Професорсько-викладацького складуСторінка40/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   60

3083. Гордєєв, А. С. Гармонізація стандартів поліграфічного виробництва [Текст] / А. С. Гордєєв // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 57, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 49–55.
3084. Гордєєв, А. С. Зниження собівартості тиснення шляхом виготовлення кліше методом прототипування [Текст] / А. С. Гордєєв // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. –

№ 6/5. – С. 55–57.


3085. Гордієнко, А. О. Формування професійно-творчих умінь майбутніх дизайнерів одягу у процесі навчальної діяльності [Текст] / А. О. Гордієнко, Т. І. Попова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 50–52.
3086. Громов, Є. В. Електронні засоби навчання: сучасні підходи до структури й технологій розроблення [Текст] /

Є. В. Громов, Т. В. Ящун // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. –

N 1. – С. 91–98.
3087. Грохова, А. П. Теоретические аспекты интегративной технологии формирования рекреативной культуры студентов технических вузов [Текст] / А. П. Грохова // Физическое воспитание студентов. – 2010. – № 2. – С. 34–36.
3088. Грохова, Г. П. Уміння та якості особистості при формуванні рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів [Електронний ресурс] / Г. П. Грохова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 6. – С. 126–131.
3089. Даценко, Л. Ю. Дослідження законів розподілення антропометрічних ознак жінок молодшої вікової групи [Текст] /

Л. Ю. Даценко, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 53–54.


3090. Даценко, О. В. Удосконалення процесів волого–теплової обробки одягу в грудной області для жінок молодшої вікової групи [Текст] / О. В. Даценко, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 55–59.
3091. Девятьярова, Т. А. Анализ применения современных информационных технологий в образовательном процессе [Текст] /

Т. А. Девятьярова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 60–67.


3092. Девятьярова, Т. А. Современные требования к личности педагогического работника системы профессионально образования [Текст] / Т. А. Девятьярова, Я. Самошко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 68–77.
3093. Демиденко, О. В. Усовершенствование методов и техники измерений при проведении массового антропометрического обследования женского населения [Текст] / О. В. Демиденко,

О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 78–81.


3094. Дем'яненко, М. О. Дослідження властивостей шовкових тканин в процесі розробки нарядної сукні [Текст] / М. О. Дем'яненко, С. М. Вілков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 82–86.
3095. Денисенко, О. Ю. Вимоги до проектування шкільної форми для ліцеїв з подовженим навчальним днем [Текст] /

О. Ю. Денисенко, В. П. Мироненко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 87–92.


3096. Деякі аспекти та принципи управління інтелектуальною власністю в Україні [Електронний ресурс] / С. Ю. Поляков,

А. І. Куртов, О. Б. Нікітюк, Г. А. Зміївський // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 60, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».


3097. Динамические характеристики главных электроприводов прокатных станов с синхронными двигателями с учетом их взаимного влияния через прокатываемый металл [Текст] / Б. И. Кузнецов, Т. Б. Никтина, В. В. Коломиец, И. В. Бовдуй, А. В. Волошко, Е. В. Виниченко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 28, темат. вып. : «Проблемы автоматизированого электропривода: теория и практика». – С. 281–282.
3098. Дмитренко, Т. О. Абстрактні педагогічні об'єкти: минуле, теперишнє, майбутнє [Текст] / Т. О. Дмитренко, К. В. Яресько // Педагогіка і психологія : збірник наук. пр. – 2010. – Вип. 36.
3099. Дмитрик, В. В. К повреждаемости сварных соединений паропроводов по механизму ползучести [Текст] / В. В. Дмитрик,

С. Н. Барташ // Металлофизика и новейшие технологии. – 2010. – Т. 32, № 12. – С. 1657–1663.


3100. Дмитрик, В. В. Особенности отпускной хрупкости сварных соединений паропроводов [Текст] / В. В. Дмитрик,

Т. А. Сыренко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – N 4. – С. 29–35.


3101. Дмитрик, В. В. Особенности повреждаемости сварных соединений паропроводов по механизму ползучести [Текст] /

В. В. Дмитрик, С. Н. Барташ // Автоматическая сварка. – 2010. – N 6. – С. 22–25.


3102. Доля, З. В. Проблеми та необхідність державного регулювання системи профтехосвіти [Електронний ресурс] /

З. В. Доля // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 63, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».


3103. Домбровская, Г. П. Государственное регулирование в энергетике [Електронний ресурс] / Г. П. Домбровская, И. В. Бубенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 5, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства». –

С. 24–35.


3104. Домбровська, Г. П. Альтернативна енергетика – нові інноваційні технології [Електронний ресурс] / Г. П. Домбровська,

Т. І. Дем'яненко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 62, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».


3105. Домбровська, Г. П. Аутстафінг – інструмент в управлінні персоналом [Електронний ресурс] / Г. П. Домбровська,

І. О. Геращенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 62, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».


3106. Дуднєва, Ю. Е. Структура та фактори формування внутрішнього іміджу організації [Електронний ресурс] /

Ю. Е. Дуднєва // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 7, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства». – С. 48–54.


3107. Дуднєва, Ю. Е. Удосконалення мотивації інженерно-технічних фахівців як складова інноваційного менеджменту [Електронний ресурс] / Ю. Е. Дуднєва, О. І. Кір'ян // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 62, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства».
3108. Дуднєва, Ю. Е. Управління іміджем машинобудівного підприємства [Текст] / Ю. Е. Дуднєва // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 189–197.
3109. Дуэль, М. А. Совершенствование и развитие функционального обеспечения АСУ энергоблоков ТЭС и АЭС Украины [Текст] / М. А. Дуэль, И. Г. Шелепов // Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 8. – С. 10–17.
3110. Елина, Т. А. Отклоняющееся поведение учащихся в учебно–воспитательной работе инженера-педагога в ПТУЗ [Текст] / Т. А. Елина // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26/27. – С. 220–227.
3111. Емец, Н. В. Исследование точности фрезерования профиля лопаток паровых турбин [Текст] / Н. В. Емец, Г. И. Ищенко, М. Г. Ищенко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 97–106.
3112. Емченко, Е. А. Дистанционное обучение и Електронний учебник – основа дистанционного образования [Текст] /

Е. А. Емченко, Н. Д. Черкасов, И. В. Бездетко // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 9, № 2. – С. 34–35.


3113. Емченко, Е. А. Уточнение методов расчета силы резания резинотехнических фрагментов на дисковых ножницах [Текст] /

Е. А. Емченко // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 5,

№ 2. – С. 5–7.
3114. Ефименко, Н. П. Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе вуза [Текст] / Н. П. Ефименко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – N 2. – С. 75–78.
3115. Ефимова, А. С. Экспериментальная проверка эффективности применения дистанционного обучения дисциплине «Конструирование одежды» [Текст] / А. С. Ефимова, А. В. Черных, О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 93–96.
3116. Євсюков, О. Ф. Індивідуально-психологічні особливості педагогів: вплив на мотивацію інноваційної діяльності [Текст] /

О. Ф. Євсюков // Новий колегіум. – 2010. – N 6. – С. 39–44.


3117. Євсюков, О. Ф. Сутність професійної компетентності інженера–педагога [Текст] / О. Ф. Євсюков // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт ун-т. – Ялта, 2010. – Вип. 30, ч. 1. – С. 48–55.
3118. Євсюков, О. Ф. Тренінговий метод формування управлінської компетентності у курсантів ВВНЗ [Текст] /

О. Ф. Євсюков, О. Б. Нікітюк // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 3. – С. 194–196.


3119. Єгоров, О. Б. До питання розрахунку динамічних режимів електричної системи [Текст] / О. Б. Єгоров // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 4 (26). –

С. 172–174.


3120. Єгоров, О. Б. Проблеми й шляхи їх рішення при створенні й експлуатації диспетчерської системи регіонального електропостачання [Текст] / О. Б. Єгоров // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім.

І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 9 (90). – С. 36–39.


3121. Єгорова, О. Ю. Аналіз сучасного стану повітряних ліній та визначення шляхів підвищення їх надійності [Текст] /

О. Ю. Єгорова, О. Ю. Мальцев // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 5. – С. 35–38.


3122. Єгорова, О. Ю. Перспективи використання світлодіодних джерел світла [Текст] / О. Ю. Єгорова, О. О. Аблєцов // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 3. – С. 152–156.
3123. Єщенко, Т. В. Фізико-механічні і гігієнічні властивості тканин що враховуються при виготовленні білизни [Текст] /

Т. В. Єщенко, С. М. Вілков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 97–102.


3124. Жигалко, С. Е. Формування мовних компетенцій інженерів-педагогів при використанні рольових ігор у вивченні іноземних мов [Текст] / С. Е. Жигалко, О. В. Леонова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 89–94.
3125. Заливаха, І. Ю. Дослідження особливостей використання оздоблення у жіночому одязі [Текст] / І. Ю. Заливаха, Т. І. Попова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 103–106.
3126. Залкінд, В. В. Визначення напрямків розвитку САПР одягу [Електронний ресурс] / В. В. Залкінд, М. Л. Рябчиков // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 1, ч. 1.
3127. Залкінд, В. В. Застосування методу цифрової фотографії для визнаення якості одягу [Текст] / В. В. Залкінд, М. Л. Рябчиков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. –

№ 4/7. – С. 63–65.


3128. Залкінд, В. В. Особливості розробки конструкцій одягу з урахуванням можливостей сучасних САПР [Текст] / В. В. Залкінд // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – № 1. – С. 99–103.
3129. Залкінд, В. В. Підвищення рівня професійної освіти за профілем "Дизайн" в умовах існування індустрії моди [Текст] /

В. В. Залкінд, О. І. Косенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29. – С. 44–47.


3130. Залкінд, В. В. Принципи формування класифікатора конструкцій одягу з метою використання в сучасних САПР [Текст] / В. В. Залкінд, М. Л. Рябчиков // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 50–54.
3131. Зеленін, Г. І. Процеси інтерференції й перенесення в умовах міжмовної взаємодії при навчанні студентів іноземній мові [Текст] / Г. І. Зеленін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29.

С. 193–197.


3132. Зимогляд, Н. С. Модель професійної діяльності дизайнера одягу з проектування швейних виробів [Текст] / Н. С. Зимогляд // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28/29 . – С. 48–57.
3133. Зимогляд, Н. С. Формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу як педагогічна проблема [Текст] / Н. С. Зимогляд // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. – № 4. – С. 9–20.
3134. Зіміна, Г. А. Побудова конструкції казацького чоловічого та жіночого одягу Слобідської України [Текст] / Г. А. Зіміна,

В. П. Мироненко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 107–109.


3135. Золотарьова, О. В. Формування професійної етики у майбутніх інженерів [Текст] / О. В. Золотарьова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 8, № 3. – С. 24–25.
3136. Иванов, В. Н. Механизмы старения элементов конструкции полярного крана и подкранового пути. Управление процессом старения [Текст] / В. Н. Иванов // Подъемные сооружения. Специальная техника. – 2010. – № 4. – С. 14–17.
3137. Иванов, В. Н. О причинах и уроках аварии, произошедшей на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009 [Текст] /

В. Н. Иванов, И. Б. Седов, А. В. Иванов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 6. – С. 18–36.


3138. Иванов, В. Г. Методика количественной оценки безопасности [Текст] / В. Г. Иванов, Ю. С. Лис, С. В. Иванов // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 4 (26). – С. 218–221.
3139. Иванов, В. Г. Методика количественной оценки электробезопасности [Текст] / В. Г. Иванов, С. В. Иванов // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 303–308.
3140. Иванов, В. Г. Управление функциональным состоянием субъекта труда как основа обеспечения безопасности профессиональной деятельности [Текст] / В. Г. Иванов, С. В. Иванов, И. А. Филенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 288–295.
3141. Игуменцев, Е. А. Вибродиагностика ГПА на КС «Зеньков» [Текст] / Е. А. Игуменцев, Е. А. Прокопенко, М. В. Олянич // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 63–67.
3142. Игуменцев, Е. А. Вибродиагностика ГПА на КС «Ромненская» [Текст] / Е. А. Игуменцев, М. В. Олянич,

Е. А. Прокопенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 28, темат. вып. : «Проблемы автоматизированого электропривода: теория и практика». – С. 543–545.


3143. Изучение физико-механических свойств модифицированных материалов композиции AL2O3–SI3N4–C на АХФС [Текст] / Л. А. Анголенко, Г. Д. Семченко, Е. Е. Старолат,

С. А. Савина, С. В. Тищенко, В. В. Повшук, В. Н. Сидоров // Огнеупоры и техническая керамика. – 2010. – № 1/2. – С. 49–55.


3144. Ильченко, И. П. Анализ состава антропометрической исходной информации в методиках конструирования одежды [Текст] / И. П. Ильченко, О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : збірка наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2010. – Вип. 2. – С. 110–115.
3145. Исследование влияния технологического процесса на качество сварных соединений методом контактной разности потенциалов [Текст] / И. В. Компанеец, С. М. Замараев,

В. В. Тихоненко, А. М. Шкилько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/1. – С. 9–13.


3146. Исследование точности изготовления и сборки блоков специализированных переналаживаемых штампов для гибки деталей [Текст] / А. Я. Мовшович, Н. Д. Жолткевич, Н. К. Резниченко,

Ю. А. Кочергин, М. М. Буденный // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 43, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 136–140.


3147. Ищенко, Г. И. Применение упрочняющих покрытий для повышения износостойкости направляюших элементов технологической оснастки [Текст] / Г. И. Ищенко, А. Я. Мовшович, Н. К. Резниченко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – Вип. 5. – С. 96–105.
3148. Ищенко, М. Г. Перспективные направления развития универсально–сборной, переналаживаемой технологической оснастки в современных условиях [Текст] / М. Г. Ищенко, А. Я. Мовшович // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2010. – Вип. 6. – С. 168–178.
3149. Ігумєнцев, Є. О. Ідентифікація процесу конденсації та кристалізації компонентів природного газу [Текст] / Є. О. Ігумєнцев, Е. Г. Чернов, О. Л. Швейкін // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 67–70.
3150. Ісьєміні, І. І. Інженерна методика обчислення ударного навантаження вантажопідйомних кранів для визначення вихідних даних у розрахунках буферних пристроїв [Текст] / І. І. Ісьєміні // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. –

№ 4/6. – С. 36–39.


3151. Казанцева, О. О. Пам'ять як фактор успішності у професійній діяльності дизайнера [Текст] / О. О. Казанцева // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2010. – Т. 8, № 3. – С. 82–85.
3152. Калин, Н. А. Разработка флюса для газовой сварки чугуна [Текст] / Н. А. Калин // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/1. – С. 6–8.
3153. Калін, М. А. Розробка електродів для наплавлення деталей, що працюють в умовах абразівного зносу [Текст] /

М. А. Калін, В. А. Багров // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 3/1. – С. 60–62.


3154. Канал вимірювання похилої діяльності до літального апарату для лазерної інформаційно–вимірювальної системи з можливістю формування та обробки зображення (розпізнавання) ЛА [Текст] / О. В. Коломійцев, Д. Г. Васильєв, С. І. Клівець,

О. Б. Нікітюк, Д. В. Руденко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 5. – С. 54–58.


3155. Канал вимірювання радіальної швидкості літального апарату для лазерної інформаційно–вимірювальної системи з можливістю формування та обробки зображення (розпізнавання) ЛА [Текст] / О. В. Коломійцев, О. Б. Нікітюк, С. І. Клівець, Д. В. Руденко // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 100–103.
3156. Канищева, О. П. Дифференцированный подход к самостоятельным занятиям по повышению адаптационных возможностей организма будущих инженеров-энергетиков [Текст] / О. П. Канищева, Н. П. Ефименко, П. Б. Ефименко // Физическое воспитание студентов. – 2010. – № 2. – С. 93–95.
3157. Канюк, Г. И. Общие принципы энергосберегающего управления технологическими объектами [Текст] / Г. И. Канюк // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 4/3. – С. 42–44.
3158. Канюк, Г. И. Основные направления повышения показателей качества электрогидравлических систем автоматического регулирования производительности турбокомпрессорных агрегатов доменных печей [Текст] / Г. И. Канюк, М. А. Попов, И. К. Кириченко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2010. – № 46, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 70–74.
3159. Капура, И. А. Методика определения параметров высокотемпературных сверхпроводящих СВЧ линий передач с учетом поверхностного импеданса [Текст] / И. А. Капура,

Г. Ф. Коняхин, А. М. Сотников // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. Ін-т навігації і упр. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 91–93.


3160. Капура, И. А. Разработка метода защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия мощных ЭМИ на основе высокотемпературных сверхпроводников [Текст] /

И. А. Капура, Г. Ф. Коняхин, А. М. Сотников // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 4 (26). – С. 71–74.


3161. Капура, И. А. Результаты численных расчетов модели защитного устройства на основе высокотемпературных сверхпроводников [Текст] / И. А. Капура, Г. Ф. Коняхин,

А. М. Сотников // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2010. – Вип. 4. – С. 107–111.


3162. Капура, И. А. Результаты экспериментальных исследований защитного устройства на основе ВТСП-линий передачи [Текст] / И. А. Капура, Г. Ф. Коняхин, А. М. Сотников // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2010. – Вип. 9 (90). – С. 44–47.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка