Професорсько-викладацького складуСторінка43/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   60

3318. Панарина, О. С. База данных «Книгообеспеченность» – инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формированием фонда вузовской библиотеки [Текст] / О. С. Панарина, В. И. Сосипатрова // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 7. – С. 10–17.
3319. Пантелеева, И. В. Анализ путей развития биоэнергетики [Текст] / И. В. Пантелеева, С. А. Козюпа // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 223–225.
3320. Пантелеева, И. В.. К вопросу о возможности применения дистанционной защиты высоковольтных линий электропередачи [Текст] / И. В. Пантелеева, Е. А. Головинова // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 157–159.
3321. Пантелеева, И. В. Новые принципы автоматики ликвидации асинхронного режима энергосистемы [Текст] /

И. В. Пантелеева, Н. А. Калиберда // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 9 (90). – С. 80–83.


3322. Пантелєєв, М. С. Аналіз сучасних тенденцій управління навчальним закладом [Електронний ресурс] / М. С. Пантелєєв // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 62, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».
3323. Пантєлєєва, І. В. Протиаварійне керування в енергосистемах при глибоких зниженнях напруги [Текст] /

І. В. Пантєлєєва, Н. М. Шматько, Н. І. Горбенко // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 1. – С. 228–231.


3324. Панченко, О. А. Оценка психического здоровья пострадавших в результате аварии на ЧАЭС [Текст] / О. А. Панченко, Л. В. Панченко, И. Ю. Басараб // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 23, № 4. – С. 76–78.
3325. Пархоменко, О. С. Світовий досвід регулювання дивідндної політики [Електронний ресурс] / О. С. Пархоменко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 63, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».
3326. Перепелиця, А. О. Визначення оптимальних режимів волого–теплової обробки одягу для дітей 10–12 років в ягодичній області [Текст] / А. О. Перепелиця, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 200–208.
3327. Пермінова, А. В. Аналіз змісту підготовки інженерів-педагогів швейного профілю [Текст] / А. В. Пермінова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 209–212.
3328. Пермінова, А. В. Особливості підготовки інженерів-педагогів швейного профілю з початку 1980–х до кінця 1990 рр. [Електронний ресурс] / А. В. Пермінова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 7. – С. 238–242.
3329. Пермінова, А. В. Проблеми підготовки інженерів-педагогів швейного профілю з початку 1960–х до кінця 1970–х років [Електронний ресурс] / А. В. Пермінова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 8. – С. 345–348.
3330. Перспективные направления совершенствования и дальнейшего развития высоких технологий в машиностроении [Текст] / А. Я. Мовшович, Г. И. Ищенко, Н. К. Резниченко,

И. К. Кириченко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 40, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». – С. 34–42.


3331. Перспективы развития инженерного и инженерно–педагогического образования по направлению "Теплоэнергетика" [Текст] / Г. И. Канюк, А. В. Андреев, Т. Н. Пугачева,

Л. Н. Омельченко, И. К. Кириченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 11–14.


3332. Петренко, И. В. Принципы и приемы декоративной отделки европейского женского костюма 1880–1914 гг. [Текст] /

И. В. Петренко, М. В. Панова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 213–218.


3333. Погорєлова, Л. В. Евристичні професійно-орієнтовані завдання у процесі вивчення «технології виробництва продукції ресторанного господарства» [Електронний ресурс] / Л. В. Погорєлова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2010. – Вип. 53, ч. 2. – С. 26–33.
3334. Погорєлова, Л. В. Методика застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання на заняттях “Технології виробництва продукції громадського харчування” [Електронний ресурс] / Л. В. Погорєлова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2010. – Вип. 51. – С. 87–95.
3335. Погорєлова, Л. В. Спеціальні креативні методи евристичного навчання [Текст] / Л. В. Погорєлова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 6, № 3. – С. 27–28.
3336. Погорєлова, Л. В. Управління евристичною діяльністю майбутніх інженерів-педагогів під час вивчення теми "приготування бульйонів" [Текст] / Л. В. Погорєлова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 21, № 1. – С. 3–4.
3337. Подземная выемка руды с закладкой выработанного пространства неконсистентным материалом [Текст] / Н. И. Дядечкин, Е. К. Бабец, Л. А. Штанько, Н. А. Касьяненко // Металлург. и горноруд пром–сть. – 2010. – № 5. – С. 92–93.
3338. Подоляк, О. С. Дослідження впливу робочих характеристик гасителя коливань на динамічні навантаження елементів стрілкової системи самохідних кранів [Текст] /

О. С. Подоляк, О. А. Мельниченко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 24–32.


3339. Подурец, И. С. Исследование признаков осанки [Текст] / И. С. Подурец, О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 219–223.
3340. Полянский, А. С. Определение оптимальной скорости обработки поверхности и параметров иглофрезы, обеспечивающих максимальную прочность спецления газопламенных покрытий [Текст] / А. С. Полянский, С. А. Лузан, Е. С. Дерябкина // Праці Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. – 2010. – Вип. 10, т. 5. – С. 112–119.
3341. Попова, Т. І. Аналіз сутності організації методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. І. Попова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2010. – Вип. 52, ч. 2. – С. 52–59.
3342. Попова, Е. Ю. Развитие познавательной деятельности у будущих инженеров-педагогов швейного профиля в процессе технологической подготовки [Текст] / Е. Ю. Попова, Т. И. Попова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 224–227.
3343. Посохова, І. С. Вимоги до використання організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі [Текст] /

І. С. Посохова, О. С. Казачінер // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. –

Вип. 28/29. – С. 248–254.
3344. Посохова, І. С. Системний аналіз у підготовці майбутніх фахівців [Текст] / І. С. Посохова, С. А. Лисенко // Новий колегіум. – 2010. – N 6. – С. 64–71.
3345. Посторонко, А. И. Влияние поверхностно-активных веществ на кристаллизацию хлористого амония [Текст] /

А. И. Посторонко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Хімія і хім. технологія. – Донецьк, 2010. – Вип. 14. – С. 142–146.


3346. Посторонко, А. И. Разделение карбонатной суспензии в производстве гидроксида натрия известковым способом [Текст] /

А. И. Посторонко, В. Ф. Гайворонский, И. Л. Марченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/6. – С. 4–6.


3347. Посторонко, А. І. Компетентносний підхід до підготовки інженерів–технологів хімічного профілю [Електронний ресурс] /

А. І. Посторонко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2010. – Вип. 53, ч. 2. – С. 40–47.


3348. Посторонко, А. І. Робота зі студентами по оволодінню технологією навчання [Текст] / А. І. Посторонко // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2010. – Вип. 30, ч. 1. – С. 133–139.
3349. Посторонко, А. І. Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні фахових дисциплін [Текст] / А. І. Посторонко // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ пед. ун-т. – Слов'янськ, 2010. – Вип. 15. – С. 90–95.
3350. Применение метода дискретного накопления сигналов для повышения динамического диапазона акустооптического анализатора спектра радиосигналов [Текст] / А. И. Стрелков,

Е. И. Жилин, С. Е. Кальной, Т. А. Стрелкова, В. В. Карнаух // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. Ін-т навігації і упр. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 58–66.


3351. Пристрій для обробки кінців труб [Текст] / Ю. І. Сичов, А. П. Тарасюк, Б. Г. Лях, В. І. Неко, В. В. Самчук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 5/5. – С. 24–29.
3352. Про один підхід до розв’язання задачі нестаціонарної теплопровідності з двома просторовими змінними за допомогою кластера [Текст] / О. М. Литвин, О. М. Хіміч, М. Ф. Яковлєв,

Л. С. Лобанова, Г. В. Залужна // Інформатика та системні науки (ІСН–2010) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 березня 2010 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2010. –

С. 114–116.
3353. Про причини виникнення психологічного дискомфорту під час навчального процесу [Текст] / Б. Г. Лях, Ю. І. Сичов,

С. М. Кучеренко, І. І. Литвиненко, В. І. Тошинський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – N 3. – С. 59–65.


3354. Прохорова, О. О. До питання удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст] /

О. О. Прохорова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2010. – Вип. 30, ч. 1. – С. 139–147.


3355. Прочность клеевого соединения направляющих элементов технологической оснастки [Текст] / Г. И. Ищенко,

А. Я. Мовшович, Н. К. Резниченко, Ю. А. Кочергин // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 24, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». – С. 89–94.


3356. Разработка методики оценки тормозных свойств автомобиля на диагностической станции [Текст] / И. К Шаша,

Е. И. Гаркавцев, Г. И. Фесенко, И. В. Цебрюк // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 2/5. – С. 14–18.


3357. Расчёт трубопроводов на прочность [Текст] /

Т. А. Оболенская, Л. А. Евсюкова, В. И. Лазаренко, Н. В. Середа] // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 6. – С. 37–51.


3358. Резниченко, Н. К. Использование дифференцированного принципа при конструировании первичных различных технологических параметров [Текст] / Н. К. Резниченко,

А. Н. Дубовец // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 40, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». – С. 56–61.


3359. Резниченко, Н. К. Конструктивные особенности системы направления и ее влияние на работоспособность обратимой технологической оснастки [Текст] / Н. К. Резниченко,

А. Я. Мовшович, И. Г. Ищенко // Вопр. проектирования и пр-ва конструкций летат. аппаратов. – 2010. – Вып. 3. – С. 157–164.


3360. Резниченко, Н. К. Методы совершенствования чувствительных элементов весовых плотномеров [Текст] /

Н. К. Резниченко, А. Н. Дубовец // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 154–167.


3361. Резниченко, Н. К. Основные направления создания энергосберегающих индукционных нагревателей [Текст] /

Н. К. Резниченко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 40, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». –

С. 26–28.
3362. Резниченко, Н. К. Унификация технологических процессов сборки-разборки соединений с натягом [Текст] /

Н. К. Резниченко, Н. Л. Шелкунова // Вопр. проектирования и пр-ва конструкций летат. аппаратов. – 2010. – Вып. 3. – С. 129–133.


3363. Робастная система управления пьезодвигателем [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Б. Никитина, Л. Г. Кузнецова, В. В. Коломиец,

Л. Б. Курцева, Н. С. Еремина // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 28, темат. вып. : «Проблемы автоматизированого электропривода: теория и практика». – С. 135–137.


3364. Романенко, Г. С. Удосконалення антропометричної інформації населення Харківщини на основі врахування реальних законів розподілення [Текст] / Г. С. Романенко, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 228–230.
3365. Романова, А. О. Оперативно-диспетчерське керування, як один із напрямків удосконалення експлуатації електромереж [Текст] / А. О. Романова, О. Ю. Єгорова // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 5. – С. 128–132.
3366. Романовський, О. О. Удосконалення діяльності вищих нвчальних закладів через упровадження принципів міжнародної освіти [Текст] / О. О. Романовський, Ю. Б. Романовська,

О. О. Романовська // Нові технології навчання : наук.-метод. збірник / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 61. – С. 15–22.


3367. Ромашенко, Т. В. Антропометрическое обследование женского населения Полтавской области [Текст] / Т. В. Ромашенко, О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів: збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 231–235.
3368. Ротова, Н. В. До питання організації самостійної роботи під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" [Текст] / Н. В. Ротова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – 2010. – Вип. 28/29 . – С. 168–175.
3369. Рудий, О. С. Моделювання рисунків у процесі виготовлення трикотажних виробів [Текст] / О. С. Рудий,

М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. –

С. 236–242.
3370. Рыбалко, Е. В. Информационное обеспечение инновационной деятельности компании [Електронний ресурс] /

Е. В. Рыбалко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 62, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».


3371. Рябчиков, М. Л. Методи розпізнавання криволінійних границь натуральних шкір [Текст] / М. Л. Рябчиков, О. М. Рябчиков // Проблеми легкої і текстильної промисловості України : наук. журн. / Херсон. нац. техн. ун-т. – 2010. – № 1. – С. 9–11.
3372. Савош, К. В. Перехід до сучасної структури системи управління персоналом [Текст] / К. В. Савош // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 9, № 3. – С. 66–67.
3373. Савченко, Н. В. Розробка методик визначення термомеханічних властивостей матеріалів [Текст] / Н. В. Савченко, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. –

С. 242–245.


3374. Самойлова, Е. В. Пути, методы и средства формирования умений маркетинга образовательных компьютерных услуг у будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля [Текст] /

Е. В. Самойлова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 176–186.
3375. Сапига, Н. Н. Датчики вибрации ответственных электродвигателей собственных нужд электростанций [Текст] /

Н. Н. Сапига, Т. Н. Захарова, М. В. Мерка // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 134–136.


3376. Сапига, Н. Н. Датчики температуры обмотки силового трансформатора [Текст] / Н. Н. Сапига, Т. Н. Захарова, А. В. Котюк // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вып. 9. – С. 86–88.
3377. Сахацкий, В. Д. Облучатель для короткофокусных зеркальных антенн [Текст] / В. Д. Сахацкий, С. С. Мелентьев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. –

№ 1/5. – С. 14–17.


3378. Сахацкий, В. Д. Оценка ЭМО в окружающей среде, создаваемая импульсными источниками [Текст] / В. Д. Сахацкий,

В. А. Гладуш // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 1/5. – С. 10–13.


3379. Сахацкий, В. Д. Электромагнитная обстановка в компьютерных классах, ее контроль и методы нормализации [Текст] / В. Д. Сахацкий // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 180–184.
3380. Святуха, А. А. Влияние материала деталей на прочность соединений с натягом, собранными тепловым методом с различными покрытиями [Текст] / А. А. Святуха // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 184–188.
3381. Святуха, А. А. Влияние материала сопрягаемых деталей на прочность соединений с натягом, собранных тепловым методом с различными покрытиями [Текст] / А. А. Святуха, А. А. Бережной,

К. С. Безуглый // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. Вип. 5. – С. 124–131.


3382. Святуха, А. А. Влияние свойств покрытий на прочность соединений с натягом, собранных тепловым методом [Текст] /

А. А. Святуха // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 106–114.


3383. Семикрас, Л. Л. Дослідження динамічних властивостей швейних машин нових конструктивних схем [Текст] / Л. Л. Семикрас, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. –

С. 246–251.


3384. Серпутько, Е. Л. Использование отходов производства в составах легких бетонов [Текст] / Е. Л. Серпутько, В. И. Стрельников // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 23, № 2. – С. 28–30.
3385. Синтез непрерывного и дискретного робастного управления механизмами обмоточных машин с помощью оператора [Текст] / Б. И. Кузнецов, С. Н. Лутай, Л. Б. Курцева, В. П. Соляник,

Б. Б. Кобылянский, О. В. Шурло // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 28, темат. вып. : «Проблемы автоматизированого электропривода: теория и практика». – С. 184–185.


3386. Сичов, Ю. І. Дослідження конструкції тупикового упору [Текст] / Ю. І. Сичов, Б. Г. Лях, В. І. Неко, І. І. Ісьєміні, В. В. Самчук // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 6. – С. 6–17.
3387. Смирнитская, М. Б. Планирование профилактических мероприятий по охране труда с использованием нейронных сетей [Текст] / М. Б. Смирнитская, А. И. Карпенко // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2010. – Вип. 60. – С. 363–371.
3388. Смоляков, С. Л. Упругие свойства канатов [Текст] /

С. Л. Смоляков // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 12–23.


3389. Созонов, Ю. И. Временная модель качества технологической системы [Електронний ресурс] / Ю. И. Созонов,

Н. Ю. Ламнауэр, О. С. Черкашина // Сучасні технології в машинобудуванні : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2010. – Вип. 4. – С. 257–263.


3390. Солобудина, В. Ю. Ретроспективный анализ внешнего вида и конструкции мужских брюк [Текст] / В. Ю. Солобудина,

О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 252–257.


3391. Соловьева, О. И. Информационно-компьютерное обеспечение скринигового обследования на сахарный диабет [Текст] / О. И. Соловьева, С. И. Лапта, С. С. Лапта // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім.

І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 9 (90). – С. 214–216.


3392. Сосков, А. Г. Гібридний електромагнітний контактор змінного струму з покращеними характеристиками [Текст] /

А. Г. Сосков, Н. О. Сабалаєва, І. О. Соскова // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – № 4. – С. 29–31.


3393. Сталовєрова, К. Ю. Евристичні орієнтири в процесі навчання "Технології виробництва продукції громадського харчування" [Текст] / К. Ю. Сталовєрова, Л. В. Погорєлова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 100–104.
3394. Створення графічного стегофайлу на зображенні–контейнері з використанням вейвлетів [Текст] / О. М. Литвин,

А. І. Дробот, С. І. Кулик, О. О. Литвин // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". – Х., 2010. – № 68, темат. вип. : "Математичне моделювання в техніці та технологіях". – С. 100–107.


3395. Стохастический синтез робастного управления дискретно–континуальным объектом в горизонтальной плоскости [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Б. Никитина, В. В. Коломиец,

М. А. Буаклин, Л. Г. Кузнецова, А. В. Волошко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 28, темат. вып. : «Проблемы автоматизированого электропривода: теория и практика». – С. 182–183.


3396. Стрелков, А. И. Энергетическое обнаружение оптических сигналов в телевизионных системах [Текст] / А. И. Стрелков,

А. П. Лытюга, Т. А. Стрелкова // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 68–71.

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка