Професорсько-викладацького складуСторінка4/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

246. Шматков, Є. В. Інноваційні технології навчання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / Є. В. Шматков, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 172 с.
247. *Шматков, Є. В. Новітні інноваційні технології навчання [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. /

Є. В. Шматков, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-8855-37-5.


248. *Ящун, Т. В. Прикладне програмування [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів спец. "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 234 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2129-21-2.
2009
249. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. з проф. спрямуванням для практ. занять зі студ. ІІ курсу денної форми навч. для спец. 6.01010034 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

С. С. Склярова, С. Л. Самойлова . – Х. : [б. в.], 2009. – 48 с.


250. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. за проф. спрямуванням для практ. занять зі студ. ІІ курсу денної форми навч. для спец. 6.010100(34) – Професійна освіта. / Укр. інж.пед. акад. ; упоряд. С. С. Склярова, С. Л. Самойлова. – Х. : [б. в.], 2009. – 48 с.
251. Ашеров, А. Т. Автоматизированные системы организационного управления [Текст] : курс лекций для спец. 6.010100 "Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении". Ч. 2 / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 70 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце лекций.
252. Ашеров, А. Т. Эргономический анализ промышленных изделий и систем в примерах [Текст] : учеб. пособие для дисц. "Эргономика информационных технологий" / А. Т. Ашеров,

М. С. Озерова, А. А. Павленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 35 с. – Библиогр.: с. 34 (3 назв.).


253. Ашеров, А. Т. Автоматизовані системи організаційного управління [Текст] : курс лекцій для спец. 6.010100 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні". Ч. 2 / А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 68 с. : табл., рис. – Бібліогр. в кінці лекцій.
254. Бакуменко, В. М. Електроніка в поліграфії [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. роботи спец. 6.010100.34 "Проф. навчання. Поліграфічне виробництво" / В. М. Бакуменко,

Ю. М. Латинін, С. В. Петров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 92 с. – Бібліогр.: с. 88.


255. Бєлікова, В. В. Методика навчання контролю навчальної діяльності майбутніх викладачів технічних дисциплін [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. спец. / В. В. Бєлікова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 176 с.
256. *Богданова, Н. Г. Культурологія [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Н. Г. Богданова. – Х. : [б. в.], 2009. – 300 с. – Бібліогр.: с. 273–278. – ISBN 978-966-2145-02-1.
257. Бондаренко, М. А. Web-дизайн і презентація результатів інтелектуальної діяльності [Текст] : конспект лекцій для спец. 7.010104.36 / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 32 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 32 (6 назв).
258. *Бондаренко, М. А. Інформатика, обчислювальна техніка та програмування [Текст] : навч. посібник / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 448 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 442 (5 назв). – ISBN 978-966-8177-49-1.
259. Бондаренко, М. А. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : конспект лекцій для спец.: 6.010104.01 "Проф. освіта. Електроенергетика"; 6.090603 "Електротехн. системи електроспоживання" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 141 с. – Бібліогр.: с. 140 (9 назв).
260. Бондаренко, М. А. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : конспект лекцій для всіх спец. / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 87 с. – Бібліогр.: с. 86 (9 назв).
261. Бондаренко, М. А. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : конспект лекцій для спец.: 6.010104.08 "Проф. освіта. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва машинобудування та приладобудування"; 6.010104.17 "Проф. освіта. Експлуатація і ремонт міського автомобільного транспорту" /

М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 143 с. – Бібліогр.: с. 142 (9 назв).


262. Бондаренко, М. А. Основні напрямки розвитку в комп'ютерній галузі [Текст] : конспект лекцій для спец. 8.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навачанні" / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 45 с. – Авт. вказ. на обкл. – Бібліогр.: с. 44–45 (24 назви).
263. Василець, Т. Ю. Автоматизований електропривод загальнопромислових установок [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. деної та заочної форм навчання спец. 7.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". Ч. 1 /

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 95 с.264. Василець, Т. Ю. Автоматизований електропривод загальнопромислових установок Ч. 2 [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. деної та заочної форм навчання спец. 7.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" /

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 109 с.


265. Василець, Т. Ю. Автоматизований електропривод загальнопромислових установок Ч. 3 [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 7.092203 “Елекромеханічні системи автоматизації та електропривод" /

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 61 с.


266. Василець, Т. Ю. Питання наладки та експлуатації електроприводів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. спец. 7.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 85 с.
267. *Волков, С. Г. Практикум з економіко-математичного моделювання [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. та проведення лаборатор. практикума за допомогою ПК /

С. Г. Волков, І. В. Ярова, О. П. Тарасенко ; Укр. інж.-пед. акад., Харківський соціально–економічний Ін-т. – Х. : Міськдрук, 2009. – 216 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 208–210 (30 назв). – ISBN 978-966-1664-25-7.


268. Ганзенко, І. В. Формування і розвиток інформаційної культури студентів економічних спеціальностей у процесі їхньої професійної підготовки [Текст] : навч. посібник для самост. роботи фінансово-екон. спец. Ч. 1. Основні положення / І. В. Ганзенко; під ред. д. т. н., проф. А. Т. Ашерова ; Стахановський машинобуд. технікум. – Стаханов : [б. в.], 2009. – 32 с. : табл. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 30–32 (36 назв).
269. Ганзенко, І. В. Формування і розвиток інформаційної культури студентів економічних спеціальностей у процесі їхньої професійної підготовки [Текст] : навч. посібник для самост. роботи фінансово-екон. спец. Ч. 2. Визначення рівня інформаційної культури / І. В. Ганзенко; під ред. д. т. н., проф. А. Т. Ашерова ; Стахановський машинобуд. технікум. – Стаханов : [б. в.], 2009. – 22 с. : табл. – Авт. вказ на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 21–22 (16 назв).
270. Ганзенко, І. В. Формування і розвиток інформаційної культури студентів економічних спеціальностей у процесі їхньої професійної підготовки [Текст] : навч. посібник для самостійної роботи фінансово-економ. спец. Ч. 3. Рекомендації із самоосвіти в області інформаційної культури / І. В. Ганзенко; під ред. д. т. н., проф. А. Т. Ашерова ; Стахановський машинобуд. технікум. – Стаханов : [б. в.], 2009. – 71 с. : іл. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 70–71 (20 назв).
271. Громов, Є. В. Комп'ютерне документознавство [Текст] : конспект лекцій для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Є. В. Громов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 168 с. : рис. – Бібліогр. в кінці лекцій.
272. Гусаров, О. О. Менеджмент професійної діяльності. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. пед. спец. / О. О. Гусаров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с. – Бібліогр.: с. 10 (11 назв).
273. Данилевич, С. Б. Общая физика. Электростатика, постоянный ток, электромагнетизм, колебания и волны, волновая оптика. Дистанционное обучение [Текст] : учеб. пособие /

С. Б. Данилевич, А. М. Шкилько, Г. А. Рудакова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 256 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 254 (8 назв.). – На обл. загл. : Физика. Дистанционное обучение.


274. Домбровська, Г. П. Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : короткий курс лекцій для студ. усіх форм навч. спец. 8.01.01.0430 мгбк / Г. П. Домбровська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 30 с.
275. Домбровська, Г. П. Міжнародний менеджмент [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник з організ. самост. роботи для студ. спец. 8.01010430 мгбк / Г. П. Домбровська,

І. О. Геращенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 147 с.


276. Дуднєва, Ю. Е. Основи управлінського консультування [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Ю. Е. Дуднєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 64 с.
277. Зварювання тиском [Електронний ресурс] : лекції для студ. спец. 6.010100 і 6.092300 / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 288 с.

(автори не вказані).


278. Иванов, В. Н. Техническое диагностирование подъемно-транспортных машин [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Иванов. – Х. : Форт, 2009. – 272 с. : рис., табл., фото. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-8599-61-3.
279. Книш, С. Ю. Інституціональна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. за спец. 6.03 06 01 «Менеджмент організацій», спеціалізації 6.03 06 01 «Менеджмент підприємств важкої промисловості» / С. Ю. Книш ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 104 с.
280. Ковальова, Ю. О. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник з профес. англ. мови для студ.-технол. 1-2 курсу текст. та легкої промисловості для спец. 7.0101423 Професійна освіта. Технологія текстильной та легкої промисловості; 701010438 Професійна освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів / Ю. О. Ковальова, Л. В. Гаплевська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 158 с.
281. Кравченко, В. Я. Історія України [Текст] : навч.-метод. посібник для організації самост. роботи студентів денної форми навчання / В. Я. Кравченко, О. І. Харитонов, І. В. Щербина ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 98 с.

282. Кузнєцов, Б. І. Цифрове керування електроприводами [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. денної форми навчання спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Б. І. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 81 с.
283. *Курс економічної теорії [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / С. І. Архієреєв [та інші] ; за ред. проф.

С. І. Архієреєва, доц. Н. Б. Решетняк, доц. І. Є. Тимченко ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. Ін-т", Харківський економіко–правовий університет. – Х. : НТУ "ХПI", 2009. – 384 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 361–362. – ISBN 978-966-593-588-9.


284. Лагутцев, А. Р. Бизнес-план [Электронный ресурс] : конспект лекций / А. Р. Лагутцев ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 27 с.
285. Литвин, О. М. Математичне програмування з елементами інформаційних технологій [Текст] : навч. посібник для спец. "Менеджмент організацій" / О. М. Литвин, А. Л. Литвинов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 196 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 194–195 (15 назв).
286. Нечуйвітер, М. М. Теплофікація і теплові мережі. Теплоенергозабезпечення та теплофікаційні установки [Текст] : навч.-метод. посібник для вищих нав. закладів інж.–теплоенерг. профілю / М. М. Нечуйвітер, І. Г. Шелепов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 153 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 150 (9 назв).
287. Ніколаєнко, Л. Ф. Економіка і організація НДР І ДКР [Электронный ресурс] : курс лекцій для студ. денної і заочної форми навч. спец. / Л. Ф. Ніколаєнко, І. О. Геращенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 265 с.
288. Ніколаєнко, Л. Ф. Економіка і організація НДР і ДКР [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. денної і заоч. форми навч. спец. / Л. Ф. Ніколаєнко, І. О. Геращенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 290 с.

289. Пархоменко, О. С. Економіка підприємства і маркетинг [Текст] : конспект лекцій з курсу : 6.01010409 "Проф. освіта. Металургія в машинобуд. та приладобуд."; 6.010100(10) "Проф. навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва"; 6.010100(34) "Проф. освіта. Поліграфічне виробництво"; 6.010100(35) "Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобуд." / О. С. Пархоменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 130 с. – Авт. вказ. на обклад.
290. Пащенко, Е. А. Технологічність конструкцій та обробка типових деталей [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник "Механічна обробка заготовок типових деталей при різних типах виробництва" для студ. спец. 6.010104.37, 6.010104.35, 7.010104.37, 7.010104.37 / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 38 с.
291. Петренко, А. М. Зварювальні технології поверхневого зміцнення [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.010100 "Технологія і обладнання зварювального виробництва" /

А. М. Петренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 100 с. – Бібліогр.: с. 99–100 (7 назв).


292. Петренко, А. М. Технології та матеріали для підвищення надійності та довговічності машин [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" /

А. М. Петренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 100 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 99–100 (7 назв).


293. Поліщук, С. М. Експлуатація об`єктів підвищеної небезпеки [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 6.010104.41 / С.М. Поліщук ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 103 с.
294. Поліщук, С. М. Системи вентиляції [Текст] : курс лекцій / С. М. Поліщук ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 68 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 66–68 (37 назв).
295. Поліщук, С. М. Системи вентиляції [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 6.010104.41 / С.М. Поліщук ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009.
296. Прерис, А. М. Создание конструкторских документов в SolidWorks [Текст] : учеб. пособие / А. М. Прерис, А. И. Зарубин. – Х. : [б. и.], 2009. – 64 с. : рис., табл.
297. Прерис, А. М. Создание конструкторских документов в SolidWorks [Текст] : учебно–метод. пособие по курсу "Компьютерная графика" / А. М. Прерис, А. И. Зарубин, И. Б. Плахотникова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 68 с. : рис., табл.
298. *Процеси та апарати харчових виробництв [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / М. Г. Ілюха, М. І. Лазарєв,

С. І. Бухкало [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 153 с. : рис., табл. – Авт. вказ. на обклад. – Бібліогр.: с. 152 (7 назв). – ISBN 978-966-8603-91-4.


299. Рапин, В. В. Моделирование и САПР радиоэлектронных устройств [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. спец. 6.01010405. Ч. 1. Схемотехническое моделирование / Укр. инж.-пед. акад. ; В. В. Рапин. – Х. : [б. и.], 2009. – 44 с.
300. Резніченко, М. К. Технологія хімічного машинобудування [Текст] : навч. посібник для спец.: 6.010104.28; 6.090220 /

М. К. Резніченко. – Х. : УIПА, 2009. – 232 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 230 (13 назв).


301. Розробка об'єкта інтелектуальної власності в дипломному проектуванні [Текст] : навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, В. В. Чапліна,

П. Ю. Баранов [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 128 с. : табл., рис. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 87 (12 назв).


302. Ротова, Н. В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Теоретичні та практичні матеріали для підготовки до державного іспиту [Текст] : навч.-метод. посібник для інж. та інж.-пед. спец. / Н. В. Ротова, Г. П. Сукачова, О. В. Чуєшкова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 80 с. – Бібліогр.: с. 75–77.
303. Ротова, Н. В. Русский профессиональный язык. Культура речи [Текст] : учеб.-метод. пособие для иностранных студентов инж. и пед.–инж. спец. дневной формы обучения / Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 112 с. – Библиогр.: с. 109–110 (18 назв.).
304. Самойлова, К. В. Теорія і практика надання освітніх комп'ютерних послуг [Текст] : навч. посібник для інж.-пед. спец. комп'ютерного профілю / К. В. Самойлова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 114 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці лекцій.
305. Сапіга, М. М. Елементи систем автоматики [Текст] : конспект лекцій з дисц. для спец. 6.090601 – Електричні станції (денна форма навчання) / М. М. Сапіга, О. Б. Єгоров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 89 с. : рис., табл.
306. Соціологія [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. О. Бакуменко, В. В. Березовський, І. Г. Васильєва [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : НТМТ, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 172–175 (43 назви). – ISBN 978-966-8603-094-5.
307. Тарасенко, А. І. Методи і засоби вимірювання електричних величин. Задачі і приклади розрахунків [Текст] : навч.-метод. посібник для електротехн. та електроенерг. спец. / А. І. Тарасенко,

Г. М. Мосієнко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 110 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 107–108 (26 назв).


308. *Тарасенко, О. П. Практикум з логічного програмування [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. П. Тарасенко, С. Г. Волков ; Укр. інж.-пед. акад., Харківський соціально-економічний ін-т. – Х. : [б. в.], 2009. – 92 с. : рис. – Бібліогр.: с. 88 (3 назви). – ISBN 978-966-1664-09-7.
309. Теоретична механіка. Методика розв'язання типових задач і контрольні завдання [Текст] : навч.-метод. посібник для заоч. форми навчання інж. і інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов, Б. Г. Лях,

В. І. Неко [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 79 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 77 (8 назв).


310. Теорія зварювальних процесів [Електронний ресурс] : лекції для студ. спец. 6.010100, 6.092300 / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 88 с.

(автори не вказані)


311. Техническая механика. Зубчатые механизмы [Текст] : [лекция] для спец. 6010100(30) / Укр. инж. – пед. акад. ; сост.

Л. А. Евсюкова. – Х. : [б. и.], 2009. – 19 с.


312. Технічна механіка [Текст] : вступна лекція для спец. 6010100(30) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Євсюкова. – Х. : [б. в.], 2009. – 18 с.
313. *Технічна механіка [Текст] : навч. посібник для інж.-пед. спец. Ч. 4. Деталі машин / М. К. Кравцов, В. І. Неко, М. К. Резніченко, В. П. Романенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 169 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 165 (8 назв). – ISBN 978-966-8695-08-7.
314. *Технологічне обладнання харчової галузі [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Т. А. Лазарєва, С. І. Бухкало,

М. Г. Ілюха, О. Б. Скородумова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 185 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-8603-92-1.


315. *Тимофеєв, В. М. Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : навч. посібник для екон. спец. /

В. М. Тимофеєв, Г. С. Черноіванова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Скорпiон, 2009. – 136 с. : табл. – Бібліогр.: с. 129–135 (146 назв). – ISBN 978-966-369-025-4.


316. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. спец. 6.050200 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2009. – 98 с.

317. Фесенко, Л. Д. Теоретичні основи електротехніки [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж. і інж.-пед. спец. електротехн. профілю. Модуль 1. Електричні кола постійного струму / Л. Д. Фесенко, І. О. Соскова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 110 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 109 (4 назви).
318. *Фідровська, Н. М. Спеціальні крани [Текст] : навч. посібник для спец.: 7.090213; 8.090214 / Н. М. Фідровська, І. І. Ісьєміні ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 76 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 7–8 (16 назв).
319. Хохлов, В. І. Механіка (класична і релятивістська) [Текст] : навч. посібник / В. І. Хохлов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 76 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 74 (5 назв).
320. Черноіванова, Г. С. Податки та оподаткування [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Г. С. Черноіванова, М. С. Пантєлєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 106 с.
321. Черноіванова, Г. С. Фінансовий екаунтинг [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник з курсу для студ. спец. 7.000002 "Інтелектуальна власність" / Г. С. Черноіванова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 90 c.
322. Чумак, Л. Ф. Проектний аналіз [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. спец.: 6.01010430 / Л. Ф. Чумак ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 93 с.
2010
323. Автоматизовані технологічні процеси і об'єкти [Електронний ресурс] : конспект лекцій для денної та заочної форм навчання спец.: 6.092203 та 6.010100 / В. І. Барсов, Б. І. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, І. В. Бовдуй ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 193 с.
324. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. з реферування текстів наук.–техн. літ. для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Кравченко . – Х. : [б. в.], 2010. – 57 с.
325. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. з реферування та анотування текстів наук.-техн. літ. для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Кравченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 60 с.
326. Бакуменко, О. О. Політологія [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів усіх форм навчання / О. О. Бакуменко,

В. В. Березовський, О. Ю. Кашаба ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 217 с.


327. Берестовий, А. М. Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях [Текст] : для спец. 8.010104.36 "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / А. М. Берестовий, І. В. Гуров ; Укр. інж.-пед. акад. – Артемівськ : [б. в.], 2010. – 222 с. – Бібліогр.: с. 185–187 (40 назв).
328. Бєлікова, В. В. Методика навчання контролю навчальної діяльності майбутніх викладачів технічних дисциплін [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. інж.-пед. спец. / В. В. Бєлікова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 180 с.
329. Варич, О. П. Правознавство [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. денної форми навч. / О. П. Варич, І. Г. Васильєва, О. В. Зінченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2010. – 76 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка