Професорсько-викладацького складуСторінка53/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   60

2011
4104. "Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ" [Текст] : матеріали школи-семінара (8 квітня 2011 р., м Харків) / Наукова бібліотека Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко,

О. М. Рибальченко ; ред. І. І. Царенко. – Х. : УIПА, 2011. – 32 с. – Текст укр. та рос. мовами.


4105. "Качество технологий – качество жизни", международная научно-практическая конференция (3 ; 14–16 апреля 2011 г. ; Харьков) [Текст] = International scientific and practical conference : [сборник тезисов] / Укр. инж.-пед. акад., МГП "Ин-т проблем управления НАН Украины", ННЦ "Ин-т метрологии", Харьк. регион. научно-производ. центр стандартизации, метрологии и сертификации ; пред. оргкомитета Р. М. Трищ. – Х. : [б. и.], 2011. – 102 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4106. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44–а ; 18–25 лютого 2011 р. ; Харків). Ч. 2 Секції : Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій. Технології харчової промисловості. Технологій та дизайну. Фізичного виховання [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4107. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44–а ; 18–25 лютого 2011 р. ; Харків). Ч. 3 Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. Металоріжучого виробництва та транспортних систем [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 39 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4108. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44–а ; 18–25 лютого 2011 р. ; Харків). Ч. 4. Секції : Вищої та прикладної математики. Загальної та експериментальної фізики. Охорони праці, стандартизації та сертифікації. Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки. Теоретичної та загальної електротехніки [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4109. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44–та; 18–25 лютого 2011 р.). Ч. 5. Розд. 1: Секції: Педагогіки та методики професійного навчання; Психології, філософії і освітніх технологій; Українознавства і політології; Креативної педагогіки і інтелектуальної власності [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 63 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами.
4110. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44–та; 18–25 лютого 2011 р.). Ч. 5. Розд. 2: Секції: Економіки підприємства та освітньої діяльності; Менеджменту [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету д–р пед. наук, проф.

О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 81 с. – Текст укр. та рос. мовами.


4111. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44–та; 18–25 лютого 2011 р.). Ч. 6. Секції: Систем управління технологічними процесами і об'єктами; Радіоелектроніки та комп'ютерних систем; Інформатики і комп'ютерних технологій; Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. кол. М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 59 с. : ил. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4112. "Освіта, наука, виробництво: інтеграційні процеси в умовах інформаційного суспільства", наукова студентська конференція гірн. ф-ту Української інженерно-педагогічної академії (45–та ; 10 січня 2011 – 20 січня 2011 р. ; Стаханов) [Текст] : матеріали ... / Укр. інж.-пед. акад., Гірн. ф-т, Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2011. – 145 с. : рис., табл. – (Праці МАБІН ; вип. 9). – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4113. "Освіта, наука, виробництво: інтеграційні процеси в умовах інформаційного суспільства", науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту Української інженерно-педагогічної академії (44–та ; 10 січня 2011 – 20 січня 2011 р. ; Стаханов) [Текст] : матеріали... / Укр. інж.-пед. акад., Гірн. ф-т, Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2011. – 141 с. – (Праці МАБІН ; вип. 8). – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4114. "Розвиток наукової думки", студентська наукова конференція (46–а; 22 грудня 2011 р.; Артемівськ) [Текст] : в 2 т. : тези доповідей. Т. 1 / Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т ; голова орг. ком. В. В. Коломієць. – Артемівськ : [б. в.], 2011. – 96 с. : табл., рис. – Бібліогр. в кінці ст.
4115. "Розвиток наукової думки", студентська наукова конференція (46–а; 22 грудня 2011 р.; Артемівськ) [Текст] : в 2 т. : тези доповідей. Т. 2 / Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т ; голова орг. ком. В. В. Коломієць. – Артемівськ : [б. в.], 2011. – 128 с. : табл., рис. – Бібліогр. в кінці ст.
4116. Студентська наукова конференція (45–а ; листопад–грудень 2010 р. ; Харків). Ч. 3. Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. металоріжучого обладнання та транспортних систем [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 94 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4117. Студентська наукова конференція (45–а ; листопад–грудень 2010 р. ; Харків). Ч. 5. Секції : Менеджменту. Українознавства і політології. Психології, філософії і освітніх технологій. Економіки підприємницької та освітньої діяльності. Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету

М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 120 с. – Текст укр. та рос. мовами.


4118. Студентська наукова конференція (45–та; листопад–грудень 2010 р.). Ч. 6. Секції: Радіоелектроніка і комп'ютерних систем; Інформатики і комп'ютерних технологій; Систем управління технологічними процесами і об'єктами [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. кол. М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4119. Студентська науково-практична конференція (45–а ; листопад–грудень 2011 р. ; Харків). Ч. 4. Секції : Вищої та прикладної математики. Загальної та експериментальної фізики. Охорони праці, стандартизації та сертифікації. Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки. Теоретичної та загальної електротехніки [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4120. Студентська науково-практична конференція (45–та; листопад–грудень 2010 р.). Ч. 1: Енергетичний факультет. Секції: Електроенергетики; Теплоенергетичних установок; Іноземних мов [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. кол. М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. – Текст укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4121. Студентська науково-практична конференція (46–а; листопад–грудень 2011 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 2. Технологічний факультет. Секції : Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій. Технології харчової промисловості. Технологій та дизайну. Поліграфічного виробництва та комп'ютерної графіки / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 108 с. : табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
2012
4122. Актуальні питання природознавства [Текст] : матеріали Науково-практичної конференції магістрів (14–15 лютого 2012 р.) / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету А. М. Шкілько ; члени оргкомітету: В. В. Тихоненко, А. І. Тарасенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 80 с.
4123. Качество технологий – качество жизни [Текст] : материалы V Междунар. науч.-практ. конференции (8–12 сентября 2012 г.; Солнечный берег, Болгария) / Укр. инж.-пед. акад., Технически университет Габрово, Нац. мониторинговый ком. Украины междунар. о-ва инженерной педагогики, МГП "Ин-т проблем управления НАН Украины", ГП "Харьк. регион. науч.-произв. центр стандартизации, метрологии и сертификации", ООО "Орган по сертификации ПромСтандарт" ; пред. оргкомитета

Р. М. Трищ. – Х. : [б. в.], 2012. – 126 с.


4124. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, магістрів, співробітників академії (45–а; 28 лютого 2012 р.; Артемівськ) [Текст] : матеріали ... / Навч.-наук. проф.-пед. ін-т, Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету

В. В. Коломієць. – Артемівськ : [б. в.], 2012. – 132 с. : табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


4125. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45–а; 17–20 грудня 2011 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 1. Енергетичний факультет. Секції : Електроенергетики. Теплоенергетичних установок. Охорона праці, метрологія та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2012. – 51 с. : рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4126. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45–а; 2 березня 2012 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 2. Технологічний факультет. Секції : Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій. Технології харчової промисловості. Технологій та дизайну. Фізичного виховання / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 88 с. : табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4127. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45–а; 2–15 березня 2012 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 3. Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. Металоріжучого обладнання та транспортних систем / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 43 с. : рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4128. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45–а; 2012 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 4. Факультет міжнародних освітніх програм. Секції : Іноземних мов. Фізичного виховання. Вищої та прикладної математики; Психології, філософії і освітніх технологій. Педагогіки та методики професійного навчання. Фізики, теоретичної та загальної електротехніки / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2012. – 117 с. : рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4129. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45–а; 2012 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 6. Секції : Систем управління технологічними процесами і об'єктами. Радіоелектроніки та комп'ютерних систем. Інформатики і комп'ютерних технологій. Сучасних інформайно–бібліотечних технологій / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2012. – 40 с. : табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4130. Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45–та; 2012 р.; м. Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 5. Секції: Українознавства і політології; Економіки підприємницької та освітньої діяльності; Менеджменту; Креативної педагогіки та інтелектуальної власності. – Х. : [б. в.], 2012. – 79 с.
4131. Студентська наукова конференція (46–а; 2012 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 4. Факультет міжнародних освітніх програм. Секції : Іноземних мов. Вищої та прикладної математики. Психології, філософії і освітніх технологій. Педагогіки та методики професійного навчання. Фізики, теоретичної та загальної електротехніки / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету

М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2012. – 112 с. : рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


4132. Студентська наукова конференція (46–а; 2012 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 5. Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій. Секції : Українознавства і політології. Економіки підприємницької та освітньої діяльності. Менеджменту. Креативної педагогіки та інтелектуальної власності / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2012. – 103 с. – Текст укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4133. Студентська науково-практична конференція (46–а; листопад–грудень 2011 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей.

Ч. 3. Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. Металоріжучого обладнання та транспортних систем / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2012. – 84 с. : рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


4134. Студентська науково-практична конференція (46–а; 17–20 грудня 2011 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 1. Енергетичний факультет. Секції : Електроенергетики. Теплоенергетичних установок. Охорона праці, метрологія та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2012. – 59 с. : табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4135. Студентська науково-практична конференція (46–а; 2012 р.; Харків) [Текст] : збірник тез доповідей. Ч. 6. Секції : Радіоелектроніки і комп'ютерних систем. Інформатики і комп'ютерних технологій. Систем управління технологічними процесами і об'єктами / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету

М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2012. – 44 с. : рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


Словники, довідники
2009
4136. Дизайн і ергономіка [Текст] : термінологічний словник для самост. роботи студентів інж.-пед. спец. / А. Т. Ашеров [та інші] ; за заг. ред. В. О. Свірка, А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. акад., Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв, Сумський нац. аграрний ун-т. – Х. : [б. в.], 2009. – 97 с. – ISBN 978-966-8603-52-5.
4137. Дизайн та ергономіка [Текст] : термінологічний словник для самост. роботи студентів інж.-пед. спец. / А. Т. Ашеров [та інші] ; за заг. ред. В. О. Свірка, А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. акад., Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв, Сумський нац. аграрний ун-т. – Х. : [б. в.], 2009. – 100 с.
4138. Словник з дизайну і ергономіки [Текст] : термінологічний словник для фахівців з дизайну і ергономіки, інженерів, конструкторів, студентов ВНЗ / В. О. Свірко [та інші] ; заг. ред. В. О. Свірка ; Укр. наук.-дослід. Ін-т дизайну та ергономіки, Спілка дизайнерів України. – 2–е вид.,перероб. і доп. – Х. : НТМТ, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-8603-52-5.
2010
4139. Коваленко, О. Е. Довідник першокурсника [Текст] : інформаційний посібник для першокурсників / О. Е. Коваленко,

Д. В. Коваленко, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с. : іл.


2011
4140. Атаев, Н. С. Русско-туркменский разговорник [Текст] : для иностр. студ. дневной и заоч. формы обучения инж. и инж.-пед. спец. / Н. С. Атаев, А. С. Ржевская, Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. академия, Каф. украиноведения и политологии. – Х. : [б. и.], 2012. – 28 с.
2012
4141. Шкілько, А. М. Довідник з курсу фізики [Текст] : для студ. інж.-пед. спец. / А. М. Шкілько, Г. О. Рудакова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 124 с. – Бібліогр.: с. 122 (8 назв).
Патенти
2008
4142. Пат. 29984 Україна, МПК 8 H 01 P 5/16.

Гібридний кільцевий міст [Текст] / В. М. Бакуменко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 07960 ; Заявл. 13.07.2007 ; Опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3 . – 4 с. : рис.
4143. Пат. 33412 Україна, МПК 8 H 01 P 5/16.

Гібридний кільцевий міст [Текст] / В. М. Бакуменко, Л. Д. Фесенко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 00758 ; Заявл. 22.01.2008 ; Опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. – 6 с. : рис.
4144. Пат. 33462 Україна, МПК 8 F 03 B 13/12.

Гідроенергетичний пристрій [Текст] / М. Д. Черкасов,

К. В. Власенко, А. О. Чаусов ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 01645 ; Заявл. 08.02.2008 ; Опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. – 4 с. : рис.


4145. Пат. 29177 Україна, МПК 8 G 01 F 23/30.

Двограничний сигналізатор-регулятор рівня сипких матеріалів [Текст] / О. М. Дубовець, В. В. Чапліна ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 07908 ; Заявл. 13.07.2007 ; Опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. – 5 с. : рис.
4146. Пат. 32985 Україна, МПК 8 G 01 F 23/00.

Поплавець для рівнемірів [Текст] / О. М. Григорова,

О. М. Дубовець, П. Є. Нестеренко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 00742 ; Заявл. 10.01.2008 ; Опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11 . – 4 с. : рис.


4147. Пат. 81811 Україна, МПК 8 B 23 P 19/02, H 05 B 6/10.

Пристрій для збирання і розбирання пресових з'єднань деталей складної форми [Текст] / Б. М. Арпентьєв, Ю. М. Добровенський,

А. І. Куценко, С. В. Романов, М. К. Резніченко ; Укр. інж.-пед. акад. – № a 2005 11902 ; Заявл. 12.12.2005 ; Опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3 . – 5 с. : рис.


4148. Пат. 33454 Україна, МПК 8 B 01 D 21/26 .

Пристрій для очищення рідких технологічних середовищ перед вимірювальними приладами [Текст] / Н. О. Гайдамака,

О. М. Дубовець ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 01442 ; Заявл. 04.02.2008 ; Опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. – 4 с. : рис.


4149. Пат. 32986 Україна, МПК 8 B 23 P 19/02.

Пристрій для розбирання та збирання колісних пар [Текст] /

Б. М. Арпентьєв, Ю. М. Добровенський, А. І. Куценко,

Ю. П. Чурюкін ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 00747 ; Заявл. 22.01.2008 ; Опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11 . – 6 с. : рис.
4150. Пат. 29179 Україна, МПК 8 H 02 G 7/16.

Пристрій захисту повітряний ліній електропередавання та зв'язку від динамічної дії ожеледі [Текст] / С. Ф. Артюх, А. Ю. Мезеря,

М. М. Кримський, В. І. Житніков ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 07930 ; Заявл. 13.07.2007 ; Опубл. 01.01.2008, Бюл. № 1. – 5 с. : рис.


4151. Пат. 35147 Україна, МПК 8 G 06 F 7/00.

Пристрій складання і віднімання чисел за модулем М системи залишкових класів [Текст] / В. І. Барсов, М. С. Деренько,

В. А. Краснобаєв, А. А. Хері, К. В. Яськова ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 07913 ; Заявл. 13.07.2007 ; Опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17. – 8 с. : рис.


4152. Пат. 32987 Україна, МПК 8 G 01 B 15/02, G 01 B 17/02, G 01 N 9/00.

Радіоізотопний густиномір-товщиномір [Текст] / Т. М. Стьопкіна, О. М. Дубовець ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 00757 ; Заявл. 22.01.2008 ; Опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11 . – 6 с. : рис.
4153. Пат. 29983 Україна, МПК 8 G 01 N 9/24.

Радіоізотопний щільномір [Текст] / О. М. Дубовець,

О. М. Григорова, Н. О. Чернишенко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 07931 ; Заявл. 13.07.2007 ; Опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3 . – 6 с. : рис.
4154. Пат. 33453 Україна, МПК 8 B 01 D 3/16.

Ректифікаційна колона [Текст] / О. О. Новосельцев, Ю. О. Лавренко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 01440 ; Заявл. 04.02.2008 ; Опубл. 25.06.2008, Бюл. №12 . – 4 с. : рис.
4155. Пат. 33455 Україна, МПК 8 G 01 N 11/00, G 01 N 11/16.

Ротаційний віскозиметр [Текст] / О. С. Журавльова, О. М. Дубовець ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 01443 ; Заявл. 04.02.2008 ; Опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. – 4 с. : рис.
4156. Пат. 32990 Україна, МПК 8 B 23 K 35/365 .

Склад електродного покриття [Текст] / М. А. Калін,

М. Г. Єфіменко, Л. В. Ширяєва ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 00777 ; Заявл. 22.01.2008 ; Опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11 . – 7 с. : табл.


4157. Пат. 34236 Україна, МПК 8 C 04 B 7/32.

Склад сировинної суміші для виготовлення високоглиноземистого та глиноземистого цементів [Текст] / М. Г. Ілюха, Є. І. Лебеденко,

С. В. Щебликін, Н. І. Телятникова, В. П. Тімофіїва ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 13700 ; Заявл. 07.12.2007 ; Опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 4 с. : табл.


4158. Пат. 36254 Україна, МПК 8 G 01 N 31/00.

Спосіб визначення мікроелементів свинцю, міді та кадмію у розсолах [Текст] / О. М. Бакланов, В. Ф. Скорикова, В. М. Дорошенко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 03100 ; Заявл. 11.03.2008 ; Опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. – 6 с. : табл.
4159. Пат. 29129 Україна, МПК 8 C 01 F 11/00.

Спосіб одержання карбонату кальцію [Текст] / А. Т. Лєбєдєв ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 06403 ; Заявл. 08.06.2007 ; Опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. – 4 с.
4160. Пат. 36236 Україна, МПК 8 C 01 D 3/00.

Спосіб одержання концентрату каротину в олії з водорості, що вегетує у соляних розсолах [Текст] / О. М. Бакланов, О. О. Бєлова,

В. В. Коломієць ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 01644 ; Заявл. 08.02.2008 ; Опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. – 10 с. : табл.


4161. Пат. 29635 Україна, МПК 8 C 01 F 11/00.

Спосіб одержання хлористого кальцію [Текст] / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 08045 ; Заявл. 16.07.2007 ; Опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2 . – 4 с.
4162. Пат. 31756 Україна, МПК 8 C 01 F 11/00.

Спосіб одержання хлористого кальцію [Текст] / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 12316 ; Заявл. 06.11.2007 ; Опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8. – 3 с.
4163. Пат. 37994 Україна, МПК 8 C 01 D 7/00.

Спосіб регенерації аміаку із фільтрової рідини у виробництві соди [Текст] / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 12314 ; Заявл. 06.11.2007 ; Опубл. 25.12.2008, Бюл. №24 . – 5 с.
4164. Пат. 29621 Україна, МПК 8 F 01 K 7/00.

Спосіб роботи енергетичної установки теплоелектроцентралі [Текст] / О. Г. Кнабе, М. М. Нечуйвітер, І. Г. Шелепов ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2007 07196 ; Заявл. 26.06.2007 ; Опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2 . – 5 с. : рис.
4165. Пат. 37717 Україна, МПК 8 D 05 B 57/00.

Спосіб утворення міцного човникового стібка [Текст] /

М. Л. Рябчиков, Г. В. Вецало ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2008 07420 ; Заявл. 29.05.2008 ; Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23 . – 9 с. : рис.2009
4166. Пат. 46173 Україна, МПК 9 H 04 L 25/14.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка