Професорсько-викладацького складуСторінка8/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   60

581. Шеховцова, В. И. Основы автоматизированного проектирования сложных систем. Конспект лекций [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. / В. И. Шеховцова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 90 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 89 (8 назв.).
582. Шкілько, А. М. Фізика. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка [Текст] : навч. посібник для студ. інж.-пед. спец. /

А. М. Шкілько, Д. В. Руденко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 140 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 133 (9 назв).


583. *Штефан, Л. В. Інноваційні технології в освіті [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. /

Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2012. – 174 с. : табл., рис. – Бібліогр. перед темами. – ISBN 978-617-7050-15-4.


584. Явдошенко, О. М. Фізичне виховання [Текст] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. усіх спец. / О. М. Явдошенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 72 с.
585. Ярмош, О. В. Інформаційні технології в економіці [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.01010430 Професійна освіта. Економіка підприємства, менеджмент та маркетинг / О. В. Ярмош ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 122 с. : табл. – Библиогр.: с. 122 (11 назв).
586. Яценко, Л. О. Теоретичні основи формних процесів. Аналогові технології [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.01010434 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Л. О. Яценко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 52 с.
587. Ящун, Т. В. Компьютерные технологии в учебном процессе [Текст] : курс лекций для иност. студ. спец. "Профессиональное обучение. Компьютерные технологии" /

Т. В. Ящун ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 107 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 106 (16 назв.).


Навчально-методичні видання
2008
588. Web-дизайн і презентація результатів інтелектуальної діяльності [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання для спец. 7.010104.36 – "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 35 с. – Бібліогр.: с. 35 (6 назв).


589. Web-дизайн і презентація результатів інтелектуальної діяльності [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульної організацією навч. процесу на 4 курсі для спец. 6.010104.36 – "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 112 с. : рис. – Авт. вказ. на звороті тит. л.
590. Автоматизоване проектування електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. вказ. до викон. лаборат. робіт № 1–3; № 1 “Дослідження перехідних процесів ЕМС з модальним регулятором”, № 2 “Дослідження перехідних процесів ЕМС з модальним спостерігачем”, № 3 “Дослідження перехідних процесів ЕМС з модальним компенсатором” для студ. заоч. форми навч. спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації і електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.
591. Автоматизоване проектування електромеханічних систем [Текст] : робоча програма, метод. рек. і контрольні завдання до курсу для студ. ден. і заоч. форм навчання, бакалаврів спец. 6.092200 «Електромеханічні системи автоматизації і електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 39 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 5–6 (8 назв).
592. Автоматизоване проектування технічних систем [Текст] : робоча програма, метод. рек. і контр. завдання по курсу для заоч. форми навчання спец. бакалавра 6.090401 "Системи управління і автоматизації" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 39 с.
593. Автоматизовані системи керування електроприводами [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і самост. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.010104.29 "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Б. І. Кузнєцов, Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 44 с.
594. Автоматизовані системи управління спеціального призначення [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для самост. роботи заоч. форми навчання спец. 6.091401 – "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 82 с.


595. Автоматизовані системи управління спеціального призначення [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для самост. роботи заоч. форми навчання спец. 8.091401 – "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 94 с.


596. Автоматизовані системи управління спеціального призначення [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 1–3; № 1 "Дослідження характеристик нереверсивного тиристорного перетворювача", № 2 "Дослідження механічних характеристик системи ТП–Д з нереверсивним тиристорним перетворювачем", № 3 "Визначення динамічних параметрів якірного ланцюга в системі ТП–Д" для заоч. форми навчання спец. 6.091401; 8.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2008. – 46 с.
597. Автоматизовані системи управління спеціального призначення [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 4–5; № 4 "Дослідження характеристик нереверсивного тиристорного перетворювача", № 5 "Дослідження механічних характеристик системи ТП–Д з реверсивним тиристорним перетворювачем", № 3 "Визначення динамічних параметрів якірного ланцюга в системі ТП–Д" для заоч. форми навчання спец. 6.091401; 8.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2008. – 46 с.
598. Автоматизовані системи управління спеціального призначення [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних робіт для заоч. форми навчання спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 64 с.
599. Автоматизовані системи управління типових промислових установок [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для самост. роботи денної та заоч. форм навчання спец. 7.010104(29) , 8.010104(29) "Проф. навчання. АСУ пром. установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 94 с.


600. Автоматизовані системи управління типових промислових установок [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для самост. роботи денної та заоч. форм навчання спец. 6.010100(29) "Проф. навчання. АСУ пром. установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 84 с.


601. Автоматизовані системи управління типових промислових установок [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. роботіт денної та заоч. форм навчання спец. 7.010104(29) , 8.010104(29) "Проф. навчання. АСУ пром. установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 67 с.


602. Автоматизовані системи управління типових промислових установок [Електронний ресурс] : метод. вказ. до самост. роботи денної форми навчання спец.: 7.010104(29); 8.010104(29) "Проф. навчання. АСУ пром. установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 51 с.


603. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Текст] : метод. вказ. до виконання курс. проекту на тему "Системи управління електроприводами основних механізмів роторного екскаватора" для денної і заоч. форм навчання спец.: 7.010104(29), 8.010104(29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 50 с.
604. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 1–3 № 1 "Дослідження характеристик нереверсивного тиристорного перетворювача", № 2 "Дослідження механічних характеристик системи ТП–Д з нереверсивним тиристорним перетворювачем, № 3 "Визначення динамічних параметрів якірного ланцюга в системі ТП–Д" для денної та заоч. форм навчання спец.: 6.010104 (29); 7.010104(29); 8.010104(29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2008. – 46 с.


605. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для самост. роботи студ. заоч. форми навчання спец. 7.010104(29), 8.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 95 с.


606. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для самост. роботи студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 85 с.
607. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 7.010101(29), 8.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 65 с.
608. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. ден. форми навчання спец. 7.010104(29), 8.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2008. – 51 с.
609. Автоматичне керування зварюванням [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно–модульній організ. навч. процесу для студ. спец.(0504) 6.092301 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Барташ. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 c.
610. Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт № 1–10 для студ. спец. 6.01010405 всіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. Т. Царенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 88 с.


611. Антипцева, О. Ю. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. вказ. до бакалаврської роботи з економічного обґрунтування попередньої оцінки спроектованого підйомно-транспортного обладнання для спец. 6.01010418 / О. Ю. Антипцева, В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 11 с.
612. Антипцева, О. Ю. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказ. до виконання бакалаврської роботи з економічного обгрунтування проектування виробництва пересувної майстерні для спец. 6.01010417 / О. Ю. Антипцева, В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 11 с. – Бібліогр.: с. 11 (4 назви).
613. Антипцева, О. Ю. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказ. до виконання бакалаврської роботи з екон. обгрунтування попередньої оцінки спроектованого підйомно-транспортного обладнання для спец. 6.01010418 / О. Ю. Антипцева, В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 11 с. – Бібліогр.: с. 10 (4 назви).
614. Антипцева, О. Ю. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказ. до виконання бакалаврської роботи з екон. обгрунтування ефективності застосування об'єктів контролю для спец. 6.01010435 / О. Ю. Антипцева, В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 14 с. – Бібліогр.: с. 12 (4 назви).
615. Архітектура комп'ютерних систем та мереж [Текст] : робоча програма, метод. рек. до самост. і контр. завдань для денної і заоч. форм навчання спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2008. – 45 с. – Бібліогр.: с. 43 (8 назв).
616. Атестація і сертифікація зварювального виробництва [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. денної та заочної форм навч. спец. 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 26 c.
617. Атестація і сертифікація у зварювальному виробництві [Электронный ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец.: (7.0504) 7.092301 "Технологія та устаткування зварювання", 6.010104 "Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.


618. Атестація і сертифікація у зварювальному виробництві [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і контрольні завдання для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 14 с. – Бібліогр.: с. 15 (8 назв).
619. Аудит [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять з курсу для денної форми навчання спец. 6.01010430 "Проф. навчання. Економіка предприємств, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Попова, О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2008. – 42 с. – Бібліогр.: с. 42 (10 назв).
620. Аудит [Электронный ресурс] : метод. вказівки по проведенню практ. занять з курсу для денної форми навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. А. Попова, О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2008. – 46 c.
621. Безпека життєдіяльності [Текст] : робоча програма, метод. вказ і контр. завдання з курсу для заоч. форми навчання інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська,

С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2008. – 34 с. – Бібліогр.: с. 31–32 (29 назв).


622. Бізнес-інжиніринг [Електронний ресурс] : завдання та метод. вказ. до самост. роботи студ. всіх форм навч. спец. 7.050201 „Менеджмент організації” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2008. – 8 с.
623. Бондаренко, М. А. Обчислювальна техніка та програмування [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процусу на I курсі для спец. 6.090601 – Електричні станціі /

М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 108 с. : іл. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 107 (19 назв).


624. Братко, М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з релігієзнавства [Текст] / М. М. Братко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 68 с. – Бібліогр.: с. 56–63 (144 назви).
625. Братко, М. М. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з релігієзнавства [Електронний ресурс] / М. М. Братко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008.
626. Бухгалтерський облік [Текст] : робочий зошит по виконанню практ. робіт з курсу для денної форми навчання спец. 6.01010430 "Проф. навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Попова,

О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2008. – 46 с. – Бібліогр.: с. 45 (7 назв).


627. Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять з курсу для денної форми навчання спец. 6.01010430 – Проф. навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Попова,

О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46 (7 назв).


628. Васильєва, І. Г. Правознавство [Електронний ресурс] : метод. вказ. для денної форми навчання / I. Г. Васильєва,

О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.


629. Визначення неметалевих включень у наплавленому металі зварних з'єднань металографічним методом [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи для спец.: 7010104(10) – Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва; 7092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с. – (Експериментальні методи у зварюванні).
630. Виробництво зварних конструкцій [Текст] : метод. вказ. до курс. проекту для студ. спец. 7.01010410 Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Л. В. Ширяєва, Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 22–23 (26 назв).
631. Виробництво зварних конструкцій [Текст] : метод. вказ. до лаборат. робіт для студ. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання, 7(8)01010410 Професійне навчання. Технологія та обладнання звароювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Є. С. Дерябкіна, Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с. : табл., рис.
632. Виробництво зварних конструкцій [Текст] : метод. вказ. до практичних занять для студ. спец. 7.01010410, 8.01010410 Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва, 6.092301 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Ширяєва, С. М. Барташ. – Х. : [б. в.], 2008. – 42 с. : табл., рис.
633. Виробництво зварювальних матеріалів [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контрольні завдання для студ. денної та заочної форми навч. спец. 6.092300 – Технологія і устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 22 с.
634. Виробництво зварювальних матеріалів [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для студ. спец. 6.092301 "Технологія та устаткування зварювання"; 6.010104 "Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 c.
635. Виробниче навчання в учбових майстернях [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять по ручному дуговому зварюванню для студ. спец. 6.092300 "Технологія і обладнання зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калін. – Х. : [б. в.], 2008. – 33 с.
636. Газополум'яна обробка матеріалів [Текст] : метод. вказ. до лаборат. робіт № 1–5 для студ. спец. 6.010104, 6.092300 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Лузан. – Х. : [б. в.], 2008. – 50 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 48 (3 назви).
637. Газополум'яна обробка матеріалів [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.01010410, 6.092300 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. О. Лузан. – Х. : [б. в.], 2008. – 30 с. – Бібліогр.: с. 8 (4 назви).


638. Громов, Є. В. Комп'ютерне документоведення [Текст] : метод. вказ. з організації та плануванні самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 2 курсі для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управліні та навчанні" / Є. В. Громов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 24 с. – Авт. вказ. на обкл.
639. Джерела живлення для зварювання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. спец 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Барташ. – Х. : [б. в.], 2008. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 22 (3 назви).
640. Джерела живлення для зварювання [Текст] : метод. вказ. по організації та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для студ. спец. 6.092301 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Барташ. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с. : граф., табл. – Бібліогр.: с. 14 (5 назв).
641. Динаміка електроприводів промислових роботів [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 1, 2 для спец.: 6.010100.29 «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками» та 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» /

О. А. Худяєв [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 58 с.


642. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. вказівки по викон. розділу «Охорона праці» випускної роботи бакалавра для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с.
643. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання диплом. проектів для студ. спец. 7.092301 "Технологія та устаткування зварювання"; 7.010104 "Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. О. Лузан, М. А. Калін,

Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 61 с.


644. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказ. по попередній екон. оцінці конкурентноздатності металорізального верстату для спец. 6.01010408 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. С. Клочко, В. Д. Гуськова. – Х. : [б. в.], 2008. – 13 с.


645. Дослідження відманштетового фериту як дефектної структури зварних з'єднань [Текст] : метод. вказ. до лаборат. роботи для спец.: 7010104(10) – Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва; 7.092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 16 с.
646. Дослідження мікроструктури та визначення твердості азотованого шару [Текст] : метод. вказ. до лаборат. роботи для спец.: 7.010104(10) – Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва; 7092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 15 с. – (Поверхневі фізико-хімічні процеси).
647. Дослідження мікроструктури та визначення твердості і глибини цементованого шару [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи для спец.: 7010104(10) – Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва"; 7092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с. – (Поверхневі фізико-хімічні процеси).


648. Дослідження мікроструктури та визначення твердості сталі 45 після загартовування струмом високої частоти [Текст] : метод. вказ. до лаборат. роботи для спец.: 7.010104(10) – Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва; 7092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 13 с. – (Поверхневі фізико-хімічні процеси).
649. Економіка праці [Текст] : метод. вказ. по організації і плануванню самост. роботи студентів при кредитно-модульній організації навч. процесу спец. 6.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Геращенко, І. В. Колупаєва. – Х. : [б. в.], 2008. – 36 с.
650. Економічний розділ дипломної роботи [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання для студ. усіх форм навч. спец. 7.01010438 "Професійне навчання. Моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів"; 7.01010423 "Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. С. Пантелєєв, І. В. Бубенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 22 с.
651. Експериментальні методи в зварюванні [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Розрахунок зварювального струму та визначення площі поперечного зрізу наплавленого металу при ручному дуговому зварюванні" для спец. 6.010104(10) Проф. навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Дмитрик. – Х. : [б. в.], 2008. – 13 с.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка