Професорсько-викладацького складуСторінка5/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

330. Васильєва, І. Г. Правознавство [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. усіх спец. / І. Г. Васильєва, О. П. Варич ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 300 c.
331. Горбач, В. А. Економіка і організація виробництва [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. А. Горбач ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 134 с.
332. *Громов, Є. В. Комп'ютерне документознавство [Текст] : навч. посібник для вищих пед. навч. закладів / Є. В. Громов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2010. – 170 с. : рис., табл. – (Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні). – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-866-944-6.

На обкл. загол.: Комп'ютерне документознавство. Документ та робота з документами в офісних продуктах


333. Домбровська, Г. П. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни для спец. 6.0101430, 6.030601 / Г. П. Домбровська, М. С. Пантелєєв,

О. С. Пархоменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 73 с.


334. Домбровська, Г. П. Техніко-економічний аналіз (енергетичне виробництво) [Електронний ресурс] : короткий курс лекцій для студ. усіх форм навчання спец. 6.01010430, 6.050201 / Г. П. Домбровская ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 108 с.
335. Дуднєва, Ю. Е. Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. всіх форм навч. спец. 050201 – "Менеджмент організацій" / Ю. Е. Дуднєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 74 с.
336. *Економіка підприємства та маркетинг (енергетичне виробництво) [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Т. 1. Лепейко, Г. П. Домбровська, І. О. Геращенко, Н. М. Шматько ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 180 с.
337. Економічний ризик та методи його вимірювання [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. всіх форм навч. спец. 6.050201 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 70 с.
338. Електропривод з мікропроцесорним управлінням та мікропроцесорні засоби автоматизації ТПзЕП [Електронний ресурс] : конспект лекцій для денної форми навчання спец. 6.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / В. І. Барсов, Б. І. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 54 с.
339. Законодавчі акти України з інтелектуальної власності [Текст] : навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є. В. Лекомцева, В. М. Лекомцев ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 220 с. – Авт. вказ. на обкл. – Бібліогр.: с. 219 (12 назв).
340. *Зеленін, Г. І. Навчальний посібник з розвитку навичок усного мовлення з німецької мови [Текст] : для інж. та інж.-пед. спец. / Г. І. Зеленін, М. В. Романенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 184 с. – Бібліогр.: с. 180 (28 назв). – ISBN 978-617-568-043-8.
341. *Іванов, В. М. Технічне діагностування підіймально-транспортних машин [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Іванов. – Х. : Форт, 2010. – 276 с. : табл., рис. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8599-69-9.
342. Інвестиційний менеджмент [Текст] : конспект лекцій для всіх форм навч. спец.: 7.050201 ; 8.050201 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2010. – 56 с.
343. Коваленко, О. Е. Психологія вищої школи [Текст] : навч. посібник для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання за спец. 8.000005 "Психологія вищої школи" / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 181 с.
344. Коняхін, Г. Ф. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.01010405 / Г. Ф. Коняхін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 56 с.

345. Коняхін, Г. Ф. Основи радіотехніки [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.01010405 / Г. Ф. Коняхін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 126 с.
346. *Кулешова, В. В. Основи менеджменту у системі професійно–технічної освіти [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / В. В. Кулешова, В. В. Мальована ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 264 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 183–185.
347. Лахно, І. Г. Планування і прогнозування [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спец. 6.030601б., 7.050201с., 8.050201м. "Менеджмент організацій". Ч. 1 / І. Г. Лахно ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 102 с.
348. Лепейко, Т. І. Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч. для спец. 6.030601 «Менеджмент організацій». Освітньо–кваліфікаційний рівень бакалавр / Т. І. Лепейко, Н. М. Шматько ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 250 с.
349. Литвин, О. М. Системи комп’ютерної математики в томографії [Текст] : навч. посібник / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер, Ю. І. Першина ; Укр. інж.-пед. акад. – К. : Наукова думка, 2010. – 280 с.
350. *Методика професійного навчання [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання. Ч. 1. Дидактичне проектування / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 264 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 260–262 (55 назв). – ISBN 978-966-8855-40-59.
351. *Методика професійного навчання [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання. Ч. 2. Основні технології навчання / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 256 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 250–252 (61 назва). – ISBN 978-966-8855-40-59.
352. Ніколаєнко, Л. Ф. Маркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекції для студ. спец.: 6.030601 – менеджмент організацій, 6.01010430 – викладач практичного навчання в галузі економіки, маркетингу та менеджменту / Л. Ф. Ніколаєнко, Л. Ф. Чумак ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 93 с.
353. Ніколаєнко, Л. Ф. Основи маркетингу [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 6.030601 Менеджмент організацій; 6.01010430 Викладач практичного навчання в галузі економіки, маркетингу та менеджменту / Л. Ф. Ніколаєнко, Л. Ф. Чумак ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 93 с.
354. Нормативні документи України щодо складання та подання заявок на об'єкти інтелектуальної власності [Текст] : навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є. В. Лекомцева, В. М. Лекомцев ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 168 с. – Авт. вказ. на обкл. – Бібліогр.: с. 167 (21 назва).
355. Організація виробництва і менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. всіх форм навч. спец. 7.010104.23 «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості», 7.010104.38 «Професійне навчання. Конструювання, моделювання та дизайн швейних виробів», 7.010104.28 «Професійне навчання. Машини та апарати хімічних виробництв», 7.010104.20 «Професійне навчання. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 64 с.
356. Островський, О. С. Основи комп'ютерного проектування електронних видань [Текст] : навчально-метод. посібник для спец.: 6.010104.34 Проф. навчання. Поліграфічне виробництво; 6.010104.37 Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобуд. виробництва / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 104 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 103 (11 назв).
357. *Охорона праці в будівництві [Текст] : навч. посібник / В. М. Иванов, Б. М. Коржик, М. Б. Смирнитьска [та ін.] ; за ред.: Б. М. Коржика, В. М. Іванова. – Х. : Форт, 2010. – 388 с. : рис., табл., фот. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8599-82-8.
358. Пархоменко, О. С. Економіка зварювального виробництва [Електронний ресурс] : конспект лекцій з курсу для спец. 6.092301 – ”Технологія і обладнання зварки” / О. С. Пархоменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 128 с.
359. Правознавство [Текст] : навч.-метод. посібник для неюридичних спец. вищих навч. закладів / О. П. Варич, І. Г. Васильєва, Н. Г. Васильєва, О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 290 с. – Бібліогр. в кінці тем.
360. Промоскаль, В. И. Оценка качества технологических измерений [Текст] : [учеб. пособие] / В. И. Промоскаль, Л. Н. Омельченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2010. – 175 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 163–166 (62 назв.).
361. Ротова, Н. В. Русский язык для иностранных студентов [Текст] : учеб.-метод. пособие для иностранных студентов инж. и инж.-пед. спец. дневной формы обучения / Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2010. – 163 с. : табл. – Библиогр.: с. 162.
362. Сахацький, В. Д. Прийомні пристрої [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.01010405 / В. Д. Сахацький ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 104 с.
363. Склярова, С. С. Англійська мова [Текст] : навч.-метод. посіб. для самоконтролю з дисц. "Англійська мова" для студ. І курсу денної форми навч. інж. та інж.-пед. спец. / С. С. Склярова, Ю. О. Ковальова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 95 с.
364. Создание конструкторских документов в SolidWorks [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по курсу "Инженерная и компьютерная графика" / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. М. Прерис, А. И. Зарубин, И. Б. Плахотникова. – Х. : [б. и.], 2010. – 67 с.
365. Соляник, О. В. Теорія електроприводу. Теорія електромеханічних систем. Основні положення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 6.010100.29 "Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками", 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". Ч. 1 / О. В. Соляник ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 49 с.
366. *Сулима, В. С. Електрорадіоматеріали [Текст] : навч. посібник для вищих пед. навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / В. С. Сулима ; Укр. інж.-пед. акад. – 2-ге вид. – Х. : [б. в.], 2010. – 128 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 121 (13 назв). – ISBN 966-866-934-7.
367. Техніка та електрофізика високих напруг [Текст] : конспект лекцій для заоч. форми навчання спец. 6.010104(01) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Б. Єгоров, Д. М. Шалигін. – Артемівськ ; Х. : [б. в.], 2010. – 113 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 112(95 назв).
368. Федорова, Ю. В. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. всіх форм навч. спец. 7.050201, 8.050201 – "Менеджмент організацій" / Ю. В. Федорова, О. А. Гейман ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 52 с.
369. Федорова, Ю. В. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. всіх форм навч. спец.7.050201, 8.050201 – "Менеджмент організацій" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 95 с.
370. Філенко, І. О. Психологія праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. О. Філенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 36 с.
371. Хохлов, В. І. Електромагнетизм [Текст] : [навч. посібник] / В. І. Хохлов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 148 с. : рис. – Бібліогр.: с. 142 (3 назви).
372. Хохлов, В. І. Молекулярна фізика і термодинаміка [Текст] : навч. посібник / В. І. Хохлов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 96 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 92 (3 назви).
373. Черноіванова, Г. С. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник з курсу по організ. і планув. самост. роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.092203, 6.01010430(ін.) / Г. С. Черноіванова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 70 с.
374. Черноіванова, Г. С. Економіка підприємства та маркетинг [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник з курсу "Організація і планування самостійної роботи студентів" для студ. спец. 6010104.05, 6.010104.36, 6.010104.40, 6.092203(з), 6.010104.29, 6.010100 (34), 6.0101100 (35), 6.0101100 (41) / Г. С. Черноіванова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 73 с.
2011
375. Англійська мова [Текст] : навч.-метод. посібник для проведення практичних занять з англ. мови зі студентами 2 курсу заоч. форми навчання для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. Л. Самойлова, О. В. Леонова, С. Е. Жигалко. – Х. : [б. в.], 2011. – 111 с.
376. Ареф’єв, С. О. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 / С.О. Ареф’єв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 193 с.
377. Ареф’єв, С. О. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. усіх форм навч. спец. 7.050201 / С. О. Ареф’єв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 193 с.
378. Бабенко, К. Є. Інформатика та комп'ютерна техніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів.

Ч. 1 / К. Є. Бабенко, В. О. Шестопалова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 230 с.


379. *Бакуменко, В. М. Електронні пристрої в поліграфії [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / В. М. Бакуменко, Ю. М. Латинін, С. В. Петров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2011. – 144 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 132. – ISBN 978-966-8669-93-4.
380. Беликова, В. В. Риторика [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / В. В. Беликова, С. А. Лысенко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 44 с. – Библиогр.: с. 42–43 (29 назв.).
381. Белова, Е. К. Теория организаций [Текст] : конспект лекций для магистрантов спец. 8.000009 "Управление учебным заведением" / Е. К. Белова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 104 с. – Библиогр.: с. 100–101.
382. Бєлікова, В. В. Контроль в системі освіти [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / В. В. Бєлікова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. : табл. – Бібліогр.: с. 42–43 (16 назв).
383. Бєлікова, В. В. Педагогічний контроль у системі освіти [Текст] : конспект лекцій для магістрів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / В. В. Бєлікова, В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 116 с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій.
384. Бєлова, О. К. Дидактичні системи у вищій освіті [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. (8.000005) 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 128 с.
385. Бєлова, О. К. Основи системи та системного підходу в освіті [Электронный ресурс] : конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) «Управління навчальним закладом» / О. К. Бєлова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 64 с.
386. Бєлова, О. К. Системний підхід у вищій освіті [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої освіти" / О. К. Бєлова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 56 с. – Бібліогр.: с. 53–55.
387. Бєлова, О. К. Теорія організацій [Текст] : конспект лекцій для слухачів магістратури спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 134 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133–134.
388. Біохімія та фізіологія харчування [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська, О. В. Александров [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 81 с. : рис.
389. Бондаренко, М. А. Обчислювальна техніка та програмне забезпечення [Текст] : конспект лекцій для спец. 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / М. А. Бондаренко, В. А. Жилін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с.
390. Бондаренко, М. А. Обчислювальна техніка та програмування [Електронний ресурс] : конспект лекцій дл спец. 6.090603 / М.А. Бондаренко, В.А. Жилін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 59 с.
391. *Бондаренко, Н. А. Web-дизайн и презентация [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Бондаренко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 280 с. – Библиогр.: с. 279 (5 назв.). – ISBN 978-966-2901-21-4.

392. Бондаренко, Н. А. Web-дизайн и презентация результатов интеллектуальной деятельности [Текст] : конспект лекций для иностранных студентов / Н. А. Бондаренко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 40 с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 39 (6 назв.).
393. Бочарова, С. П. Психологія управління [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / С. П. Бочарова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. – Бібліогр.: с. 34 (9 назв).
394. Брюханова, Н. О. Система освіти в Україні та освітні стандарти [Текст] : курс лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Упраління навч. закладом" / Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 92 с.
395. Брюханова, Н. О. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 92 с. : табл.
396. Василець, Т. Ю. Статистичні методи дослідження автоматизованих систем управління [Текст] : конспект лекцій для студ. денної і заочної форм навч. спец. 6.010100(29) "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, Г. А. Мірошниченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 75 с.
397. Василець, Т. Ю. Цифрове керування електроприводами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. спец. 6.050702 "Електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 62 с.
398. Введення до фаху [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010.104.20 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 125 c.
399. Введення до фаху [Текст] : конспект лекцій для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 51 с. : табл.
400. Высшая математика [Текст] : учебно-метод. пособие по самостоятельной работе для иностранных студентов всех спец. / О. Н. Литвин, Л. С. Лобанова, О. О. Литвин, Ю. И. Першина, Ю. И. Созонов ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 112 с.
401. Грицай, А. К. Основы экологии [Текст] : конспект лекций для иностранных студентов / А. К. Грицай ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 52 с. : ил.
402. Дидактические основы профессионального образования [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко, Н. В. Божко, К. Ю. Бровко, С. В. Литвин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 84 (13 назв.).
403. Долгов, О. І. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. денної і заоч. форм навч. спец.: 7.010104, 8.010104 – "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками", 7.092203, 8.092203 – "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", 7.091400, 8.091400 – "Системи управління і автоматики " /

О. І. Долгов, О. О. Прокопенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 237 с.


404. Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. А. Гейман [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 263 с.
405. Євсюков, О. Ф. Управління змістом робіт [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / О. Ф. Євсюков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 55–56 (12 назв).
406. Єгоров, О. Б. Автоматизація електричних установок [Текст] : курс лекцій для заочної форми навч. напряму підготовки 7.010104.01 "Професійна освіта. Електроенергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / О. Б. Єгоров, Д. М. Шалигін ; Укр. інж.-пед. акад., Навч.-науковий проф.-пед. ін-т. – Артемівськ : [б. в.], 2011. – 22 с. : рис.
407. Єгоров, О. Б. Автономні джерела електроенергії [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 7(8).05070101 "Електричні станції", 7(8).05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" (заоч. форма навч.) / О. Б. Єгоров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. : табл., рис.
408. Єгоров, О. Б. Електричні апарати [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (заоч. форма навч.) / О. Б. Єгоров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 57 с. – Бібліогр.: с. 57 (6 назв).
409. Ємченко, О. А. Основи надійності і довговічності промислового обладнання [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. А. Ємченко, С. Л. Смоляков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 180 с. : ил. – Бібліогр.: с. 176 (14 назв). – ISBN 978-966-2126-03-7.
410. Зимогляд, Н. С. Проектування швейних виробів в моделях [Текст] : навч. посібник / Н. С. Зимогляд, М. Л. Рябчиков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 162 с.
411. Иванченко, О. С. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов. Ч. 2 / О. С. Иванченко,

С. М. Кучеренко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 32 с. – Библиогр.: с. 31 (24 назв.).


412. Иванченко, О. С. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов. Ч. 1 / О. С. Иванченко,

С. М. Кучеренко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 40 с. – Библиогр.: с. 38 (24 назв.).


413. Калініченко, Т. В. Комунікативні процеси у системі вищої освіти [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. – Бібліогр.: с. 40 (14 назв).
414. Кашаба, О. Ю. Політологія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. усіх спец. і форм навч. / О. Ю. Кашаба ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 164 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка