Професорсько-викладацького складуСторінка30/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   60

2293. Прикладна іміджелогія [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.24 Професійна освіта. Дизайн. Ч. 3 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. С. Зимогляд. – Х. : [б. в.], 2012. – 17 с.


2294. Прогресивне обладнання [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.01010401 "Професійна освіта. Машинобудування", спеціалізація: 08 "Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Тарасюк,

О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2012. – 13 с.


2295. Прогресивне обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та плагув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу спец. 8.01010401 "Професійна освіта. Машинобудування", спеціалізація: 08 "Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Тарасюк,

О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2012. – 8 с.


2296. Проектування і розрахунок процесів підготовки та виготовлення видань [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.34 "Професійне навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с.
2297. Проектування комп'ютеризованих систем управління [Текст] : метод. вказ. для проведення лаборат. робіт № 1–5 для студ. спец. 7.090401, 8.090401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. систем управління технологічними процесами і об'єктами ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2012. – 42 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 24–25 (24 назви).
2298. Проектування швейних підприємств [Текст] : роб. програма, метод. вказ. і контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.23 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Челишева. – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с.
2299. Промислова екологія [Текст] : роб. програма, метод. вказівки і контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2012. – 35 с.
2300. Професійна психологія [Електронний ресурс] : метод. рек. з орг. планув. самост. роботи студ. заочної форми навч. 6.03.0103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2012. – 23 с.


2301. Професійна психологія [Електронний ресурс] : метод. рек. з орг. планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.03.0103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2012. – 26 с.


2302. Процеси та апарати хімічних виробництв [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.05.050.315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 23 (3 назви).


2303. Регіональна економіка [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Б. Ю. Юхнов. – Х. : [б. в.], 2012. – 19 с.
2304. Ржевская, А. С. Русский язык [Текст] : учеб.-метод. пособие для иностр. студ. 1 курса дневной формы обучения инж. и инж.-пед. спец. / А. С. Ржевская, Н. В. Ротова, Т. И. Сукачева ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. украиноведения и политологии. – Х. : [б. и.], 2012. – 52 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 50 (9 назв.).
2305. Ризик-менеджмент [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.030601 "Менеджмент і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 48 с.
2306. Розробка загальних елементів комплексної ієрархічної системи управління машинобудівним підприємством [Електронний ресурс] : метод. вказівки з викладення курсу "Проектування комплексної ієрархічної системи управління підприємствами машинобудівного комплексу" для студ. всіх форм навч. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2012. – 14 с.
2307. Самоменеджмент [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030601 "Менеджмент і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 39 с.
2308. Святуха, А. Я. Інженерна графіка. Графічні роботи [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. інж. та інж.-пед. спец. / А. Я. Святуха,

І. Б. Плахотнікова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 76 с.


2309. Святуха, А. Я. Інженерна і комп'ютерна графіка (інженерна графіка, графічні роботи) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч. інж. та інж.-пед. спец. /

А. Я. Святуха, І. Б. Плахотнікова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 74 с.


2310. Системи технологій [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку 6.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2012. – 33 с.

2311. Системи технологій [Текст] : метод. вказ. і плани семінар. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.030601.01 Менеджмент організацій і адміністрування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2012. – 10 с.


2312. Соціологія [Електронний ресурс] : плани семін. занять для студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Жуков. – Х. : [б. в.], 2012. – 12 с.
2313. Стратегічне управління [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец 6.030601 "Менеджмент і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 40 с.
2314. Теоретическая механика [Текст] : метод. указ. по решению расчетно-графических заданий для иностр. студ. инж. и инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. М. К. Кравцов,

Л. Г. Кузнецова, Т. А. Оболенская, Ю. И. Сычев, А. С. Писарцов. – Х. : [б. и.], 2012. – 51 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 50 (8 назв.)


2315. Теоретичні основи теплотехніки [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. і контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.01 "Профосвіта. Енергетика" 6.050503 "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. І. Бикова,

Т. О. Лавриненко. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.


2316. Теоретичні основи формних процесів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с.
2317. Теоретичні основи формних процесів [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.34 "Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 19 (6 назв).
2318. Теорія економічного аналізу [Електронний ресурс] : робоча прогр., контр. завдання і метод. вказівки для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030601 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко . – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с.
2319. Теорія інформації та кодування [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.40 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2012. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 3–4 (10 назв).
2320. Теорія та практика експерименту [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 8.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 22 с.
2321. Теорія технічних систем [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.05.050.315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14 (2 назви).
2322. Теплові та атомні електростанції і установки [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 6.050601, 7.0505601.03 "Теплові електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. Г. Шелепов, Т. І. Бикова,

Т. О. Лавриненко. – Х. : [б. в.], 2012. – 43 с.


2323. Техніка управлінської діяльності [Текст] : метод. вказ. по викон. курс. роботи з дисц. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч. ; упоряд.

О. Ф. Євсюков. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 21–22 (42 назви).


2324. Технічна термодинаміка [Текст] : метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 6.090500 "Теплоенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. І. Канюк, Л. І. Загребельна. – Х. : [б. в.], 2012. – 72 с. : табл.
2325. Технічні засоби навчання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. з курсу та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. К. Кожевніков,

Т. С. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2012. – 95 с.


2326. Технология и оборудование процессов сжижения газов [Текст] : метод. указания по проведению тестового контроля для иностр. студ. дневной формы обучения спец. 6.010104 "Профессиональное обучение. Нефтегазовое дело" / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Г. И. Канюк, Т. Н. Фурсова. – Х. : [б. и.], 2012. – 64 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 59 (10 назв.).
2327. Технологічна практика [Текст] : метод. вказ. для студ. 3 курсу денної форми навч. спец. 6.010104.01.24 Проектування стилю людини та середовища / Укр. інж.-пед. акад., Каф. технології і дизайну ; упоряд. Н. С. Зимогляд. – Х. : [б. в.], 2012. – 11 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9 (3 назви).
2328. Технологічна практика [Текст] : метод. вказ. для студ. 3 курсу денної форми навч. спец. 6.010104.01.23 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. С. Зимогляд. – Х. : [б. в.], 2012. – 12 с.
2329. Технологічна практика [Текст] : метод. вказ. для студ. денної форми навч. спец. 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. С. Зимогляд. – Х. : [б. в.], 2012. – 13 с.
2330. Технологічне обладнання хімічних виробництв [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.05.050.315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2012. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 24–25 (4 назви).
2331. Технологічне оснащення верстатів [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.01010401 Професійне навчання; спеціалізація: 08 Технологія автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. М. Шелковий,

О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2012. – 22 с.


2332. Технологія води на ТЕС [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. і контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050601 Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. І. Бикова, Т. О. Лавриненко. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с.
2333. Технологія інструментального виробництва [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної та денної форм навч. спец. 6.010104, 7.01010408, 8.01010408 "Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. П. Маршуба, О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2012. – 35 с.
2334. Технологія обробки графічної інформації [Текст] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с.


2335. Технологія швейних виробів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. практ. робіт для студ. спец. 7.01010401 Професійна освіта. Дизайн. Спеціалізація: моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів. Розд. 3. Технологічні процеси підготовчо–розкрійного виробництва швейних підприємств / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Волошина. – Х. : [б. в.], 2012. –

28 с.
2336. Управління змінами [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.030601, 8.030601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Баєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 14 с.


2337. Управління змінами [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. всіх форм навч. спец. 7.030601, 8.030601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Баєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с.
2338. Управління інноваціями [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку 6.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2012. – 12 с.
2339. Управління інноваціями [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.030601.01 Менеджмент організацій і адміністрування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2012. – 17 с.


2340. Управління інформаційними зв'язками [Текст] : робоча прогр. метод. вказ. та контр. завдання з курсу для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч. ; упоряд. Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 6–8 (26 назв).
2341. Управління проектами [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку 7.030601, 8.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с.


2342. Управління якістю [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.030601, 8.030601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Баєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с.
2343. Федорова, Ю. В. Системи технологій [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 38 с.
2344. Федорова, Ю. В. Управління інноваціями [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.030601.01 Менеджмент організацій і адміністрування /

Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 61 с.


2345. Фізичне виховання [Текст] : метод. вказівки до практ. занять з гирьового спорту для студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Деревенець. – Х. : [б. в.], 2012. – 41 с. : табл. – Бібліогр.: с. 40 (12 назв).
2346. Фізичне виховання [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять з регбі для студ. денної форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Підситков,

О. М. Явдошенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 88 с. : табл. – Бібліогр.: с. 87 (9 назв).
2347. Фізичне виховання [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять зі спеціальною медичною групою для студ. денної форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. П. Грохова. – Х. : [б. в.], 2012. – 125 с.


2348. Фізичне виховання [Текст] : метод. вказівки по орг. самост. роботи студ. груп фітнес–аеробіки для студ. денної форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Грохова Г. П.,

Н. Ю. Корольова. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.


2349. Фізичне виховання [Текст] : метод. вказ. по орган. самост. роботи студ. груп настільного тенісу / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Марченко. – Х. : [б. в.], 2012. – 18 с.
2350. Цивільний захист [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 с.


2351. Цифрова електроніка в схемотехніці комп’ютерних систем [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навчання, спец. 6.010104.40 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2012. – 52 с.
2352. Челишева, С. В. Проектування швейних підприємств. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.23, 7.01010401.23, 8.01010401.23 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості / С. В. Челишева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с.
2353. Юхнов, Б. Ю. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Б. Ю. Юхнов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 42 с.
2354. Юхнов, Б. Ю. Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Б. Ю. Юхнов, О. І. Кір'ян ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 33 с.
2355. Юхнов, Б. Ю. Регіональна економіка [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Б. Ю. Юхнов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 38 с.
2356. Ясинський, Ю. О. Електричні станції та підстанції. Дипломна робота [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч., спец.: 8.050701.01 – “Електротехніка та електротехнології” за спеціалізацією “Електричні станції”; 8.050701.03 – “Електротехніка та електротехнології” за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання”; 8.010104.01 – “Проф. освіта. Енергетика” за спеціалізацією “Електроенергетика” / Ю. О. Ясинський, Є. О. Занихайло ; Укр. інж.-пед. академія. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.
2357. Ясинський, Ю. О. Електричні станції та підстанції. Дипломне проектування [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч., спец.: 7.050701.01 – “Електротехніка та електротехнології” за спеціалізацією “Електричні станції”; 7.050701.03 – “Електротехніка та електротехнології” за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання” /

Ю. О. Ясинський, Є. О. Занихайло ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 12.


Статті з періодичних та продовжуваних видань
2008
2358. Lytvyn, O. M. Bivariate Wavelet Sums, Constructed on the Basis of Haar Blending Approximation and Experimental Data [Текст] / O. M. Lytvyn, S. I. Kulik // Управляющие системы и машины. – 2008. – № 3. – С. 53–59.
2359. Авершин, А. О. Вибір технологій навчання технічної творчості студентів інженерно–педагогічних спеціальностей [Текст] / А. О. Авершин, Т. В. Яковенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 21. – С. 95–101.
2360. Акимов, В. Т. К оценке экономики оптимального срока службы машин (узлов) [Текст] / В. Т. Акимов, О. В. Акимов // Восточно–европейский журнал передовых технологий. – 2008. –

N 3/1. – С. 50–52.


2361. Антоненко, Н. С. Методы и устройства защиты радиотехнических систем от мощных электромагнитных излучений [Текст] / Н. С. Антоненко, И. И. Сачук // Системи обробки інформації : збірник наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2008. – Вип. 7. – С. 131–134.
2362. Арпентьев, Ю. М. Оптимизация процесса разборки соединения с неосесимметричной плоской деталью при индукционном нагреве [Текст] / Б. М. Арпентьев, Н. К. Резниченко // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 3. – С. 120–128.
2363. Арпентьев, Ю. М. Эффективность и качество нагрева деталей соединений для сборочно–разборочных работ [Текст] /

Б. М. Арпентьев // Високі технології в машинобудуванні : збірник наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. Ін-т". – Х., 2008. – Вип. 1. – С. 23–32.


2364. Арциленко, І. В. Визначення раціональних параметрів голок при обробці виробів зі штучного хутра [Текст] /

І. В. Арциленко, М. Л. Рябчиков // "Актуальні проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для легкої промисловості" : зб. наук. пр. міжнар. наук.–практ. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Нове слово, 2008. – С. 20–24.


2365. Ашеров, А. Т. Метод формирования заданий на самостоятельную работу студентов инженерно–педагогических специальностей при обучении эргономической экспертизе трудовой среды [Текст] / А. Т. Ашеров, В. В. Малеванная // Проблеми інженерно–педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 21. – С. 129–140.
2366. Ашеров, А. Т. Организация самостоятельной работы будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля : состояние проблемы [Текст] / А. Т. Ашеров, Л. В. Горбатюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 20. – С. 84–93.
2367. Баранов, П. Ю. Обгрунтування конкурентноспроможності науково–педагогічного продукту [Текст] / П. Ю. Баранов // Проблеми інженерно–педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – Вип. 20. – С. 22–28.
2368. Барсов, В. И. Метод обнаружения и исправления ошибок в модулярной арифметике [Текст] / В. И. Барсов // Збірник наук. пр. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Х., 2008. – Вип. 3. – С. 91–93.
2369. Барсов, В. И. Методы сжатия табличных цифровых данных в модулярной арифметике [Текст] / В. И. Барсов // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітряних Сил ім.

І. Кожедуба. – Х., 2008. – Вип. 7. – С. 6–11.


2370. Барсов, В. И. Пути повышения производительности и отказоустойчивости автоматизированных систем контроля и управления электропотреблением на основе модулярной арифметики [Текст] / В. И. Барсов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – N 12. – С. 40–52.
2371. Барсов, В. И. Создание отказоустойчивых и сверхбыстродействующих управляющих вычислительных комплексов АСУ ТП энергоблоков на основе модулярной арифметики [Текст] / В. И. Барсов // Енергетика та електрифікація. – 2008. – N 11. – С. 46–52.
2372. Барташ, С. Н. Расчетное определение сварочного нагрева изготавливаемых соединений из теплоустойчивых перлитных сталей [Текст] / С. Н. Барташ // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – N 1/1. – С. 50–52.
2373. Бершадский, Ф. Г. Изучение механических затухающих колебаний с помощью пружинного маятника [Текст] /

Ф. Г. Бершадский, И. Я. Гордиенко // Теория и методика обучения физике : науч.-метод. сборник / Укр. инж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вып. 1. – С. 194–196.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка