Професорсько-викладацького складуСторінка48/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   60

3721. Ржевская, А. С. Особенности работы над вторичными текстами иностранных студентов неязыковых вузов [Електронний ресурс] / А. С. Ржевская, Н. В. Ротова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 55, темат. вип. : «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства». – С. 110–115.
3722. Ріхтер, О. Є. Педагогічні особливості викладання іноземної мови студентам економічних спеціальностей [Текст] /

О. Є. Ріхтер // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наук. пр. – 2011. – Вип. 33. – С. 243–249.
3723. Розробка безвібраційних обробних комплексів [Текст] / Ю. І. Сичов, А. П. Тарасюк, Б. Г. Лях, В. В. Самчук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/7. –

С. 46–49.


3724. Розробка класів для підсистеми обліку продажу торгівельного підприємства [Текст] / М. А. Бондаренко, В. А. Жилін, Д. П. Панасенко, С. М. Трохимчук // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. Ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 2 (18). – С. 201–204.
3725. Розробка прикладного додатку для тестування класів в підсистемі обліку продажу торгівельного підприємства [Текст] /

М. А. Бондаренко, В. А. Жилін, Д. П. Панасенко, С. М. Трохимчук // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 5 (95). – С. 127–130.


3726. Романов, С. В. Застосування принципу модульності при створенні універсальних індукційних нагрівачів [Текст] /

С. В. Романов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – N 3/1. – С. 17–21.


3727. Ротова, Н. В. Формування комунікативної компетенції наукового мовлення в процесі викладання у ВНЗ російської мови як іноземної [Текст] / Н. В. Ротова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 141–145.
3728. Ротова, Н. В. Обучение реферированию и аннотированию студентов неязыковых вузов [Текст] / Н. В. Ротова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 223–228.
3729. Рыбальченко, Е. Н. Использование средств лингвистического обеспечения электронного каталога для релевантного поиска информации и выполнения различных запросов [Текст] / Е. Н. Рыбальченко // Научные и технические библиотеки. – 2011. – N 7. – С. 46–51.
3730. Рындяев, В. И. Особенности формирования нагрузок в приводе устройства для выталкивания коксового пирога [Текст] /

В. И. Рындяев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/8. – С. 42–44.


3731. Рябчиков, М. Л. Визначення параметрів регресії термомеханічних залежностей текстильних матеріалів [Текст] /

М. Л. Рябчиков, С. В. Челишева, О. І. Волошина // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 2/4. –

С. 25–28.
3732. Савош, К. В. Шляхи виробничо-господарської діяльності на підприємстві "Червоний жовтень" [Текст] / К. В. Савош ; кер. роботи О. І. Кір'ян // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – Т. 6,

№ 2. – С. 71–73.


3733. Сажко, Г. І. Концепція адресної підтовки операторів комп’ютерного набору до безпомилкової діяльності [Текст] /

Г. І. Сажко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім.

В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 109–118.
3734. Сахацкий, В. Д. Сверхширокополосная антенна для устройств контроля импульсных электромагнитных излучений [Текст] / В. Д. Сахацкий, В. И. Манойленко // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 1 (17). – С. 284–286.
3735. Сахацкий, В. Д. Сравнительная оценка методов расчета электромагнитной обстановки, создаваемой телевизионной станцией по трассе распространения радиоволн [Текст] / В. Д. Сахацкий,

Т. С. Зеленюк // Системи упр., навігації та зв'язку : збірник наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 4 (20). –

С. 298–302.
3736. Сахацкий, В. Д. Электромагнитная обстановка, формируемая в учебных классах линейным рядом компьютеров [Текст] / В. Д. Сахацкий, Ю. С. Палиенко // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 2. – С. 132–142.
3737. Свірко, В. О. Нормативне забезпечення науково-практичної та освітньої діяльності у галузі ергодизайну [Текст] /

В. О. Свірко, А. Л. Рубцов, А. Т. Ашеров // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 2. – С. 27–32.


3738. Свойства вакуумно-плазменных покрытий и их влияние на работоспособность инструмента [Текст] /

А. Я. Мовшович, М. М. Буденный, Г. И. Ищенко, Б. В. Горелик,

Ю. А. Кочергин // Високі технології в машинобудуванні : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 1. – С. 191–196.
3739. Святуха, А. А. Влияние свойств покрытий на прочность неподвижных соединений, собранных тепловым методом [Текст] /

А. А. Святуха, И. Б. Плахотникова // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 53, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 7–12.


3740. Синтез автоматизированной системы энергосберегающего управления системами низкопотенциального комплекса электростанций [Текст] / Г. И. Канюк, А. Р. Мисько,

И. П. Лаптинов, Д. Д. Стеблянко, А. Н. Топчий // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 23, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 126–136.


3741. Синтез инверсных пороговых схем для реализации в неалгебраических декодерах корректирующих кодов [Текст] /

Л. Б. Макаров, А. Н. Битченко, Г. Ф. Коняхин, Н. А. Коваленко // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 8 (98). – С. 87–92.


3742. Синтез нейрорегулятора на основе эталонной модели для управления нелинейным динамическим объектом [Текст] /

Б. И. Кузнецов, В. В. Коломиец, Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев,

С. Н. Лутай, Б. Б. Кобылянский // Електротехн. та комп’ют. системи. – 2011. – Вип. 3. – С. 451–452.
3743. Смирнитская, М. Б. Использование статистических методов для анализа системы управления охраной труда предприятия [Текст] / М. Б. Смирнитская, Т. Б. Краснокутская // Комунальне господарство міст. Сер. : Технічні науки та архітектура. – 2011. – Вип. 99. – С. 161–167.
3744. Смирнитська, М. Б. Застосування системного підходу до розробки та реалізації змісту підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю «Професійна освіта. Охорона праці» [Текст] /

М. Б. Смирнитська // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2011. – Вип. 64.


3745. Смолин, Ю. А. Определение метода измерения и параметров линии связи для цифрового прибора [Текст] /

Ю. А. Смолин // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 4/9. – С. 18–20.


3746. Соловьева, О. И. Нейросетевая обработка гликемических данных ПТТГ для повышения его диагностической эффективности [Текст] / О. И. Соловьева, С. И. Лапта, С. С. Лапта // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 8 (98). – С. 259–262.
3747. Сотников, А. М. Метод совмещения радиометрического канала с активной шумовой подсветкой объекта [Текст] /

А. М. Сотников, В. И. Барсов, Ю. В. Самсонов // Системи упр., навігації та зв'язку : збірник наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 4 (20). – С. 31–34.


3748. Сотников, А. М. Обобщенная математическая модель решающей функции радиометрической системы навигации с подсветкой объекта привязки [Текст] / А. М. Сотников, В. И. Барсов, Ю. В. Самсонов // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. –

№ 4 (28). – С. 87–89.


3749. Спосіб передачі електромагнітних хвиль через плазму [Текст] / Г. Ф. Коняхін, О. І. Фик, С. М. Лутай, Р. О. Гончар // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. Ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 2 (18). – С. 291–293.
3750. Сравнение динамических характеристик цифровых робастных и типовых регуляторов главных приводов прокатных станов с синхронными двигателями с учетом их взаимного влияния через прокатываемый металл [Текст] / Б. И. Кузнецов,

В. В. Коломиец, Т. Б. Никитина, И. В. Бовдуй, А. В. Волошко,

Е. В. Виниченко // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. Електротехніка і енергетика. – Донецьк, 2011. – Вип. 11. – С. 211–215.
3751. Сукачова, Г. П. Професійна культура інженера–педагога: мовленнєвий аспект [Текст] / Г. П. Сукачова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2011. – Вип. 54. – С. 227–235.
3752. Таран, І. В. Сутність та зміст поняття “гнучкість” в освіті [Електронний ресурс] / І. В. Таран // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 15. – С. 170–176.
3753. Технологические принципы создания индукторов для низкотемпературного индукционного нагрева деталей [Текст] /

Н. К. Резниченко, А. Я. Мовшович, Н.Л. Шелкунова, Н. В. Попов // Високі технології в машинобудуванні : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 1. – С. 207–208.


3754. Тимонов, Ю. А. Получение карбонатного наполнителя из предварительно аммонизированной дистиллерной жидкости содового производства [Текст] / Ю. А. Тимонов ; рук. работы А. Т. Лебедев // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 76–78.
3755. Тихоненко, В. В. Упрочняющие технологии формирования износостойких поверхностных слоев [Текст] /

В. В. Тихоненко, А. М. Шкилько // Фізична інженерія поверхні. – 2011. – Т. 9, № 3. – С. 237–243.


3756. Тіщенко, О. О. Методика розрахунку енергозбережних можливостей регульованого електроприводу [Текст] / О. О. Тіщенко // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 1 (17). – С. 153–155.
3757. Тріщ, Р. М. Аналізування вимог до калібрування ЗВТ на національному і міжнародному рівнях [Текст] / P. M. Трищ,

M. B. Москаленко, О. Є. Малецька // Метрологія та прилади. – 2011. – N 5. – С. 56–60.


3758. Тріщ, Р. М. Удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу в ВНЗ України відповідно до вимог міжнародного стандарту серії 150 9001:2009 [Текст] / Р. М. Тріщ,

В. А. Бруева // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 2. – С. 189–195.


3759. Устройства обработки информации в модулярной системе счисления на основе применения метода унитарного кодирования [Текст] / В. И. Барсов, В. О. Жадан, В. А. Краснобаев,

Е. А. Сотник // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 8 (98). –

С. 25–28.
3760. Федорова, Г. В. Удосконалення конструкції барабанної мийної машини [Текст] / Г. В. Федорова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – С. 14–17.
3761. Фидровская, Н. Н. Многослойная навивка каната на барабан при помощи метода «ступеней» [Текст] / Н. Н. Фидровская, И. С. Варченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 5/7. – С. 7–9.
3762. Фидровская, Н. Н. Напряжения в стенке канатного барабана, определяемое экспериментальным методом [Текст] /

Н. Н. Фидровская // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т буд–ва і архіт. – Х., 2011. – Вип. 62. – С. 281–286.


3763. Фидровская, Н. Н. Сравнение показаний, полученных в ходе эксперимента и моделирования [Текст] / Н. Н. Фидровская,

И. С. Варченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 2/7. – С. 28–30.


3764. Фідровська, Н. М. Напруження в обичайці канатного барабана, підсиленій кільцями жорсткості [Текст] / Н. М. Фідровська // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 17–22.
3765. Фідровська, Н. М. Нові аспекти розрахунків канатних барабанів [Текст] / Н. М. Фідровська // Х Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 25–27 травня 2011 р. : праці / Нац. ун-т "Львівська політехніка ". – Л., 2011. – С. 272–274.
3766. Фідровська, Н. М. Основні проблеми шахтних барабанів [Текст] / Н. М. Фідровська // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2011. – Вип. 66. – С. 415–419.
3767. Фідровська, Н. М. Стійкість оболонки кранового барабану [Текст] / Н. М. Фідровська // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2011. – Вип. 63. – С. 317–321.
3768. Фідровська, Н. М. Уточнений розрахунок канатного барабану на стійкість [Текст] / Н. М. Фідровська, О. В. Григоров // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 32–38.
3769. Формирование корпоративной системы управления интеллектуальной собственностью в компаниях [Електронний ресурс] / С. Ю. Поляков, А. И. Куртов, О. Б. Никитюк,

Г. А. Змиевской, А. И. Потихенстий // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 7, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства». – С. 48–55.


3770. Формообразования деталей методом пластического изгиба [Текст] / А. Я. Мовшович, Н. К. Резниченко, М. М. Будённый, Ю. А. Кочегрин // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 45, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 164–167.
3771. Холод, А. В. Общие сведения об оптимизации процессов механической обработки волокнистых полимерных композитов [Текст] / А. В. Холод, А. П. Тарасюк // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 88–93.
3772. Холод, А. В. Физическое обоснование процесса вибрационного резания при обработке волокнистых полимерных композитов [Текст] / А. В. Холод, А. П. Тарасюк // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 69–74.
3773. Хоменко, В. Г. Розробка моделі цілей та змісту формування сегментованих умінь із комп'ютерних технологій управління проектами [Текст] / В. Г. Хоменко, О. С. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 93–103.
3774. Хохлов, В. І. Метод векторних діаграм в курсах фізики та загальної електротехніки [Текст] / В. І. Хохлов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 241–247.
3775. Хуторненко, С. В. Математическая модель пьезоэлектрического резонатора при наличии градиентного поля в плоскости кристаллического элемента [Текст] / С. В. Хуторненко,

А. Н. Воейков, Д. П. Васильчук // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : гірн.-електромех. – Донецьк, 2011. – Вип. 11. – С. 168–172.


3776. Хуторненко, С. В. Математична модель п'єзорезонансного пристрою в засобах автоматизації механотронних систем [Текст] / С. В. Хуторненко, Д. А. Семенець // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : гірн.-електромех. – Донецьк, 2011. – Вип. 21. – С. 159–167.
3777. Хуторненко, С. В. Метод аналітичного розрахунку розміру зони підвищеного ризику з метою забезпечення необхідної вірогідності контролю якості виробів радіоелектроніки [Текст] /

С. В. Хуторненко, О. І. Федюшин, Д. А. Семенець // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 3 (27). – С. 75–81.


3778. Царенко, В. Т. Антенна с дискретно-амплитудным сканированием диаграммы направленности [Текст] / В. Т. Царенко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. –

№ 3/9. – С. 16–17.


3779. Черная, Ю. А. Применение полиуретана в универсально–сборных штампах [Текст] / Ю. А. Черная, А. Г. Махно // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. :

[б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 223–228.


3780. Чернышенко, А. В. Определение контактных напряжений в радиальных двухрядных подшипниках с бочкообразными роликами [Текст] / А. В. Чернышенко, А. А. Мельниченко, Г. И. Фесенко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. –

№ 2/7. – С. 4–8.
3781. Чернышенко, А. В. Ударные нагрузки при движении мостового крана по рельсовому пути [Текст] / А. В. Чернышенко,

Т. Б. Краснокутская, Г. И. Фесенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 54, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 30–40.


3782. Чисельна реалізація задачі відновлення поверхні 3D тіла [Текст] / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова, Ю. І. Першина,

О. В. Ткаченко, О. О. Черняк // Проблемы машиностроения. – 2011. – Том 14, N 1. – С. 52–56.


3783. Численно-аналитический метод решения дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом математической модели гомеостатической саморегуляции [Текст] /

С. И. Лапта, О. И. Соловьева, С. С. Лапта, Н. С. Бутенко // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 1 (17). – С. 103–105.


3784. Чуєшкова, О. В. Форми із суфіксом -к(а) як засіб позначення жінок в офіційно-діловому та науковому стилях сучасної української літературної мови [Текст] / О. В. Чуєшкова // Незгасимий словосвіт : збірник наук. пр. на пошану професора В. С. Калашника / Харк. Нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – С. 284–291.
3785. Шевченко, В. В. Определение риска и вероятности возникновения пожара на АЭС [Текст] / В. В. Шевченко // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 1 (17). – С. 259–264.
3786. Шевченко, В. В. Проблемы, перспективы и основные направления развития экологически чистых источников электроэнергии в Украине [Текст] / В. В. Шевченко, И. Я. Лизан // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 1. – С. 77–88.

3787. Шевченко, В. В. Режимы и особенности конструкций синхронных гидроагрегатов – двигателей для АЭС [Текст] /

В. В. Шевченко, А. А. Пикалов // Електромех. і енергозберігаючі системи. – 2011. – Вип. 1. – С. 80–85.


3788. Шевченко, В. В. Економічне порівняння вітроенергетичних установок з різними типами електричних генераторів змінного струму [Текст] / В. В. Шевченко, С. Ю. Книш, Є. О. Занихайло // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 4 (94). –

С. 94–98.


3789. Шевченко, В. В. Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках [Текст] / В. В. Шевченко // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 2 (18). – С. 196–200.
3790. Шейко, В. А. Исследование влияния поверхностно активных веществ (ПАВ) на снижение цементных шламов [Текст] /

В. А. Шейко ; рук. работы В. Ф. Гайворонский // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 72–73.


3791. Шелкунова, Н. Л. Передумови використання індукційного нагріву у процесах складання та розбиранні з'єднань з натягом [Текст] / Н. Л. Шелкунова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 199–207.
3792. Шишенко, Н. А. Инновационный подход к формированию умений и навыков при обучении студентов инженерно–педагогических специальностей рабочим профессиям [Текст] / Н. А. Шишенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. –

С. 229–235.


3793. Шматько, Н. М. Рекомендації щодо оцінки складових фінансового потенціалу гнучкості машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Шматько // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 25, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства». – С. 79–85.
3794. Шпатенко, В. С. Обзор методов расчета электродинамических сил в электротехнических устройствах [Текст] / В. С. Шпатенко, В. И. Милых, В. В. Кузьмин // Электрика. – 2011. – № 11. – С. 40–42.
3795. Штефан, Л. В. Аналіз зв'язків системи формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів [Текст] /

Л. В. Штефан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 115–120.


3796. Штефан, Л. В. Використання кейс-методу у професійній підготовці інженерів-педагогів [Електронний ресурс] / Л. В. Штефан, С. А. Лисенко // Збірник наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки) / Бердянськ. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2011. – № 2. – С. 315–322.
3797. Штефан, Л. В. Ділова гра як один із засобів формування інноваційної культури інженера-педагога [Текст] / Л. В. Штефан // Молодь і ринок. – 2011. – № 1. – С. 114–119.
3798. Штефан, Л. В. Дослідження духовності особистості як ознаки сформованості інноваційної культури [Текст] / Л. В. Штефан // Нові технології навчання : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України / редкол. О. А. Удод (голов. ред.) [та ін.]. – К., 2011. – Вип. 69, ч. 1. – С. 120–124.
3799. Штефан, Л. В. Інноваційний та творчий компоненти в професійній діяльності педагога [Текст] / Л. В. Штефан // Педагогіка та психологія : збірник наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т. ім.

Г. С. Сковороди . – Х., 2011. – Вип. 38. – С. 70–79.


3800. Штефан, Л. В. Концептуальні підходи до формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів [Текст] /

Л. В. Штефан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 18–27.


3801. Штефан, Л. В. Методика відбору експертів для дослідження інноваційних процесів в освіті [Електронний ресурс] /

Л. В. Штефан // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 21. – С. 197–203.


3802. Штефан, Л. В. Результати дослідження сформованності інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів [Текст] /

Л. Ф. Штефан // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2011. –

№ 4. – С. 78–87. – Бібліогр. в кінці ст. 4 назв.
3803. Штефан, Л. В. Рефлексивна діяльність інженера-педагога в умовах втілення педагогічних інновацій [Текст] / Л. В. Штефан // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 15. – С. 211–219.

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка