Професорсько-викладацького складуСторінка26/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   60

1998. Психологія спорту [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних занять для студ. 2 курсу денної та заоч. форми навч., спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. С. Іванченко, С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с.
1999. Психологія творчості [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Плохіх. – Х. : [б. в.], 2011. – 29 с. – Бібліогр. в кінці тем.


2000. Психологія творчості [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул орг. навч. процесу для студ.–магістрів денної форми навч. спец. 8.000002 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Плохіх. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. : табл.
2001. Психологія управління [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. П. Нікітіна . – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с.


2002. Психофізіологія [Електронний ресурс] : робоча програма та метод. вказ. до виконання самост. та контр. роботи з курсу для студ. спец. 6.030103 "Практична психологія" заочної форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Г. Кисіль. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.
2003. Психофізіологія [Електронний ресурс] : метод. вказ. з орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для спец. 6.030103 "Практична психологія" денної форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. Г. Кисіль, І. М. Соколова. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.
2004. Рабочая программа по технологической практике и методические рекомендации для студентов–иностранцев [Текст] : спец. 6.010104.36–бакалавр "Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. академия ; сост.: Ю. Н. Полякова, С. Н. Трохимчук. – Х. : [б. и.], 2011. – 42 с.
2005. Реконструкція зварювальних цехів [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання"; 7.010104.10, 8.010104.10 "Професійне навчання. Технологія та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

Є. С. Дерябкіна. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с.


2006. Релейний захист системи електропостачання промислових підприємств [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010100, 7.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2011. – 9 с.
2007. Релейний захист системи електропостачання промислових підприємств [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010100, 7.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 31.
2008. Релігієзнавство [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навчального процесу для усіх форм навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Круковська. – Х. : [б. в.], 2011. – 54 с.
2009. Ремонт автомобільного і міського транспорту [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомоб. трансп." / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Фесенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 26 (5 назв).
2010. Ремонт автомобільного і міського транспорту [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. робіт для студ. денної і заоч. форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Фесенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 3 (4 назви).
2011. Ремонт автомобільного і міського транспорту [Текст] : метод. вказ. до практ. робіт для студ. денної і заоч. форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомоб. ртансп." / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. І. Фесенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл., рис. – Бібліогр. в кінці тем.


2012. Ржевская, А. С. Методические указания для самостоятельной работы по русскому языку [Текст] : для иностранных студентов всех спец. заочной формы обучения /

А. С. Ржевская, Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. академия. – Х. : [б. и.], 2011. – 59 с. – Библиогр.: с. 56 (5 назв.)


2013. Родіонов, Л. А. Розрахунки та конструювання транспортних машин. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форми навч. спец. 8.010104.17, 8.010104.18, 8.090214 / Л. А. Родіонов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 22 (2 назви).
2014. Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 8.000002 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. І. Борзенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 47 с.
2015. Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при крдитно–модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.000002 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. І. Борзенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14–16 (23 назви).
2016. Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. І. Борзенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. – Бібліогр.: с. 9–11.
2017. Ротова, Н. В. Русский язык. Научный стиль речи [Текст] : учебно–метод. пособие для иностранных студентов 3–4 курсов инж. и инж.-пед. спец. дневной и заоч. формы обучения / Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 72 с. – Библиогр.: с. 5.
2018. Свідло, К. В. Курсове проектування. Проектування харчових підприємств з основами САПР [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навчання спец. 7.01010420 “Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування” / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 56 с.
2019. Свідло, К. В. Курсове проектування. Технологія харчових продуктів функціонального призначення [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної форми навч. спец. 7.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с.
2020. Свідло, К. В. Проектування харчових підприємств з основами САПР. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для денної форми навч. спец. 7.01010420 "Проф. освіта. Технол. харчової пром–сті та орг. громад. харчування" / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 56 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 42–43 (30 назв).
2021. Святуха, А. А. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебно–метод. пособие для иностранных студентов всех спец. ф–та междунар. образовательных программ. Раздел. Начертательная геометрия / А. А. Святуха, И. Б. Плахотникова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 64 с. : рис., табл. – Авт. указ. на обложке. – Библиогр.: с. 62–63.
2022. Святуха, А. А. Начертательная геометрия. Графические работы [Текст] : метод. указ. по выполнению графических работ для иностранных студентов всех спец. ф-та междунар. образовательных программ / А. А. Святуха, И. Б. Плахотникова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 24 с. – Библиогр.: с. 24 (4 назв.)
2023. Сертифікація продукції [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с. – Бібліогр.: с. 31 (6 назв).
2024. Сертифікація продукції та забезпечення якості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с.
2025. Система освіти в Україні та освітні стандарти [Текст] : метод. вказ. по проведенню практичних занять і організації самостійної роботи студентів для слухачів магістратури заочної форми навчання спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко,

Н. О. Брюханова. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с.2026. Система управління охороною праці [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 92 с. : табл.
2027. Системи вентиляції [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. денної форми навч. спец. 6.0101441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 15 (13 назв).
2028. Системи захисту середовища існування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання практ. робіт для студ. спец. 7,8.010104.41 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 54 c.
2029. Системи захисту середовища існування [Текст] : практикум для студ. спец. 7(8)01010441 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 48 (6 назв).


2030. Системи управління господарською діяльністю [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 36 (9 назв).
2031. Системи управління господарською діяльністю [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. – Бібліогр.: с. 34 (6 назв).


2032. Системи управління господарською діяльністю та випробувальними лабораторіями [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання для студ. спец. 7.01010435 "Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 9 с. – Бібліогр.: с. 9 (14 назв).

2033. Системи управління якістю [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 27 с. – Бібліогр.: с. 27 (6 назв).
2034. Системне программування [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. рек. і контр. завдання по курсу для студ. заочної форми навч. спец. 7.091401(29) "Комп’ютеризовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Трегуб. – Х. : [б. в.], 2011. – 42 с.
2035. Системний аналіз [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-модульній організації навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Б. Скородумова, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 8.
2036. Системний аналіз [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для заочної форми навчання, спец. 7.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Б. Скородумова, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с. : табл., рис.
2037. Системний аналіз [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 15 (4 назв).
2038. Системний підхід у вищій освіті [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. (8.000005) 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. К. Бєлова. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл., рис.
2039. Системы газоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов [Текст] : метод. указ. по проведению практ. занятий для иностранных студ. дневной формы обучения спец. 6.010104 Профессиональное обучение. Нефтегазовое дело / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Д. В. Михайский, Т. Н. Пугачева,

А. Р. Фокина. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. – Библиогр.: с. 19 (2 назв.)


2040. Сквозная программа профессионально–практической подготовки студентов–иностранцев [Текст] : метод. рекомендации спец.: 6.010100.36–бакалавр; 7.010104.36–специалист; 8.010104.36–магистр "Проф. образование. Компьютерные технологии в управлении и обучении" / Укр. инж.-пед. академия ; сост.:

Н. А. Бондаренко, С. Н. Трохимчук. – Х. : [б. и.], 2011. – 30 с.


2041. Скородумова, О. Б. Кваліфікаційна пробна робота на здобуття професійно–технічної освіти з професії "кухар" [Текст] : навч.-метод. посібник для денної форми навч. спец. 6.7.8.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / О. Б. Скородумова,

А. Ю. Денисова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.


2042. Смолін, Ю. О. Цифрова електроніка в схемотехніці комп'ютерних систем. Курсове проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. заочної форми навч. спец. 6.010104.05 / Ю. О. Смолін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с.
2043. Смолін, Ю. О. Цифрова електроніка в схемотехніці комп'ютерних систем. Курсове проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. заочної форми навч. спец. 6.010104.40 / Ю. О. Смолін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с.
2044. Сопротивление материалов [Текст] : метод. указания по решению расчетно–графических заданий для иностранных студентов инж. и инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. академия ; сост.:

М. К. Кравцов, В. Т. Акимов, И. В. Климова. – Х. : [б. и.], 2011. – 56 с.


2045. Соціальна та екологічна безпека діяльності [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заочної форми навч., спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. В. Драгун. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.


2046. Соціальна та екологічна безпека діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самостійної роботи студ. при кредитно-модульній організації навч. процесу для студ. денної форми навчання, спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Драгун. – Х. : [б. в.], 2011. – 41 с.
2047. Соціальна та екологічна безпека діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних занять для студ. денної форми навчання, спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Драгун. – Х. : [б. в.], 2011. – 38 с.
2048. Соціальна та екологічна безпека діяльності [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи слухачів магістратури заочної форми навч. спец. (8.000009) 8.18010020 "Управління навчальним закладом"; (8.000005) 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

Р. М. Тріщ, Г. С. Кіпоренко . – Х. : [б. в.], 2011. – 68 с.


2049. Соціальна та корпоративна безпека [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 6 (5 назв)
2050. Спеціальні питання електричних машин [Електронний ресурс] : метод. рек. з практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 7.010104.01 "Професійне навчання. Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Б. Єгоров, А. М. Чернюк. – Х. :

[б. в.], 2011. – 20 с.


2051. Спеціальні транспортні машини [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.18 «Професійна освіта. Експлуатація та ремонт промислового транспорту» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров,

Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 25 (3 назви).


2052. Статистичні методи дослідження автоматизованих систем управління [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. денної і заоч. форм навч. спец. 6.0104(29) "Проф. навч. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

Г. А. Мірошниченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 96 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 93–94 (14 назв).


2053. Статистичні методи дослідження автоматизованих систем управління [Текст] : роб. прогр., метод. вказівки і контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104(29) "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 94 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 5–6 (14 назв).


2054. Статистичні методи дослідження автоматизованих систем управління [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт № 2–4 "Визначення кореляційної функції ергодичного випадкового процесу", "Визначення диференціального рівняння лінійного об'єкта з використанням експериментально знятих кореляційних функцій", "Визначення спектральної щільності ергодичного випадкового процесу" для студ. денної і заоч. форм навч. спец. 6.010100(29) "Проф. навч. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, Г. А. Мірошниченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 25 (4 назв).


2055. Статистичні методи дослідження автоматизованих систем управління [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 1 "Дослідження імовірнісних характеристик випадкових процесів при проходженні через лінійні динамічні системи" для студ. денної і заоч. форм навч. спец. 6.010100(29) "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

Г. А. Мірошниченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 23 (5 назв).


2056. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 6.010100(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 95 с.


2057. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.010100(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с.
2058. Стратегічне планування [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контрольні завдання для студ. заочної форми навч. спец. 7.01010430 – Професійна освіта. Економіка / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 c. – Бібліогр.: с. 7–8 (30 назв).
2059. Стратегічне планування в галузі [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контрольні завдання по курсу для студ. заочної форми навч. спец. 8.01010430 – Професійна освіта. Економіка / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 c. : табл. – Бібліогр.: с. 7–8 (30 назв).
2060. Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завд. з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 050201 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с.
2061. Сучасні виховні системи і технології у вищій освіті [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форм навч. спец. (8.000005) 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Керницький, І. М. Шалімова, М. Р. Рогуліна . – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. : табл.
2062. Сучасні проблеми техносферної безпеки та сталого розвитку [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки для самост. вивчення курсу, контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2011. – 23 c.
2063. Сучасні структури розподілених систем управління [Електронний ресурс] : завдання і метод. рекомендації до виконання контр. роботи "Математичний опис і особливості структур сучасних розподілених систем автоматичного керування" для студ. спец. 8.010104 "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Н. С. Антоненко, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с.


2064. Сучасні структури розподілених систем управління [Текст] : метод. вказ. до викон. контрольної роботи "Математичний опис і особливості структур сучасних розподілених систем автоматичного керування" для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.29 "Проф. навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Н. С. Антоненко, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 23 (10 назв).


2065. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : курсова робота для студ. магістрів спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с.
2066. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 41 с. – Бібліогр.: с.38 (8 назв).
2067. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. магістрів заочної форми навч. спец. 8.000002 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.
2068. Теоретические основы электротехники [Текст] : метод. указания к лабораторным работам для иностранных студентов [дневной и заоч. форм обучения] / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.:

Л. Д. Фесенко, А. В. Ксензик, Т. П. Кожушко. – Х. : [б. и.], 2011. –

88 с.
2069. Теоретична механіка [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів інж. і інж.-пед. спец. Розд. Основи аналітичної механіки / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. К. Кравцов, І. Б. Сєдов,

Л. Г. Кузнецова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с. : рис., табл.


2070. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010100(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2011. – 43 с.


2071. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. роботи для студ. заочної форми навчання спец. 6.010100(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2011. – 62 с.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка