Професорсько-викладацького складуСторінка50/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   60

3889. Кір'ян, О. І. Причини виникнення кризи на підприємствах України та шляхи її подолання [Текст] / О. І. Кір'ян, Ю. О. Разводова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2012. – Т. 29, № 1. – С. 3–4.
3890. Кір'ян, О. І. Сучасні проблеми сприйняття креативного менеджмент [Електронний ресурс] / О. І. Кір'ян, Ю. Е. Дуднєва // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2012. – № 15, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства». – С. 142–146.
3891. Клименко, А. И. Роль преподавателя в структурировании самостоятельного получения информации студентами на современном этапе [Текст] / А. И. Клименко, Н. А. Александрова // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2012. – № 3. – С. 65–67.
3892. Коваленко, Д. В. Методологічні підходи до конструювання змісту професійно-правової підготовки інженерів-педагогів [Текст] / Д. В. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 36. – С. 44–50.
3893. Коваленко, О. Е. Інформаційно-комунікаційні технології педагогічної освіти [Текст] / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова,

Н. В. Корольова // Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 15, ч. 3. – С. 138–145.


3894. Коваленко, О. Е. Основним чинником, який визначає доцільність існування будь-якого ВНЗ, є ринок праці [Текст] : Інтерв'ю з ректором УІПА / О. Е. Коваленко // Освіта України. – 2012. – N 18(4 трав.). – С. 6.
3895. Коваленко, О. Е. Підготовка кваліфікованих педагогічних працівників для системи ПТО [Текст] / О. Е. Коваленко // Професійно-технічна освіта. – 2012. – № 1. – С. 21–22.
3896. Коваленко, С. О. Оптимізація стилю професійно-педагогічних комунікацій у процесі підготовки інженерів-педагогів [Електронний ресурс] / С. О. Коваленко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2012. – Спецвип. 10. – С. 123–129.
3897. Ковальова, Ю. О. Формування комунікативної компетенції створення вторинних наукових текстів у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Ю. О. Ковальова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 212–217.
3898. Кожевніков, Г. К. Педагогічна модель формування готовності до розробки та використання комп’ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / Г. К. Кожевніков,

Т. С. Бондаренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 218–223.


3899. Коломиец, В. В. Методические аспекты учебного проектирования как ценностной основы инженерно-педагогического образования [Електронний ресурс] / В. В. Коломиец,

Э. А. Владимиров // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2012. – Спецвип. 10. – С. 130–140.


3900. Кондратюк, О. Л. Оцінка динамічних навантажень лопаток останнього ступеня парової турбіни в умовах зворотного потоку [Текст] / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін, О. О. Литвинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/7 (57). – С. 20–23.
3901. Кондратюк, О. Л. Розробка математичної моделі руху робочого органу пристрою [Текст] / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін, О. О. Литвинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/7. – С. 7–10.
3902. Конструкции универсальных сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ (УСРП–С) [Текст] / А. Я. Мовшович, Е. А. Изотова, Ю. А. Черная, О. В. Бондарь // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 148–161.
3903. Корольова, Н. В. Теоретичне обґрунтування та розробка засобів управління процесом формування системи компетенцій із проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін [Текст] / Н. В. Корольова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 224–230.
3904. Корольова, Н. В. Моделі компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін [Текст] /

Н. В. Корольова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2012. –

№ 2. – С. 79–86.
3905. Кравцов, М. К. Складання з'єднань із проміжними середовищами [Текст] / М. К. Кравцов, Т. О. Оболенська,

І. В. Білецька // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 113–119.


3906. Кравченко, О. Б. Професійна культура фахівців правоохоронних органів [Текст] / О. Б. Кравченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 330–334.
3907. Кравченко, О. Б. Суть гуманістичних цінностей особистості [Текст] / О. Б. Кравченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 288–291.
3908. Кулешова, В. В. Особливості післядипломної інженерно-педагогічної освіти [Текст] / В. В. Кулешова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 34–39.
3909. Кулешова, В. В. Формування аналітичної компетенції викладачів технічних дисциплін [Текст] / В. В. Кулешова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 292–296.
3910. Кулешова, В. В. Характеристика професійної діяльності викладача технічних дисциплін [Електронний ресурс] /

В. В. Кулешова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 24. – С. 371–377.


3911. Кулик, С. І. Мішана вейвлет-апроксимація Хаара функцій трьох змінних [Текст] / С. І. Кулик, О. М. Литвин // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 2, темат вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 115–122.
3912. Куприянов, А. В. Использование методов комплектования на основе ранжирования для многозвенной размерной цепи [Текст] / А. В. Куприянов // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. збірник наук. пр. / ДонНТУ. – Донецьк, 2012. – Вип. 44. – С. 123–127.
3913. Купріянов, О. В. Розрахунок розмірного ланцюга рами задньої трактора Т–151К з гарантованим значенням придатності замикальної ланки [Текст] / О. В. Купріянов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 120–132. – Бібліогр. в кінці ст.
3914. Лазаренко, В. И. Блокирующий автоматический контроль качества изделий [Текст] / В. И. Лазаренко, Т. А. Оболенская,

Т. В. Мороз // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 133–141. – Библиогр. в конце ст.


3915. Лазарєв, М. І. Метод навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів на основі формування системного мислення [Текст] / М. І. Лазарєв, С. М. Алілуйко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 240–246.
3916. Лазарєв, М. І. Цілі і зміст навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів на засадах формування системного мислення [Текст] / М. І. Лазарєв, С. М. Алілуйко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 62–69.
3917. Лазарєва, Т. А. Моделювання змісту креативного навчання з харчових продуктів у підготовці інженерів–технологів [Текст] / Т. А. Лазарєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. –

С. 97–105.


3918. Лазарєва, Т. А. Моделювання змісту творчого навчання з технологічного обладнання харчової галузі інженерів–технологів [Текст] / Т. А. Лазарєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 81–88.
3919. Лазарчук, Г. В. Правова компетентність інженера–педагога економічного профілю [Текст] / Г. В. Лазарчук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 36. – С. 51–57.
3920. Ламнауэр, Н. Ю. Модель распределения размеров изделий и её применение для оценки точности обработки [Текст] /

Н. Ю. Ламнауэр // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 27, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 98–106.


3921. Левченко, Я. К. Переваги високошвидкісної обробки [Текст] / Я. К. Левченко, В. П. Маршуба // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 52–60. – Библиогр. в конце ст.
3922. Лелюк, А. И. Електронний вид представления учебной информации и его распространение посредством сервиса e-mail (электронной почты) [Текст] / А. И. Лелюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 247–252.
3923. Леонова, О. В. Формирование социокультурных компетенций будущих инженеров-педагогов [Текст] / О. В. Леонова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 335–339.
3924. Лисенко, С. А. Особливості юнацького віку як основа адаптації першокурсників до вищої школи [Електронний ресурс] /

С. А. Лисенко, Т. Г. Салтанова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 24. – С. 382–390.


3925. Литвин, О. М. Виробнича функція зі змінними коефіцієнтами еластичності, побудована на основі експериментальних даних Коба–Дугласа [Текст] / О. М. Литвин,

М. В. Артюх // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 27, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». –

С. 124–129.
3926. Литвин, О. М. Відновлення об’єктів, що описуються розривними функціями, з використанням криволінійних трапецій [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Бионика интеллекта. – 2012. – № 1(78). – С. 37–44.
3927. Литвин, О. М. 2D коефіцієнти Фур’є на класі Ліпшиця та оператори кусково–сталої сплайн–інтерлінації [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 2, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 132–141.
3928. Литвин, О. М. Наближене обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій трьох змінних з використанням сплайн-інтерфлетації на класі диференційовних функцій [Текст] / О. М. Литвин,

О. П. Нечуйвітер // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2012. – № 8. –

С. 36–41.
3929. Литвин, О. М. Наближене обчислення 3D коефіціентів Фур'є на класі диференційованих функцій за допомогою сплайн-інтерфлетації [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2012. – N 3. – С. 45–50.
3930. Литвин, О. М. Наближення розривних функцій кусково-лінійними інтерполяційними розривними сплайнами на трикутній сітці вузлів [Текст] / О. М. Литвин, Ю. I. Першина // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2012. – N 1. – С. 38–43.
3931. Литвин, О. М. Наближення функціями спеціального виду функцій двох змінних, заданих дискретно або слідами на системі прямих [Текст] / О. М. Литвин, О. В. Ярмош // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : труды науч.-техн. конф. с междунар. участием, Харьков, 24–27 апреля 2012 г. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2012. – С. 255–257.
3932. Литвин, О. М. Новий метод розв’язання двоточкових крайових задач для звичайних лінійних диференціальних рівнянь [Текст] / О. М. Литвин // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 27, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 114–117.
3933. Литвин, О. М. Оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації та 2D-коефіцієнти Фур’є на класі Гьольдера [Текст] /

О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : труды науч.-технич. конф. с междунар. участием, Харьков, 24–27 апреля 2012 г. / Харьк. нац. ун-т им.

В. Н. Каразина. – Харьков, 2012. – С. 262–265.
3934. Литвин, О. М. Побудова інтерполяційних, апроксимаційних та інтерлінаційних сплайнів з використанням трапецевидних елементів [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 2, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 141–152.
3935. Литвин, О. М. Про аналітичне представлення структури наближеного розв’язку в методі скінчених елементів (прямокутні елементи) з вибором координат вузлів елементів [Текст] /

О. М. Литвин, Л. С. Лобанова, І. В. Нефьодова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 2, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 123–131.


3936. Литвин, О. М. Про похибку апроксимації функції двох змінних білінійними сплайнами МНК в інтегральній формі [Текст] / О. М. Литвин, О. В. Ярмош // Бионика интеллекта. – 2012. – № 1(78). – С. 33–36.
3937. Литвин, О. М. Система сплайнів класу Cq(R2), які є R-функціями двох змінних [Текст] / О. М. Литвин // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 27, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 118–123.
3938. Литвин, О. М. Чисельна реалізація інтерлінаційного методу скінчених елементів розв’язання початково–крайових задач [Текст] / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова, Г. В. Залужна // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : труды науч.–технич. конф. с междунар. участием, Харьков, 24–27 апреля 2012 г. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2012. –

С. 258–261


3939. Литвин, О. Н. Приближение разрывной функции двух переменных апромакционным разрывным билинейным сплайном методом наименьших квадратов (прямоугольные элементы) [Текст] / О. Н. Литвин, Ю. И. Першина // Проблемы управления и информатики. – 2012. – № 3. – С. 106–113.
3940. Литвин, О. Н. 3D коэффициенты Фурье на классе дифференцированных функций и сплайн–интерфлетация [Текст] /

О. Н. Литвин, О. П. Нечуйвитер // Проблемы управления и информатики. – 2012. – № 2. – С. 93–103.


3941. Майський, Г. Ю. Наукові концепції з питань організації педагогічної практики [Текст] / Г. Ю. Майський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 8–12.
3942. Манаенков, И. В. Повышение точности и качества рабочих поверхностей деталей методом пневмоударной штамповки [Текст] / И. В. Манаенков, Н. К. Резниченко, Е. А. Фролов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 142–147. – Библиогр. в конце ст.
3943. Мачехин, Ю. П. Модель измерения параметров нелинейных динамических систем [Текст] / Ю. П. Мачехин,

Ю. С. Курской // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2012. – Вип. 1. –

С. 169–173.
3944. Межуєв, В. I. Метод розробки мета моделей на основі логічних моделей предметних областей [Текст] / В. I. Межуєв,

О. М. Литвин, О. О. Литвин // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 2, темат вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 153–161.


3945. Мельниченко, А. А. Основные принципы функционирования систем мелкосерийной сборки сложных машиностроительных изделий [Текст] / А. А. Мельниченко,

О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркин // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. зб. наук. пр. / Донецьк. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 43. – С. 201–205.


3946. Наближення функцій двох змінних двовимірними кубічними інтерполяційними сплайнами на тріангульованій сітці вузлів [Текст] / О. М. Литвин, О. О. Литвин, Л. С. Лобанова,

О. І. Денисова // Проблемы машиностроения. – 2012. – Т. 15, № 2. – С. 56–64.


3947. Натурные исследования водоемов-охладителей [Текст] / Л. Н. Антонова, Г. И. Канюк, Д. В. Михайский, Л. Н. Омельченко,

А. Р. Фокина // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 6/8 (60). – С. 42–47.


3948. О влиянии конструктивных параметров на процесс формирования усилий в приводе механизма подъема [Текст] /

О. С. Подоляк, С. И. Шевченко, Г. И. Фесенко, А. Ю. Лифшиц // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 13–20. – Бібліогр. в кінці ст.


3949. Оболенская, Т. А. Определение оптимального момента наладки многострунной автоматической линии [Текст] /

Т. А. Оболенская, И. В. Белецкая, Ю. Е. Рудецкая // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 162–170.


3950. Овчаренко, Т. И. Анализ существующих систем электроснабжения промышленных предприятий, как фактор повышения их эффективности [Текст] / Т. И. Овчаренко,

П. В. Васюченко, И. Г. Кирисов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – N 7. – С. 17–22.


3951. Овчаренко, Т. И. Особенности внедрения мероприятий по снижению потерь электрической энергии на действующих предприятиях [Текст] / Т. И. Овчаренко, П. В. Васюченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – N 8. – С. 30–36.
3952. Ожга, М. М. Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях [Текст] / М. М. Ожга // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 226–233.
3953. Олександрова, Н. О. Моделювання професійних якостей майбутнього інженера-педагога швейного профілю [Електронний ресурс] / Н. О. Олександрова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 24. – С. 427–432.
3954. Олійник, В. В. Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки [Текст] / В. В. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 253–258.
3955. Олійник, Ю. С. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики тестування знань з електромагнітних перехідних процесів майбутніх інженерів-електроенергетиків [Текст] / Ю. С. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. – С. 234–241.
3956. Олійник, Ю. С. Тестування знань студентів із модулю «Особливості розрахунку несиметричних коротких замикань» дисципліни «Електромагнітні перехідні процеси» [Текст] /

Ю. С. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. – С. 259–267.


3957. Оператори інтерполяції функцій однієї змінної, що збігаються з нею на заданих відрізках області наближення [Текст] /

О. О. Литвин, С. І. Кулик, О. В. Ткаченко, С. Ю. Матвєєва,

О. О. Черняк // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2012. – № 27, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». –

С. 130–133.


3958. Орлов, М. В. Технология многопроходной сварки теплоустойчивой стали, обеспечивающая снижение температуры предварительного подогрева [Текст] / М. В. Орлов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. – С. 171–176.
3959. Павлова, Г. О. Нормативне забезпечення процесу контролю підкранових шляхів мостових кранів [Текст] /

Г. О. Павлова, О. В. Чернишенко, А. М. Лагода // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/1. –

С. 63–68.
3960. Панченко, О. А. Психологические критерии надежности профессиональной деятельности водителей автомобильного транспорта [Текст] / О. А. Панченко, М. В. Гаража, В. В. Плохих // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2012. – Т. 29, № 3. – С. 60–63.
3961. Пасічник, М. В. Реалізація комунікативно–діяльнісної моделі контролю при тестуванні з іноземної мови [Текст] /

М. В. Пасічник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 34/35. –

С. 172–175.
3962. Пащенко, Э. А. Оптимизация показателей качества технологических систем в машиностроении [Текст] / Э. А. Пащенко, Г. М. Трищ // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/1. – С. 15–18.
3963. Петренко, А. Н. Износостойкий наплавленный металл системы С–B–Ti–Ni [Текст] / А. Н. Петренко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Вип. 9. –

С. 177–182.


3964. Погорєлова, Л. В. Експериментальна перевірка методики формування евристичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів [Електронний ресурс] / Л. В. Погорєлова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2012. – Спецвип. 8, ч. 2. – С. 68–73.
3965. Пристрій для безвібраційного механічного розпилювання матеріалу [Текст] / Ю. І. Сичов, А. П. Тарасюк,

В. В. Самчук, Б. Г. Лях, І. С. Аракелян // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/7 (56). – С. 70–73.


3966. Притуленко, І. В. Аналіз моделей структурування навчального матеріалу як підґрунтя для формування вмінь з логічного структурування професійної інформації [Текст] /

І. В. Притуленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Вип. 37. –

С. 89–95.
3967. Повышение качества непрерывнолитых заготовок из медных сплавов [Текст] / О. Н. Хорошилов, О. И. Пономаренко,

А. В. Кипенский, А. В. Наний, В. В. Куличенко // Металлургия машиностроения. – 2012. – № 12. – С. 29–31.


3968. Прохорова, В. В. Ефективність управління оборотним капіталом підприємств залізничного машинобудування : стратегічний аспект [Текст] / В. В. Прохорова // Економіка і управління. – 2012. – № 4. – С. 56–60.
3969. Прохорова, В. В. Методические основы построения системы управленческих решений в рамках формирования экономической безопасности предприятия [Текст] / В. В. Прохорова // Економіка і управління. – 2012. – № 5. – С. 92–97.
3970. Ранняя объективная диагностика СД2 по данным ПТТГ [Текст] / Ю. И. Караченцев, С. И. Лапта, С. С. Лапта [и др.] // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2012. – Т. 34, № 3. – С. 43–45.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка