Професорсько-викладацького складуСторінка7/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   60

496. Технічна мікробіологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заочної форм навчання спец. 6.010.104.20 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування» / Л. Ф. Павлоцька,

О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 176 с.


497. Технологія виробництва продукції ресторанного господарства [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування /

Т. А. Лазарєва, К. В. Свідло, М. В. Обозна, Н. В. Демидова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 115 с.


498. Тимофеєва, В. П. Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" /

В. П. Тимофеєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 42 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 41 (8 назв).


499. Товарознавство [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" /

Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с. : табл.


500. Толкачова, О. М. Диференційна психологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. 2 курсу денної та заоч. форми навч., спец. 6.030103 Практична психологія / О. М. Толкачова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 86 с.
501. Толкачова, О. М. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. 2 курсу денної та заоч. форми навч. спец. 6.030103 Практична психологія /

О. М. Толкачова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 74 с.


502. Тріщ, Р. М. Соціальна та екологічна безпека діяльності [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец.: 8.000005 "Педагогіка вищої школи"; 8.000009 "Управління навч. закладом" / Р. М. Тріщ ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. – Бібліогр.: с. 87.
503. Управління якістю у ресторанному господарстві [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Л. Ф. Павлоцька,

О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с. : рис.


504. *Устаткування підприємств харчування. Курсове проектування [Текст] : навчальний посібник / О. І. Черевко,

Г. В. Дейниченко, Н. О. Афукова [та ін.] ; за ред.: О. І. Черевка,

Г. В. Дейниченка ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-е вид, перероб. і доп. – Х. : Факт, 2011. – 256 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 251–252 (24 назви). – ISBN 978-966-637-702-2.
505. Фесенко, Л. Д. Теоретические основы электротехники [Текст] : конспект лекций для иностранных студентов дневной и заочной форм обучения электротехнических и энергетических спец. / Л. Д. Фесенко, И. А. Соскова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 122 с. : рис.
506. Фесенко, Л. Д. Теоретические основы электротехники [Текст] : тексты лекций. Ч. 1 / Л. Д. Фесенко, И. А. Соскова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 175 с. : рис.
507. Хуторненко, С. В. Мікропроцесори в пристроях радіотехніки [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.01010405 / С. В. Хуторненко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с.
508. Чепурко, І. П. Моделювання діяльності фахівця [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / І. П. Чепурко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25–26 (19 назв).
509. Чепурко, І. П. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / І. П. Чепурко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25–26 (19 назв).
510. Чепурко, І. П. Фізична культура та психофізіологічний тренінг [Текст] : конспект лекцій для слухачів магістратури заоч. форми навч., спец. (8.000005) 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / І. П. Чепурко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 24 (12 назв).
511. Чернишенко, О. В. Електропривод транспортних установок [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форми навч. спец. 6.090214, 8.01010418 / О. В. Чернишенко,

О. М. Титов, Н. М. Фідровська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 122 с. – Бібліогр.: с. 122 (6 назв).


512. Черноіванова, Г. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. з дисц. для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.030601 – менеджмент організацій / Г. С. Черноіванова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 104 с.
513. Чорна, Т. І. Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спец. 6.050201 – «Менеджмент організацій» / Т. І. Чорна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 98 с.
514. Чумак, Л. Ф. Логістика [Текст] : курс лекцій для студ. денного відділення спец. 6.010104 – викладач практичного навчання в галузі економіки, маркетингу та менеджменту / Л. Ф. Чумак ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 94 с. : рис. – Бібліогр.: с. 94 (5 назв).
515. Чумак, Л. Ф. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.30 – "Професійна освіта. Економіка підприемств, маркетинг та менеджмент" / Л. Ф. Чумак ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 84 с. : рис. – Библиогр.: с. 84 (4 назви).
516. Чумак, Л. Ф. Управління проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. спец. 7.01010430, 8.01010430 – "Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент" / Л. Ф. Чумак ; Укр. інж.-пед. акд. – Х. : [б. в.], 2011. – 108 с.
517. Шалімова, І. М. Основи конфліктології [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 56–57 (20 назв)
518. Шалімова, І. М. Педагогічна конфліктологія [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. – Бібліогр.: с. 86–87 (20 назв).
519. Шалімова, І. М. Психологія вищої школи [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 56 с. – Бібліогр.: с. 55–56 (21 назва).
520. Шалімова, І. М. Техніка управлінської діяльності [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 68 с. – Бібліогр.: с. 64–66 (42 назви).
521. Шматков, Є. В. Інноваційні технології навчання [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 132 с.
522. Штефан, Л. В. Основи наукових досліджень в галузі професійної освіти [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи; 8.000009 "Управління навч. закладом" / Л. В. Штефан, Л. О. Бачієва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 70 с. – Бібліогр.: с. 52 (15 назв).
523. Штефан, Л. В. Педагогічна та професійна психологія [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с.
524. Щербина, І. В. Історія української культури [Текст] : навч.-метод. посібник з організації самост. роботи студ. денної та заочної форми навч. / І. В. Щербина, С. М. Жуков, О. М. Тавшунський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 100 c.
525. Яценко, Л. О. Поліграфічні матеріали [Текст] : навч.-метод. посібник за напрямом 6.010104.34 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа. Ч. 1 / Л. А. Яценко, О. В. Теплик ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 124 с. : рис., табл. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 124 (11 назв).
526. Ящун, Т. В. Інформаційні технології в освіті [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с. : табл. – Авт вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 48 (12 назв).
527. Ящун, Т. В. Управління інформаційними зв'язками [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 84 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 80–81 (18 назв).
528. Ящун, Т. В. Управління інформаційними зв’язками [Электронный ресурс] : навч. посіб. для студ. заоч. форми навч., спец. 8.000009 «Управління навчальним закладом» / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 81 с.
2012
529. Антоненко, Н. С. Проектування і програмування мікропроцесорних систем [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. 7.05020101, 8.05020101 "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" /

Н. С. Антоненко, С. В. Петров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 82 с.


530. Бабенко, К. Є. Інформатика та комп'ютерна техніка [Электронный ресурс] : навч. посібник для студ. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навч. Ч. 2 / К. Є. Бабенко, О. В. Лукінов, В. О. Шестопалова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 130 с.
531. Баєва, О. І. Адміністративний менеджмент [Текст] : конспект лекцій з дисц. для студ. всіх форм навч. спец. 6.030601 /

О. І. Баєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 80 с.


532. Баєва, О. І. Управління змінами [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 7.030601, 8.030601 /

О. І. Баєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 152 с.


533. Баєва, О. І. Управління якістю [Текст] : конспект лекцій з дисц. для студ. всіх форм навч. спец. 7.030601, 8.030601 / О. І. Баєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 68 с.
534. *Бєлова, О. К. Теорія організацій [Текст] : навч. посібник для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. за спец. 8.000009 "Управління навчальним закладом" / О. К. Бєлова,

О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2012. – 161 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 159–160 (21 назва). – ISBN 978-617-669-024-5.


535. Бондаренко, Т. С. Технічні засоби навчання [Текст] : конспект лекцій для студ. інж.-пед. спец. / Т. С. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 74 с. : рис. – Бібліогр.: с. 73–74 (23 назви).
536. Варич, О. П. Основи конституційного права України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. інж. та інж.-пед. спец. / О. П. Варич,

І. Г. Васильєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 112 с.


537. Варич, О. П. Трудове право України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. спец. "Менеджмент організацій" / О. П. Варич, І. Г. Васильєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 155 с.
538. *Варченко, Ю. Е. Аерологія гірничих підприємств. Практикум [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів напрямку підготовки "Професійна освіта" / Ю. Е. Варченко,

А. О. Авершин, О. М. Іваненко. – Луганськ : Промдрук, 2012. – 198 с. – ISBN 978-966-8606-52-8.


539. Волошина, О. І. Технологія швейних виробів [Текст] : конспект лекцій для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104 "Проф. освіта. Технол. виробів легкої пром-сті", спеціалізація: Технол. текстильної та легкої пром-сті; 8.010104 "Проф. освіта. Технол. виробів легкої пром-сті", спеціалізація: Технол. текстильної та легкої пром-сті. Розд. 3. Технологічні процеси підготовчо-розкрійного виробництва швейних підприємств / О. І. Волошина ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75 (6 назв).
540. Высшая математика [Текст] : учеб.-метод. пособие по самост. работе для иностранных студ. всех спец. Ч. 3 / О. Н. Литвин, Л. С. Лобанова, О. О. Литвин [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 124 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 123 (5 назв.).
541. Высшая математика [Текст] : учеб.-метод. пособие к самост. работе для иностр. студ. всех спец. Ч. 2 / О. Н. Литвин,

Л. С. Лобанова, О. О. Литвин, Ю. И. Першина, Ю. И. Созонов,

С. И. Кулик ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 116 с. : табл., рис. – Библиогр.: 115 с. (5 назв.).
542. Высшая математика [Текст] : учеб.-метод. пособие для самост. работы иностр. студ. всех спец. Ч. 4 / О. Н. Литвин [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. высшей и прикладной математики. – Х. : [б. в.], 2012. – 81 с. : рис.
543. Гусаров, О. О. Адаптивне управління машинобудівним виробництвом [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник з курсу "Проектування комплексної ієрархічної системи управління" для студ. всіх форм навч. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / О. О. Гусаров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 29 с.
544. Дашкевич, О. С. Інженерна та комп'ютерна графіка. Графічні завдання з нарисної геометрії [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. всіх спец. /

О. С. Дашкевич, А. М. Преріс ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 104 с.


545. Зеленін, Г. І. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник з англ. мови за проф. спрямуванням для проведення практ. занять зі студ. денної форми навч. спец. 6.01010442 / Г. І. Зеленін, О. В. Леонова, С. Е. Жигалко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 116 с.
546. Зимогляд, Н. С. Прикладна іміджелогія [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.24 Професійна освіта. Дизайн / Н. С. Зимогляд ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 64 с.
547. Канюк, Г. И. Технология и оборудование процессов сжижения газов [Текст] : конспект лекций для иностр. студ. дневной формы обуч. спец. 6.010104 "Профессиональное обучение. Нефтегазовое дело" / Г. И. Канюк, Т. Н. Фурсова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 56 с. : рис. – Библиогр.: с. 52 (9 назв.).
548. Коваленко, Е. Э. Инженерная педагогика [Текст] = Engineering Pedagogics : учеб. пособие / Е. Э. Коваленко,

Н. А. Брюханова, Н. В. Королева ; пер. Л. В. Гаплевской ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 633 с. : табл., рис. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 630–633 (66 назв.).


549. Коваленко, Е. Э. Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин [Текст] : пособие для преподавателей /

Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова, В. В. Беликова. – Харьков : МОНОГРАФ СПДФЛ Чальцев А. В., 2012. – 218 с.


550. *Коваленко, О. Е. Психологія вищої школи [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. та слухачів магістратури за спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" /

О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2012. – 169 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 122–123 (21 назва). – ISBN 978-617-669-046-7.


551. *Конфліктологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / Д. В. Коваленко, І. М. Шалімова,

О. М. Керницький, В. А. Бурбига, О. Б. Кравченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2012. – 221 с. : табл. – Бібліогр.: с. 149–151 (62 назви). – ISBN 978-617-669-045-0.


552. Кравцов, М. К. Техническая механика [Текст] : учеб. пособие для иностранных студ. инж. и инж.-пед. спец. Ч. 2. Сопротивление материалов / М. К. Кравцов, В. И. Неко,

И. В. Климова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 147 с. : рис. – Библиогр.: с. 134 (9 назв.).


553. Лагутцев, А. Р. Безпека інформаційних та комукаційних систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.0306001 "Менеджмент і адміністрування" / А. Р. Лагутцев ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 190 с.

(Текст рос. мовою).


554. *Лазарев, Н. И. Неруйнуючий контроль технічних об'єктів у схемах [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н. И. Лазарев, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Мадрид, 2012. – 159 с. – ISBN 978-617-7050-09-3.
555. Лазарєв, М. І. Креативні технології навчання студентів технічних дисциплін [Текст] : навч. посібник для студ. ден. та заоч. форм навч. інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 110 с. : рис. – ISBN 978-966-2411-18-8.
556. Левшин, М. М. Математика [Текст] : навч. посіб. для напряму пiдгот. 6.010102 «Початкова освіта» пед. навч. закладів /

М. М. Левшин, Є. О. Лодатко. – Тернопіль : Навч. кн.-"Богдан", 2012.


557. Литвин, О. М. Математичне моделювання та обчислювальні методи на ПЕОМ [Текст] : навч.-метод. посібник для аспірантів, магістрів, студ. інж., інж.-пед. та матем. спец. /

О. М. Литвин, Л. С. Лобанова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 154 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 152 (18 назв).


558. Мікропроцесорна техніка [Текст] : навч. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104 "Професійна освіта. Електроенергетика", 6.050701 "Електричні станції" / І. В. Пантєлєєва, П. Ф. Буданов, К. Ю. Бровко, І. К. Кірісов, Є. О. Занихайло ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 108 с. : табл., рис.
559. *Мостова, Л. М. Організація та проектування закладів ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів напрямку підготовки "Професійна освіта" /

Л. М. Мостова, К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 351 с. – ISBN 978-966-405-257-0.


560. Нечуйвітер, М. М. Теплофікація та теплові мережі [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7.050601.03, 8.050601.03 Теплові електричні станції /

М. М. Нечуйвітер ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 81 с. : рис. – Бібліогр. в кінці глав.


561. Островський, О. С. Дизайн поліграфічної продукції. Використання народних орнаментів [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. усіх форм навч. спец. 8.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Островський О. С., Л. О. Яценко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 100 с.
562. Островський, О. С. Комп'ютеризація виробничих процесів [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. усіх форм навч. спец. 7,8.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Островський О. С., А. Ю. Глазунова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 100 с.
563. Островський, О. С. Комп'ютеризація додрукарської підготовки видань [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. усіх форм навч. спец. 7,8.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / Островський О. С. ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 108 с.
564. Островський, О. С. Макетування поліграфічної продукції [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. усіх форм навч. спец. 8.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / О. С. Островський; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 106 с.
565. Педагогічні основи організаційно-методичного забезпечення ПТО [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та пед. працівників системи проф.–техн. освіти / О. Е. Коваленко,

В. В. Супрун, Д. В. Коваленко, А. П. Тарасюк, Н. В. Божко,

В. В. Бєлікова, Н. А. Шишенко, Л. В. Штефан ; заг. ред.

О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2012. – 450 с. : il.


566. Попова, Л. А. Аудит [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец 6.030601 Менеджмент / Л. А. Попова, О. В. Ярмош ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 89 с. : табл. – Библиогр.: с. 89 (10 назв.).
567. Попова, Л. А. Бухгалтерський облік [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.030601 Менеджмент / Л. А. Попова, О. В. Ярмош ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 102 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 102 (8 назв.).
568. Смирнитська, М. Б. Основи теорії управління в БЖД [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104 "Професійна освіта. Охорона праці" / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 148 с. : табл., рис.
569. Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104 "Професійна освіта. Охорона праці" / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 116 с. : табл., рис.
570. Смирнитська, М. Б. Проектування систем промислової безпеки [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7.010104 "Професійна освіта. Охорона праці" /

М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 68 с. – Бібліогр.: с. 65–66 (23 назви).


571. Солдатов, О. В. Валеологія. Практикум [Текст] : навч.-метод. посібник / О. В. Солдатов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 155 с.
572. Сукачева, А. П. Социология [Текст] : конспект лекций для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. всех спец. / А. П. Сукачева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 52 с. – Библиогр.: с. 46–47 (40 назв.).
573. Сукачова, Г. П. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Электронный ресурс] : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. інж. та інж.-пед. спец. Ч. 1–2 /

Г. П. Сукачова, О. В. Чуєшкова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 110 с.


574. Сукачова, Г. П. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. інж. та інж.-пед. спец. Ч. 3 /

Г. П. Сукачова, О. В. Чуєшкова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 54 с.


575. Техническая механика [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. инж. и инж.-пед. спец. Ч. 1. Теоретическая механика /

М. К. Кравцов, В. И. Неко, Т. А. Оболенская, Ю. И. Сычев,

А. С. Писарцов ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 152 с.
576. Челишева, С. В. Проектування швейних підприємств [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості, 6.010104.23, 7.01010401.23, 8.01010401.23 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості / С. В. Челишева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 79 с.
577. Чорна, Т. І. Економічна теорія [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. 6050201, 601010430 / Т. І. Чорна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 54 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 49 (4 назви).
578. Чорна, Т. І. Макроекономіка [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. 6050201, 601010430 / Т. І. Чорна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 70 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 66 (7 назв).
579. Чорна, Т. І. Мікроекономіка [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. 6050201, 601010430 / Т. І. Чорна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 70 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 65–66 (8 назв).
580. Шеховцова, В. И. Автоматизированные системы организационного управления. Курс лекций [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 6.010104.06 "Профессиональное образование. Компьютерные технологии" / В. И. Шеховцова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 249 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 248 (9 назв.).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка