Професорсько-викладацького складуСторінка37/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   60

2856. Несторук, Н. А. Дослідження в області методики проведення експериментальних досліджень [Електронний ресурс] /

Н. А. Несторук // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 46. – С. 125–129.


2857. Нехода, Д. Використання історико–педагогічного досвіду спілкування у підготовці інженерно-педагогічних кадрів [Текст] /

Д. Нехода ; наук. кер. С. А. Лисенко // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика : збірник наук. пр. / Відділення вищої освіти АПН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : СДК, 2009. – Вип. 2 : Актуальні проблеми професійної підготовкии студентів ВНЗ. – С. 250–252.


2858. Нечуйвитер, М. М. Оптимизация режимных параметров паротурбинных установок теплофикационного и конденсационно-теплофикационного типов в переменных режимах тепловых и электрических нагрузок [Текст] / М. М. Нечуйвитер // Проблемы машиностроения. – 2009. – Том 12, N 5. – С. 46–49.
2859. Никитин, И. Ф. Процесс формирования изогнутого каната при набегании его на шкив [Текст] / И. Ф. Никитин,

Н. Н. Фидровская // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 46–52.


2860. Никитин, И. Ф. Процесс формирования изогнутого каната при набегании его на шкив [Текст] / И. Ф. Никитин,

Н. Н. Фидровская // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2009. – Вип. 54. – С. 218–223.


2861. Нікітюк, О. Б. Методика оптимізації використання існуючих генеруючих потужностей споживачами Збройних Сил України [Текст] / О. Б. Нікітюк // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 2. – С. 109–115.
2862. Ніколаєнко, Н. М. Інноваційна діяльність бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії: стан і перспективи [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 22/23. – С. 332–337.
2863. О возможности экономии электроэнергии в цехах с большим станочным парком [Текст] / А. И. Светличный, Б. Г. Лях, Ю. И. Сычев, И. И. Исьемини // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 156–160.
2864. Оболенская, Т. А. Вероятное качество продукции и схемы распределения дефектных изделий в партии продукции [Текст] / Т. А. Оболенская, В. И. Лазаренко, Н. С. Светличная // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 178–183.
2865. Озонобезопасные и энергосберегающие устройства: тепловой насос и холодильник [Текст] / Н. А. Чеканов, И. Н. Беляева, Л. В. Мигаль, Н. Н. Чеканова // Инновации. – 2009. – № 3. – С. 58–62.
2866. Олійник, Ю. С. Аналіз переваг та недоліків комп'ютерного тестування дисциплін відповідного профілю на кафедрі «Електроенергетика» Української інженерно-педагогічної академії [Текст] / Ю. С. Олійник // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2009. – Вип. 23, ч. 1.
2867. Олійник, А. Дослідження геометричних властивостей деталей шкіряного взуття для створення САПР [Текст] / А. Олійник, О. М. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 140–143.
2868. Ольховська, Т. В. Прорубаємість тканин вовняного асортименту та п вплив на експлуатаційні властивості [Текст] /

Т. В. Ольховская, С. М. Вілков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 144–149.


2869. Оптимізація розрахунково-графічних завдань – шлях до поліпшення якості професійної підготовки студентів [Текст] /

М. К. Кравцов, В. Т. Акімов, В. І. Неко, С. М. Кучеренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24/25. – С. 344–355.


2870. Островський, О. С. Динамічний дизайн навчальної аудиторії [Текст] / О. С. Островський, О. М. Юхно // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 24/25. – С. 282–287.
2871. Пантелеева, И. В. Некоторые вопросы анализа устройств защиты и автоматики специальных электроустановок [Текст] /

И. В. Пантелеева, Т. В. Плахотя // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 1. – С. 141–143.


2872. Пантелеева, И. В. Определение метода измерения электрических и магнитных параметров цилиндрических токопроводящих деталей [Текст] / И. В. Пантелеева, А. П. Калмыков // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 2. – С. 116–117.
2873. Пантєлєєва, І. В. До питання дослідження методів оцінки параметрів електричних сигналів електроенергетичних об'єктів [Текст] / І. В. Пантєлєєва, О. А. Сотніков // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 1. – С. 99–101.
2874. Перегняк, О. М. Визначення раціональних технологічних режимів обробки шва пройми при виготовлені куртки жіночої з плащової тканини [Текст] / О. М. Перегняк, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 150–154.
2875. Перминова, А. В. Методика професіографічного моніторингу в інженерно-педагогічному ВНЗ [Текст] /

А. В. Пермінова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 24/25. –

С. 383–388.
2876. Пермінова, А. В. "Загальні" й "окремі" методики професійного навчання [Електронний ресурс] / А. В. Пермінова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 5. – С. 99–102.
2877. Пермінова, А. В. Особливості методики професійного навчання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю [Електронний ресурс] / Г. В. Пермінова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 48. – С. 67–71.
2878. Пермяков, А. А. Обработка групп отверстий, образующих плотную укладку, в агрегатированных технологических системах [Текст] / А. А. Пермяков, Ю. И. Сычев // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки : збірник наук. пр. / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2009. –

№ 37. – С. 81–83.


2879. Петренко, Т. А. Чому Україна потребує членства в НАТО, а НАТО– членства України [Текст] / Т. А. Петренко ; кер. роботи

О. С. Гречишкіна // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 173–175.


2880. Петрієнко, А. В. Оптимизація професійно-практичної підготовки майбутніх робітників швейного профілю у період виробничої практики [Текст] / А. В. Петрієнко, Т. І. Попова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 159–163.
2881. Петров, А. Г. Повышение безопасной эксплуатации забойного оборудования [Текст] / А. Г. Петров, Е. В. Бычков // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 63–68.
2882. Плохих, В. В. Изменение темпоральной структуры действий оператора в условиях интенсификации процесса слежения [Текст] / В. В. Плохих, А. М. Керницкий // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, N 3. – С. 73–83.
2883. Повышение динамического диапазона акустооптического анализатора спектра за счет применения методов сверхрелеевского разрешения радиосигналов [Текст] /

А. И. Стрелков, Е. И. Жилин, В. В. Карнаух, Д. П. Панасенко // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 1. – С. 74–78.


2884. Повышение эффективности производства за счет улучшения работы лав [Текст] / Н. Н. Налисько [и др.] // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 86–88.
2885. Погорєлова, Л. В. Актуалізація евристичної ситуації орієнтування під час вивчення "ТВПГХ" [Текст] / Л. В. Погорєлова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2009. – Т. 5, № 3. – С. 31–32.
2886. Подвійні та потрійні сполуки у системі BaO – Al2O3 – Fe2O3. Застосування цих сполук в сільському господарстві [Текст] / М. Г. Ілюха, З. В. Барсова, І. В. Цихановська, В. Г. Тімофеєва // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства : збірник наук. пр. – Х., 2009. – Вип. 87. – С. 59–60.
2887. Подоляк, О. С. Анализ динамики подъема груза автомобильным краном [Текст] / О. С. Подоляк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка : збірник наук. пр. – Х., 2009. – Вип. 77. – С. 162–168.
2888. Подоляк, О. С. Дослідження динамічних зусиль при встановленні демпфера в механізмі підйому стрілових самохідних кранів [Текст] / О. С. Подоляк, Л. А. Родіонов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 92–98.
2889. Подоляк, О. С. Дослідження динамічних навантажень елементів стрілової системи самохідних кранів за допомогою фізичної моделі [Текст] / О. С. Подоляк, Л. А. Родіонов // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2009. – Вип. 56. – С. 58–63.
2890. Подоляк, О. С. Исследование динамических нагрузок при подъёме груза с жесткого основания автомобильным краном [Текст] / О. С. Подоляк // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 1/5. – С. 43–46.
2891. Подоляк, О. С. Математическое описание процесса подъема груза с жесткого основания автомобильным краном [Текст] / О. С. Подоляк, Л. А. Родионов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 53–63.
2892. Подоляк, О. С. Математична модель процесу гасіння коливань металоконструкції стрілкових самохідних кранів [Текст] / О. С. Подоляк, Л. А. Родіонов, А. О. Павлова // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2009. – № 28, темат вып. : "Машиноведение и САПР". – С. 91–95.
2893. Подоляк, О. С. Теоретичне обґрунтування встановлення демпфера в стріловій системі самохідних кранів [Електронний ресурс] / О. С. Подоляк, Л. А. Родіонов, Г. І. Фесенко // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2009. – Вип. 55. – С. 208–212.
2894. Поєдинцева, О. Ю. Визначення раціональних технологічних режимів обробки рельєфних швів при виготовленні жакету жіночого із льняної тканини [Текст] / О. Ю. Поєдинцева,

М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 164–168.


2895. Пономаренко, О. С. Дисидентський рух в Україні у 60–80 p.p. XX століття [Текст] / О. С. Пономаренко ; кер. роботи

О. С. Гречишкіна // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 170–173.


2896. Пономарьова, О. І. Інноваційні підходи до викладання іноземної мови на практичних заняттях у вищих навчальних закладах [Текст] / О. І. Пономарьова, Н. В. Вітухіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22/23. – С. 182–187.
2897. Посохова, І. С. Оцінка іміджу навчального закладу [Текст] / І. С. Посохова, О. С. Казачінер // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. :

[б. в.], 2009. – Вип. 24/25. – С. 389–399.


2898. Посторонко, А. И. Исследование процесса расслаивания известковой суспензии в содовом производстве [Текст] /

А. И. Посторонко, Е. А. Новикова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2009. – Т. 5, № 1. – С. 85–86.


2899. Посторонко, А. И. Научно-техническое творчество студентов заочной формы обучения [Текст] / А. И. Посторонко,

В. Л. Агарков // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2009. – Т. 18, № 4. – С. 26–27.


2900. Посторонко, А. І. Використання активних методів навчання при вивченні фахових дисциплін [Текст] / А. І. Посторонко // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 14. – С. 146–151.
2901. Посторонко, А. І. Очистка стічних вод після промивки електрофільтрів вапняних печей [Текст] / А. І. Посторонко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 5/5. – С. 49–51.
2902. Посторонко, А. І. Пізнавальна діяльність студентів по оволодінню лекційним матеріалом [Електронний ресурс] /

А. І. Посторонко // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 49. – С. 51–58.


2903. Потапова, І. Ф. Впровадження нових технологій у навчальний процес за предметом «Обладнання швейного виробництва» [Текст] / І. Ф. Потапова, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 169–173.
2904. Применение информационно-имитационных моделей в системах управления электроснабжением энергообъектов [Текст] /

П. Ф. Буданов, В. С. Лучков, Д. Н. Шалыгин, Е. А. Комышанская,

К. В. Помогаев // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім.

І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 1. – С. 123–128.


2905. Применение условных обозначений для горно-технической графики [Текст] / Л. А. Штанько [и др.] // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 114–117.
2906. Прохорова, О. О. Формування основ професіоналізму та професійної майстерності як основна мета підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / О. О. Прохорова // Новий колегіум. – 2009. – N 6. – С. 60–64.
2907. Пяткова, И. Н. Автоматизация библиотеки вуза: опыт внедрения, проблемы, состояние [Текст] / И. Пяткова // Бібліотечний форум України. – 2009. – N 2. – С. 9–11.
2908. Раздольска, Г. Подготовка специалистов в области технологии и дизайна одежды в Германии [Текст] / Г. Раздольска,

О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 174–175.


2909. Разработка модуля программного обеспечения в автоматизированных системах контроля и учёта электроэнергии [Текст] / П. Ф. Буданов, В. С. Лучков, Д. Н. Шалыгин, Т. В. Есина,

Е. И. Вольпов // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк.

ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 3. – С. 14–19.
2910. Растегаева, А. Е. Медиаобразование [Текст] /

А. Е. Растегаева // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 40–45.


2911. Резниченко, Н. К. Определение параметров процесса уплотнения покрытий при газотермическом напылении [Текст] /

Н. К. Резниченко, С. А. Лузан, К. А. Баранов // Збірник наукових праць ДонІЗТ / Донецький Ін-т залізничного транспорту Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Донецьк, 2009. – № 20. – С. 115–123.


2912. Резніченко, О. М. Актуальні проблеми виховної роботи у вищих технічних навчальних закладах в сучасних умовах [Текст] /

О. М. Резніченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 2/2. – С. 70–72.


2913. Резніченко, О. М. Позааудиторна виховна робота у вищих технічних закладах у другій половині XX ст. та напрями становлення нового покоління спеціалістів [Текст] / О. М. Резніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 24/25. – С. 461–466.
2914. Резніченко, О. М. Самоврядування як інститут формування особистості фахівця інженерної галузі у другій половині XX століття [Текст] / О. М. Резніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22/23. – С. 338–344.
2915. Ремізанцева, К. О. Гендерні зміни в системі вищої освіти США (кінець ХVIII –перша половина ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / К. О. Ремізанцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 5. – С. 175–179.
2916. Рогуліна, М. Р. Виробнича галузь як фактор, що визначає зміст підвищення кваліфікації викладачів технічних дисциплін [Текст] / М. Р. Рогуліна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22/23. –

С. 89–95.


2917. Родионов, Л. А. О влиянии конструктивных параметров на колебательный процесс привода механизма подъема [Текст] /

Л. А. Родионов, О. С. Подоляк, Н. Л. Шелкунова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 2/5. –

С. 35–37.
2918. Розробка абстрактних, структурних та HDL-моделей автоматів циклічної дії [Текст] / І. О. Фурман, В. І. Барсов,

М. Л. Малиновський, О. Ю. Аллашев, С. М. Тихонравов, Д. О. Алєнін // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства : збірник наук. пр. – Х., 2009. – Вип. 87. –

С. 77–80.
2919. Роль самостійної роботи у формуванні особистості майбутнього інженера-педагога [Текст] / Т. Є. Фіногєєва [та ін.] // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 64–69.
2920. Романенко, В. П. Общая характеристика природных и минеральных ресурсов Украины [Текст] / В. П. Романенко // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 68–71.
2921. Романовська, О. О. Конкурентоздатність і проблема майбутніх фахівців до діяльності в ринкових умовах [Текст] /

О. О. Романовська // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. –

N 4. – С. 36–43.
2922. Романовська, О. О. Підготовка майбутнього інженера-педагога в умовах диверсифікації освіти [Електронний ресурс] /

О. О. Романовська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 2. – С. 330–334.


2923. Рубан, Н. П. Принципи розв'язання творчих задач для креативного навчання майбутніх інженерів дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» [Текст] / Н. П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 24/25. – С. 400–410.
2924. Рындяев, В. И. Совершенствование конструкций машин для мойки плодоовощной продукции [Текст] / В. И. Рындяев,

А. И. Посторонко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 5/6. – С. 28–30.


2925. Рябчиков, М. Л. Кінцевоелементна модель розрахунку багатошарових валів [Електронний ресурс] / М. Л. Рябчиков,

О. В. Мокшина // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 3Е.


2926. Рябчиков, М. Л. Обґрунтування створення однониточного човникового стібка на швейній машині [Текст] /

М. Л. Рябчиков, С. М. Вілков // Проблеми легкої і текстильної промисловості України. – 2009. – № 1. – С. 151–154.


2927. Рябчиков, М. Л. Основні напрями стандартизації гідронаповнених валів [Текст] / М. Л. Рябчиков, К. О. Ізотова // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2009. – Вип. 55. – С. 253–258.
2928. Савченко, В. М. Коефіцієнти чутливості кварцового резонатора з однобічним масонавантаженням і міжелектродним зазором [Текст] / В. М. Савченко, С. В. Хуторненко, Д. А. Семенець // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2009. – Вип. 2. – С. 66–70.
2929. Савченко, В. М. Метод оптимізації параметрів п'єзокварцових резонаторів з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням [Текст] / В. М. Савченко, С. В. Хуторненко,

Д. А. Семенець // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2009. – Вип. 1. – С. 63–66.


2930. Сапига, Н. Н. Снижение потерь электроэнергии в энергосистеме путём замены нерегулируемых компенсирующих устройств на регулируемые [Текст] / Н. Н. Сапига, П. Ф. Буданов,

Т. Н. Захарченко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 2. – С. 97–99.


2931. Сачук, І. Методи комп'ютерного моделювання утворення двониточних ланцюгових стібків [Текст] / І. Сачук, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 181–184.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка