич О.Б.

 1. Релігійні трансформації в міжвоєнній Польщі: український контекст.

Доц. Король Н.М.

 1. Філософські виміри наукової фантастики. Доц. Колесник І.М.

 2. Естетизм у творчості Валеріана Підмогильного. Асп. Парамбуль І.В.

 3. Персоналізм в українській філософії. Асп. Поліщук Р.М.

 4. Поняття культури і цивілізації у філософії Іммануїла Канта.

Асист. Мандрищук Л.А.

 1. Початки українського філософського релігієзнавства: М.П. Драгоманов,

О.О. Потебня, І.Я. Франко. Доц. Стеценко В.І.

 1. Міждисциплінарність у дискурсі сучасних досліджень етики.

Доц. Ярошенко Т.М.

10. Штрихи до портрету сучасного українського героя (на матеріалі візуального мистецтва). Доц. Ліщинська О.І.

11. Маргінальність як виявлення внутрішнього божевілля в постмодернізмі.

Асп. Ковач-Петрушенко А.О.

12. Сучасна методологія філософської антропології. Проф. Альчук М.П.

13. Постмодерні практики ідентичності: культурологічний аспект.

Доц. Лазарович Н.В.

14. Правозахисний рух в Україні другої половини ХХ ст. як спротив колоніальній експансії. Асп. Мокрик Р.Р.

15. Головні бінарні опозиції соціального міфу в українських реаліях сьогодення.

Доц. Дарморіз О.В.

16. Релігійність: виклики сучасності. Доц. Кохановська М.Г.


СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аудиторія 313, вул. Університетська, 1
Керівник секції – проф. Шуст Р.М.

Секретар секції – доц. Тарнавський Р.Б.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Наукова робота на історичному факультеті у 2016 р. Проф. Шуст Р.М.

 2. Криза історичної науки та нові пропозиції періодизації всесвітньої історії. Проф. Войтович Л.В.

 3. Матеріали Миколи Костомарова в архівах Санкт-Петербурга. Проф. Франко О.О.ПІДСЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ
Археологічний музей, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Білас Н.М.

Секретар підсекції – асп. Гуменний В.Л.


З а с і д а н н я  6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Дослідження багатошарового поселення Броди-І у 2016 р. Доц. Онищук Я.І.

 2. Підсумки археологічних досліджень у Буську за 2016 р.

Доц. Стеблій Н.Я., ст. лаб. Довгань П.М.

 1. Короткі підсумки археологічних досліджень у південній частині Пліснеського археологічного комплексу у 2016 р. Асп. Якубовська О.З.

 2. Городища навколо княжого Перемишля в системі оборони і шляхів сполучення. Асист. Погоральський Я.В.

 3. Етнографічні джерела до вивчення жител слов’яно-руського часу. Асп. Федевич В.А.

 4. Митрополит Андрей Шептицький – меценат західноукраїнської археології (на прикладі співпраці УГКЦ і НТШ у Львові). Проф. Бандрівський М.С.

 5. Інституалізація археології у Львівському університеті у першій половині ХХ ст. (на матеріалах краківських архівних збірок). Доц. Білас Н.М.

 6. Лімесна політика Риму в Карпатському регіоні в І–ІІ ст. Доц. Бандровський О.Г.

 7. Репрезентація східної політики Юліїв-Клавдіїв у політичній пропаганді Римської імперії у І ст. н. е. Асп. Гуменний В.Л.ПІДСЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ
Аудиторія 323, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Глушко М.С.

Секретар підсекції – асист. Гілевич І.Я.


З а с і д а н н я  6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Історіографія народознавчого дослідження Надсяння. Проф. Глушко М.С.

 2. Етнографічні експонати з галицької Волині на виставках другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як важливий чинник утвердження у науковому дискурсі її етнокультурної специфіки. Асист Гілевич І.Я.

 3. Локальні особливості традиційного будівництва на Волині. Проф. Сілецький Р.Б.

 4. Поселення Острозького повіту (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Доц. Рачковський Г.В.

 5. “Знахорі” і “знахорствó” на Любешівщині. Доц. Галайчук В.В.

 6. Сучасний стан дослідження традицій дошлюбного спілкування української молоді. Асп. Дяківнич Р.Й.

 7. Професор Степан Арсентійович Макарчук – засновник наукової школи етнічної історії України. Доц. Тарнавський Р.Б.


ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
Аудиторія 331, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Кріль М.М.

Секретар підсекції – доц. Цебенко А.М.


З а с і д а н н я  6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Роль гуманітарної освіти у подоланні історичних стереотипів

(на прикладі українсько-польських стосунків). Доц. Федик І.І.

 1. Історичні погляди Івана Франка. Проф. Якимович Б.З.

 2. Популяризація наукової спадщини Михайла Грушевського в Галичині (кінець ХІХ – середина ХХ ст.). Доц. Середяк А.В.

 3. Статус воєводи в публічному просторі постгабсбурзької Галичини

(1919-1939). Асп. Маланій З.М.

 1. Проблеми нафтової промисловості у міжвоєнній Польщі

(рецепція господарського середовища Східної Галичини). Доц. Масик Р.В.

 1. Судова влада Львова 1919-1928 роках в оцінці судді Яна Франко. Доц. Білостоцький С.М.

 2. Польські селянські організації Волинського воєводства (1921-1939).

Доц. Калиняк Л.Д.

 1. Польсько-українські родини в трансфері населення 1945-1946 років:

на прикладі сіл Комаровичі, Нове Місто і Посада-Новоміська Старосамбірського району Львівської обл. Проф. Кріль М.М.

 1. Функціонування підпільних релігійних громад греко-католиків у західних облястях УРСР (середина 1960 – перша половина 1980 років). Асист. Субботін В.В.

 2. Свято-Покровський жіночий монастир у м. Яворові: історія та сучасність. Доц. Цебенко А.М.ПІДСЕКЦІЯ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ
Аудиторія 322, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Войтович Л.В.

Секретар підсекції – доц. Козловський С.О.


З а с і д а н н я  6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Західноєвропейська історіографія про військову справу франків VIII–IX ст. Доц. Овсінський Ю.В.

 2. Сохеї (ченці-воїни) та монастирські війни у суспільно-політичному житті середньовічної Японії епохи Хейян і Гемпей (794-1185). Доц. Козловський С.О.

 3. Особливості оборонного будівництва на засадах вежевої і баштової системи на Львівщині у ХIV–XV ст. Доц. Марискевич Т.Г.

 4. “Данський мир” 1529 р. у контексті італійських воєн. Асп. Оліярчук Т.В.

 5. Концептуальні погляди Михайла Грушевського на роль армії в українському державотворенні 1917-1918 роках. Проф. Голубко В.Є.

 6. Репресії ОГПУ-НКВД проти офіцерів УНР та УГА в УРСР

(30-ті роки ХХ ст.). Асп. Тютенко Р.В.

 1. Польська партійно-політична преса про Другу італо-абіссинську війну

(1935-1936). Асп. Петричак І.В.

 1. “Свої” чи “чужі”? (Українці у війську ІІ Речі Посполитої). Доц. Мрака І.Б.

 2. Друга світова війна в сучасному ідеологічному дискурсі. Асп. Суховерська І.І.


ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Аудиторія 314, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Зашкільняк Л.О.

Секретар підсекції – асп. Лоштин Н.Т.


З а с і д а н н я  6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Про метаморфози сучасної української історіографії. Проф. Зашкільняк Л.О.

 2. Віденська школа україністики. Асист. Турмис Н.В.

 3. Львівська наукова школа суспільно-економічної історії. Юрейко П.С.

 4. Розвиток музеєзнавчих дисциплін на історичному факультеті у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Доц. Дудяк О.А.

 5. Репрезентанти української науки на візантиністичних конгресах другої чверті ХХ ст. Доц. Файда О.В.

 6. Навчальні та практичні аспекти “Ars epistolandi” у Львівській єзуїтській академії. Доц. Кметь В.Ф.

 7. Методика ідентифікації вписів і реконструкції репертуару інвентарів бібліотек католицьких монастирів XVIII ст. у Львові. Асп. Лоштин Н.Т.

 8. Риторичні особливості та лексико-семантичні виражальні засоби оповіді про походження козацтва в творі “Relatio de caedibus...” Яна Зуховича. Асп. Гулюк Є.Ю.

 9. Збірка казань бібліотеки львівського францисканського монастиря

XVII–XVIII ст. як джерело вивчення історії соціальної педагогіки. Асп. Перегінець К.О.

 1. Дослідження Владислава Абрагама з історії Львівської латинської архієпископії. Асп. Івашко Р.В.


ПІДСЕКЦІЯ ДАВНЬОЇ, СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ

ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ ІСТОРІЇ
Аудиторія 336, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Щодра О.М.

Секретар підсекції – доц. Паршин І.Л.


З а с і д а н н я  6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Ранні держави слов’ян у Східній Європі: проблеми ідентифікації та географічної локалізації. Доц. Щодра О.М.

 2. Князівство велетів у VIII–X ст.: ключові проблеми внутрішньополітичного розвитку. Асп. Вацеба Р.М.

 3. Слов’янське віче у світлі західноєвропейських джерел. Асп. Різун Н.Т.

 4. Дві “Галатії” на політичній мапі середньовічного світу: труднощі ідентифікації. Доц. Паршин І.Л.

 5. Про одну ненаписану дисертацію: до історії вивчення Галицько-Волинської держави в середині ХХ ст. Доц. Целуйко О.П.

 6. Формування цивілізаційно-культурної ідентичності сербів у другій половині ХІІ ст. Доц. Шпик І.Є.

 7. Волинські міста XVI – першої половини XVII ст.: проблема дефініції, термінології та класифікації. Доц. Заяць А.Є.

 8. Роль клану Бану Касі в трансформації політичних відносин між державами Піренейського півострова Кордовським еміратом, Астурійським королівством та графством Наварра (ІХ ст.). Асп. Воронов М.С.

 9. “Дім для побожних дівиць” vs чернечий осередок: з історії “монастиря Лянгішівен” у Львові в ХVІІ ст. Доц. Дух О.З.


ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Аудиторія 332, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Сухий О.М.

Секретар підсекції – доц. Боднар Г.А.


З а с і д а н н я  6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Образи Русі та русинів у текстах польських аристократок у Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Доц. Аркуша О.Г.

 2. “До відваги, рухливости і чести”: виховний аспект спортивного життя в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. на сторінках періодичних видань. Асп. Матулкін Б.М.

 3. Становлення вітчизняного парламентаризму в революційні 1917-1918 роки. Проф. Кондратюк К.К.

 4. Виселення наддніпрянських дезертирів і біженців з Галичини навесні 1919 року: з історії інтеграційних практик УНР та ЗУНР. Доц. Павлишин О.Й.

 5. Формування релігійного світогляду українців Галичини у 1920-1930 роках. Асп. Предка С.В.

 6. Діяльність товариств “Основа” та “Медична громада” у міжвоєнний період. Асист. Яцикович Р.І.

 7. Жити в омріяному місті: заяви-прохання повоєнних мешканців Львова про дозвіл на переїзд родини (1944-1945). Доц. Боднар Г.А.

 8. Нормативно-правова база історичної освіти у педагогічних інститутах Львова у 1944-1957 роках. Асп. Антоняк І.П.

 9. Вклад професора Степана Макарчука у дослідження історії Львівського університету. Доц. Качмар В.М.

 10. Сучасні українці про поляків і литовців: від міфу про Річ Посполиту до пошуку європейської ідентичності (на матеріалах усної історії). Доц. Лукачук О.В.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка