Професорсько-викладацького складуСторінка27/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   60

2072. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : метод. вказівки по виконанню курс. роботи для студ. денної і заочної форм навч. спец. 6.010100 “Професійне навч. Автоматизовані системи управління промисловими установками”; 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації і електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. І. Кузнецов, Л. Б. Курцева . – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с.
2073. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : завдання і метод. рек. до виконання контр. роботи "Аналіз лінійних стаціонарних неперервних систем автоматичного керування" для спец. 6.090601 "Професійне навчання. Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. С. Антоненко, В. І. Барсов, І. І. Сачук . – Х. : [б. в.], 2011. – 33 с.
2074. Теорія автоматичного управління [Текст] : метод. вказ. до контрольної роботи "Аналіз лінійних стаціонарних неперервних систем автоматичного керування" для студ. денної та заоч. форми навчання спец.: 6.090601 "Професійне навчання. Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. С. Антоненко, В. І. Барсов,

І. І. Сачук . – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 33 (5 назв).


2075. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14 (8 назв).
2076. Теорія і практика експерименту [Електронний ресурс] : завдання і метод. рек. до контр. роботи "Основи планування експерименту" для студ. спец. 8.010104.29 "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками"; 8.010104.36 "Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. С. Єрьоміна, І. І. Сачук, А. С. Чопенко . – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.


2077. Теорія і практика експерименту [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104 "Професійне навчання. Електроенергетика", 8.090601 "Електричні станції", 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. : табл. – Бібліогр.: с. 5 (18 назв).
2078. Теорія і практика експерименту [Текст] : метод. вказ. до контрольної роботи "Основи планування експерименту" для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.29 "Проф. навч. Автоматизовані системи управління промисловими установками", 8.010104.36 "Проф. навч. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. С. Єрьоміна, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 38 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37 (5 назв).
2079. Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаборат. робіт для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с.
2080. Теорія механізмів і машин [Текст] : метод. вказ. до практ. заняття "Синтез кулачкових механізмів" (з застосуванням ЕОМ) для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.01010408 Проф. освіта. Машинобудування; 6.01010417 Проф. освіта. Транспорт; 6.090220 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; 6.0050503 Машинобудування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Ізюмська, Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).
2081. Теорія механізмів і машин [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010408 Проф. освіта. Машинобудування; 6.01010417 Проф. освіта. Транспорт; 6.0050503 Машинобудування; 6.090220 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Ізюмська, Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 31 (8 назв).
2082. Теорія механізмів і машин [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Синтез кулачкових механізмів" для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.01010408 Проф. освіта. Машинобудування; 6.01010417 Проф. освіта. Транспорт; 6.090220 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; 6.0050503 Машинобудування; 6.090521 Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Ізюмська,

Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. : табл., рис.


2083. Теорія механізмів і машин [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Структурний аналіз механізмів" для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.01010408 Проф. освіта. Машинобудування; 6.01010417 Проф. освіта. Транспорт; 6.090220 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; 6.0050503 Машинобудування; 6.090521 Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Ізюмська,

Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви)


2084. Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : завдання на курсовий проект та метод. вказ. до його виконання, для студ. денної та заочної форм навч. спец.: 6.01010408 Професійне навчання. Машинобудування, 6.01010417 Професійне навчання. Транспорт, 6.050503 Машинобудування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Ізюмська, Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2011. – 23 с.
2085. Теорія організації [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) «Управління навчальним закладом» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. К. Бєлова. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.
2086. Теорія та методика викладання дисциплін напрямку безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказ. до виконання контрольної роботи з дисц. для студентів заоч. форми навчання, спец. 7.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.
2087. Теорія та методика викладання дисциплін напрямку безпека життєдіяльності [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 19 (11 назв).
2088. Теорія та практика експерименту [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. прикредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заочної форм навч. спец. 8.01010430 "Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с.


2089. Теорія та розрахунок параметрів режимів систем електропостачання [Текст] : метод. вказ. по організації та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організації навч. процесу для студ. ден. форми навч. спец. 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Пантєлєєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.
2090. Теплофікація та теплові мережі [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 7.05060103 (спеціаліст), 8.05060103 (магістр) "Теплові електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с.


2091. Тестування та діагностика обчислювальних пристроїв [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки з курсу та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104.04 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 5 (5 назв).
2092. Тестування та діагностика обчислювальних пристроїв [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7.010104.04 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолін. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13 (5 назв).
2093. Техніка виконання основних елементів гри в футбол [Текст] : метод. вказ. до практичних занять для студентів денної форми навчання всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. В. Марченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. – (Фізичне виховання).


2094. Техніко–економічні основи теплоенергетики [Текст] : робоча прогр. та метод. вказ. з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050601.03, 8.050601.03 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. – Бібліогр.: с. 5–6 (21 назва).


2095. Технічна мікробіологія [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для денної та заочної форм навчання спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування". Ч. 1 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. О. Коваленко [та інші]. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с. : табл., рис.
2096. Технічна мікробіологія [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 6.010.104.20 "Проф. освіта. Технол. харчової пром–сті та орг. громад. харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. О. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 8 (5 назв).
2097. Технічна мікробіологія [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., спец. 6.01010420 «Проф. освіта. Технол. харчової пром–сті та орг. громад. харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. О. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 8 (6 назв).
2098. Технічне обслуговування та експлуатація АСУ [Електронний ресурс] : робоча програма, контр. завдання, завдання для самост. роботи та метод. рекомендації до них для студ. денної і заочної форм навч. спец. 7.090401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с.
2099. Технічне регулювання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 55 с. – Бібліогр.: с. 55 (6 назв).
2100. Технології навчання у сучасній освіті [Текст] : метод. вказівки з викон. курс. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.
2101. Технології навчання у сучасній освіті [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

І. П. Чепурко . – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.


2102. Технологічне обладнання харчової галузі [Текст] : метод. рек. до лаборатор. робіт для студ. денної форми навч. спец. 6.01010420 "Проф. освіта. Технол. харчової пром–сті та орг. громад. харчування". Ч. 2. Теплове обладнання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. В. Дейниченко, К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 46 (4 назви).
2103. Технологічне проектування харчових підприємств з основами САПР [Текст] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул. орган. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 7.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: К. В. Свідло,

Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с.


2104. Технологія виробництва електроенергії [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050701 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Кузьмін. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с. : рис. – Бібліогр.: с. 6–7 (8 назв).
2105. Технологія виробництва продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. рек. до самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.01010420 – «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування» / Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т ; упоряд. Л. В. Погорєлова. – Х. : [б. в.], 2011. – 54 с.
2106. Технологія друку [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010434 «Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 6–7 (6 назв).
2107. Технологія інструментального виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Заточування спіральних свердл" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. : рис. – Бібліогр.: с. 11 (2 назви).
2108. Технологія інструментального виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Затилування фасонних фрез" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. : рис. – Бібліогр.: с. 10.
2109. Технологія інструментального виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Фрезерування стружкових канавок розгорнень" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко,

А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с. : рис. – Бібліогр.: с. 9 (2 назви).


2110. Технологія обробки графічної інформації [Електронний ресурс] : метод. вказ. до курсової роботи для студ. спец. 6.010104.34 Видавничо-поліграфічна справа / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. В. Старікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с.


2111. Технологія оперативних засобів друку [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.34 «Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Соболь . – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 6–7 (3 назви).
2112. Технологія формних процесів [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010434 «Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. О. Яценко . – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с.


2113. Технологія формних процесів [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010434 «Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 7 (8 назв).
2114. Технологія харчових продуктів функціонального призначення [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. А. Лазарєва, К. В. Свідло. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с.


2115. Технологія харчової галузі [Текст] : метод. рек. до лаборатор. робіт для студ. денної форми навч. спец. 7.01010420 "Проф. освіта. Технологія харчової пром–сті та орг. громад. харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: К. В. Свідло,

Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 12 (12 назви).


2116. Технологія швейного виробництва [Текст] : метод. вказ. до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 6.051602 "Швейні вироби". Розд. 3. Технологічні процеси підготовчо–розкрійного виробництва швейних підприємств / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Волошина. – Х. : [б. в.], 2011. – 55 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 45 (12 назв).
2117. Товарознавство [Текст] : метод. вказ. до практичних занять для денної та заочної форм навчання спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова, І. В. Цихановська,

О. В. Александров, Т. А. Лазарєва, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 63 с. : табл., мал.


2118. Товарознавство [Текст] : метод. вказівки до лабораторних робіт для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Павлоцька [та інші]. – Х. : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 70 (4 назви).
2119. Товарознавство [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец. денної форми навч. спец. 6.010104(20) “Професійна освіта. Харчові технології” / Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т ; упоряд. Л. В. Погорєлова. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.
2120. Товарознавство [Електронний ресурс] : метод. рек. до самост. роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.20 – «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування» / Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.пед. ін-т ; упоряд. Л. В. Погорєлова. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с.
2121. Товарознавство [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., спец. 6.01010420 «Проф. освіта. Технол. харчової пром–сті та орг. громад. харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Павлоцька [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (3 назви).
2122. Триботехніка ПТМ [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.050503 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров, Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл., граф.
2123. Триботехніка транспортних машин [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.17 «Професійна освіта. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту» ; 6.010104.18 «Професійна освіта. Експлуатація та ремонт промислового транспорту» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров, Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл.
2124. Триботехніка транспортних машин [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.17, 6.010104.18 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров, Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл.
2125. Управління змістом робіт [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) «Управління навчальним закладом» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. Ф. Євсюков . – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.


2126. Управління інформаційними зв'язками [Текст] : метод. вказ. по проведенню лабораторних робіт і організації самостійної роботи студентів для слухачів магістратури заоч. форми навчання спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.
2127. Управління навчальною та виховною діяльністю [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форм навч. спец. 8.18010020 (8.000009) «Управління навчальним закладом» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Керницький, І. М. Шалімова, Т. О. Кононова . – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл.
2128. Управління трудовими ресурсами [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

П. Ю. Баранов. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с.


2129. Управління фінансово-економічною діяльністю [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. А. Попова, О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл.
2130. Управління якістю у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та плануванню самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навчання, спец. 6.010.104.20 «Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Павлоцька [та інші]. – Х. : [б. в.], 2011. – 11 с. – Бібліогр.: с. 19 (3 назви).
2131. Фесенко, Г. І. Міський транспорт [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної і заоч. форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомоб. транспорту" / Г. І. Фесенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : рис.
2132. Фідровська, Н. М. Дипломне проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050503 /

Н. М. Фідровська, О. М. Тітов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с.


2133. Фідровська, Н. М. Машини безперервного транспорту. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. заоч. та денної форми навч. спец. 6.01010418, 6.050503 / Н. М. Фідровська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 27 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 21–23 (19 назв).
2134. Фідровська, Н. М. Промисловий транспорт. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. заоч. та денної форми навч. спец. 6.01010401 / Н. М. Фідровська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 11 (7 назв).
2135. Фідровська, Н. М. Спеціальні крани. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної форми навч. спец. 7.050503 / Н. М. Фідровська, І. І. Ісьєміні ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 30 (7 назв).
2136. Фізика [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. О. Рудакова, В. В. Тихоненко. – Х. : [б. в.], 2011. – 148 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 11 (9 назв).
2137. Фізика. Електромагнетизм [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. робіт Е1–Е5 для студ. денної та заоч. форм навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Д. В. Руденко, О. В. Шурінова,

І. В. Компанієць. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 26 (3 назви).


2138. Фізика. Квантова оптика. Атомна фізика. Фізика твердого тіла [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт А1–А5 для студ. денної та заоч. форм навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:

Д. В. Руденко, О. В. Шурінова, І. В. Компанієць. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 26 (2 назви).


2139. Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. робіт М1–М5 для студ. денної та заоч. форм навч всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:

Д. В. Руденко, О. В. Шурінова, І. В. Компанієць. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24 (4 назви).


2140. Фізична культура та психофізіологічний тренінг [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. І. П. Чепурко . – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.
2141. Фізичне виховання [Текст] : метод. вказ. по організації і плануванню самостійної роботи студентів з гирьового спорту для денної форми навчання всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. М. Деревенець. – Х. : [б. в.], 2011. – 74 с.


2142. Фізичне виховання [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів груп загальної фізичної підготовки для денної форми навчання усіх спец. / Ю. А. Британ,

С. М. Деревенець, Н. Ю. Корольова [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 91 с.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка