Професорсько-викладацького складуСторінка28/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   60

2143. Фізичне виховання. Використання фізичних вправ відповідно до діагнозу захворювання студентів спеціальної медичної групи. [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самост. занять для студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г.П. Грохова. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
2144. Фізичне виховання. Гирьовий спорт [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. свіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. М. Деревенець . – Х. : [б. в.], 2011. – 67 с.


2145. Фізичне виховання. Гирьовий спорт [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. М. Деревенець. – Х. : [б. в.], 2011. – 68 с.


2146. Фізичне виховання. Методика вдосконалення передачі м`яча у регбі [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Підситков,О. М. Явдошенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.
2147. Фізичне виховання. Техніка виконання основних елементів гри в футбол [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ занять для студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Марченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.
2148. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки по викон. курс. проекту для студ. спец. 7.01010430 «Професійна освіта. Економіка» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.


2149. Французька мова [Текст] : метод. вказ. з організації самостійної роботи студентів 2 курсу при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.01010030 "Проф. освіта. Економіка підприємств. Маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Богданова. – Х. : [б. в.], 2011. – 70 с.
2150. Французька мова [Текст] : навч.-метод. посібник за проф. спрямуванням для практичних занять зі студентами 1–2 курсу денного відділення машинобуд. ф-ту для спец.: 6.010104(08) ; 6.050504 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Богданова. – Х. : [б. в.], 2011. – 49 с.
2151. Харчові технології [Текст] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул. орган. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с.


2152. Харчові технології [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец. денної форми навч. спец. 6.010104(20) “Професійна освіта. Харчові технології” / Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т ; упоряд. Л. В. Погорєлова. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с.
2153. Химия [Електронний ресурс] : метод. указания к практ. занятиям для студ. дневной и заочной форм обучения спец. 6.010104.28 "Нефтегазовое дело". Ч. 2. Органическая химия / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Н. Г. Илюха, И. В. Цихановская,

А. В. Александров, З. В. Барсова . – Х. : [б. и.], 2011. – 26 с.


2154. Хімічний опір матеріалів та захист від корозії [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с. – Бібліогр.: с. 23 (4 назви).


2155. Цивільна оборона [Текст] : метод. вказ. до виконан. практ. роботи №5 "Стійкість роботи промислових підприємств у надзвичайних ситуаціях" для студ. денної форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. С. Кіпоренко, П. Б. Твердоступ. – Х. : [б. в.], 2011. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26 (3 назви)
2156. Цивільна оборона [Текст] : метод. вказ. до виконан. практ. роботи № 4 "Організація та проведення медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях" для студ. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. С. Кіпоренко, П. Б. Твердоступ. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с. – Бібліогр.: с. 21 (7 назв).
2157. Цифрова електроніка в схемотехніці комп'ютерних систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки по курс. проектуванню для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.


2158. Цифрова електронна схемотехніка [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010104.05 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с.
2159. Цифрові системи [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки і контр. завдання для самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 8.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2011. – 81 с.


2160. Цифрові системи [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. роботи на тему “Синтез оптимальної цифрової системи автоматичного управління” для студ. заочної форм навч. спец. 8.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2011. – 39 с.


2161. Цифрові системи [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. заочної форми навч. спец. 8.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с.


2162. Экономическая теория [Текст] : метод. указания по выполнению практических занятий для иностранных студентов неэкон. спец. / Укр. инж.-пед. академия ; сост. О. И. Баева [и др.]. – Х. : [б. и.], 2011. – 52 с.
2163. Экономическая теория [Текст] : метод. указ. по организации и планированию самостоятельной работы студ. при кредитно-модульной организации учеб. процесса для иностранных студ. дневной и заочной форм обуч. неэкономических спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Б. Ю. Юхнов [и др.]. – Х. : [б. и.], 2011. – 24 с.
2164. Экономический анализ (технико–экономический анализ) [Електронний ресурс] : метод. указ. к практ. занятиям по курсу для иностран. студентов дневной формы обучения спец. 6.01010430 / Укр. инж.-пед. акад. ; Е. С. Пархоменко. – Х. : [б. и.], 2011. – 32 с.
2165. Электротехнические материалы [Електронний ресурс] : метод. указ. к лаборат. работам № 1–3 для студ. спец.: 6.010100 (01,05,29), 6.090601, 6.091401, 6.092203 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: В. С. Сулима, Т. П. Шитоха . – Х. : [б. и.], 2011. – 34 с.
2166. Юхнов, Б. Ю. Экономическая теория [Текст] : учебное пособие для иностранных студентов неэкономических спец. /

Б. Ю. Юхнов, О. И. Баева, М. А. Выхрыстюк ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 78 с.


2167. Ясинський, Ю. О. Електричні станції та підстанції. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050701.01, 7.050701.01, 8.050701.01 "Електротехніка та електротехнології" за спеціалізацією "Електричні станції" / Ю. О. Ясинський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 79 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 71 (9 назв).
2168. Яценко, Л. О. Теоретичні основи формних процесів. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної форми навч. спец. 6.01010434 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Л. О. Яценко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 20 (10 назв).
2012
2169. Автоматизація транспортних і складських робіт [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ денної та заоч. форм навч. спец. 6.01010418 "Професійна освіта. Транспорт. Експлуатація та ремонт промислового транспорту" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 39 с.
2170. Автоматизація транспортних і складських робіт [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец 6.01010418 "Професійна освіта. Транспорт. Експлуатація та ремонт промислового транспорту" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.
2171. Автоматизація транспортних і складських робіт [Текст] : метод. вказ. до практ. занять з дисц. для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.01.17 Професійна освіта. Транспорт. Експлуатація та ремонт промислового транспорту / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с.
2172. Автоматизація транспортних і складських робіт [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.01.17 Професійна освіта. Транспорт. Експлуатація та ремонт промислового транспорту / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Г. Костюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 12–13 (9 назв).
2173. Автономні джерела електроенергії [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з куурсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050701.01 Електричні станції, 7.050701.03 Електротехнічні системи електропостачання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Єгорова. – Х. : [б. в.], 2012. – 12 с.
2174. Адміністративний менеджмент [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Баєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 14 с.
2175. Адміністративний менеджмент [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. всіх форм навч. спец. 6.030601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. І. Баєва, Т. С. Обидєннова. – Х. : [б. в.], 2012. – 26 с.
2176. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. всіх форм навч. спец. 6.030601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. І. Баєва,

Т. С. Обидєннова. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с.


2177. Англійська мова [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. II курсу енергет. спец. 6.010104.01–Проф. освіта. Енергетика; 6.050601–Теплоенергетика. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. Л. Самойлова, О. М. Моісєєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 100 с. : табл.
2178. Буданов, П. Ф. Математичні методи та моделі. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104 “Професійне навчання. Електроенергетика” /

П. Ф. Буданов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 72 с. : табл., рис.


2179. Виробництво зварних конструкцій [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.050504 (6.092300) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2012. – 60 с.


2180. Виробництво зварних конструкцій [Текст] : роб. програма, мет. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.092300 (6.050504) Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Є. С. Дерябкіна. – Х. :

[б. в.], 2012. – 58 с. : рис.


2181. Джерела світла [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050701.01 Електричні станції, 6.050701.03 Електротехнічні системи електроспоживання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Єгорова. – Х. : [б. в.], 2012. – 29 с.
2182. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. вказ. до викон. дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для всіх форм навч. спец. 8.01010430 Професійне навчання. Економіка / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. В. Прохорова, В. І. Чобіток. – Х. : [б. в.], 2012. – 57 с.

(Уклад. вказ. на тит. л.).


2183. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказ. до викон. магіст. кваліфікаційної роботи для студ. денної та заоч. форм навч. 8.01010401 Професійна освіта. Машинобудування; Спеціалізація: 08 Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Мельниченко, О. Л. Кондратюк. – Х. : [б. в.], 2012. –

27 с.
2184. Дуднєва, Ю. Е. Економічний ризик та методи його вимірювання [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ всіх форм навч. спец. 6.060301 "Менеджмент організацій і адміністрування" / Ю. Е. Дуднєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 92 с.


2185. Дуднєва, Ю. Е. Організація виробництва і менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 7.01010408 "Професійне навчання. Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні", 7.01010417 "Професійне навчання. Експлуатація та ремонот місцевого та автомобільного транспорту", 7.01010437 "Професійне навчання. Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва", 7.01010418 "Професійне навчання. Експлуатація та ремонт промислового транспорту", 7.090214 "Інженерна механіка. Підйомно–транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання" / Ю. Е. Дуднєва, О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 66 с.
2186. Економіка енергетики [Електронний ресурс] : робоча прогр., контр. завдання і метод. вказівки для студ. заоч. форми навч. спец. 6.090521 «Теплові електричні станції» / Укр. інж.-пед. акад. ; упор. Г. П. Домбровська, О. С. Пархоменко . – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с.
2187. Економічна теорія [Текст] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. неекон. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. Ю. Юхнов, О. І. Баєва,

М. О. Вихристюк. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.


2188. Економічні ризики діяльності підприємства [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030601 "Менеджмент і адміністрування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2012. – 36 с.
2189. Експлуатаційна 1 практика [Текст] : метод. вказ. для студ. денної форми навч. напрям підготовки 6.050601 – Теплоенергетика / Укр. інж.-пед. акад., Каф. теплоенергетики та енергозбереження ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (21 назва)
2190. Експлуатаційна 2 практика [Текст] : метод. вказ. для студ. денної форми навч. напрям підготовки 6.050601 – Теплоенергетика / Укр. інж.-пед. акад., Каф. теплоенергетики та енергозбереження ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2012. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (21 назва).
2191. Експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки [Текст] : роб. програма, метод. вказ. і контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010401.14 Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2012. – 30 с.
2192. Експлуатація та обслуговування машин [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.05.050.315 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2012. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 12 (3 назви).


2193. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. робіт №№ 12, 13 "Дослідження електронних пристроїв" для студ. денної та заоч. форм навч. неелектротехн. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. М. Латинін, С. В. Петров. – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 32 (12 назв).
2194. Єдність вимірювань [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 51 с.
2195. Заготівельне виробництво в машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010401 Професійне навчання. Машинобудування; Спеціалізація: 08 Технологія автоматизованого виробництво в машинобудуванні та приладобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Мельниченко, О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2012. – 9 с.
2196. Засоби технологічного оснащення [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.092300 (6.050504) Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2012. – 25 с.
2197. Зварювання спеціальних сталей і кольорових сплавів [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки і контр. завдання для самост. та курс. роботи для студ. спец. 7.092301, 8.092301, 7.010104, 8.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. Г. Єфіменко. – Х. : [б. в.], 2012. – 22 c.


2198. Інвестиційний менеджмент [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку 8.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2012. – 22 с.


2199. Інженерна і комп'ютерна графіка. Нарисна геометрія [Текст] : роб. зошит для студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. П. Маршуба, А. Я. Святуха,

І. Б. Плахотнікова. – Х. : [б. в.], 2012. – 28 с. : рис.


2200. Інноваційне обладнання [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.01010401 "Професійне навчання. Машинобудування", спеціалізація: 08 "Технологія автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Верезуб, О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2012. – 13 с.
2201. Інноваційне обладнання [Електронний ресурс] : мет. вказ. по орг. та плануванню самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу спец. 7.01010401 "Професійна освіта. Машинобудування", спеціалізація: 08 "Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Верезуб,

О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2012. – 8 с.


2202. Інноваційні технології додрукарської підготовки видань [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять. для студ. усіх форм навч. спец. 8.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2012. – 80 с.
2203. Інноваційні технології навчання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контр. завдання для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч. ; упоряд.

Л. В. Штефан. – Х. : [б. в.], 2012. – 32 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 11 (8 назв).


2204. Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.01010408, 8.01010408 "Проф. навч. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. П. Маршуба, О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2012. – 52 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 7 (9 назв).
2205. Інформаційні технології в економіці [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010430 Професійна освіта. Економіка підприємства, менеджмент та маркетинг / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с.


2206. Інформаційні технології в економіці [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.01010430 Професійна освіта. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2012. – 38 с.


2207. Інформаційні технології в освіті [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контр. завд. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч. ; упоряд. Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2012. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 8–9 (27 назв).
2208. Історія України [Текст] : метод. вказівки та практ. завдання для студ. заоч. форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. М. Тавшунський, І. В. Щербина. – Х. : [б. в.], 2012. – 38 с.
2209. Компетентність лабораторій [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с.
2210. Комплексні технологічні процеси поліграфічного виробництва [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.34 "Проф. освіта. Видав.-поліграф. справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2012. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).


2211. Комп'ютеризація додрукарської підготовки видань [Текст] : метод. вказівки до практ. занять "Розробка дизайну видання" для студ. усіх форм навч. спец. 7,8.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2012. – 11 с.


2212. Комп'ютеризація додрукарської пілготовки видань [Текст] : мет. вказівки до лаб. робіт для студ. усіх форм навч. спец. 7,8.01010434 "Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2012. – 47 с.
2213. Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. усіх форм навч. спец. 8.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2012. – 44 с.


2214. Комунікативний менеджмент [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку 6.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2012. – 15 с.


2215. Кравченко, В. Я. История украинской культуры [Текст] : учеб.-метод. пособие для самост. работы студ. дневной и заочной формы обучения / В. Я. Кравченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 30 с. – Библиогр. в конце разд.
2216. Кравченко, В. Я. История украинской культуры [Текст] : рабочая программа курса и планы семинарских занятий для иностранных студ. дневной и заочной формы обуч. / В. Я. Кравченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 6 с. – Библиогр.: с. 6.
2217. Литвин, О. М. Економіко-математичні методи та моделі. Із застосуванням системи комп'ютерної математики Mathcad [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. спец. 7.01010430, 7.050201 /

О. М. Литвин, Л. С. Лобанова ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. вищої та прикладної математики. – Х. : [б. в.], 2012. – 85 с. : табл., рис.


2218. Логістика [Текст] : роб. програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. галузі шнань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямку 6.030601 "Менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2012. – 17 с.
2219. Магістерська практика [Текст] : метод. вказ. для студ. денної форми навч. спец. 8.050601.03 – Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад., Каф. теплоенергетики та енергозбереження ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2012. – 28 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (21 назва).

2220. Макетування поліграфічної продукції [Текст] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104.34 "Професійні освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2012. – 24 с.


2221. Макетування поліграфічної продукції [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. усіх форм навч. спец. 7.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2012. – 120 с.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка