Професорсько-викладацького складуСторінка41/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   60

3163. Карчевська, Н. В. Експериментальне дослідження ефективності самостійної роботи студентів із використанням системи пізнавальних завдань [Текст] / Н. В. Карчевська, Т. Є. Фіногєєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 142–148.
3164. Касаткин, А. А. Тепловое загрязнение земли – прогноз сбывается [Текст] / А. А. Касаткин, В. Н. Клименко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 75–82.
3165. Керування режимами алмазного свердління в деталях з тендітних неметалічних матеріалів [Текст] / О. Л. Кондратюк,

А. П. Тарасюк, А. О. Скоркін, О. О. Литвинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 5/5. – С. 51–54.


3166. Ким, Ен Дар. Электростатические характеристики линейных изоляторов в контактных сетях железных дорог [Текст] /

Е. Д. Ким, В. Г. Сыченко, В. Л. Камыков // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 6, № 2. – С. 15–16.


3167. Кириченко, І. К. Загальна характеристика наукових товариств Харкова кінця ХІХ початку ХХ ст. [Текст] /

І. К. Кириченко, Г. С. Бобрицька // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. – № 3. – С. 31–38.


3168. Кір'ян, О. І. Оптимізація мотиваційної системи підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] /

О. І. Кір'ян, О. М. Мірошниченко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте'2010, междунар. науч.-практ. конф. (21–30 июня 2010 г.; Одесса) : сборник науч. тр. / Науч.-исследоват. проектно-конструкт. ин-т морского флота Украины, Одесский нац. морской ун-т, Укр. гос. акад. железнодорожного транспорта. – Одесса : [б. в.], 2010. – Т. 20 : Экономика. – С. 80–82.3169. Кір'ян, О. І. Оптимізація мотиваційної системи підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] /

О. І. Кір'ян, О. М. Мірошниченко // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 20, № 2. – С. 80–81.


3170. Кір'ян, О. І. Особливості оцінки управлінського персоналу в сучасних умовах розвитку економіки України персоналом [Текст] / О. І. Кір'ян, В. С. Іванов // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте'2010, междунар. науч.-практ. конф. (21–30 июня 2010 г.; Одесса) : сборник науч. тр. / Науч.-исследоват. проектно-конструкт. ин-т морского флота Украины, Одесский нац. морской ун-т, Укр. гос. акад. ж.-д. трансп. – Одесса, 2010. – Т. 20 : Экономика. – С. 84–86.
3171. Кір'ян, О. І. Особливості оцінки управлінського персоналу в сучасних умовах розвитку економіки України персоналом [Текст] / О. І. Кір'ян, B. C. Іванов // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 20, № 2. – С. 84–86.
3172. Кір'ян, О. І. Оцінка сучасних напрямків стратегічного планування на прикладі ТОВ "Слобожанський миловар" [Текст] /

О. І. Кір'ян, А. О. Немченко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте'2010, междунар. науч.-практ. конф. (21–30 июня 2010 г.; Одесса) : сборник науч. тр. / Науч.–исследоват. проектно-конструкт. ин-т морского флота Украины, Одесский нац. морской ун-т, Укр. гос. акад. ж.-д. трансп. – Одесса : [б. в.], 2010. – Т. 20 : Экономика. – С. 82–84.


3173. Кір'ян, О. І. Оцінка сучасних напрямків стратегічного планування на прикладі ТОВ "Слобожанський миловар" [Текст] /

О. І. Кір'ян, А. О. Немченко // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 20, № 2. – С. 82–83.


3174. Кныш, С. Ю. Подход к выявлению потенциала энергосбережения промышленного производства, основаннный на анализе иерархии энергетических характеристик процессов и операций [Електронний ресурс] / С. Ю. Кныш, Т. В. Хан // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 58, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».
3175. Кобзева, Я. М. Розробка і реалізація елементів стратегії підприємства в умовах кризової економіки на прикладі АТЗТ «Машинобудівний завод «Червоний жовтень» [Електронний ресурс] / Я. М. Кобзева, К. Є. Бабенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 62, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».
3176. Коваленко, Д. В. Актуальність професійно-правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / Д. В. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – 2010. – Вип. 26/27. – С. 65–70.
3176а Коваленко, Е. Э. Педагогическая подготовка инженерно-педагогических кадров в контексте развития высшего образования в Украине [Текст] / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова // Теория и практика профессионально-педагогического образования : [коллект. моногр.] / Л. З. Тенчурина [и др.] ; под ред Г. М. Романцева ; ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург, 2010. – Т. 2, гл. 9. – С. 165-179.
3177. Коваленко, О. Е. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці та системи безперервної освіти [Текст] / О. Е. Коваленко, P. M. Тріщ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26/27. – С. 163–169.
3178. Коваленко, В. М. Підвищення ефективності вібраційного різання волокнистих полімерних композитів [Текст] /

В. М. Коваленко, А. П. Тарасюк // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 6. – С. 64–71.


3179. Ковальова, Ю. О. Навчання реферуванню професійно–орієнтованих текстів студентів немовних ВНЗ [Текст] /

Ю. О. Ковальова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 95–99.


3180. Ковальська, В. С. Особливості організації ділових ігор у процесі навчання майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю [Текст] / В. С. Ковальська // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26/27. – С. 119–124.
3181. Кожевников, Г. К. Информационная система "Профком ВУЗ" [Текст] / Г. К. Кожевников, С. Н. Трохимчук, Е. В. Безникова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2010. – № 49. – С. 7–10.
3182. Кожевніков, Г. К. Інформаційна система «Профком ВНЗ» [Електронний ресурс] / Г. К. Кожевніков, С. М. Трохимчук,

К. В. Безнікова // Вестник Харьковского национального автомобильно–дорожного университета : сборник науч. тр. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х., 2010. – Вып. 49. – С. 7–10.


3183. Комишан, А. І. Аналіз підходів до визначення рейтингу студента [Текст] / А. І. Комишан, К. I. Хударковський // Новий колегіум. – 2010. – N 1/2. – С. 63–70.
3184. Компанеец, И. В. Метрологическое обеспечение измерителя контактной разности потенциалов [Текст] /

И. В. Компанеец, А. М. Шкилько // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 57, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 150–153.


3185. Компанеец, И. В. Оценка чувствительности измерителя контактной разности потенциалов [Текст] / И. В. Компанеец,

В. М. Комолов, А. М. Шкилько // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 89–94.


3186. Компанієць, І. В. Вимірювач контактної різниці потенціалів [Текст] / І. В. Компанієць, А. М. Шкілько // Метрологія та прилади. – 2010. – N 4. – С. 33–36.
3187. Композиційні матеріали на основі барію гексафериту. Хімія та технологія [Текст] / М. Г. Ілюха, З. В. Барсова,

В. П. Тимофеєва, І. В. Цихановська // Хімічна промисловість України. – 2010. – N 1. – С. 20–22.


3188. Кондра, Ю. В. Використання факторів психологічного сприйняття в дизайні одягу [Текст] / Ю. В. Кондра, В. П. Мироненко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 116–120.
3189. Кондратюк, О. Л. О расчете сил, действующих при нарезании резьбы метчиками [Текст] / О. Л. Кондратюк, Ю. И. Сычев, А. О. Скоркин // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 94–98.
3190. Кондратюк, О. Л. Особенности динамического моделирования формообразующих движений при сверлении глубоких отверстий малого диаметра [Текст] / О. Л. Кондратюк,

Ю. И. Сычев, А. О. Скоркин // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 40, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». – С. 13–25.


3191. Кондратюк, О. Л. Дослідження регенеративних вібрацій при різанні [Текст] / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін, О. О. Литвинова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. –

№ 6/9. – С. 26–28.


3192. Кондратюк, О. Л. Дослідження точності різьби при охоплюючому різьбофрезеруванні [Текст] / О. Л. Кондратюк,

Ю. І. Сичов, А. О. Скоркін // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 9 (90). – С. 58–60.


3193. Кондратюк, О. Л. Оптимізація вибору траєкторії обробки поверхонь пера лопаток турбін [Текст] / О. Л. Кондратюк,

Ю. І. Сичов, А. О. Скоркін // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 8 (89). – С. 38–42.


3194. Кондратюк, О. Л. Підвищення працездатності мітчиків шляхом застосування ефекту мікровібрацій при нарізуванні різьблень у глухих отворах [Текст] / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін,

В. О. Скоркіна // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 41, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». – С. 128–133.


3195. Концепция использования интегрированной АСУ ТП для обеспечения контроля безопасности АЭС [Текст] / П. Ф. Буданов, Н. П. Буданов, К. А. Самоляк, К. Ю. Самоляк // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 2. – С. 23–29.
3196. Коняхин, Г. Ф. Некоторые результаты анализа влияния локальных изменений плотности газовой среды на коэффициент преломления оптического излучения [Текст] / Г. Ф. Коняхин,

С. А. Косиков // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім.

І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 59–62.
3197. Коняхин, Г. Ф. О параметрическом методе оценки однородности материалов [Текст] / Г. Ф. Коняхин, С. А. Косиков // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2010. – Вип. 4. – С. 115–118.
3198. Коняхин, Г. Ф. Оценка амплитуды упругих колебаний объекта посредством компенсирующих статических нагрузок [Текст] / Г. Ф. Коняхин, С. А. Косиков // Системи обробки інформації : зб. наук. пр / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 65–67.
3199. Коняхин, Г. Ф. Просветление плазменного экрана с помощью дополнительной фокусировки лазерного излучения [Текст] / Г. Ф. Коняхин, А. М. Сотников, О. И. Мельничук // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. Ін-т навігації і упр. – К., 2010. – Вип. 1. – С. 86–88.
3200. Корец, H. Л. Совершенствование технологии изготовления одежды из натурального меха [Текст] / H. Л. Корец,

Т. А. Девятьярова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 121–125.


3201. Косенко, О. І. Форма російської народної ляльки як джерело творчості для проектування колекцій сучасного жіночого одягу [Текст] / О. І. Косенко, Т. Л. Іванікова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 126–129.
3202. Костіна, І. В. Особливості розвитку весільного костюму Слобідської України у ХХ–ХХІ ст. [Текст] / І. В. Костіна,

М. В. Панова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. –

С. 130–133.
3203. Кошелєва, В. С. Оптимізація змісту підготовки бізнес-планування майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю [Текст] / В. С. Кошелєва // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. –

N 2. – С. 60–65.


3204. Кравцов, М. К. Анализ влияния некоторых факторов на качество индукционно-тепловой сборки подшипниковых узлов [Текст] / М. К. Кравцов, В. Т. Акимов, О. В. Акимов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 5/5. –

С. 63–67.


3205. Кравцов, М. К. Образование и распространение усталостных трещин [Текст] / М. К. Кравцов, Т. А. Оболенская,

С. Г. Безуглый // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 151–159.


3206. Красикова, Д. Ю. Применение техники пэчворк в изделиях различного назначения [Текст] / Д. Ю. Красикова,

Т. А. Девятьярова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 134–140.


3207. Криворучко, О. В. Верифікатор NC-програм [Текст] /

О. В. Криворучко, О. С. Островський // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 132–140.


3208. Кривошей, О. В. Психологічні та психофізіологічні особливості адаптаційних процесів в професійних групах працівників теплоелектростанції [Текст] / О. В. Кривошей, І. О. Філенко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім.

Г. С. Сковороди. Сер. Психологія. – 2010. – Вип. 35.


3209. Кудрявцева, О. О. Удосконалення методів конструювання і обробки одягу для чоловіків молодшої вікової групи в плечовій області [Текст] / О. О. Кудрявцева, M. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 141–146.
3210. Кузлина, М. В. Формирование профессиональных умений в процессе технологической подготовки специалистов на основе дистанционного обучения [Текст] / М. В. Кузлина, Т. А. Девятьярова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 147–153.
3211. Кузнецов, Б. І. Розробка системи наведення і стабілізації з нейрорегулятором на основі моделі авторегресії з ковзним середнім [Текст] / Б. І. Кузнецов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 3. – С. 25–29.
3212. Кузнецов, Б. І. Синтез і дослідження системи наведення і стабілізації озброєння легкоброньованих машин з нейрорегулятором на основі моделі авторегресії з ковзаючим середнім [Текст] /

Б. І. Кузнецов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 4(24). – С. 118–122.


3213. Кулешова, В. В. До проблеми формування управлінських умінь майбутніх інженерів-педагогів при вивченні дисципліни "Менеджмент освіти" [Текст] / В. В. Кулешова, В. В. Мальована // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26/27. – С. 170–174.
3214. Кулешова, В. В. Теоретичне обґрунтування комплексу завдань, який сприяє формуванню пошуково–дослідницьких умінь студентів [Електронний ресурс] / В. В. Кулешова, В. В. Мальована // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 11. – С. 207–212.
3215. Куприянов, А. В. Аналитическое построение функции плотности распределения годности размеров [Текст] /

А. В. Куприянов, Н. Ю. Ламнауэр // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 40, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». – С. 48–55.


3216. Куприянов, А. В. Влияние изменений параметров законов распределения размеров деталей на комплектование при сборке двухэлементных соединений [Текст] / А. В. Куприянов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 2/5. –

С. 54–58.


3217. Куприянов, А. В. Контроль оптимальности размеров [Текст] / А. В. Куприянов // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 24, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». –

С. 9–15.
3218. Куприянов, А. В. Методы комплектования деталей на основе ранжирования для уменьшения допуска замыкающего звена размерной цепи [Текст] / А. В. Куприянов, Н. Ю. Ламнауэр // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – № 8 (89). – С. 58–61.


3219. Куприянов, А. В. Расчет размерных цепей с гарантированным значением годности замыкающего звена [Текст] / А. В. Куприянов // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 25, темат. вып. : «Технологии в машиностроении». –

С. 110–114.


3220. Куприянов, А. В. Функция плотности распределения годности размеров [Текст] / А. В. Куприянов // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 103–107.
3221. Кучеренко, С. М. Становление и внутренняя дифференциация научной профессии [Текст] / С. М. Кучеренко,

Т. А. Оболенская, В. И. Лазаренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 222–226.


3222. Лагода, А. Н. Проблема создания нормативного обеспечения ремонтных технологий [Текст] / А. Н. Лагода,

А. А. Павлова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 115–123.


3223. Лагутцев, А. Р. Проблеми оптимізації планування на машинобудівних підприємствах [Текст] / А. Р. Лагутцев, О. І. Кір'ян // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 198–205.
3224. Лазарєв, М. І. Проблеми навчання неруйнівному контролю майбутніх інженерів : сучасний стан та перспективи вдосконалення [Текст] / М. I. Лазарєв, Д. І. Шматков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26/27. – С. 175–179.
3225. Лазарєва, Т. А. Структура мотивації творчої навчальної діяльності майбутніх інженерів-технологів [Текст] / Т. А. Лазарєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 227–233.
3226. Лазарєва, Т. А. Структура професійно важливих якостей творчої особистості інженера-технолога [Текст] / Т. А. Лазарєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26/27. – С. 90–97.
3227. Ламнауэр, Н. Ю. Надежность технологической системы от точности изготовления изделия [Текст] / Н. Ю. Ламнауэр // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. –

№ 1/7. – С. 19–22.


3228. Ламнауэр, Н. Ю. Обобщенный показатель качества изделия [Текст] / Н. Ю. Ламнауэр // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 206–215.
3229. Ламнауэр, Н. Ю. Оценка безразмерного показателя качества технологических процессов в машиностроении [Текст] /

Н. Ю. Ламнауэр, Ю. И. Созонов, О. С. Черкашина // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/4. –

С. 7–10.
3230. Ламнауэр, Н. Ю. Оценка времени выхода биения за допуск [Текст] / Н. Ю. Ламнауэр // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 9 (90). – С. 58–60.
3231. Ламнауэр, Н. Ю. Экономические аспекты прогнозирования качества изделий машиностроения [Текст] /

Н. Ю. Ламнауэр // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – N 2. – С. 54–59.


3232. Лапта, С. И. Эффективный подход к имитационному моделированию гомеостатических систем [Текст] / С. И. Лапта,

О. И. Соловьева, С. С. Лапта // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 4 (26). – С. 117–119.


3233. Латишев, А. В. Дендизм и его влиянние на развитие современной украинской моды [Текст] / А. В. Латишев, М. В. Панова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 154–157.
3234. Лизан, И. Я. Широтно-импульсное преобразование напряжения как фактор повышения ресурса электронагревателей парогенераторного цикла блока АЭС [Текст] / И. Я. Лизан,

В. В. Шевченко, В. В. Бирюков // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Обчислювальна техніка та автоматизація : збірник наук. пр. / Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – Вип. 18 (169). – С. 121–125.


3235. Лисенко, С. А. Моральне виховання молоді в діяльності позашкільних закладів освіти [Електронний ресурс] / С. А. Лисенко, Н. М. Пятак // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 9. – С. 104–112.
3236. Литвин, О. М. Деякі аспекти чисельної реалізації наближеного розв’язування задачі управління системи лінійних звичайних диференціальних рівнянь [Текст] / О. М. Литвин,

Л. С. Лобанова, Г. А. Чаусова // Сучасні математичні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. пр. VІ міжнар. конф., травень 2010 р. – Кам'янецьк-Подільський, 2010. – С. 129–136.


3237. Литвин, О. М. Кубатурна формула для обчислення 2D коефіцієнтів Фур’є з використанням інтерлінації функцій [Текст] /

О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Вісник Харківського національно університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління : збірник наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2010. –

№ 926. – С. 153–160.
3238. Литвин, О. М. Математична модель залежності попиту на освітні послуги від ціни [Текст] / О. М. Литвин, О. В. Ярмош // Інформатика та системні науки (ІСН–2010) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 березня 2010 р. / за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. О. Ємця. – Полтава, 2010. – С. 117–119.

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка