Професорсько-викладацького складуСторінка9/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   60

652. Експериментальні методи у зварюванні [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. роботи "Визначення неметалевих включень у наплавленому металі зварних з’єднань металографічним методом" для студ. спец. 7.010104(10) Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва; 7.092301 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.
653. Електрична частина станцій та підстанцій [Текст] : типова програма, метод. рек. та контр. завдання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Пантєлєєва, П. В. Васюченко, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2008. – 22 с.
654. Електричні машини [Текст] : збірник домашніх завдань для денної форми навчання спец. 6.090601 – Електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Шевченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с. – Текст рос. мовою
655. Електричні машини та електропривод [Текст] : збірник домашніх завдань для денної форми навчання спец. 6.010104.01 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Шевченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с. – Текст рос. мовою.


656. Електродинаміка та техніка НВЧ [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В.Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
657. Електродинаміка та техніка НВЧ [Електронний ресурс] : доп. до метод. вказівок по самост. роботі для студ. всіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
658. Електромагнітні перехідні процеси (Ч. 1). Електромеханічні перехідні процеси (Ч. 2) [Електронний ресурс] : типова програма, метод. рек. та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.090600 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Пантєлєєва, Д. В. Іріков. – Х. : [б. в.], 2008. – 25 с.
659. Електромеханічні та напівпровідникові перетворювачі енергії [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для денної та заоч. форм навчання спец. 6.01010129 "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління пром. установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Тіщенко, В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2008. – 82 с.
660. Електромеханічні та напівпровідникові перетворювачі енергії [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання лабораторної роботи № 8 "Дослідження характеристик реверсного тиристорного перетворювача” для денної і заочної форм навчання спец. 6.010100(29) – «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління| промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. І. Барсов [та інші]. – Х. : [б. в.], 2008. – 27 с.
661. Електромеханічні та напівпровідникові перетворювачі енергії [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання лабораторної роботи № 5 "Дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором” для денної і заочної форм навчання спец. 6.010100(29) – «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко, Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2008. – 13 с.
662. Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для спец. 7.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Бітченко. – Артемівськ : [б. в.], 2008. – 24 с.


663. Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : метод. вказ. по курс. проектуванню для спец. 6.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бітченко, О. І. Федюшин. – Артемівськ : [б. в.], 2008. – 44 с.
664. Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец. 6.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бітченко. – Артемівськ : [б. в.], 2008. – 30 с.
665. Електроніка і мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт № 8–10 для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 31 с.
666. Електроніка і мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт № 5–7 для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
667. Електроніка і мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт № 1–3 для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с.
668. Електроніка і мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
669. Електроніка і мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 6.01010005 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.
670. Електротехніка. Дослідження випрямлячів і згладжуючих фільтрів [Текст] : метод. вказ. до лаборат. роботи №12 для неелектротехн. спец.: 6.010100.34; 6.010104.36; 6.090214; 6.090220; 6.090521 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Бакуменко, Ю. М. Латинін, С. В. Петров. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 20
671. Електротехніка. Дослідження підсилювачів на біполярних транзисторах [Текст] : метод. вказ. до лаборат. роботи №13 для неелектротехн. спец.: 6.010100.34; 6.010104.36; 6.090214; 6.090220; 6.090521 / упоряд. В. М. Бакуменко, Ю. М. Латинін,

С. В. Петров. – Х. : [б. в.], 2008. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22.


672. Загальна технологія виробів легкої промисловості [Текст] : навч. робоча програма, метод. рек., контр. завдання для заоч. форми навчання спец.: 7.010104 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості; 8.010104 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с. – Бібліогр.: с. 27–28 (27 назв).


673. Загальна технологія виробів легкої промисловості [Текст] : метод. рек. до самост. роботи денної форми навчання спец.: 7.010104 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості; 8.010104 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості; 8.010104 Проф. освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2008. – 29 с. – Бібліогр.: с. 26–27 (27 назв).
674. Засоби технологічного оснащення [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для спец. 7.092301 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Л. В. Ширяєва,

Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 52 с. – Бібліогр.: с. 50 (16 назв).


675. Засоби технологічного оснащення [Текст] : метод. вказ. до лаборат. робіт для спец. 7.092301 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Ширяєва,

Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.


676. Засоби технологічного оснащення [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 7.092301 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 27 с.


677. Захист електроустановок від перенапруг [Текст] : робоча програма, метод. рек. та контр. завдання за курсом для заоч. форми навчання спец. 6.090600 – Електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. Т. Красовська, П. В. Васюченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 35 с.
678. Зварювальні джерела живлення [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Барташ. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
679. Зварювальні напруження і деформації у зварних конструкціях [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.

680. Зварювальні напруження та деформації (ЗНіД) [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с.
681. Зварювальні технології поверхневого зміцнення [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010100 Професійне навчання. Технологія й обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

В. М. Кальянов, В. А. Багров, А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 42 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 42 (9 назв).


682. Зварювальні технології поверхневого зміцнення [Текст] : метод. вказ. до практ. робіт для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010100 Професійне навчання. Технологія й обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 51 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 38 (9 назв).


683. Зварювання плавленням. Технологія та обладнання зварювання плавленням [Текст] : метод. вказ. до практ. робіт для спец.: 6.092.300 – Технологія та устаткування зварювання; 6.01.01.00.10 – Проф. навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

К. О. Ізотова. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 47 (5 назв).


684. Зварювання плавленням. Технологія та обладнання зварювання плавленням [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи студентів при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец.: 6.092.300 – Технологія та устаткування зварювання; 6.01.01.00.10 – Проф. навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. О. Ізотова. – Х. : [б. в.], 2008. – 44 с. : табл.
685. Зварювання плавленням. Технологія та обладнання зварювання плавленням [Текст] : метод. вказ. по виконанню курс. роботи для спец. 6.092.300 – Технологія та устаткування зварювання; 6.01.01.00.10 – Проф. навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

К. О. Ізотова. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39 (7 назв).


686. Зінченко, О. В. Трудове право України [Електронний ресурс] : метод. вказ. для соціально-економічного ф-ту (спец. – менеджмент) усіх форм навчання / О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 25 с.
687. Ідентифікація, моделювання та дослідження динамічних об'єктів та систем [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт №1,2: метод. реком. та контр. завдання до курсів: "Ідентифікація динамічних об'єктів та систем", "Математичне і програмне забезпечення АСУ СП" для заоч. форми навчання: керівництво по застосуванню програмного засобу IDENTIFICATION в лабораторних роботах, курсовому та диплом. проектуванні для спец. 6.010100.29; 7.010104.29, 7.092203, 7.091401 / О. А. Худяєв [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 56 с.
688. Ілюха, М. Г. Процеси та апарати харчової промисловості [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для спец. 6.01010020– “Проф. навчання. Технологія харчової галузі та громадського харчування” / М. Г. Ілюха, О. О. Новосельцев,

Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 100 с.


689. Інженерне проектування за професійним спрямуванням [Текст] : робоча програма, метод. вказ. по вивченню курсу для денної та заоч. форми навчання спец. 6.010104.29 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Озерський, О. О. Тіщенко, Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2008. – 34 с.
690. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу спец. 6.010104.01 – "Електроенергетика" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 96 с. : табл., рис. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 95 (19 назв).
691. Інформаційне та програмне забезпечення систем РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт для спец. 7.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Копаниця. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с. – Текст рос. мовою.
692. Інформаційне та програмне забезпечення систем РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. робіт для спец. 7.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Копаниця. – Х. : [б. в.], 2008. – 14 с.
693. Інформаційні технології в економіці та маркетингу [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи з курсу для студ. денної форми навч. за спец. 6.010104.30 «Економіка підприємств, маркетинг i менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ю. Книш. – Х. : [б. в.], 2008. – 33 с.
694. Клочко, В. С. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказ. до виконання бакалаврської роботи з економічного обґрунтування попередньої оцінки конкурентноздатності спроектованого підйомно-транспортного обладнання для спец.: 6.090214, 6.01010418 / В. О. Клочко, В. Д. Гуськова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
695. Клочко, В. С. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказ. по попередній економічній оцінці конкурентноздатності металорізального інструменту для спец. 601010408 / В. О. Клочко,

В. Д. Гуськова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 10 с.


696. Клочко, В. С. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання бакалаврської роботи з економічного обґрунтування попередньої оцінки конкурентноздатності спроектованого підйомно–транспортного обладнання для спец.: 6.090214, 6.01010418 / В. О. Клочко,

В. Д. Гуськова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.


697. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні [Текст] : метод. вказ. до виконання кваліфікац. диплом. роботи для освітньо–кваліфікац. рівня "спеціаліст" для спец. 7.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко, А. Т. Ашеров, В. І. Шеховцова,

В. В. Мальована. – Х. : [б. в.], 2008. – 104 с.


698. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні [Текст] : метод. вказ. до виконання кваліфікаційної диплом. роботи для осітньо–кваліфікац. рівня "магістр" для спец. 8.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" /

М. А. Бондаренко, А. Т. Ашеров, В. І. Шеховцова, В. В. Мальована ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 104 с.


699. Конструювання і технологія виробництва РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до курсового проекту для спец. 08.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 42 с.
700. Конструювання одягу [Текст] : робоча програма і метод. вказ. до виконання контр. і лаборат. робіт для спец. 6.010100.23 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Кириченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 52 с.
701. Конструювання та технологія виробництва РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт для вищих навч. закладів за фахом 7.010104.05 / Укр. інж. – пед. академія ; упоряд. О. М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 31 с.
702. Конструювання та технологія виробництва РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних занять для спец. 07.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
703. Конструювання та технологія виробництва РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи студентів за фахом 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 13 с.
704. Конструювання та технологія виробництва РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи студентів за фахом 7.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 14 с.
705. Конструювання та технологія виробництва РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт для вищих навч. закладів за фахом 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 31 с.


706. Конструювання та технологія виробництва РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. спец. 7.01010405, 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О.М. Бітченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 14 с.
707. Конструювання швейних виробів [Текст] : метод. вказ. до курс. проекту "Розробка моделі і конструкції одягу" для денної і заоч. форми навчання інж.-пед. і інж. спец. швейного профілю / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Кириченко. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с. – Текст рос. мовою.
708. Контроль та випробування РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навч. процесу для спеціальності 7.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Д. Боличевцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.
709. Контроль та випробування РЕА [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Д. Боличевцев, Л. Б. Бистрицька. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.
710. Контроль та випробування РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 8.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Д. Боличевцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 11 с.
711. Контроль якості зварювання [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. (0504) 6.092301 "Технологія та устаткування зварювання"; 7.010104 "Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.
712. Контроль якості зварювання [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 7.092301, 7.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 17 c.
713. Контроль якості продукції [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для студ. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання; 6.010100.10 Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
714. Контроль якості продукції [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаборат. робіт №1–3 для студ. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання; 6.010100.10 Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. А. Калін, О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.
715. Контроль якості продукції [Електронний ресурс] : метод. вказ. для самост. роботи студ. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 132 с.


716. Локальні системи управління [Електронний ресурс] : метод. вказівки по виконанню курс. роботи для студ. заочної форми навч. спец. 6.091401 “Системи управління і автоматики” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов, Б. І. Кузнецов, Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с.
717. Магістерська кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студ. спец. 8.092301 "Технологія та устаткування зварювання"; 8.010104.10 "Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. О. Лузан, М. А. Калін, Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 43 с.


718. Малогабаритне електрозварювальне обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять № 1, 2 для студ. спец. 6.050504 "Технологія та обладнання зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 38 с.
719. Маркетинг [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030601, 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с. : табл. – Бібліогр.: с. 45–47 (47 назв).
720. Матеріалознавство швейних виробів [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. самост. завдань для студ. спец. 6.01010423, 6.01010438 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Вілков, С.В. Челищева. – Х. : [б. в.], 2008. – 44 с.
721. Матеріалознавство швейних виробів [Текст] : метод. рекомендації до виконання самостійних завдань для спец.: 6.010104 "Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості" ; 6.010104 "Проф. освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. М. Вілков,

С. В. Челишева ; за заг. ред. М. Л. Рябчикова. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с.


722. Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки з викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2008. – 8 с.
723. Менеджмент [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.1010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с. : табл. – Бібліогр.: с. 6 (9 назв).
724. Металографія зварних з'єднань [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання для спец.: 7.010104(10) – Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва; 7092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 23 с. – Бібліогр.: с. 20–21 (25 назв).
725. Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань [Текст] : робоча пр., метод. вказ. та контр. завдання для спец.: 7.010104(10) – Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва; 7.092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 34 с.
726. Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. роботи “Дослiдження вiдманштетового фериту як дефектної структури зварних з'єднань" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с.
727. Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань [Електронний ресурс] : контр. завдання та метод. вказівки до їх виконання для студ. заочної форми навч. спец. 6.050504 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

А. М. Баранов, О. М. Ляпунов, О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 39 с.


728. Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять № 1–5 для студ. спец. 6.050504 "Технологія та обладнання зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. М. Ляпунов, О. М. Хорошилов. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.
729. Методика професійного навчання [Текст] : навч. робоча програма, метод. рек., контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.010100 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2008. – 64 с.
730. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Текст] : метод. рек. до виконання самост. роботи для денної форми навчання спец. 6.010104.23 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Попова. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с.

731. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Текст] : метод. вказ. до виконання практ. робіт для спец.: 6.010100.23 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості"; 6.010104.38 "Проф. навчання. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова, Т. І. Попова. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
732. Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Текст] : метод. рек. до виконання курс. роботи для спец.: 6.010100 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості; 6.010100 Проф. освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка