Професорсько-викладацького складуСторінка36/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   60

2781. Кожевніков, Г. К. Алгоритм багатопрограмної генерації парольного доступу до даних [Текст] / Г. К. Кожевніков,

Т. С. Бондаренко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сборник науч. тр. / Харьк. нац. ун-т автомоб.-дор. ун-т. – Х., 2009. – Вып. 45. – С. 107–110.


2782. Коломійцев, О. В. Використання лазерного випромінювання для багатоканальної передачі інформації [Текст] /

О. В. Коломійцев, А. О. Ковальчук, Д. В. Руденко // Системи упр., навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Центр. наук.-дослід. ін-т навігації і упр. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 206–209.


2783. Коломійцев, О. В. Лазерна вимірювальна система з можливістю пошуку літального апарата [Текст] / О. В. Коломійцев,

Д. В. Руденко, А. О. Ковальчук // Системи озброєння і військова техніка : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 4. – С. 128–130.


2784. Комарова, И. А Исследование способов увеличения срока эксплуатации детской одежды [Текст] / И. А Комарова,

Т. А. Девятьярова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 106–109.


2785. Комишан, А. І. Один аспект щодо формування іншомовної комунікатиівної компетенції у майбутніх фахівців немовних спеціальностей [Текст] / А. І. Комишан, Л. Я. Брославська // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика : збірник наук. пр. / Відділення вищої освіти АПН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : СДК, 2009. – Вип. 2 : Актуальні проблеми професійної підготовки студентів ВНЗ. – С. 230–235.
2786. Комишан, А. І. Технологія тестового контролю успішності засвоєння змісту навчання [Текст] / А. І. Комишан,

К. I. Хударковський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 22/23. – С. 54–64.


2787. Компанеец, И. В. Физические основы конденсаторных методов измерения контактной разности потенциалов [Текст] /

И. В. Компанеец // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Х., 2009. – № 23, темат. вип. : "Автоматика та приладобудування". – С. 89–95.


2788. Коняхин, Г. Ф. Необратимые изменения и фазовые переходы при воздействии лазерного излучения на твердые тела [Текст] / Г. Ф. Коняхин, О. И. Мельничук, А. М. Сотников // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім.

І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 4. – С. 75–76.


2789. Копытин, Р. В. Философско-антропологические идеи в педагогике П. Д. Юркевича [Текст] / Р. В. Копытин // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 22–26.
2790. Корольова, Н. В. Специфіка процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів енергетичного профілю методичній діяльності [Текст] / Н. В. Корольова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 46. – С. 95–102.
2791. Корольова, Н. В. Дидактичне проектування: теоретичний аспект [Текст] / Н. В. Корольова // Науковий часопис НПУ ім.

М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : [б. в.], 2009. – Вип. 10. – С. 9–11.


2792. Корольова, Н. В. Особливості методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів енергетичного профілю [Електронний ресурс] / Н. В. Корольова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 46. – С. 95–102.
2793. Корольова, Н. В. Особливості формування методичних вмінь у майбутніх інженерів-педагогів енергетичного профілю в процесі вивчення основ дидактичного проектування [Текст] /

Н. В. Корольова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт ун-т. – Ялта, 2009. – Вип. 23, ч. 1. – С. 138–143.


2794. Косенко, О. І. Роль документальної фотографії у підготовці інженерно-педагогічних кадрів для легкої промисловості [Текст] / О. І. Косенко, М. В. Панова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 110–112.
2795. Костогрыз, М. С. Лексико-грамматические трудности перевода английской научной и технической литературы [Текст] /

М. С. Костогрыз // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 26–29.


2796. Кошелєва, В. С. Модель формування проектувальних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю [Текст] / В. С. Кошелєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22/23. – С. 255–261.
2797. Красовская, Э. Т. Влияние степени компенсации реакивной мощности линий электропередачи на длительные перенапряжения в сети [Текст] / Э. Т. Красовская, П. Ф. Буданов // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 4. – С. 82–85.
2798. Красовская, Э. Т. Влияние степени компенсации реактивной мощности линий электропередачи на длительные перенапряжения в сети [Текст] / Э. Т. Красовская, П. Ф. Буданов // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 4. – С. 82–85.
2799. Кудашкина, Е. З. Социализация личности студента в киберпространстве [Текст] / Е. З. Кудашкина // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 121–123.
2800. Кулешова, В. В. Виховне середовище вищого інженерно-педагогічного навчального закладу як умова формування особистості фахівців [Електронний ресурс] / В. В. Кулешова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 1. – С. 206–213.
2801. Кулешова, В. В. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі [Текст] / В. В. Кулешова, В. В. Мальована // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 22/23. – С. 149–156.
2802. Куприянов, А. В. Обеспечение размерной точности колесной пары, собираемой с использованием нагрева [Текст] /

А. В. Куприянов // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2009. – № 30, темат. вып. : «Динамика и прочность машин». – С. 80–87.


2803. Куринный, Д. И. Неформальные объединения [Текст] /

Д. И. Куринный ; рук. работы М. А. Шегута // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 177–180.


2804. Лавриненко, Н. В. Використання Web-технологій у навчальному процесі. Глобальна тенденція [Текст] / Н. В. Лавриненко // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. академія. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 30–34.
2805. Лагутцев, А. Р. Аналіз та напрямки підвищення платні за спожиту електроенергію населенням [Текст] / А. Р. Лагутцев,

О. І. Кір'ян // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2009. – Т. 8, № 3. – С. 56а–60.


2806. Лазарєв, М. І. Закони еволюції технічних систем як філософська основа методик креативного навчання студентів технічних дисциплін [Текст] / М. I. Лазарєв, Н. П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 22/23. – С. 262–270.
2807. Лазарєв, М. І. Структура мікромодулів інтегрованої навчальної дисципліни «Виробниче навчання» [Текст] / М. I. Лазарєв, Н. В. Божко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24/25. – С. 149–157.
2808. Ламнауэр, Н. Ю. Расчет показателя качества технологической системы во времени [Текст] / Н. Ю. Ламнауэр // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. –

№ 6/7. – С. 59–62.


2809. Ламнауэр, Н. Ю. Экономическая целесообразность прогнозирования брака по параметру биения [Текст] /

Н. Ю. Ламнауэр // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2009. – № 5, темат. вып. : «Технический прогресс и эффективность производства». – С. 19–23.


2810. Лепейко, Т. Проблемы формирования определения организационной структуры управления предприятием [Текст] /

Т. Лепейко, Ю. В. Нестеренко // Экономика развития. – 2009. – № 4–52. – С. 72–74.


2811. Лисенко, С. А. Особистісний аспект якості вищої освіти [Текст] / С. А. Лисенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22/23. –

С. 323–331.


2812. Лисенко, С. А. Технологічний підхід до навчально-виховної діяльності: історичний аспект та вимоги сьогодення [Електронний ресурс] / С. А. Лисенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наук. пр. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 3. –

С. 294–301.


2813. Литвин, О. М. Введення елементів 4D математичного моделювання до курсу “ПК в математичних розрахунках” [Текст] /

О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Збірник наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. – Бердянськ, 2009. – № 4: (Педагогічні науки). –

С. 230–236
2814. Литвин, О. М. Введення елементів 4D математичного моделювання до курсу «ПК в математичних розрахунках» [Текст] /

О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Матеріали II Всеукраїнської науково–практичної конференції, (8–9 вересня 2009 р.) / Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. – С. 73–74


2815. Литвин, О. М. Деякі аспекти методики викладання курсу “Аналіз Фур’є” для магістрів [Текст] / О. М. Литвин,

О. П. Нечуйвітер // Збірник наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. – Бердянськ, 2009. – № 4: (Педагогічні науки). – С. 223–229.


2816. Литвин, О. М. Деякі аспекти методики викладання курсу “Аналіз Фур’є” для магістрів [Текст] / О. М. Литвин,

О. П. Нечуйвітер // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, (8–9 вересня 2009 р.) / Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. – С. 71–73.


2817. Литвин, О. М. Деякі аспекти чисельної реалізації методу скінченних елементів з оптимальним вибором параметрів, базисних функцій та координат вузлів елементів [Текст] / О. М. Литвин,

І. В. Нефьодова // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2009. – N 4. –

С. 33–38.
2818. Литвин, О. М. Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням вейвлетів [Текст] / О. М. Литвин,

С. І. Кулик // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2009. – N 1. –

С. 21–25.
2819. Литвин, О. М. Математичне моделювання процесів інтерполяційними сплайнами на нерегулярній сітці вузлів [Текст] /

О. М. Литвин, Л. І. Гулік, О. В. Ткаченко // Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХV) : праці міжнар. симп., присвяченого 40-річчю 1-го симпозіуму та літньої матетатичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів, м. Київ, м. Одеса, 1969 р. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К., 2009. – Т. 2. – С. 8–13.


2820. Литвин, О. М. Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних [Текст] / О. М. Литвин, Н. І. Штепа // Доповіді Національної Академії наук України. Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2009. – N 2. – С. 36–40.
2821. Литвин, О. М. Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних [Текст] / О. М. Литвин, Н. І. Штепа // Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХV) : праці міжнар. симпозіуму, присвяченого 40-річчю 1–го симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів, м. Київ, м. Одеса, 1969 р. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К., 2009. – Т. 2. – С. 20–24
2822. Литвин, О. М. Розв’язання нестаціонарної задачі теплопровідності для пластин інтерлінаційним методом скінчених елементів [Текст] / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова, Г. В. Залужна // Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХV) : праці міжнар. симп., присвяченого 40-річчю 1–го симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К., 2009. – Т. 2. – С. 14–19.
2823. Литвин, О. М. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх інженерів-педагогів і використання компетентісного підходу при викладанні курсів математичного профілю [Текст] /

О. М. Литвин, Л. С. Лобанова // Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. –

С. 69–70.
2824. Литвин, О. Н. Численная реализация метода конечных элементов с оптимальным выбором параметра базисных функций и координат узлов элементов [Текст] / О. Н. Литвин, И. В. Нефёдова // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 5. – С. 29–36.
2825. Литвин, С. В. Моделювання є універсальним методом пізнання [Електронний ресурс] / С. В. Литвин // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2009. – Вип. 23, ч. 1. – С. 148–152.
2826. Литвиненко, Е. Классификация иноязычных терминов как способ оптимизации преподавания иностранных языков [Текст] / Е. Литвиненко, Н. Лалазарова, Ю. Сычев // Новий колегіум. – 2009. – N 3. – С. 42–44.
2827. Литовченко, В. Ю. Упражнения с гирями студентов с ослабленным здоровьем в спецгруппах физвоспитания [Текст] /

В. Ю. Литовченко, С. Н. Деревенец, П. Ю. Баранов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2009. – Вип. 24/25. – С. 366–374.


2828. Лобунец, В. И. Эффективность использования европейской кредитно-трансферной системы оценивания знаний студентов инженерно-педагогического профиля [Текст] /

В. И. Лобунец, Т. А. Стрелкова, Э. Ромоданова // Новий колегіум. – 2009. – N 6. – С. 41–46.2829. Лобунець, В. І. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-економістів [Текст] /

В. І. Лобунець, М. С. Пантєлєєв, І. О. Геращенко // Новий колегіум. – 2009. – N 5. – С. 48–52.


2830. Лузан, С. А. Определение оптимальных значений параметров иглофрезы и скорости её вращения при совмещении способа газопламенного напыления с иглофрезерованием [Текст] /

С. А. Лузан, Е. С. Дерябкина // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2009. – Вип. 55. – С. 249–253.


2831. Лукьянова, Ю. С. Требования к использованию здоровьесохраняющих образовательных технологий [Текст] /

Ю. С. Лукьянова // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2009. – № 9. – С. 76–78.


2832. Ляшенко, Н. В. Исследование методов ремонта и обновления изделий из натурального меха [Текст] / Н. В. Ляшенко,

Т. А. Девятьярова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 113–120.2833. Малініна, Ю. В. До питання синтезу механізмів з пасивними зв'язками [Текст] / Ю. В. Малініна // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 99–106.
2834. Манькевич, Т. В. Аналіз стану дослідження активізації пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Т. В. Манькевич // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22/23. –

С. 271–276.


2835. Мельниченко, О. А. Розрахунок шару, що зрізується при фрезеруванні складно–профільних поверхонь [Текст] /

О. А. Мельниченко, А. О. Скоркін, О. Л. Кондратюк // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2009. – Вип. 4. – С. 107–114.


2836. Методика расчёта потерь электроэнергии [Текст] /

П. Ф. Буданов, В. С. Лучков, М. В. Краснокутский, Ю. В. Васюченко // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 2. – С. 99–103.


2837. Мизарявичус, Н. П. Эффект «мотылька» или программные ошибки [Текст] / Н. П. Мизарявичус // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 153–156.
2838. Михайличенко, А. М. Шляхи розв'язання проблеми підготовки кваліфікованих робітників у відповідності до вимог ринку праці [Текст] / А. М. Михайличенко // Новий колегіум. – 2009. – N 2. – С. 54–59.
2839. Мізарявічус, Н. П. Гендер и фемінізм [Текст] /

Н. П. Мізарявічус ; кер. роботи М. А. Шегута // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 175–176.


2840. Мірошник, Н. О. Дослідження геометричних властивостей деталей шкіряних крісел для створення САПР [Текст] / Н. О. Мірошник, М. Л. Рябчиков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 121–124.
2841. Мовшович, А. Я. К вопросу влияния конструктивно-технологических факторов на усилие штамповки при П-образной гибке [Текст] / А. Я. Мовшович, Ю. А. Кочергин, М. М. Буденный // Високі технології в машинобудуванні : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. Ін-т". – Х., 2009. – Вип. 2.
2842. Модернизация привода ворошителя муки [Текст] /

Ю. П. Скиданов, В. А. Онищенко, В. И. Рындяев, А. И. Посторонко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. –

№ 5/6. – С. 25–27.
2843. Морозова, О. О. Удосконалення методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю шляхом використання позааудиторної самостійної роботи [Текст] /

О. О. Морозова, Т. І. Попова // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 125–128.


2844. Мосієнко, Г. М. Професійна орієнтація курсу "Електротехніка" для майбутніх інженерів машинобудівних спеціальностей [Текст] / Г. М. Мосієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2009. – Вип. 24/25. – С. 166–176.
2845. Москаленко, В. Ю. Прорубаємість тканин бавовняного асортименту та її вплив на експлуатаційні властивості [Текст] /

В. Ю. Москаленко, С. М. Вілков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 129–134.


2846. Мураховская, Е. Ю. Анализ современных антропоморфологических характеристик женского населения Украины [Текст] / Е. Ю. Мураховская, О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 135–139.
2847. Нанохімічна технологія магнетиту [Текст] / М. Г. Ілюха, З. В. Барсова, І. О. Ведерникова, В. П. Тімофєєва, І. В. Цихановська // Хімічна промисловість України. – 2009. – N 5. – С. 37–41.
2848. Недосєкова, Н. С. Електронний підручник з "Виробничого навчання" як засіб формування творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю [Текст] /

Н. С. Недосєкова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2009. – Т. 5, № 3. – С. 29–30.


2849. Недосєкова, Н. С. Застосування енкарідж–технології у дистанційному навчанні в період формування творчої компетенції майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю під час вивчення курсу “Виробниче навчання” [Електронний ресурс] /

Н. С. Недосєкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 46. – С. 121–125.


2850. Недосєкова, Н. С. Проблеми використання харчових добавок [Текст] / Н. С. Недосєкова // Безпека життєдіяльності. – 2009. – N 7. – С. 2–3.
2851. Некоторые вопросы разработки автогенераторов хаотических колебаний радиодиапазона [Текст] / Г. Ф. Коняхин,

С. И. Клевец, В. Л. Верещагин, С. Н. Лутай // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 3. – С. 39–43.


2852. Нестеренко, В. В. К оценке прочности стенки канатного барабана с подкрепляющими кольцами жесткости [Текст] /

В. В. Нестеренко, Н. Н. Фидровская // Підйомно-транспортна техніка. – 2009. – № 4. – С. 112–117.


2853. Нестеров, А. П. Динамика одноконцевого канатного подъёмника с учетом направляющего шкива [Текст] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 3/7. – С. 37–39.
2854. Нестеров, А. П. Исследование влияния распределенной массы каната на колебания груза на невесомом канате [Текст] /

А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2009. – Вип. 4. – С. 85–91.


2855. Нестеров, А. П. Кинематические и силовые колебательные процессы в линии передачи одноканатного подъемника [Текст] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка : збірник наук. пр. – Х., 2009. – Вип. 76. «Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні». – С. 151–156.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка