Професорсько-викладацького складуСторінка46/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   60

3561. Казак, І. О. Науково-педагогічні засади розробки методики застосування навчальних завдань у процесі підготовки майбутніх теплоенергетиків із дисципліни «ТЕС і АЕС і установки» [Текст] / І. О. Казак // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. –

С. 178–183.


3562. Калін, М. А. Розробка присадних матеріалів для зварювання чавуну з кулевидним графітом [Текст] / М. А. Калін,

О. І. Бурцева // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/5. – С. 32–35.


3563. Канюк, Г. И. Математическая модель электрогидравлической системы автоматического регулирования производительности турбокомпрессорного агрегата [Текст] /

Г. И. Канюк, С. Ф. Артюх, М. А. Попов // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 43, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 122–137.


3564. Канюк, Г. И. Повышение качества доменного производства путем усовершенствования системы автоматического регулирования и метрологического обеспечения процесса подачи воздуха [Текст] / Г. И. Канюк, С. Ф. Артюх, М. А. Попов // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 2. – С. 37–47.
3565. Канюк, Г. И. Повышение технико–экономических показателей технологического процесса доменной выплавки чугуна путем усовершенствования системы автоматического регулирования и метрологического обеспечения процесса подачи воздуха [Текст] /

Г. И. Канюк, С. Ф. Артюх, М. А. Попов // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2011. – № 54, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 100–108.


3566. Кашаба, О. Ю. Ґендерні стереотипи: від минувшини до сьогодення [Електронний ресурс] / О. Ю. Кашаба // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 30, темат. вип. : "Актуальні проблеми розвитку українського суспільства". – С. 36–41.
3567. Кашаба, О. Ю. Еволюція поняття громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Кашаба // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 55, темат. вип. : "Актуальні проблеми розвитку українського суспільства". – С. 11–18.
3568. Кипоренко, А. С. Обеспечение нормативных требований по безопасной эксплуатации трубопроводной системы конденсата греющего пара КС 1 АЕС [Текст] / А. С. Кипоренко, С. М. Полищук, В. М. Чижикова // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 2. – С. 127–131.
3569. Клименко, М. М. Аналіз ефективності використання існуючих засобів підвищення пропускної здатності ліній електропередач [Текст] / М. М. Клименко, О. Ю. Єгорова // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 1 (25). – С. 96–100.
3570. Коваленко, Д. В. Аналіз досліджень особливостей правової підготовки майбутніх фахівців у системі професійної підготовки [Текст] / Д. В. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 42–47.
3571. Коваленко, І. В. Випробування технологічних систем індукційного нагріву [Текст] / І. В. Коваленко // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 1. – С. 15–20.
3572. Коваленко, І. В. Класифікатор з системою технологічного коду для розбирання з'єднань з натягом [Текст] / I. В. Коваленко,

Н. Л. Шелкунова // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 2. – С. 57–62.


3573. Коваленко, І. В. Якість мультимедіа технологій в лекційних курсах машинобудівних спеціальностей [Текст] /

І. В. Коваленко // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 1. – С. 106–109.


3574. Коваленко, О. Е. Вимога часу – інженер-педагог: [ректор УІПА О. Е. Коваленко про інновації в роботі начального закладу] [Текст] / О. Е. Коваленко // Освіта. – 2011. – N 14(9–16 берез.). –

С. 12–13.


3575. Кожевніков, Г. К. Модель оцінки готовності майбутніх інженерів-педагогів до розробки та використання комп’ютерних навчальних систем [Текст] / Г. К. Кожевніков, Т. С. Бондаренко,

А. О. Павленко // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 2. –

С. 132–135.
3576. Колодяжный, Р. В. Высокотемпературный износ чугунных отливок [Текст] / Р. В. Колодяжный ; рук. работы

Б. И. Александров // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – Т. 7,

№ 1. – С. 92–93.
3577. Комисаренко, П. А. Снижение содержания сернокислого кальция в дистиллерной жидкости [Текст] / П. А. Комисаренко ; рук. работы А. И. Посторонко // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2011. – Т. 2, № 3. – С. 67–68.
3578. Компанієць, І. В. Стандартизація методу контактної різниці потенціалів [Текст] / І. В. Компанієць, А. М. Шкілько // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2011. – № 4. – С. 12–14. – Бібліогр. в кінці ст. 5 назв.
3579. Кондратюк, О. Л. Tecnomatix – система моделирования технологических процессов [Текст] / О. Л. Кондратюк,

А. О. Скоркин, А. А. Мельниченко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 7/8. – С. 148–153.


3580. Кондратюк, О. Л. Вплив типу контакту на сили різання і стійкість інструменту при розпилюванні дисковими пилами [Текст] / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркин, О. О. Литвинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – N 1/1. – С. 28–31.


3581. Кондратюк, О. Л. Контроль стану фрез по силі різання [Текст] / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін, О. О. Литвинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. –

№ 3/7. – С. 60–62.


3582. Кондратюк, О. Л. Нові методи обробки отворів [Текст] / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін, О. О. Литвинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – N 2/1. – С. 12–14.
3583. Кондратюк, О. Л. Розробка пристрою для полірування профілю лопаток [Текст] / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін,

О. О. Литвинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6/7(54). – С. 11–13.


3584. Концептуальні напрями вдосконалення існуючих і побудова перспективних систем управління і зв'язку КХ, ДХ–СХ, НДХ радіодіапазонів в умовах радіоелектронної протидії [Текст] /

Л. Б. Макаров, С. В. Хуторненко, О. І. Федюшин, Д. А. Семенець // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 2 (26). – С. 80–85.


3585. Коняхин, Г. Ф. Определение высоты объекта, излучающего электромагнитные волны [Текст] / Г. Ф. Коняхин,

Л. Б. Макаров, И. Ю. Малеев // Системи упр., навігації та зв'язку : збірник наук. пр. / Центр. наук.-дослід. Ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 4 (20). – С. 89–91.


3586. Коняхин, Г. Ф. Повышение эффективности неразрушающего контроля методом параметрического зондирования [Текст] / Г. Ф. Коняхин, С. А. Косиков // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 2 (92). – С. 84–86.

3587. Корольова, Н. В. Формування у інженера-педагога компетентності з проектування методик навчання: теоретичний аспект [Текст] / Н. В. Корольова // Науковий часопис НПУ ім.

М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім.

М. П. Драгоманова. – К., 2011. – Вип. 15. – С. 58–64.
3588. Корольова, Н. В. Формування професійно важливих якостей інженера–педагога електроенергетичного профілю [Текст] / Н. В. Корольова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім М. П. Драгоманова. – К., 2011. – Вип. 16. – С. 87–91.
3589. Косенко, В. В. Локалізація джерел вібрацій при сертифікації обладнання легкої промисловості [Текст] /

В. В. Косенко, О. В. Мокшина, М. Л. Рябчиков // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2011. – Вип. 4 (94). – С. 31–34.


3590. Кравченко, Е. В. К вопросу об организации внеаудиторной работы по иностранному языку [Текст] /

Е. В. Кравченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 126–131.


3591. Краснокутская, Т. Б. Исследование динамики движения мостового крана и способы обеспечения его бесперекосного движения [Текст] / Т. Б. Краснокутская // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2011. – Вип. 64.
3592. Кузнецов, Б. И. Исследование показателей качества нейросетевой системы наведения и стабилизации с учётом помех измерения регулируемых координат [Текст] / Б. И. Кузнецов,

Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2011. – Вип. 1 (17). – С. 94–97.


3593. Кузнецов, Б. И. Нейросетевая система управления оборудованием подвижных объектов специального назначения [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. –

№ 2/3. – С. 23–27.


3594. Кузнецов, Б. И. Синтез нейросетевого регулятора NАRMA–L2 CONTROLLER для системы наведения и стабилизации [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Е. Василец, А. А. Варфоломеев // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 4. – С. 41–46.
3595. Кузьмин, В. В. Анализ средств компенсации реактивной мощности в электрических сетях Украины [Текст] / В. В. Кузьмин,

И. Г. Кирисов, С. В. Малинин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – N 5. – С. 45–50.


3596. Кузьмин, В. В. Перспективы использования турбогенератора в режимах синхронного компенсатора на энгергоблоках ТЭС, выводимых из эксплуатации [Текст] /

В. В. Кузьмин, И. Г. Кирисов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – N 12. – С. 28–32.


3597. Кулешова, В. В. Аналіз сутності поняття “неперервна педагогічна освіта” [Електронний ресурс] / В. В. Кулешова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 19. – С. 153–160.
3598. Куприянов, А. В. Функция убыли годности размеров [Текст] / А. В. Куприянов, Н. Ю. Ламнауэр // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. зб. наук. пр. / Донецьк. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2011. – Вип. 41. – С. 176–182.
3599. Курцева, Л. Б. Застосування телекомунікаційних технологій у навчальному процесі на прикладі комп'ютеризації кафедри систем управління [Текст] / Л. Б. Курцева, Н. С. Єрьоміна,

В. Л. Романенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 132–136.


3600. Лазарєв, М. І. Алгоритм методу навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів із використанням каузальних мереж [Текст] / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 192–198.
3601. Лазарєв, М. І. Розробка каузальних мереж подання змісту навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 65–73.
3602. Лазарєва, Т. А. Напрями оновлення змісту навчання технологічному обладнанню харчової галузі у професійній підготовці майбутніх інженерів–технологів [Текст] / Т. А. Лазарєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 32/33. – С. 66–72.
3603. Лазарєва, Т. А. Оновлення змісту навчання з новітніх харчових продуктів у професійній підготовці майбутніх фахівців харчової галузі [Текст] / Т. А. Лазарєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 74–81.
3604. Ламнауер, Н. Ю. Вироби, що обертаються, та їхній прогнозований оптимальний час роботи в енергетиці [Текст] /

Н. Ю. Ламнауер // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – N 1. – С. 24–28.


3605. Ламнауэр, Н. Ю. Контрольная карта для различных квалитетов точности [Текст] / Н. Ю. Ламнауэр // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/7. – С. 23–26.


3606. Ламнауэр, Н. Ю. Функциональные временные характеристики величины биения вращающихся изделий [Текст] /

Н. Ю. Ламнауэр // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – N 4. – С. 60–65.


3607. Латинін, Ю. М. Використання елементів ділової та ролевї гри у навчальному процесі з метою одночасного формування знань з електротехніки і професійних вмінь [Текст] / Ю. М. Латинін,

О. В. Кузнiченко // Якість технологій та освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – Вип. 1. – С. 110–115.


3608. Лебідь, А. Г. Розв'язання ОСЛДР з сталими дійсними коефіцієнтами матричним методом за допомогою пакета програм Mathcad [Електронний ресурс] / А. Г. Лебідь, А. М. Берестовий,

І. В. Гуров // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ., 2011. – Вип. 54. – С. 56–58.


3609. Лебідь, А. Г. Розв’язування ОСЛДР з сталими дійсними коефіцієнтами матричним методом за допомогою пакета програм MATHCAD [Електронний ресурс] / А. Г. Лебідь, А. М. Берестовий,

І. В. Гуров // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2011. – Вип. 54. –

С. 56–67.
3610. Леонова, О. В. Формирование лексических компетенций при изучении иностранного языка в техническом вузе [Текст] /

О. В. Леонова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30/31. – С. 209–212.


3611. Лисенко, С. А. Становлення проблеми проектування професійної кар'єри майбутніми фахівцями у науці та освіті [Текст] / С. А. Лисенко, С. М. Шепеленко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія : збірник наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2011. – Вип. 31, ч. 1. – С. 164–171.
3612. Литвин, О. М. Вероятностная сходимость коэффициентов корреляции Спирмена в дискретной модели системы с обратными связями [Текст] / О. М. Литвин, К. В. Носов // Комбінаторна оптимізація та нечітки множини (КОНеМ–2011) : матеріали Всеукр. наук. семінару, 26–27 серпня 2011 р. / РВВ Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава, 2011. – С. 76–78.
3613. Литвин, О. М. Вибір вузлів інтерполяційних поліномів у варіаційному методі розв’язання крайової задачі для звичайного диференціального рівняння 2–го порядку [Текст] / О. М. Литвин,

Л. С. Лобанова, І. В. Нефьодова // Інформатика та системні науки (ІСН–2011) : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., 17–19 березня 2011 р. – 2011. – С. 171–173.


3614. Литвин, О. М. Вибір оптимальних координатних функцій в методі скінчених елементів для еліптичних крайових задач [Текст] / О. М. Литвин, К. В. Носов, Т. А. Баранова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 42, темат. вип. : "Математичне моделювання в техніці і технологіях". – С. 110–118.
3615. Литвин, О. М. 2D коефіцієнти Фур’є на класі диференційованих функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації [Текст] / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Наукові записки НАУКМа : збірник наук. пр. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К., 2011. – Т. 125. – С. 51–55.
3616. Литвин, О. М. 2D коефіцієнти Фур’є на класі диференційованих функцій та сплайн–інтерлінація [Текст] /

О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Таврический вестник информатики и математики. – 2011. – № 1. – С. 51–61.


3617. Литвин, О. М. Деякі аспекти чисельного знаходження оптимальних координатних функцій у методі скінчених елементів для еліптичної граничної задачі 2m-го порядку [Текст] / О. М. Литвин,

К. В. Носов, Т. А. Баранова // Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII) : праці міжнар. молодіжної математичної школи / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К., 2011. – С. 89–90.


3618. Литвин, О. М. Інтерлінація функцій при розв’язанні нестаціонарної задачі теплопровідності з двома просторовими змінними [Текст] / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова, Г. В. Залужна // Інформатика та системні науки (ІСН–2011) : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–19 березня 2011 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2011. – С. 167–170.
3619. Литвин, О. М. Математичне моделювання процесів, що описуються розривними функціями однієї змінної [Текст] /

О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 42, темат. вип. : "Математичне моделювання в техніці та технологіях". – С. 119–125.


3620. Литвин, О. М. Математичне моделювання процесів, які мають розриви, за допомогою розривних інтерполяційних сплайнів [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Искусственный интеллект. – 2011. – № 2. – С. 152–158.
3621. Литвин, О. М. Математичне моделювання процесів за допомогою інтерподяційних сплайнів, ортогональних на відрізку [–1,1] [Текст] / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова // Штучний інтелект. – 2011. – № 3. – С. 254–260.
3622. Литвин, О. М. Наближення розривних функцій двох змінних з розривами на лініях триангуляції двовимірної області за допомогою операторів сплайн-інтерлінації [Текст] / О. М. Литвин,

Ю. І. Першина // Інформатика та системні науки (ІСН–2011). – Полтава, 2011. – С. 178–181.


3623. Литвин, О. М. Наближення розривних функцій двох змінних з розривами першого роду на лініях тріангуляції двовимірної області [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Управляющие системы и машины. – 2011. – № 5. – С. 34–46.
3624. Литвин, О. М. Наближення розривних функцій двох змінних розривними сплайн-інтерлінантами з використанням трапецевидних елементів [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Таврический вестник информатики и математики. – 2011. – № 2. –

С. 59–70.


3625. Литвин, О. М. Наближення розривних функцій двох змінних розривними сплайнами на прямокутній сітці [Текст] /

О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII) : праці міжнар. молодіжної математичної школи /

Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К., 2011. –

С. 91–92.


3626. Литвин, О. М. Наближення розривних функцій розривними інтерлінаційними лінійними сплайнами на двовимірних триангултованих областях [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Обробка сигналів негауссівських процесів : праці ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Ю. П. Кунченка: тези доп. / Черкаський держ. техн. ун-т. – Черкаси, 2011. – С. 126–128.
3627. Литвин, О. М. Наближення розривних функцій розривними сплайнами з використанням трапецевидних елементів [Текст] / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Проблемы машиностроения. – 2011. – Том 14, N 6. – С. 50–57
3628. Литвин, О. М. Наближення функції f (x, y) сумами вигляду φ0(x)ψ0(y)+…+φN(x)ψN(y) [Текст] / О. М. Литвин,

О. В. Ярмош // Компьютерная математика : сборник науч. тр. / Национальная Академия Наук Украины, Институт кибернетики им. В. М. Глушкова. – К., 2011. – Вып. 2. – С. 151–159.


3629. Литвин, О. М. Наближення функцій двох змінних, заданих слідами на системі взаємно перпендикулярних прямих, функціями вигляду (Σφk(x)ψk(y)) [Текст] / О. М. Литвин,

О. В. Ярмош // Інформатика та системні науки (ІСН–2011) : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–19 березня 2011 р. – 2011. – С. 181–185.


3630. Литвин, О. М. Новий метод відновлення потенціалу в області за його значеннями у заданій системі точок [Текст] /

О. М. Литвин, К. Є. Бабенко // Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII) : праці міжнар. молодіжної математичної школи / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К., 2011. – С. 16.


3631. Литвин, О. М. Обчислювальна схема методу скінчених елементів з вибором оптимальних координатних функцій для еліптичних крайових задач [Текст] / О. М. Литвин, Т. А. Баранова,

К. В. Носов // Вісник Харківського національно університету ім.

В. Н. Каразіна. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління : збірник наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – № 977. – С. 35–49.
3632. Литвин, О. М. Одна теорема про ізогеометричні властивості операторів інтерлінації функцій 2-х змінних [Текст] /

О. М. Литвин, О. О. Литвин, О. В. Ткаченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2011. – № 42, темат. вип. : «Математичне моделювання в техніці та технологіях». – С. 107–109.


3633. Литвин, О. М. Оцінка похибки наближеного обчислення коефіцієнтів Фур'є функції двох змінних за деякою кубатурною формулою на класі диференційованих функцій [Текст] /

О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Проблемы машиностроения. – 2011. – Том 14, N 5. – С. 41–46.


3634. Литвин, О. М. Побудова кусково-білінійних сплайнів для наближення функцій з розривами першого роду у вузлах ректангуляції двовимірної області [Текст] / О. М. Литвин,

Ю. І. Першина // Таврический вестник информатики и математики. – 2011. – № 1. – С. 63–72.


3635. Литвин, О. М. Побудова оптимальних координатних функцій у методі скінчених елементів градієнтним методом [Текст] / О. М. Литвин, К. В. Носов, Т. А. Баранова // Інформатика та системні науки (ІСН–2011) : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–19 березня 2011 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2011. – С. 174–177.
3636. Литвин, О. М. Приближение разрывных функций двух переменных с разрывами первого рода на линиях триангуляции двумерной области [Текст] / О. М. Литвин, Ю. И. Першина // Управляющие системы и машины. – 2011. – № 5. – С. 34–47.
3637. Литвин, О. М. Про один варіаційний метод розв’язання задач оптимального управління системами звичайних диференціальних рівнянь [Текст] / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова,

Г. А. Мірошниченко // Інформатика та системні науки (ІСН–2011) : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–19 березня 2011 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2011. – С. 347–350.


3638. Литвин, О. М. Про один метод побудови точних розв'язків крайової задачі для диференціального рівняння еліптичного типу в областях складної форми [Текст] / О. М. Литвин,

Л. С. Лобанова // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2011. – № 7. –

С. 37–41.
3639. Литвин, О. М. Про явні схеми МСЕ розв’язання задачі про згин жорстко защемленої пластини з використанням кубічних сплайнів класу C1 G на нерегулярній сітці [Текст] / О. М. Литвин,

Л. С. Лобанова // Інформатика та системні науки (ІСН–2011). – Полтава, 2011. – С. 343–346.


3640. Литвин, О. М. Розв'язання тривимірної задачі комп'ютерної томографії з використанням невеликої кількості томограм [Текст] / О. М. Литвин, Ю. I. Першина // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2011. – N 5. – С. 40–44.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка