Професорсько-викладацького складуСторінка6/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

415. Кашаба, О. Ю. Политология [Текст] : конспект лекций для иностранных студентов дневной и заоч. форм обучения (все спец.) / О. Ю. Кашаба ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с.
416. Керницький, О. М. Сучасні виховні системи і технології у вищій освіті [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.
417. Керницький, О. М. Управління навчальною та виховною діяльністю [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.00009 "Управління навч. закладом" / О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 104 с.
418. Кіпоренко, Г. С. Основи екології [Текст] : конспект лекцій для студ. всіх спец. / Г. С. Кіпоренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 116 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 114–115 (21 назва).
419. Коваленко, Д. В. Правові аспекти управління навчальним закладом [Текст] : конспект лекцій для агістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с.
420. Коваленко, О. Е. Керівник навчального закладу [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с. – Бібліогр.: с. 76–80.
421. Коваленко, О. Е. Освітні технології [Текст] : конспект лекцій з курсу для слухачів магістратури за спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" : розроблено за методикою проф. Коваленко О. Е. / О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с. : табл.
422. Коваленко, О. Е. Технології навчання у сучасній освіті [Текст] : конспект лекцій для слухачів магістратури за спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" : розроблено за методикою Коваленко

О. Е. / О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с. : табл.


423. Кондратюк, О. Л. Детали машин и основы конструирования [Текст] : конспект лекций для иностранных студентов дневной формы обучения всех спец. / О. Л. Кондратюк ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 56 с. : рис.
424. Кондратюк, О. Л. Оборудование ремонтного производства [Текст] : конспект лекций для иностранных студентов дневной формы обучения спец. 7.01.01.0418ин / О. Л. Кондратюк ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 44 с. : рис.
425. Коняхін, Г. Ф. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.010104.05/40, 7.010104.05/40 "Професійне навчання. Телекомунікація та зв'язок"; "Електроніка та комп'ютерні мережі" / Г. Ф. Коняхін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 43 с.
426. Кравченко, В. Я. История украинской культуры [Текст] : лекции по курсу для иностранных студентов дневной формы обучения всех спец. / В. Я. Кравченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 130 с. – ISBN 978-966-8669-90-3.
427. Кузнецов, Б. І. Цифрові системи [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. заочної форми навч. спец. 8.091401 /

Б. І. Кузнецов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 78 с.


428. Кулешова, В. В. Менеджмент в освіті [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" /

В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 56 с. – Бібліогр.: с. 52–53 (42 назви).


429. Кулешова, В. В. Менеджмент організації [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75–78 (42 назв).
430. Курсове проектування. Організація виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної форми навч. спец. 7.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Т. А. Лазарєва, К. В. Свідло, М. В. Обозна, Н. В. Демидова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 114 с.
431. *Лепейко, Т. І. Операційний менеджмент [Текст] : навч. посібник для спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" денної та заочної форм навчання. Освітньо–кваліфікаційний рівень "бакалавр" / Т. І. Лепейко, Н. М. Шматько ; ред. І. І. Царенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 246 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 244–245 (30 назв). – ISBN 978-966-1632-26-3.
432. Лисенко, С. А. Риторика [Текст] : конспект лекцій для студентів інж.-пед. спец. / С. А. Лисенко, О. Й. Бєлєй ; під заг. ред. д-ра пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 53–54 (22 назви), с. 58–59 (20 назв).
433. *Литвин, О. М. Математичне програмування з елементами інформаційних технологій [Текст] : навч. посібник для спец. "Менеджмент організацій" / О. М. Литвин, А. Л. Литвинов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 196 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 194–195 (15 назв). – ISBN 978-966-8669-91-0.
434. Литвин, О. М. Робота з системою комп’ютерної математики Mathcad в науково-технічних розрахунках [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова, О. П. Нечуйвітер ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с.
435. Литвин, О. Н. Система компьютерной математики Mathcad в научно-технических расчетах [Текст] : учебно-метод. пособие для иностранных студентов / О. Н. Литвин, Л. С. Лобанова,

О. П. Нечуйвитер ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 60 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 60 (7 назв.).


436. Лысенко, С. А. Коммуникативные процессы в педагогической деятельности [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. /

С. А. Лысенко, Т. В. Калиниченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. : табл. – Библиогр.: с. 58–59 (24 назв.).


437. *Маліцький, І. Ф. Технологія машинобудування [Текст] : навч. посібник для машинобуд. спец. / І. Ф. Маліцький ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2011. – 153 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 149 (19 назв). – ISBN 978-966-8669-92-7.
438. Математика [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов-иностранцев всех специальностей / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. : О. Н. Литвин, Л. С. Лобанова, Ю. И. Першина, О. О. Литвин, Ю. И. Созонов. – Х. : УИПА, 2011. – 124 с. : табл., рис.
439. Мезеря, А. Ю. Технологія виробництва електроенергії [Текст] : конспект лекцій для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050701 "Електричні станції" / А. Ю. Мезеря, І. Г. Кірісов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. : рис. – Бібліогр.: с. 34 (5 назв).
440. Методика профессионального обучения: основные технологии обучения [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко,

Н. В. Королева, В. В. Беликова, Л. А. Бачиева ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 90 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 82–86 (74 назв.).


441. Методологические основы профессионального образования [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко,

Н. А. Брюханова, И. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лысенко,

А. М. Керницкий ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 63 с.
442. Методологія, методи та засоби управління навчальним закладом [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. – Бібліогр.: с. 40–41 (23 назви).
443. Михайский, Д. В. Системы газоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов [Текст] : конспект лекций для иностр. студ. дневной формы обучения спец. 6.010104 Профессиональное обучение. Нефтегазовое дело / Д. В. Михайский, Г. И. Канюк, А. Р. Фокина ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 36 с. : рис. – Библиогр.: с. 34 (7 назв.).
444. Міжнародні угоди про охорону авторських і суміжних прав [Текст] : навч. посібник для студентів денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун,

Є. В. Лекомцева, В. М. Лекомцев ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 96 с. – Авт. вказ. на обклад. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр.: с. 95 (7 назв).


445. Міжнародні угоди про охорону промислової власності [Текст] : навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є. В. Лекомцева, В. М. Лекомцев ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 252 с. – Авт. вказ. на обклад. – Бібліогр.: с. 251 (11 назв).
446. Непран, А. В. Аудит і оцінювання управлінської діяльності [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / А. В. Непран ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.
447. Непран, А. В. Економіка вищої освіти [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" /

А. В. Непран ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с.


448. Непран, А. В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / А. В. Непран ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 84 с.
449. Нестеров, А. П. Триботехника транспортных машин [Текст] : конспект лекций для иностранных студентов /

А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 140 с. : рис., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 137 (6 назв.).


450. Нестеров, А. П. Триботехніка ПТМ [Текст] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. спец. 6.050503 / А. П. Нестеров, Т. М. Осипова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. : рис. – Бібліогр.: с. 86 (3 назви).
451. Нестеров, А. П. Триботехніка транспортних машин [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.01010417, 6.01010418 / А. П. Нестеров, Т. М. Осипова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. : рис. – Бібліогр.: с. 86 (3 назви).
452. Органическая химия (с примерами решения задач) [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. дневной и заочной форм обучения спец. 6.010104.28 "Нефтегазовое дело" / Н. Г. Илюха, А. В. Александров, И. В. Цихановская [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 144 с.
453. Організація виробництва [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів для студ. спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Геращенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 207 с.
454. Островський, Д. О. Комп'ютерні мережі [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 8.010104.01.34 “Професійне навчання. Видавничо-поліграфічна справа” /

Д. О. Островський, О. С.Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 116 с. : рис.


455. Островський, О. С. Високі інформаційні технології та програмування [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спец. 8.010104.34 Проф. навчання. Поліграфічне виробництво /

О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 196 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 195 (9 назв).


456. Островський, О. С. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа". Ч. 3. Бази даних / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 54 с. – Бібліогр.: с. 53 (7 назв).
457. Островський, О. С. Комп'ютерні мережі [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.010104.34 "Поліграфічне виробництво" /

О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с. – Бібліогр.: с. 39 (6 назв).


458. Островський, О. С. Комп'ютерні системи розробки поліграфічних видань [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / О. С. Островський; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 91 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 89–90 (11 назв).
459. Павлоцька, Л. Ф. Сучасні напрямки нутріціології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" /

Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 263 с.


460. Павлоцька, Л. Ф. Біохімія та фізіологія харчування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010.104.20 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування».

Ч. 1. Біологічна хімія / Л. Ф. Павлоцька, О. В. Скородумова,

І. В. Цихановська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 100 c.
461. Павлоцька, Л. Ф. Біохімія та фізіологія харчування [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010.104.20 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування».

Ч. 2. Фізіологія харчування / Л. Ф. Павлоцька, О. В. Скородумова,І. В. Цихановська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 276 с.
462. Пантєлєєва, І. В. Перехідні процеси в системах електропостачання [Текст] : навчально-метод. посібник для денної та заоч. форм навчання спец.: 6.010104.01 "Проф. навчання. Електроенергетика"; 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"; 6.050701 "Електричні станції" / І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 126 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 124–125 (20 назв).
463. Пархоменко, О. С. Економіка підприємства [Текст] : конспект лекцій з курсу для студ. спец. 6.010104(30) "Професійна освіта. Економіка" / О. С. Пархоменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 130 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 127–128 (22 назви).
464. Пащенко, Е. А. Комплексні технологічні процеси поліграфічного виробництва [Текст] : конспект лекцій для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. – Авт. вказ. на обклад. – Бібліогр.: с. 31.
465. Пащенко, Е. А. Проектування поліграфічних підприємств [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 7.01010434 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 31 (6 назв).
466. Пащенко, Е. А. Розвиток видавничо-поліграфічного комплексу [Текст] : конспект лекцій для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 47 с. – Авт. вказ. на обклад. – Бібліогр.: с. 46.
467. Погорєлова, Л. В. Технічна мікробіологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 6.010104.20 «Професійна освіта. Харчові технології» / Л. В. Погорєлова ; Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т. – Х. : [б. в.], 2011. – 222 с.
468. Попова, Л. А. Управління фінансово-економічною діяльністю [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000009 "Упраління навч. закладом" / Л. А. Попова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с.
469. Промоскаль, В. І. Метрологія та стандартизація [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. заочної форми навч. спец. "Теплові електричні станції" / В. І. Промоскаль ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 148 с.
470. Психологія менеджменту [Електронний ресурс] : лекції [1–8] для студ. денної форми навч. спец. 7.01010420 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с.
471. Психологія спорту [Електронний ресурс] : лекції [1–8] для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 46 с.
472. Романенко, М. В. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навч. інж.-пед. спец. Ч. І / М. В. Романенко, О. В. Кравченко, Ю. О. Ковальова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 132 с.
473. Рудакова, Г. О. Фізика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. заоч. форми навчання всіх спец. / Г. О. Рудакова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 148 с.
474. Сажко, Г. И. Информатика и вычислительная техника. Курс лекций [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. / Г. И. Сажко, В. И. Шеховцова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 205 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 205 (11 назв.).
475. Свідло, К. В. Організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заочної форм навчання спец. 6.010104.20 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування» / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 123 с.
476. *Свідло, К. В. Харчові технології [Текст] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, І. В. Цихановська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 230 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 227–229. – ISBN 978-966-8669-97-5.
477. Свідло, К. В. Харчові технології [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.01010420 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 132 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 128–129 (26 назв).
478. Системний аналіз [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 7.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" /

О. Б. Скородумова, Т. А. Лазарєва, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл., рис.


479. Скородумова, О. Б. Основи наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій для денної та заоч. форм навч. спец. 7.010.104.20 і 8.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / О. Б. Скородумова,

Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 33 с.


480. Скородумова, О. Б. Основи проектування підприємств харчової промисловості і САПР [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / О. Б. Скородумова, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
481. Скородумова, О. Б. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навчання спец. 8.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" /

О. Б. Скородумова, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с. : табл.


482. Смирнитська, М. Б. Системи захисту середовища існування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7,8.010104.41 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 69 с.
483. Смоляков, С. Л. Транспортирующие машины [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 6.010118, 6.090503, 8.010118, 8.090503 / С. Л. Смоляков, И. И. Исьемини ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 277 с. – ISBN 978-966-8669-85-9.
484. Соболь, Л. А. Технологія післядрукарських процесів [Текст] : навчально-метод. посібник для студентів спец. 6.01010434 "Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа" денної та заочної форми навчання / Л. А. Соболь ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 108 с. : рис. – Авт. вказ. на обклад.
485. Сукачова, Г. П. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] : збірник фахових текстів для перекладу для студ. інж. та інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч. / Г. П. Сукачова, О. В. Чуєшкова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 130 с.
486. Сучасні напрямки нутріціології [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування". Ч. 1 / Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с. : табл., рис.
487. Сучасні напрямки нутріціології [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування". Ч. 2 / Л. Ф. Павлоцька [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 67 с. : табл., рис.
488. Сучасні напрямки нутріціології [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування". Ч. 3 / Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 54 с. : табл., рис.
489. Сучасні напрямки нутріціології [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування". Ч. 4 / Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 64 с. : табл., рис.
490. Тарасенко, А. И. Электротехника [Текст] : учеб. пособие для иностранных студ. дневной и заочной форм обучения /

А. И. Тарасенко, А. Н. Мосиенко, С. В. Петров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 96 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 85.


491. Тарасюк, А. П. Планування і організація навчального процесу у вищій школі [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / А. П. Тарасюк ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. : табл.
492. Теорія ймовірностей і математична статистика. Із застосуванням систем комп'ютерної математики [Текст] : навч.-метод. посібник з самост. роботи для студ. всіх спец. Ч. 2. Математична статистика / О. М. Литвин, Ю. О. Касаткін,

Л. С. Лобанова, Ю. І. Созонов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 92 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 88 (6 назв).


493. Теорія ймовірностей (із застосуванням систем комп'ютерної математики) [Текст] : навч.-метод. посіб. з самостійної роботи для студ. всіх спец. / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова,

Ю. І. Созонов, Ю. О. Касаткін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 92 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 91 (7 назв).


494. *Техніка управлінської діяльності [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для слухачів магістратури за спец. 8.000009 "Управління навчальним закладом" / Д. В. Коваленко. І. М. Шалімова, А. С. Шалімова, В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 227 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-669-011-5.
495. *Технічна механіка в прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник для студ. інж.-пед. спец. Ч. 1. Теоретична механіка /

М. К. Кравцов, В. І. Неко, С. М. Кучеренко, А. О. Авершин ; Укр. інж.-пед. акад. – Луганськ : Промдрук, 2011. – 144 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 140 (11 назв). – ISBN 978-966-8606-59-5.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка