Професорсько-викладацького складуСторінка3/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

159. *Ашеров, А. Т. Влияние компьютерных игр на человека: психологические и физиологические аспекты [Текст] : введение в спец. "Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении" : учеб. пособие для инж.-пед. спец. компьютерного профиля / А. Т. Ашеров, Ю. Н. Полякова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 85 с. : ил. – Библиогр.: с. 83–84. – ISBN 978-966-2129-14-4.
160. *Ашеров, А. Т. Вплив комп'ютерних ігор на людину: психологічні та фізіологічні аспекти [Текст] : введення до фаху "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" : навч. посібник для інж.-пед. спец. комп'ютерного профілю /

А. Т. Ашеров, Ю. М. Полякова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 88 с. : іл. – Бібліогр.: с. 86–87.


161. Ашеров, А. Т. Основи наукових досліджень [Текст] : курс лекцій для майбутніх магістрів проф. навчання для спец. 8.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" /

А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 106 с.


162. Багров, В. А. Спеціальні розділи міцності зварних конструкцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. до лекційного курсу та практичних занять для студ. спец. 6.092301 (6.050504) Технологія та устаткування зварювання / В. А. Багров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 88 с.
163. Баранов, А. М. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посібник. Ч. 1. Предмет, методи та принципи організації проведення наукових досліджень /

А. М. Баранов, О. М. Хорошилов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 68 с.


164. Баранов, А. М. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посібник. Ч. 2. Статистична обробка даних і планування експерименту / А. М. Баранов, О. М. Хорошилов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 60 с.
165. Баранов, А. М. Системний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання, 6.010100.10 Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / А. М. Баранов,

О. М. Хорошилов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 100 с.166. Бездітко, О. М. Програмування та проектування МПС [Текст] : навч.-метод. посібник для заоч. форми навчання спец. 8.091401 / О. М. Бездітко, О. О. Тіщенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 95 с. : рис. – Бібліогр.: с. 93–94 (7 назв)
167. Бєлікова, В. В. Педагогіка вищої школи. Педагогічний контроль у системі вищої школи [Текст] : навч. посібник /

В. В. Бєлікова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 172 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 141–142 (37 назв).


168. *Бєлова, О. К. Педагогічні технології в сучасній освіті [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. /

О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 148 с. : табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-8855-36-8.


169. Бєлова, О. К. Системи і системний підхід у навчанні [Текст] : навч. посібник для студентів магістратури спец. 8.000009 "Управління вищими навч. закладами" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 64 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 60–61 (45 назв).
170. Бітченко, О. М. Електроніка і мікросхемотехніка [Текст] : навч. посібник для спец. 6.091400 "Системи управління і автоматика" / О. М. Бітченко, В. П. Соляник ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с. : рис.
171. Бітченко, О. М. Основи конструювання ЕОМ [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.01010440 / О. М. Бітченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 35 с.
172. Братко, М. М. Релігієзнавство [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. всіх спец. / М. М. Братко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 276 с.
173. *Брюханова, Н. О. Система вищої освіти України і Болонський процес [Текст] : навч. посібник / Н. О. Брюханова,

Д. В. Коваленко, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 140 с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем.


174. Бубенко, І. В. Економіка підприємства та маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. В. Бубенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 30 с.
175. Бубенко, І. В. Організація виробництва і менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. В. Бубенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 179 с.
176. Бубенко, І. В. Управління трудовими ресурсами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Бубенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 192 с.
177. Василець, Т. Ю. Автоматизовані системи управління спеціального призначення [Текст] : навч. посібник для вузів /

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 254 с. : рис. – Бібліогр.: с. 249–250 (22 назви).


178. Василець, Т. Ю. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Текст] : навч. посібник для вузів / Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : Сучасний друк, 2008. – 254 с. : рис. – Бібліогр.: с. 249–250 (22 назви).
179. Гаплевська, Л. В. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник з профес. англ. мови для проведення практ. занять зі студ. ІІ курсу денної форми навч. для спец. 6.01.01.00(20) „Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування.” / Л. В. Гаплевська,

С. Е. Жигалко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 110 с.


180. Геращенко, І. О. Економіка і організація діяльності об`єднань підприємств [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. спец. 7.01010430 Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг, менеджмент / І. О. Геращенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 236 с.
181. Геращенко, І. О. Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. спец. 6.01010430 Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг, менеджмент / І. О. Геращенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 156 с.
182. *Губин, Н. С. Задачи по физике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студ. дневной форми обучения всех спец. / Н. С. Губин, А. М. Шкилько ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 133 с.
183. Гусаров, О. О. Адаптивне управління машинобудівним виробництвом [Електронний ресурс] : навч. посібник з курcу "Проектування комплексних ієрархічних систем управління» для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 / О. О. Гусаров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 28 с.
184. Гусаров, О. О. Менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. всіх форм навч. спец. 6.01010430 /

О. О. Гусаров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 207 с.


185. Гусаров, О. О. Проектування комплексних ієрархічних систем управління підприємствами машинобудівного комплексу. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / О. О. Гусаров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с. – Бібліогр.: с. 5 (11 назв).
186. Данилевич, С. Б. Общая физика. Механика, молекулярная физика и термодинамика. Дистанционное обучение [Текст] : учеб. пособие / С. Б. Данилевич, А. М. Шкилько, Г. А. Рудакова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 180 с. : ил. – Библиогр.: с. 173 (5 назв.).
187. *Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, З. І. Гирич, В. В. Кулешова, О. О. Прохорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 144 с. : табл. – Бібліогр.: с. 143 (25 назв). – ISBN 978-966-8855-41-2.
188. Дуднєва, Ю. Е. Основи управлінського консультування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Ю. Е. Дуднєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 64 с.
189. Економічна теорія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студентів неекономічних спец. / О. І. Баєва,

Б. Ю. Юхнов, М. В. Віскова [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 190 с.


190. Етика та естетика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. усіх спец. всіх форм навч. [Лекції 1–7] / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 46 с.
191. *Іванов, В. М. Монтаж та демонтаж сучасних будівельних баштових кранів [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Іванов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Форт, 2008. – 278 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239–240. – ISBN 978-966-8599-44-6.
192. Ілюха, М. Г. Процеси та апарати харчових виробництв [Текст] : навч.-метод. посібник з курс. проектування для спец. 6.010100(20) "Проф. навчання. Технологія харчової галузі та громадського харчування" / М. Г. Ілюха, О. О. Новосельцев,

Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 104 с. : мал., табл. – Бібліогр. в кінці розд.


193. Інженерне проектування за профспрямуванням [Текст] : навч.-метод. посібник для денної та заоч. форм навчання спец. 6.010104 (29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 29 с.


194. Калін, М. А. Атестація й сертифікація у зварювальному виробництві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.092301 / М. А. Калін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 100 с.

195. Калін, М. А. Атестація й сертифікація у зварювальному виробництві [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.092301, 6.010104.10 МТ-ЗВ / М. А. Калін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 88 с.
196. Калін, М. А. Виробництво зварювальних матеріалів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / М. А. Калін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 132 c.
197. Калін, М. А. Контроль якості зварювання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.010104 "Професійне навчання. Технологія й обладнання зварювального виробництва"; 7.092301 "Технологія й устаткування зварювання" / М. А. Калін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 132 с.
198. Калін, М. А. Контроль якості зварювання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.092301 "Технологія й устаткування зварювання" / М. А. Калін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 152 с.
199. Калін, М. А. Системи автоматичного проектування (САПР) у зварюванні [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.092301 "Технологія й устаткування зварювання"; 7.010104 "Професійне навчання. Технологія й обладнання зварювального виробництва" / М. А. Калін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 98 с.
200. Кальянов, В. М. Триботехніка та основи надійності машин [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 6.092301 "Технологія та устаткування зварювання" / В. М. Кальянов, В. А. Багров,

А. М. Петренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 119 с.


201. Кальянов, В. М. Триботехніка та основи надійності машин [Текст] : конспект лекцій для студ спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / В. М. Кальянов, В. А. Багров,

А. М. Петренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 122 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 119–122 (35 назв).202. Кір'ян, О. І. Управління персоналом [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. всіх форм навч. спец. 6.050201 /

О. І. Кір'ян ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 71 с.


203. *Коваленко, О. Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 112 с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-8855-38-2.
204. Коваленко, О. Е. Методологічні засади професійної освіти [Электронный ресурс] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. спец. /

О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова , Л. В. Штефан,

С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 178 с.
205. Коняхін, Г. Ф. Електроніка і мікросхемотехніка [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.01010405. Ч. 1 / Г. Ф. Коняхін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 40 с.
206. Кузнєцов, Б. І. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Текст] : навч. посібник для вузів /

Б. І. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 176 с. – Бібліогр.: с. 172–173 (32 назви).


207. Кузнєцов, Б. І. Цифрові системи [Текст] : навч. посібник для заоч. форми навчання спец. 8.091401 – "Системи управління і автоматики" / Б. І. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 80 с. : рис., табл., граф. – Бібліогр.: с. 78 (18 назв).
208. Культурологія [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. усіх спец. всіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 64 с. – (автори не вказані).
209. Лагутцев, А. Р. Основи економічної безпеки [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. економ. спец. / А. Р. Лагутцев ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 60 с.
210. Лахно, І. Г. Теорія і практика прийняття управлінських рішень [Электронный ресурс] : учбовий посібник / І. Г. Лахно ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 128 с.
211. Литвин, О. М. Математичне моделювання та обчислювальні методи на ПЕОМ [Текст] : навч.-метод. посібник для аспірантів, магістрів, студентів інж., інж.-пед. та матем. спец. /

О. М. Литвин, Л. С. Лобанова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 154 с. : табл. – Бібліогр.: с. 152 (18 назв).


212. Лузан, С. О. Зварювання пластмас та склеювання [Текст] : навч. посібник для спец.: 7.092301 Технологія та устаткування зварювання; 8.092301 Технологія та устаткування зварювання; 6.010100.10 Проф. навчання. Технологія та устаткування зварювального виробництва / С. О. Лузан ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 95 с. : рис., табл. – Авт вказ. на обкл. – Бібліогр.: с. 92.
213. Лузан, С. О. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання; 6.010100.10 Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва /

С. О. Лузан, О. М. Хорошилов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 132 с.


214. Ляпунов, О. М. Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.050504 "Технологія та устаткування зварювання" /

О. М. Ляпунов, О. М. Хорошилов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 149 с.


215. Ляпунов, О. М. Технологія конструкційних матеріалів та прикладне матеріалознавство [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.050504 "Технологія та устаткування зварювання" / О. М. Ляпунов, О. М. Хорошилов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 149 с.
216. Магістерська кваліфікаційна робота [Текст] : навч.-метод. посібник для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. Е. Коваленко, В. А. Бурбига, З. І. Гирич, І. С. Посохова, А. І. Комишан, І. М. Шалімова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с. – Бібліогр.: с. 37.
217. Макаров, Л. Б. Теоретичні основи передачі інформації [Электронный ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.01010405 / Л. Б. Макаров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 32 с.
218. Маршуба, В. П. Теорія механізмів і машин [Электронный ресурс] : курс лекцій. Ч. 1 / В. П. Маршуба ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 183 с.
219. Маршуба, В. П. Теорія механізмів і машин [Электронный ресурс] : курс лекцій. Ч. 2 / В. П. Маршуба ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 160 с.
220. *Менеджмент освіти [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова,

І. С. Посохова, В. В. Кулешова, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 68 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 66–67 (33 назви). – ISBN 978-966-8855-39-9.


221. Методика професійного навчання [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова,

Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 488 с. : табл. – Бібліогр.: с. 479–483 (66 назв). – ISBN 978-966-8855-40-59.


222. Методологічні засади професійної освіти [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 120 с. : табл. – ISBN 978-966-8855-42-9.
223. Мясникова, Т. С. Система дистанционного обучения MOODLE. Подробное техническое описание и дополнение к электронной документации [Текст] / Т. С. Мясникова,

С. А. Мясников. – Х. : Изд-во Шейниной Е. В., 2008. – 232 с. : рис. – ISBN 978-966-1536-06-6.


224. Неко, В. І. Технічна механіка [Текст] : тести для самоконтролю для інж.-пед. спец. / В. І. Неко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 54 с.
225. Німецька мова [Текст] : учбово-метод. посібник з професійної нім. мови для самост. роботи студентів 2 курсу денної форми навчання для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Зеленін, Т. Ф. Желтухіна, М. В. Романенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 49 с.
226. Організація виробництва та менеджмент у енергетиці [Текст] : навч.-метод. посібник з організації самост. роботи студентів денної форми навчання спец. 7.090521 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. А. Р. Лагутцев. – Х. : [б. в.], 2008. – 44 с.
227. *Основи теплоенергетики [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів енерг. спец. / І. Г. Шелепов, В. О. Кострикін,

О. Б. Гулей [та ін.] ; під ред. проф. I. Г. Шелепова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 312 с. : іл. – Бібліогр.: с. 303–306.


228. Островський, О. С. Інформатика та обчислювальна техніка. Електронні таблиці [Текст] : навч.-метод. посібник для спец: 6.010104.34 Проф. навчання. Поліграфічне виробництво; 6.010104.37 Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2008. – 104 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 102–103 (17 назв).
229. Петренко, А. М. Наплавлення [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.092301 "Технологія та устаткування зварювання" /

А. М. Петренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 105 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 105 (7 назв).


230. Прерис, А. М. Создание конструкторских документов в AutoCAD [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Прерис, А.И. Зарубин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 37 с.
231. Прерис, А. М. Создание конструкторских документов в SolidWorks [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Прерис, А.И. Зарубин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 59 с.
232. Сажко, Г. И. Информатика и вычислительная техника [Текст] : курс лекций для инж.-пед. спец.: 6.010100.20 "Проф. обучение. Технология пищевой промышленности и организация общественного питания"; 6.010100.23 "Проф. обучение. Технология текстильной и легкой промышленности"; 6.010100.38 "Проф. обучение. Моделирование, конструирование и дизайн швейных изделий" / Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 195 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 194 (11 назв.).
233. Соціологія [Электронный ресурс] : навч. посібник для інж. та інж.-пед. спец. / О. О. Бакуменко, В. В. Березовський,

І. Г. Васильєва,Ю. М. Розенфельд, Г. П. Сукачова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 213 с. – Бібліогр.: с. 209–213 (43 назви).


234. Спеціальні розділи міцності зварних конструкцій. Методи посилення металевих конструкцій [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник до лекційного курсу та практичних занять для спец. 6.092301 (6.050504) Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2008. – 88 с.
235. *Технічна механіка [Текст] : навч. посібник для інж.-пед. спец. Ч. 3. Теорія механізмів і машин / М. К. Кравцов, В. І. Неко,

М. К. Резніченко, В. П. Романенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 175 с. : іл. – Бібліогр.: с. 171 (7 назв). – ISBN 978-966-8695-07-0.


236. Тіщенко, О. О. Електромеханічні та напівпровідникові перетворювачі енергії [Текст] : навч.-метод. посібник для денної та заоч. форм навчання спец. 6.010104.29 / О. О. Тіщенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 146 с.
237. Фесенко, Л. Д. Теоретические основы электротехники [Текст] : конспект лекций для высш. учеб. заведений инж. и инж.-пед. спец. элетротехн. профиля. Ч. 3 / Л. Д. Фесенко, И. А. Соскова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2008. – 105 с. : рис. – Библиогр.: с. 104 (9 назв.)
238. Фесенко, Л. Д. Теоретичні основи електротехніки [Текст] : конспект лекцій для вищих навч. закладів інж. і інж.-пед. спец. електротехн. профілю. Ч. 3 / Л. Д. Фесенко, І. О. Соскова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 104 с. : рис. – Бібліогр.: с. 103 (9 назв).
239. Хасанова, К. С. Введення до фаху [Текст] : конспект лекцій для денної форми навчання спец.: 6.010100.23; 6.010100.38; 6051602 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості" / К. С. Хасанова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 45 с.
240. Хорошилов, О. М. Поверхневі фізико-хімічні процеси [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.050504 "Технологія та устаткування зварювання" / О. М. Хорошилов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 97 с.
241. Хорошилов, О. М. Управління якістю продукції [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання; 6.010100.10 Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва /

О. М. Хорошилов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 92 с.


242. Цифрове керування електроприводами [Текст] : навч. посібник для денної форми навчання спец. 6.010100 (29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Б. І. Кузнєцов,

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2008. – 80 с. – Бібліогр.: с. 78 (18 назв).


243. Чорна, Т. І. Мікроекономіка [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник для спец. 6.050201 „Менеджмент організацій” /

Т. І. Чорна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 145 с.


244. Ширяєва, Л. В. Технологічне устаткування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Л. В. Ширяєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 161 с.
245. Шматков, Є. В. Інноваційні технології навчання [Текст] : навч. посібник для магістрів спец. 8.00000.5 "Педагогіка вищої школи" та 8.00000.9 "Управління навч. закладом" / Є. В. Шматков,

О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 166 с. – Бібліогр. в кінці глав.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка