Професорсько-викладацького складуСторінка51/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   60

3971. Рапин, В. В. Влияние флуктуаций крутизны на информационный параметр сигнала синхронизированного автогенератора [Текст] / В. В. Рапин, А. И. Федюшин // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2012. – № 9, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 40–44.
3972. Рапин, В. В. Математическая модель синхронизированного автогенератора [Текст] / В. В. Рапин,

А. И. Федюшин // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2012. – № 1, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 55–59.


3973. Расчет прочности соединений с промежуточными средами в соединениях с натягом [Текст] / М. К. Кравцов,

А. А. Святуха, Т. А. Оболенская, И. В. Белецкая // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 27–40. – Бібліогр. в кінці ст.


3974. Резніченко, О. М. Досвід організації позааудиторної виховної роботи у вищих технічних закладах у другій половині ХХ століття [Текст] / О. М. Резніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 345–351.
3975. Результаты использования метода проектов в процессе преподавания дисциплины «Технологические измерения и приборы» [Текст] / А. Н. Дубовец, И. И. Литвиненко, М. А. Подустов,

А. А. Литвиненко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно–технічної еліти : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – Вип. 32/33. – С. 176–184.


3976. Розробка технології отримання екзотермічних сумішей для високотемпературного ремонту теплових агрегатів [Текст] /

Т. Б. Гонтар, С. М. Вілков, О. В. Скородумова, Я. М. Гончаренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. Хімія, хімічна технологія та екологія. – 2012. – № 32. – С. 6–9.


3977. Романов, С. В. Застосування параметричного моделювання при проектуванні модульних індукційних нагрівачів [Текст] / С. В. Романов, О. О. Литвинова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 183–190.
3978. Романовська, О. О. Застосування методу проблемної лекції для викладання економічних дисциплін [Текст] /

О. О. Романовська, П. Р. Яворський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2012. – № 2. – С. 68–78.


3979. Ротова, Н. В. Особливості впровадження особистісно орієнтованого підходу в навчанні іноземних студентів [Текст] /

Н. В. Ротова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 321–325.


3980. Рындяев, В. И. Адаптивные системы трансмиссий приводов конвейеров и перспективы их использования [Текст] /

В. И. Рындяев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/7 (57). – С. 38–39.


3981. Рындяев, В. И. Критерии оценки проектных решений при создании трансмиссий современных коксовых машин [Текст] /

В. И. Рындяев // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2012. – № 26, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 21–25.


3982. Саркісова, А. В. Навчання діяльнісно–орієнтованого визначення змісту технічного тексту майбутніх провідників міжнародного сполучення [Текст] / А. В. Саркісова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 96–100.
3983. Саркісова, А. В. Діяльнісний підхід у навчанні технічних дисциплін майбутніх провідників міжнародних сполучень [Текст] /

А. В. Саркісова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 43–48.


3984. Святуха, А. А. Влияние материала деталей неподвижных соединений, собранных тепловым методом с покрытиями [Текст] /

А. А. Святуха, И. Б. Плахотникова // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2012. – № 26, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 25–29.


3985. Сергиенко, Д. П. Использование поверхностно-активных веществ в технологии получения карбоната кальция [Текст] /

Д. П. Сергиенко ; рук. работы А. И. Посторонко // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2012. – Т. 9, № 1. – С. 35а–37.


3986. Смирнов, И. П. Предварительное определение трудоемкости чистовой токарной обработки при серийном производстве [Текст] / И. П. Смирнов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 191–199.
3987. Смолин, Ю. А. Анализ информационной структуры, информационных потоков и их взаимосвязей в управлении процессом технического творчества [Текст] / Ю. Смолин, Н. Смолина // Новий колегіум. – 2012. – N 3. – С. 48–57.
3988. Смолин, Ю. А. Анализ основных структурных составляющих и их связей в управлении процессом технического творчества инженерно–педагогического направления [Текст] /

Ю. А. Смолин, Н. Ю. Смолина // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 326–334.


3989. Совершенствование лотового уровнемера [Текст] /

А. Н. Дубовец, В. И. Тошинский, М. А. Подустов, И. И. Литвиненко, Е. И. Литвиненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. Хімія, хімічна технологія та екологія : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 32. – С. 18–23.


3990. Стаченко, О. В. Визначення готовності навчальної групи до використання кейс–методу в ході виробничого навчання за спеціальністю «Технологія виробів легкої промисловості» [Текст] /

О. В. Стаченко, М. Л. Рябчиков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 242–248.


3991. Степанова, О. В. Модель багатокритеріальної оцінки і вибору постачальника [Електронний ресурс] / О. В. Степанова,

О. І. Горбач, В. А. Горбач // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2012. – № 5, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства». – С. 23–27.


3992. Таран, І. В. До проблеми професійного становлення майбутнього вчителя у процесі навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / І. В. Таран // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 24. – С. 465–470.
3993. Таран, І. В. Формування системи педагогічних знань майбутніх учителів у професійній підготовці [Електронний ресурс] / І. В. Таран // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 23. – С. 473–478.
3994. Тарасенко, А. И. Параметры вынужденных крутильных колебаний малооборотных дизелей, определенные по разным расчетным схемам [Текст] / А. И. Тарасенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2.
3995. Тарасюк, А. П. Выбор рациональных условий резания полимерных композитов, обеспечивающих максимальные показатели качества поверхности [Текст] / А. П. Тарасюк // Вісник Сумського державного університету. Сер. Технічні науки. – 2012. – № 4. –

С. 155–161.


3996. Тихоненко, В. В. Влияние параметров обработки на характеристики МДО–покрытия [Текст] / В. В. Тихоненко,

Ю. И. Созонов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 200–209.


3997. Тихоненко, В. В. Метод микродугового оксидирования [Текст] / В. В. Тихоненко, А. М. Шкилько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/13 (56). – С. 13–18.
3998. Тихоненко, В. В. Метод микродугового оксидирования [Текст] / В. В. Тихоненко, А. М. Шкилько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/13. – С. 13–18.
3999. Трищ, Р. М. Методики калибровки: разработка и проблемы [Текст] / Р. М. Трищ, М. В. Москаленко, О. Е. Малецкая // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2012. – Вип. 1. – С. 45–49.
4000. Фідровська, Н. М. Математичне моделювання розподілу навантаження на барабані під канатом за допомогою локальних параболічних сплайнів [Текст] / Н. М. Фідровська, О. О. Литвин // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 21–26. – Бібліогр. в кінці ст.
4001. Фурсова, Т. Н. Автоматизация определения и анализа технико–экономических показателей энергоблоков [Текст] /

Т. Н. Фурсова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 9. – С. 233–244.


4002. Царенко, В. Т. Автоматическая корректировка фазовых характеристик передаточных функций фидерных и усилительных устройств [Текст] / В. Т. Царенко, В. Н. Савченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/9 (57). –

С. 10–12.


4003. Частота вращения, надежность, экономичность, выбор параметров последней ступени турбин АЭС [Текст] / Г. И. Канюк,

В. П. Сухинин, Т. Е. Погонина, А. Ю. Бояршинов, А. Р. Фокина,

Д. В. Михайский, Л. Н. Омельченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/8 (57). – С. 15–19.
4004. Челишева, С. В. Удосконалення нормативної бази дослідження технічних текстильних матеріалів на основі аналізу термомеханічних кривих [Текст] / С. В. Челишева, М. Л. Рябчиков // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 210–217.
4005. Шабельник, С. О. Витоки дизайнерської освіти [Текст] / С. О. Шабельник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 101–105.
4006. Швецова, Г. А. Розробка методики навчання основ комп’ютерної графіки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей на основі структурно-діяльнісної моделі [Текст] /

Г. А. Швецова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 274–278.


4007. Шевченко, В. В. Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины [Текст] / В. В. Шевченко // Збірник наукових праць ДонІЗТ / Донецький ін-т залізничного транспорту Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Донецьк, 2012. – № 29. – С. 77–81
4008. Шевченко, В. В. Анализ и предложения по организации подготовки инженеров-преподавателей-электроэнергетиков в Украине [Текст] / В. В. Шевченко, И. Я. Лизан // Электрика. – 2012. – № 1. – С. 42–47.
4009. Шелепов, И. Г. О количественной оценке влияния надежности теплоэнергетических систем ТЭС на показатели эффективности [Текст] / И. Г. Шелепов, Т. И. Быкова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – N 6. – С. 27–34.
4010. Шелепов, И. Г. Оценка эффективности способов реновации ТЭС [Текст] / И. Г. Шелепов, Т. И. Быкова // Енергетика та електрифікація. – 2012. – № 7. – С. 29–30.
4011. Шемигон, Н. Ю. Сутність мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності [Текст] /

Н. Ю. Шемигон // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 36. – С. 250–254.


4012. Шматков, Д. И. Средства обучения студентов с использованием каузальных сетей [Текст] / Д. И. Шматков // Профессионализация личности в образовательных институтах и практической деятельности: теоретические и прикладные проблемы социологии и психологии труда и профессионального образования : материалы международной научно-практической конференции. – Пенза, 2012. – С. 39–41.
4013. Шматько, Н. М. Оцінка складових кадрового потенціалу гнучкості підприємств [Електронний ресурс] / Н. М. Шматько,

М. С. Пантелєєв // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2012. – № 16, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства». – С. 74–78.


4014. Штефан, Л. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів за допомогою ділових ігор [Текст] / Л. В. Штефан, О. О. Романовська // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2012. – № 3. – С. 60–68. – Бібліогр. в кінці ст. 9 назв. – 2 табл.
4015. Штефан, Л. В. Педагогічні умови розвитку духовної культури як базового підґрунтя інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / Л. В. Штефан, В. Б. Бакатанова // Молодь і ринок. – 2012. – № 7. – С. 61–65.
4016. Шумилов, Ю. Н. Способы предотвращения хрупкого разрушения стеклопластиковых стержней в полимерных изоляторах в сильном электрическом поле [Текст] / Ю. Н. Шумилов,

М. Ю. Шумилов // Вестник Национального технического университета "ХПИ". – Х., 2011. – № 3, темат. вып. : "Энергетика: надежность и энергоэффективность". – С. 144–151.


4017. Энергосберегающее управление и повышение технико–экономической эффективности насосных установок тепловых и атомных электростанций [Текст] / Г. И. Канюк, А. Ю. Мезеря,

А. Р. Фокина, Е. В. Лаптинова, И. П. Лаптинов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/8 (57). –

С. 58–62.
4018. Яковенко, Т. В. Структурні компоненти креативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів [Текст] /

Т. В. Яковенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. –

С. 106–111.
4019. Ярмош, О. В. Використання моделі залежності попиту від ціни на освітні послуги ВНЗ в Україні [Текст] / О. В. Ярмош // Економіка і управління. – 2012. – № 4. – 151–155.
4020. Ящун, Т. В. Науково-методичні засади створення дистанційного курсу з дисципліни «Прикладне програмування» [Текст] / Т. В. Ящун, Є. В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 265–275.
Збірники
4021. "Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості", міжнародна науково-практична конференція [Текст] : збірка наукових праць / Укр. інж.-пед. академія ; гол. ред. М. І. Лазарєв. – Х. : Нове слово, 2008. – 274 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 278-966-2046-52-6.
4022. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Machine building : збірник наук. пр. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред.

А. П. Нестеров. – Видається з 2007 року 2 рази на рік. – Х. : [б. в.], 2008. – 170 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


4023. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Machine building : збірник наук. пр. Вип. 3 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред.

А. П. Нестеров. – Видається з 2007 року 2 рази на рік. – Х. : [б. в.], 2008. – 172 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


4024. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] = Проблемы инженерно-педагогического образования : збірник наук. праць. Вип. 21 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Видається з квітня 2001 р. 1 раз на квартал. – Х. : [б. в.], 2008. – 254 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – 6.
4025. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] = Проблемы инженерно-педагогического образования : збірник наук. пр. Вип. 20 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Вид. з квітня 2001 року 1 раз на квартал. – Х. : [б. в.], 2008. – 282 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4026. Сосипатрова, В. И. Путь длиною в 50 лет [Текст] /

В. И. Сосипатрова, И. Н. Пяткова, Е. Н. Рыбальченко ; под ред.

Н. Н. Николаенко ; Библиотека Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 46 с. : фото.цв.

50–летию образования библиотеки УИПА посвящается


4027. Теория и методика обучения физике [Текст] : науч.-метод. сборник. Вып. 1 / Укр. инж.-пед. акад. ; редкол. вып.

А. М. Шкилько, В. И. Хохлов. – Х. : [б. и.], 2008. – 214 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 9–10 (25 назв.).


2009
4028. "Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті", науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); науково-студентська конференція гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) [Текст] : матеріали / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету В. П. Романенко. – Стаханов : [б. в.], 2009. – 225 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4029. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 4 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. А. П. Нестеров. – Вид. з грудня 2007 р. – Х. : [б. в.], 2009. – 220 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4030. Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів, всеукр. наук.-практ. конференція [Текст] : збірка наукових праць / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. М. І. Лазарєв. – Х. : Новое слово, 2009. – 262 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-568-000-1.
4031. Освіта. Наука. Техніка [Текст] : праці науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН) ; голова ред. кол. А. О. Авершин. – Стаханов : [б. в.], 2009. – 133 с. – (Праці МАБІН ; вип. 5 ). – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4032. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. Вип. 24/25 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Видається з квітня 2001 р. 1 раз на квартал. – Х. : [б. в.], 2009. – 496 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2074-8922.

Присвячується пам'яті академіка В. С. Ледньова


4033. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. праць. Вип. 22/23 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Видається з квітня 2001 р. вид. 1 раз на квартал. – Х. : [б. в.], 2009. – 376 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2074-8922.

2010
4034. Академия [Текст] : литературный альманах. Вып. 8 / Укр. инж.-пед. акад., Литературное объединение "Лира" ; сост. Е. К. Белова, Е. И. Белей. – Х. : [б. и.], 2010. – 140 с. : ил. – Текст на рус. , укр. языках.
4035. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 5 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. А. П. Нестеров. – Вид. з грудня 2007 р. – Х. : [б. в.], 2010. – 183 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2079-1747.
4036. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering : збірник наук. пр. : вид. 2 рази. Вип. 6 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. А. П. Нестеров. – Вид. з грудня 2007 р. – Х. : [б. в.], 2010. – 238 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2079-1747.
4037. Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів, міжнародна науково-практична конференція [Текст] : збірка наук. праць. Вип. 2. – Х. : Новое слово, 2010. – 302 с. – ISBN 978–617–568–046–9.
4038. Освіта і наука в умовах глобалізації: ціннісні пріорітети XXI століття [Текст] : матеріали 43 наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, аспірантів, магістрів та співробітників гірн. ф-ту УІПА : матеріали 44 наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА 20 листопада 2009 – 20 січня 2010 р. / Укр. інж.-пед. акад., Гірн. ф-т, Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН) ; голова ред. кол. А. О. Авершин. – Стаханов : [б. в.], 2010. – 297 с. – (Труди МАБІН ; вип. 6 ). – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
4039. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. праць : вид. 1 раз на квартал. Вип. 26/27 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – вид. з квітня 2001 р. – Х. : [б. в.], 2010. – 271 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2074-8922.
4040. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. праць : вид. 1 раз на квартал. Вип. 28/29 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Вид. з квітня 2001 р. – Х. : [б. в.], 2010. – 276 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2074-8922.
2011
4041. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 7/8 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. А. П. Нестеров. – Вид. з грудня 2007 р. – Х. : [б. в.], 2011. – 268 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2079-1747.
4042. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] = Проблемы инженерно-педагогического образования : збірник наук. пр. Вип. 30/31 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Видається з квітня 2001 р. 1 раз на квартал. – Х. : [б. в.], 2011. – 313 с. : табл., рис. – Текст укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2074-8922.
4043. Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. праць : вид. 1 раз на квартал. Вип. 32/33 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред.

О. Е. Коваленко. – Видається з квітня 2001 р. – Х. : [б. в.], 2011. – 322 с. : табл., рис. – Текст укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2074-8922.


4044. Якість технологій та освіти [Текст] = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education : збірник наук. пр. Вип. 1 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Видається з червня 2011 р. 2 рази на рік. – Х. : [б. в.], 2011. – 133 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
4045. Якість технологій та освіти [Текст] = Качество технологий иобразования = Quality of technologies and education : збірник наук. пр. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д–р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Видається з червня 2011 р. 2 рази на рік. – Х. : [б. в.], 2011. – 220 с. : рис., табл., граф. – Тит. л. парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
2012
4046. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 9 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. А. П. Нестеров. – Вид. з грудня 2007 р. – Х. : [б. в.], 2012. – 256 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2079-1747.
4047. Освіта і наука XXI століття: інноваційні технології [Текст] : матеріали 45-ї наук.-практ. конф. наук.–пед. працівників, аспірантів, магістрів та співробітників СННІГОТ УІПА: матеріали 46 наук. студ. конф. СННІГОТ УІПА, 1 листопада 2011 р.–20 січня 2012 р., м. Стаханов / Укр. інж.-пед. акад., Стаханов. навч.-наук. ін-т гірничих та освітніх технологій (СННІГОТ), Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН) ; голова ред. кол. канд. псих. наук, доц.

А. О. Авершин. – Стаханов : [б. в.], 2012. – 305 с. : табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8695-14-8.

1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка