Професорсько-викладацького складуСторінка29/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   60

2222. Макроекономіка [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6050201, 601010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Чорна. – Х. : [б. в.], 2012. – 42 с. : табл. – Бібліогр.: с. 36 (7 назв).
2223. Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку 6.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 с.


2224. Маршуба, В. П. Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. заочної та денної форми навч. по спец.: 6.010104 (бакалавр), 7.01010408 (спеціаліст), 8.01010408 (магістр). Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні / В. П. Маршуба,

О. А. Мельниченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 50 с.


2225. Математичні та технічні засоби автоматизованих систем керування [Текст] : метод. вказівки до контрольної роботи "Застосування лінійного програмування для оптимізації показника якості технічного процесу, що залежить від багатьох факторів" для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010100.29 "Проф. навч. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43 (5 назв).
2226. Машини та апарати хімічних виробництв [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.05.050.315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємиств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 18–19 (4 назви).
2227. Менеджмент [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ заоч. форми навч. спец 6.01010430 "Економіка підприємства, менеджмент, маркетинг. Професійне навчання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2012. – 28 с.


2228. Менеджмент [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку 6.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2012. – 26 с.


2229. Менеджмент в освіті [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Кулешова. – Х. : [б. в.], 2012. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11–12 (9 назв).


2230. Менеджмент організацій [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Кулешова. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 12–13 (9 назв).


2231. Менеджмент підприємств машинобудівного комплексу [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2012. – 22 с.
2232. Менеджмент професійної діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм нач. спец. 8.01010420 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловсті та організація громадського харчування", 8.01010423 "Професійна освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості", 8.01010438 "Професійна освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів", 8.01010428 "Професіна освіта. Машини і апапарати хімічних виробництв" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. В. Лукінов. – Х. : [б. в.], 2012. – 21 с.


2233. Менеджмент професійної діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. проц. для студ. денної форми навч. спец. напряму підготовки "магістр" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 42 с.


2234. Методи психологічної корекції [Електронний ресурс] : метод. вказівки з орг. та планув. самост. роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. П. Нікітіна. – Х. : [б. в.], 2012. – 26 с.
2235. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки по організ. та плануванню самост. роботи для студ. денної та заочної форм навч. спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Б. Ю. Юхнов. – Х. : [б. в.], 2012. – 17 с.


2236. Метрологія [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 11 с.
2237. Механика жидкости и газа. Реология углеводородов [Текст] : метод. указ. к лабораторным работам для иностр. студ. дневной формы обучения, спец. 6.010104 "Профессиональное обучение. Нефтегазовое дело" / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.:

Г. И. Канюк, А. В. Андреев, Т. Н. Фурсова. – Х. : [б. и.], 2012. – 24 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 20 (1 назв.).


2238. Механічна обробка в машинобудуванні [Текст] : робоча прогр. та метод. вказівки з розділу курсу "Теорія конструкційних матеріалів" для студ. заочної форми навч. спец.6.010104(бакалавр), 7.01010408(спеціаліст), 8.01010408(магістр) "Професійне навччання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. П. Маршуба, О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.
2239. Механічна обробка в машинобудуванні [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. по спец. 6.010104 "Професійне навчання. Машинобудування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. А. Мельниченко, О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2012. – 50 с.


2240. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контр. завдання для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч. ; упоряд. О. Ф. Євсюков. – Х. : [б. в.], 2012. – 11 с. : табл. – Бібліогр.: с. 6–9 (45 назв).
2241. Навчально–технологічна практика [Текст] : метод. вказ. для студ. денної форми навч. напрям підготовки 6.050601 – Теплоенергетика / Укр. інж.-пед. акад., Каф. теплоенергетики та енергозбереження ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2012. – 29 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (17 назв).
2242. Напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.010104.01.17, 8.050503.08, 8.010104.01.08 / Укр. інж.-пед. акад., Каф. металоріжучого обладнання і транспортних систем ; упоряд.:

С. Л. Смоляков, Ісьєміні І. І., О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 42 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 41 (6 назв).


2243. Наскрізна програма практики [Текст] : метод. вказ. для студ. денної форми навч. напрям підготовки 6.050601 – Теплоенергетика спец. 7.(8).050601.03 – Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад., Каф. теплоенергетики та енергозбереження ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2012. – 43 с. : табл. – Бібліогр.: с. 30–31 (21 назва).
2244. Нейромережеві технології в системах управління [Текст] : метод. вказівки по викон. курс. роекту на тему: "Синтез нейромережевої системи управління" для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 6.010104.29 "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. І. Кузнецов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2012. – 49 с. : рис.
2245. Обладнання ремонтного виробництва [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт", спеціалізація: 18 "Експлуатація і ремонт міського та автомобільного транспорту", 17 "Експлуатація та ремонт промислового транспорту" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. Л. Кондратюк, Н. Ю. Ламнауер, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2012. – 39 с.


2246. Облік і аудит [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., напрям підготовки 6.030601 Менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2012. – 38 с.


2247. Облік і аудит [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної заоч. форм навч., напрям підготовки 6.030601 Менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2012. – 53 с.
2248. Олійник, Ю. С. Електропостачання та електрозбереження підприємств. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0101 Педагогічна освіта спец. 7(8)ю010104 Професійна освіта. Енергетика / Ю. С. Олійник ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 70 с.
2249. Операційний менеджмент [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і алміністрування" напрямку 6.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с.
2250. Організація виробництва і менеджмент [Текст] : метод. вказівки ло практ. занять для студ. всіх форм навч. спец. 7.01010408 "Професійне навчання. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні", 7.01010417 "Професійне навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту", 7.01010437 "Професійне навчання. Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва", 7.01010418 "Професійне навчання. Експлуатація та ремонт промислового транспорту", 7.090214 "Інженерна механіка. Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Ю. Антипцева, Т. С. Обидєннова. – Х. : [б. в.], 2012. – 38 с.
2251. Організація виробництва і менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. всіх форм навч. 7.010104.23 "Професійна освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості", 7.010104.38 "Професійна освіта. Конструювання, моделювання та дизайн швейних виробів", 7.010104.28 "Професійна освіта. Машини та апарати хімічних виробництв", 7.010104.20 "Професіна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.


2252. Організація виробництва та менеджмент [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. проц. для спец. 7.01010405, 7.01010429, 7.01010436, 7.01010440, 7.050702, 7.050201 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв).
2253. Основи екології [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 32–33 (8 назв).
2254. Основи експлуатації, модернізації обладнання та реконструкції хімічних виробництв [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.05.050.315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13 (3 назви).
2255. Основи конституційного права України [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. заочної форми навч. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. П. Варич, І. Г. Васильєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 21 с.
2256. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.05.050.315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Г. Ілюха, О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с. : табл. – Бібліогр.: с. 21 (2 назви).
2257. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу денної форми навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Б. Ю. Юхнов. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с.


2258. Основи наукових досліджень в галузі професійної освіти [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контр. завдання для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч. ; упоряд. Н. О. Брюханова. – Х. : [б. в.], 2012. – 13 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13 (15 назв).
2259. Основи наукових досліджень і основні напрямки розвитку інновації в галузі [Текст] : метод. вказ. до лаборат. робіт № 1–5 з використанням ігрової ситуації для студ. спец. 8.010104(29) "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. систем управління технологічними процесами і об'єктами ; упоряд.:

О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев, Н. С. Антоненко. – Х. : [б. в.], 2012. – 38 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 31 (4 назви).


2260. Основи наукових досліджень транспортних систем [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7.01010417, 8.01010417, 7.01010418, 8.01010418 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Л. Кондратюк,

О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.


2261. Основи наукових досліджень транспортних систем [Текст] : метод. вказ. до практ. занять з дисц. для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7(8).010104.01.17 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. Л. Кондратюк, О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 31 с.


2262. Основи наукових досліджень транспортних систем [Текст] : метод. реком. по орг. та планув. самост. роботи по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 7(8).010104.01.17 / Укр. інж.-пед. акад., Каф. металоріжучого обладнання і транспортних систем ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 10 (5 назв).
2263. Основи оціночної діяльності [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с.
2264. Основи побудови автоматизованих систем управління [Текст] : метод. вказівки до контрольної роботи "Застосування методу гілок і меж і методу динамічного програмування для розв'язання задачі комівояжера" для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010100.29 "Проф. навч. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39 (4 назви).
2265. Основи технічної творчості і патентознавства [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бовдуй. – Х. : [б. в.], 2012. – 41 с.
2266. Основи технології ремонту транспортних машин [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.01010417, 6.01010418 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 42 с.
2267. Основи технології ремонту транспортних машин [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.01010417, 6.01010418 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с.
2268. Основи технології ремонту транспортних машин [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт з дисц. для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.01.17 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 60 с.
2269. Основи технології ремонту транспортних машин [Текст] : метод. вказ. до практ. занять з дисц. для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.01.17 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 23 с.


2270. Основи технології ремонту транспортних машин [Текст] : метод. реком. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.01.17 Професійна освіта. Транспорт. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту / Укр. інж.-пед. акад., Каф. металоріжучого обладнання і транспортних систем ; упоряд.

О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 10–11 (7 назв).


2271. Основи ядерної енергетики та АЕС [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050701.01 Електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Єгорова. – Х. : [б. в.], 2012. – 11 с.
2272. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : метод. реком. по орг. та планув. самост. роботи по дисципліні при кредитно-модульній орг. навч. процесу студ. денної форми навч. спец. 8.010104.01.17 / Укр. інж.-пед. акад., Каф. металоріжучого обладнання і транспортних систем ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. :

[б. в.], 2012. – 14 с. : табл. – Бібліогр.: с. 10–11 (8 назв).


2273. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.01.17 Професійна освіта. Транспорт. Експлуатація та ремонт промислового транспорту / Укр. інж.-пед. акад., Каф. металоріжучого обладнання і транспортних систем ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 20 (6 назв).
2274. Основы автоматизированного проектирования сложных систем [Текст] : метод. указ. для выполнения лаборатор. работ в среде MicroSoft Visio для студ спец 6.010104.36 "Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении" / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.

В. И. Шеховцова. – Х. : [б. и.], 2012. – 110 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 109 (6 назв.).


2275. Пакувальне виробництво [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2012. – 40 с.
2276. Пакувальне виробництво [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.34 "Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2012. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с.37 (4 назви).
2277. Паливо, топки і котельні установки [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки, контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.090500 "Теплові електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Б. Гулей. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с.
2278. Паливо, топки і котельні установки [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. фом навч. спец. 7.05060103 "Теплові електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Б. Гулей. – Х. : [б. в.], 2012. – 40 с.


2279. Патентознавство [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бовдуй. – Х. : [б. в.], 2012. – 37 с.
2280. Патентознавство [Текст] : роб. програма. метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бовдуй. – Х. : [б. в.], 2012. – 34 с.
2281. Педагогічна практика [Текст] : прогр. та метод. вказ. до пед. практики для студ. інж.-пед. спец. освітньо-кваліфікац. рівень "бакалавр" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова,

В. Б. Бакатанова, М. П. Васильєва. Д. В. Коваленко, І. П. Чепурко,

Н. А. Шишенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 60 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 39 (7 назв).
2282. Педагогічна практика [Текст] : прогр. та метод. вказ. до пед. практики для студ. інж.-пед. спец. освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. П. Васильєва,

Д. В. Коваленко, І. П. Чепурко, Н. А. Шишенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 27 (4 назви).


2283. Педагогічна практика [Текст] : прогр. та метод. вказ. до пед. практики для студ. інж.-пед. спец. освітньо-кваліфікац. рівень "спеціаліст" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова,

В. Б. Бакатанова, М. П. Васильєва, Д. В. Коваленко, І. П. Чепурко,

Н. А. Шишенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 62 с. : табл. – Бібліогр.: с. 40 (7 назв).
2284. Педагогічний контроль у системі вищої школи [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контр. завдання для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч. ; упоряд. В. В. Бєлікова. – Х. : [б. в.], 2012. – 39 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 9–10 (11 назв).
2285. Переддипломна практика [Текст] : метод. вказ. для студ. денної форми навч. спец. 7.050601.03 – Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад., Каф. теплоенергетики та енергозбереження ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2012. – 28 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (21 назва).
2286. Перспективні технології використання палива [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки, контр. завдання з курсу для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 8.05060103 "Теплові електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Б. Гулей. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 с.


2287. Политология [Текст] : метод. указ. по орг. и планир. самост. работы для иностранных студ. дневной формы обуч. всех спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. А. Бакуменко. – Х. : [б. и.], 2012. – 40 с. – Библиогр.: с. 39 (7 назв.).
2288. Поліграфічні матеріали [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с.
2289. Поліграфічні матеріали [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.34 "Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31 (6 назв).
2290. Правові аспекти управління навчальним закладом [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Д. В. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11 (10 назв).
2291. Прикладна іміджелогія [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.24 Професійна освіта. Дизайн. Ч. 1 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. С. Зимогляд. – Х. : [б. в.], 2012. – 28 с.


2292. Прикладна іміджелогія [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.24. Ч. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. С. Зимогляд. – Х. : [б. в.], 2012. – 29 с.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка