Професорсько-викладацького складуСторінка35/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   60

2710. Гайворонський, Р. Особливості прояву захисних механізмів у міжособистісних конфліктів у юнацькому віці [Електронний ресурс] / Р. Гайворонський // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 46. – С. 335–340.
2711. Галкина, Д. А. Личность: проблемы социализации [Текст] / Д. А. Галкина // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 199–201.
2712. Гирич, З. І. Розвиток логічного мислення учнів професійно–технічного навчального закладу [Текст] / З. І. Гирич,

О. М. Мінко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 22/23. – С. 142–148.


2713. Главатських, І. М. Інтеграція знань при підготовці інженера–педагога [Текст] / І. М. Главатських // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2009. – Т. 13, № 2. – С. 80–81
2714. Главатських, І. М. Педагогічні передумови запровадження електроннів курсів при підготовці інженерів-педагогів на заняттях з вищої математики [Електронний ресурс] /

І. М. Главатських // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 46. – С. 35–41.


2715. Глысь, А. С Исследование эстетических предпочтений одежды из ткани с геометрическим рисунком [Текст] / А. С Глысь,

О. М. Кириченко // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 73–76.


2716. Горбань, Н. А. Установка нормированного задания рабочим как возможность совершенствования оплаты труда [Текст] / Н. А. Горбань, Т. А. Гречко // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 80–83.
2717. Гордеев, А. С. Системный метод определения качественного уровня профессорско-преподавательского состава ВУЗа [Текст] / А. С. Гордеев // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 22/23. – С. 237–243.
2718. Горянська, О. С. Використання прикладних програм в навчальному процесі [Текст] / О. С. Горянська // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 94–97.
2719. Гречишкіна, О. С. Козацька держава [Текст] /

О. С. Гречишкіна, А. Г. Кашаєв // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 197–199.


2720. Гречишкіна, О. С. Україна пам'ятає (голодомор 1932–1933 pp.) [Текст] / О. С. Гречишкіна // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 194–197.
2721. Гречко, М. В. Вибір пристроїв компенсації реактивної потужності до умов шахти [Текст] / М. В. Гречко, В. С. Костиря // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 52–56.
2722. Гречко, М. В. Визначення електромагнітних параметрів вентильного генератора індукторного типу [Текст] / М. В. Гречко,

В. О. Нежданов, К. І. Ступін // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43-я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 107–111.


2723. Гречко, М. В. Особливості функціонування насосної установки з регульованим приводом [Текст] / М. В. Гречко,

Т. С. Васильченко // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 46–52.


2724. Гречко, Т. А. Класична методика оцінки ефективності проектів в умовах ризику [Текст] / Т. А. Гречко // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); науково студентська конференція гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 190–194.
2725. Гречко, Т. А. Аналіз організації заробітної плати в умовах ВАТ "СВЗ" [Текст] / Т. А. Гречко, Г. І. Карпинська // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 83–86.
2726. Григорова, Е. Н. Разработка и применение метода переориентации направленности мышления студентов при обучении техническому творчеству [Текст] / Е. Н. Григорова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22/23. – С. 244–249.
2727. Громов, Є. В. Методичні основи безперервності комп'ютерної підготовки студентів 1–2 курсів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю [Текст] /

Є. В. Громов, Т. В. Ящун // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. :[б. в.], 2009. – Вип. 24/25. – С. 334–343.


2728. Грохова, А. П. Разработка и реализация педагогических условий формирования рекреативной культуры будущих инженеров-педагогов [Текст] / А. П. Грохова // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2009. – № 6. – С. 44–48.
2729. Грохова, Г. П. Сутність і структура рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / Г. П. Грохова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 24/25. – С. 440–447.
2730. Гуденко, І. Методи комп'ютерного моделювання механизмів машин ланцюгових стібків [Текст] / І. Гуденко,

І. Г. Дейнека // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів, всеукр. наук.-практ. конференція : збірка наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 77–82.


2731. Дощечкина, И. В. Оценка конструкционной прочности иттрийсодекржащей литой малоуглеродистой стали [Текст] /

И. В. Дощечкина, Н. Г. Ефименко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сборник науч. тр. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х., 2009. – Вып. 46. –

С. 86–88.
2732. Дротик, В. А. Особливості проведення занять з фізики в умовах модульно-рейтингової системи [Текст] / В. А. Дротик,

В. А. Пожидаєв // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 97–100.


2733. Дяконова, О. Методи комп'ютерного моделювання основних механізмів швейної машини [Текст] / О. Дяконова,

І. Г. Дейнека // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів, всеукр. наук.-практ. конференція : збірка наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 92–96.


2734. Д'яченко, В. В. Обгрунтування необхідності удосконалення системи захисту потужних електродвигунів [Текст] / В. В. Д'яченко, В. С. Трішкін // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 56–59.
2735. Егорова, О. Ю. Анализ работы газоразрядных ламп с пускорегулирующими аппаратами разных типов [Текст] /

О. Ю. Егорова, Ю. Н. Кушнарёва // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 3. – С. 20–23.


2736. Емец, Н. В. Оптимизация чернового этапа врезного шлифования [Текст] / Н. В. Емец // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 4. – С. 149–155.
2737. Єгорова, О. Ю. Порівняльний аналіз методів визначення місця пошкодження ПЛЕП [Текст] / О. Ю. Єгорова, О. Б. Єгоров,

Т. А. Карова // Системи озброєння і військова техніка. – 2009. – № 2. – С. 141–144.


2738. Ємченко, О. А. Роль комп'ютера в навчальному процесі при підготовці інженерів-педагогів [Електронний ресурс] /

О. А. Ємченко, М. Д. Черкасов, І. Бездєтко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 46. – С. 52–55.


2739. Желтухіна, Т. Ф. Комунікативні стратегії у формуванні соціокультурної компетенції майбутнього інженера-педагога [Текст] / Т. Ф. Желтухина, І. І. Морозова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 24/25. – С. 448–455.
2740. Жигалко, С. Э. Формирование культуры общения на иностранном языке в неязыковом высшем учебном заведении [Текст] / С. Э. Жигалко, О. В. Леонова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 22/23. – С. 250–254.
2741. Закора, Е. Г. Концепции материалистической диалектики в горном деле [Текст] / Е. Г. Закора // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 60–63.
2742. Заходяченко, В. В. Сетевая атака [Текст] /

В. В. Заходяченко // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. академія, Міжнар. академія біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 13–17.


2743. Заходяченко, В. В. Современная ситуация в области информационной безопасности [Текст] / В. В. Заходяченко,

Д. Ю. Проняев // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а;

20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 142–148.
2744. Зеленін, Г. І. Роль словесно-смислової пам'яті в процесі перекладу навчально-професійних іноземних текстів [Текст] /

Г. І. Зеленін // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Психологія. – 2009. – Вип. 29.


2745. Зелюкина, К. И. Политика «ускорения» в экономике Украины в 80–х годах XX в. [Текст] / К. И. Зелюкина ; рук. работы

Е. С. Гречишкина // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 184–186.


2746. Зефирова, О. В. Преобразование данных в нейронной сети конечного кольца модулярной системы счисления [Текст] /

О. В. Зефирова, В. И. Барсов, В. А. Краснобаев // Радіоелектрон. і комп'ют. системи. – 2009. – № 6. – С. 41–45.


2747. Зимогляд, Н. С. До питання про виділення перцептивного компоненту в професійній компетентності дизайнера одягу [Текст] / Н. С. Зимогляд // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 22/23. –

С. 307–315.


2748. Иванов, В. Н. О мерах по продлению службы полярного крана [Текст] / В. Н. Иванов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2009. – Вип. 4. – С. 6–14.
2749. Иванов, В. Н. Совершенствование защитных систем грузоподъемных кранов в тупиковых участках пути [Текст] /

В. Н. Иванов, И. И. Исьемини, И. Б. Седов // Подъемные сооружения. Специальная техника. – 2009. – N 5. – С. 13–16.


2750. Исследование и разработка гидравлического буфера [Текст] / И. И. Исьемини, Б. Г. Лях, Ю. И. Сычев, А. И. Светличный // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 6/6. – С. 29–31.
2751. Исследование процесса разрядки детонаторов путем их нагрева с помощью ИНУ [Текст] / А. Г. Андреев, Б. М. Арпентьев,

В. А. Клочко, А. В. Щепкин // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2009. – № 30, темат. вып. : Динамика и прочность машин. – С. 12–20.


2752. Исьемини, И. И. Исследование и разработка элементов многокомпонентной защитной системы грузоподъемных кранов в тупиковых участках пути [Електронний ресурс] / И. И. Исьемини,

Б. Г. Лях, Ю. И. Сычев // Науковий вісник будівництва : збірник наук. пр. / Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2009. – Вип. 55. – С. 224–230.


2753. Исьемини, И. И. К вопросу о наезде башенного крана на гравитационный тупиковый упор [Текст] / И. И. Исьемини,

И. Б. Седов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 15–21.


2754. Исьемини, И. И. Многокомпонентная защитная система остановки грузоподъемных кранов [Текст] / И. И. Исьемини,

Б. Г. Лях, Ю. И. Сычев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 3/7. – С. 47–49.


2755. Карпов, А. А. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями [Текст] / А. А. Карпов // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 100–104.
2756. Карпова, Л. Є. Вдосконалення орфографічних умінь і навичок у студентів на заняттях з української мови [Текст] /

Л. Є. Карпова // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 16–18.


2757. Карчевская, Н. В. Компетентностный подход как способ повышения качества образования [Текст] / Н. В. Карчевская,

Т. А. Шаповалова // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 110–113.


2758. Карчевская, Н. В. Формирование инновационного подхода у студентов магистров [Текст] / Н. В. Карчевская,

И. Н. Калабина // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 18–21.


2759. Карчевский, В. П. Критерии оценки сайтов для дистанционного обучения [Текст] / В. П. Карчевский, К. В. Поляков // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. академія. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 149–153.
2760. Карчевский, В. П. Проектирование учебных баз данных [Текст] / В. П. Карчевский, Д. С. Петров // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матерфали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 137–142.
2761. Карчевська, Н. В. Гуманізація та сучасні проблеми вищої освіти [Текст] / Н. В. Карчевська, А. В. Сулакшина // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 104–110.
2762. Карчевська, Н. В. Удосконалення організації самостійної роботи студентів за допомогою інформаційних технологій [Текст] / Н. В. Карчевська, Т. Є. Фіногєєва // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-прак. конф. наук-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 11–15.
2763. Карчевський, В. П. Тематика курсового проектування з дисципліни "Прикладне програмування" [Текст] / В. П. Карчевський // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, наук.-пед. працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. –

С. 17–21.


2764. Касаткин, Ю. А. Геометрический аспект калибровочных полей и возможность единого описания локальных и нелокальных взаимодействий в КЭД [Текст] / Ю. А. Касаткин // Письма в ЭЧАЯ (Письма в журн. "Физика элементарных частиц и атомного ядра"). – 2009. – Т. 6, № 1. – С. 41–53.
2765. Качкина, И. П. Прорубаемость тканей шелкового ассортимента и ее влияние на эксплуатационные свойства [Текст] /

И. П. Качкина, С. М. Вилков // Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка кадрів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Новое слово, 2009. – С. 97–102.


2766. Кашаев, А. Г. Особенности религиозного мышления Востока и Запада [Текст] / А. Г. Кашаев ; рук. работы М. А. Шегута // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. акад. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 182–184.
2767. Кимяева, Е. Н. Проблема диверсификации методов обучения в контексте участия Украины в Болонском процессе [Текст] / Е. Н. Кимяева, А. А. Блудова // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2009. – Т. 14, № 1. – С. 54–56.
2768. Кипоренко, А. С. Нормативное обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов системы охлаждения активной зоны АЭС [Текст] / А. С. Кипоренко, Р. М. Трищ, С. М. Полищук // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сборник науч. тр. / Нац. техн. ун-т "ХПИ". – Х., 2009. – № 16, темат. вып. : «Новые решения в современных технологиях». – С. 70–80.
2769. Кириченко, І. К. Організація самостійної роботи студентів з вивчення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця ХІХ–початку ХХ ст. [Текст] / І. К. Кириченко,

Г. С. Бобрицька // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2009. – № 1. – С. 21–27.


2770. Кирьян, Е. И. Корректировка знаний и навыков студентов с помощью контроля [Текст] / Е. И. Кирьян // Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции. – 2009. – Т. 4, № 3. – С. 34–37.
2771. Кінетика фазоутворення у системі BaO–Al2O3–Fe2O3 [Текст] / М. Г. Ілюха, З. В. Барсова, В. П. Тімофеєва,

І. В. Цихановська // Хімічна промисловість України. – 2009. – N 1. – С. 3–6.


2772. Кір'ян, О. І. Особливості забезпечення безпеки економічної інформації при впровадженні на підприємстві бінес–інжинірінгу [Текст] : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Безпека та захист інформації в інформаційних системах / О. І. Кір'ян // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 7. – С. 118–119.
2773. Кір'ян, О. І. Перевірка персоналу як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Безпека та захист інформації в інформаційних системах" / О. І. Кір'ян, І. С. Кір'ян // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2009. – Вип. 7. – С. 120–121.
2774. Клачун, Е. А. Формування багатопартійності в XX столітті [Текст] / Е. А. Клачун ; кер. роботи О. С. Гречишкіна // Інтеграція освіти, науки та виробництва у XXI столітті : матеріали наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, науковців, аспірантів та співробітників гірн. ф-ту УІПА (42–а; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов); наук. студент. конф. гірн. ф-ту УІПА (43–я; 20 листопада 2008 – 10 січня 2009 р.; Стаханов) / Укр. інж.-пед. академія. – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 180–182.
2775. Кнабе, А. Г. Способ уменьшения коробления разъёмных корпусов турбоагрегатов [Текст] / А. Г. Кнабе // Проблемы машиностроения. – 2009. – Том 12, N 2. – С. 3–6.
2776. Ковалевский, С. В. Диафрагменный дифференциальный пневмопривод камерного питателя [Електронний ресурс] /

С. В. Ковалевский, И. В. Голоперов // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2009. – Вип. 46. – С. 66–71.


2777. Коваленко, Д. В. Проблеми професійно–правової підготовки інженерів-педагогів та шляхи їх вирішення [Текст] /

Д. В. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22/23. – С. 316–322


2778. Коваленко, І. В. Компоновочні рішення в реалізації групової технології виготовлення виробів [Текст] / І. В. Коваленко,

А. О. Мовчан // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 184–194.


2779. Коваленко, О. Е. Організаційно-методичні основи аналізу кваліфікаційних робіт випускників вищого навчального закладу [Текст] / О. Е. Коваленко, С. М. Кучеренко, В. І. Лобунець // Новий колегіум. – 2009. – N 1. – С. 24–30.
2780. Коваленко, О. М. Особливості навчання фізики у вищому технічному закладі [Текст] / О. М. Коваленко, К. І. Зелюкіна // Освіта. Наука. Техніка : праці науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів гірн. ф-ту УІПА / Укр. інж.-пед. акад., Міжнар. акад. біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : [б. в.], 2009. – С. 118–120.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка