Професорсько-викладацького складуСторінка25/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   60

1919. Основи радіотехніки [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт 1–5 для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2011. – 66 с.
1920. Основи радіотехніки [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. всіх форм навч. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
1921. Основи релейного захисту і автоматики [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. робіт для студ. денної і заоч. форм навч. спец. 6.010100, 6.090601, 7.010104, 7.090601, 7.090603 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2011. – 51 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 51 (4 назви).
1922. Основи релейного захисту та автоматики системи [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010101, 7.090601, 7.090603 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с.
1923. Основи розрахунку і конструювання хімічного обладнання [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 6.090 220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 23 с. – Бібліогр.: с. 15 (4 назви).
1924. Основи системи та системного підходу в освіті [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) «Управління навчальним закладом» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. К. Бєлова . – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с. : табл.
1925. Основи теорії автоматичного управління [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. роботи "Дослідження часових характеристик елементарних ланок" для студ. денної та заоч. форм нач. спец. 6.010104.36 "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. С. Антоненко, В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 23 (3 назви).
1926. Основи теорії автоматичного управління [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. роботи "Дослідження стійкості і якості функціонування неперервної САК в перехідному режимі" для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.36 "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Н. С. Антоненко, В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24 (5 назв).


1927. Основи теорії управління в БЖД [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.01010441 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 82 с.
1928. Основи технології машинобудування [Електронний ресурс] : метод. вказівки по виконанню самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. "Професійне навчання. Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва"; "Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с.
1929. Основи технології поліграфічних виробництв [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010434 «Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко . – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с.
1930. Основи технології поліграфічних виробництв [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.34 "Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 7 (6 назв).
1931. Основні напрямки розвитку енергетики [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. з курсу та контрольні завдання для студ заоч. форми навч. спец. 8.05070103 "Електротехніка та електротехнології" за спеціалізацією "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. – Бібліогр.: с. 4–5 (4 назв).
1932. Основні напрямки розвитку енергетики [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. з курсу та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 8.050701.01 "Електротехніка та електротехнології" за спеціалізацією "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с. : табл. – Бібліогр.: с. 4 (4 назви).
1933. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. з курсу та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" за спеціалізацією "Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с. : табл., граф. – Бібліогр.: с. 4 (4 назви).
1934. Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії [Електронний ресурс] : метод. вказівки з практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.01 "Професійне навчання. Електроенергеитка". Ч. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Єгорова , А. М. Чернюк . – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с.
1935. Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.01 – Проф. освіта. Електроенергетика / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

І. В. Пантєлєєва, О. Ю. Єгорова, Ю. С. Олейник. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 4–5 (12 назв).


1936. Основы надежности и долговечности транспортных машин [Текст] : метод. указания по планированию и организации самостоятельной работы иностранных студентов спец. 6.010104.18 "Проф. обучение. Эксплуатация и ремонт пром. транспорта" / Укр. инж.-пед. академия ; сост. Н. Н. Фидровская. – Х. : [б. и.], 2011. – 24 с.
1937. Островський, О. С. Високі інформаційні технології та програмування [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання з дисц. для студ. спец. 8.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 17 с. : табл.
1938. Островський, О. С. Високі інформаційні технології та програмування [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. спец. 8.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / О. С. Островський. ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с. – Бібліогр.: с. 13 (10 назв).
1939. Островський, О. С. Комп'ютеризація виробничих процесів [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання з дисц. для студ. спец. 8.010014.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / О. С. Островський. ; Укр. інж.-пед. акад.
1940. Островський, О. С. Комп'ютеризація додрукарської підготовки видань [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання з дисц. для студ. спец. 7.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / О. С. Островський. ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).
1941. Островський, О. С. Комп'ютерні мережі [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання з дисц. для студ. спец. 8.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" /

О. С. Островський. ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15 (4 назви).


1942. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с.


1943. Пакувальне виробництво [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.34 «Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 7 (8 назв).
1944. Пантєлєєва, І. В. Електромеханічні перехідні процеси. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050701.03 – Електротехнічні системи електроспоживання / І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв).
1945. Пащенко, Е. А. Експертиза та корегування документів [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 76 с. – Авт. вказ. на обклад. – Бібліогр.: с. 73–75 (48 назв).
1946. Пащенко, Е. А. Експертиза та корегування документів [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. інж.-пед. спец. / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14 (6 назв).
1947. Пащенко, Е. А. Комплексні технологічні процеси поліграфічного виробництва [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 8.010104.34 «Професійне навчання. Видавничо-поліграфічна справа» / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 c.
1948. Пащенко, Е. А. Проектування поліграфічних підприємств [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. інж.-пед.– спец. / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 20 (6 назв).
1949. Пащенко, Е. А. Розвиток видавничо-поліграфічних комплексів [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. інж.-пед. спец. / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9 (3 назви).
1950. Пащенко, Е. А. Теорія та практика експерименту [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. інж.-пед. спец. / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).

Уклад. вказ. як автор


1951. Педагогіка [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Дубовець. – Х. : [б. в.], 2011. – 43 с.
1952. Педагогіка [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних занять для студ. денної форми навч., спец. 8000002 «Інтелектуальная власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Дубовець. – Х. : [б. в.], 2011. – 29 с.


1953. Педагогіка [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для заочної форми навч., спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Дубовець. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. – Бібліогр.: с. 30 (5 назв).


1954. Педагогічна та професійна психологія [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. В. Штефан. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (11 назв).


1955. Педагогічний контроль у системі вищої школи [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бєлікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 12–13 (13 назв).
1956. Передача прав інтелектуальної власності [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. І. Борзенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с. – Бібліогр.: с. 10–12 (34 назви).
1957. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : метод. вказівки для студ. денної і заочної форм навч. спец. 7.010104(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.
1958. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : метод. вказівки для студ. заочної форми навч. спец. 7.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с.
1959. Перетворювальні пристрої в енергетиці [Текст] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 7(8)010104.01 "Професійна освіта. Електроенергетика", 7(8)050701.01 "Електричні станції", 7(8)050701.03 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. П. Краснопьоров, Є. О. Занихайло. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.
1960. Перетворювальні пристрої в енергетиці [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 7(8)010104.01 "Проф. навчання. Електроенергетика", 7(8)050701.01 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

В. П. Краснопьоров, Є. О. Занихайло. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. : табл., рис.


1961. Перетворювальні пристрої в енергетиці [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. робіт для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7(8)010104.01 "Проф. освіта. Електроенергетика", 7(8)050701.01 "Електричні станції", 6.050701.03 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

В. П. Краснопьоров, Є. О. Занихайло. – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с. : табл., рис. – Бібліогр. в кінці тем лаборатор. робіт.


1962. Перехідні процеси в енергосистемах [Текст] : метод. вказ. по організації та планув. самос. роботи студ. при кредитно-модульній організації навч. процесу для студ. ден. форми навч. спец. 7.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с.


1963. Перехідні процеси в енергосистемах [Текст] : метод. вказівки до викон. курс. проекту з дисц. для студ. спец. 7.010101.01 "Професійна освіта. Електроенергетика" (денна та заоч. форма навч.) / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2011. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 21–22 (11 назв).
1964. Перехідні процеси в системах електропостачання [Текст] : методичні вказівки по виконанню контрольних робіт для заочної форми навч. напряму підготовки 6.010104.01 "Професійна освіта. Електроенергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад., Навч.–науковий проф.-пед. ін-т ; упоряд.: О. Б. Єгоров,

Д. М. Шалигін. – Артемівськ : [б. в.], 2011. – 32 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32 (5 назв).


1965. Перехідні процеси в системах електропостачання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 23 (9 назв).
1966. Петров, С. В. Електроніка і мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. заочної форми навч. спец. 6.050201 "Системи управління і автоматики" /

С. В. Петров, Н. С. Єрьоміна, Ю. М. Шкоріна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 68 с.


1967. Петров, С. В. Комп'ютерна електроніка – мікропроцесорні системи [Текст] : навчально-метод. посібник з курсового проектування для спец. 6.050201 "Системи управління і автоматики" / С. В. Петров, Н. С. Єрьоміна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. : рис. – Бібліогр.: с. 43.
1968. Підіймально-транспортні машини [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. спец. 6.01010441 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Б. Краснокутська. – Х. : [б. в.], 2011. – 85 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 85 (13 назв).
1969. Підйомники [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 7.050503 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров, Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 25 (3 назви).
1970. Планування та організація навчального процесу у вищій школі [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і організ. самост. роботи слухачів магістратури заочної форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. А. П. Тарасюк. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл.
1971. Подоляк, О. С. Експлуатація і технічне обслуговування міського та автомобільного транспорту. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форми навч. спец. 6.010104.17 "Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту" / О. С. Подоляк ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 46 с. – Бібліогр.: с. 27 (7 назв).
1972. Поліграфічні матеріали [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.34 «Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко . – Х. : [б. в.], 2011. – 28 c. : табл. – Бібліогр.: с. 7 (5 назв).
1973. Політологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., усі спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; О. Ю. Кашаба. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.
1974. Право інтелектуальної власності [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ.-магістрів денної форми навч. спец. 800000.2 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23–24 (35 назв).
1975. Право інтелектуальної власності [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с. – Бібліогр.: с. 6 (6 назв).
1976. Прикладна метрологія [Текст] : метод. вказ. з практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Є. Малецька, М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл.
1977. Програма другої педагогічної практики [Текст] : [методичні вказівки] для студентів спец. 6.010104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Б. Скородумова. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с.


1978. Програма і методичні вказівки до стажування [Текст] : для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. П. Чепурко,

О. М. Керницький. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с.


1979. Програма і методичні вказівки до стажування [Текст] : для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Д. В. Коваленко,

О. К. Бєлова, В. В. Бєлікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 11 с.


1980. Проектування і розрахунок процесів підготовки та виготовлення видань [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 6.010104.34 «Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко . – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
1981. Проектування і розрахунок процесів підготовки та виготовлення видань [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.34 «Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. О. Яценко . – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 7 (6 назв).


1982. Проектування комп’ютеризованих систем управління [Електронний ресурс] : метод. рекомендації по виконанню курс. роботи для студ. заочної форми навч. спец. 8.091401 “Системи управління і автоматики” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Л. Б. Курцева, Н. С. Антоненко . – Х. : [б. в.], 2011. – 42 с.


1983. Промислова екологія [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 31 (5 назв).
1984. Промисловий транспорт [Текст] : метод. вказівки по проведенню лаб. робіт для студ. заочної та денної форми навч. спец. 7.010104.01 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Фідровська. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 12 (7 назв).
1985. Психологічний спецпрактикум з психології [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. 2 курсу денної та заоч. форми навч., спец. 6.010301 Практична психологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Іванченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с.
1986. Психологічний спецпрактикум з психології [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. 2 курсу денної та заоч. форми навч., спец. 6.030103 Практична психологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Іванченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с.
1987. Психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заочної форми навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. С. Сапельникова. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 c.
1988. Психологія [Електронний ресурс] : мет. вказівки для практ. робіт для студ. денної та заочної форм навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с.
1989. Психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки для практ. робот для студ. денної та заоч. форми навчання всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с.
1990. Психологія вищої школи [Електронний ресурс] : метод. вказ. з орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Г. Кисіль. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с.
1991. Психологія індивідуальності [Електронний ресурс] : мет. вказівки до практ. робіт для студ. денної форми навч. спец 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 53 с.


1992. Психологія індивідуальності [Електронний ресурс] : мет. вказівки до практ. робіт для студ. заочної форми навч. спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 54 с.


1993. Психологія індивідуальності [Електронний ресурс] : мет. рек. з орг. та планув. роботи студ. заочної та денної форми навч. з курсу зі спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 17 с.
1994. Психологія індивідуальності [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робот для студ. денної форми навч. фаху практична психологія –6.03.0103 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. С. Сапельникова. – Х. : [б. в.], 2011. – 56 с.


1995. Психологія індивідуальності [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робот для студ. заоч. форми навч. фаху практична психологія–6.03.0103 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 57 с.


1996. Психологія менеджменту [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навч. спец. 7.01010420 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Г. Кисіль. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с.
1997. Психологія спорту [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. 2 курсу при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заоч. форми навч., спец. 6.010301 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. С. Іванченко, С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка