Професорсько-викладацького складуСторінка24/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   60

1844. Мікропроцесорна техніка [Текст] : метод. вказ. до практичних занять для студентів денної форми навчання спец. 6.090601 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

П. Ф. Буданов, І. Г. Кірісов. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.


1845. Мікропроцесорна техніка [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 1–4 для студентів денної форми навчання спец. 6.090601 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. Г. Кірісов. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.


1846. Міський транспорт [Текст] : метод. вказ. до практ. робіт для студ. денної і заоч. форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Фесенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 94 с. : рис. – Бібліогр.: с. 93 (6 назв).
1847. Міський транспорт [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомоб. транспорту" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Фесенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 7–8 (18 назв).
1848. Моделювання в енергетиці [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. для студ. заоч. форми навч. спец. 8.090601 "Електричні станції", 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с. : рис. – Бібліогр.: с. 5 (18 назв).

1849. Моделювання діяльності фахівця [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

І. П. Чепурко. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.


1850. Моделювання електромеханічних систем [Електронний ресурс] : робоча програма, контр. завдання, завдання для самост. роботи та метод. рекомендації до них для студ. денної і заочної форм навч. спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, напрямок підготовки – 0922 "Електромеханіка" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с.
1851. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця [Текст] : метод. вказ. з проведення практ. занять і орг. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

І. П. Чепурко. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (19 назв).


1852. Моделювання технічних і соціальних систем [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. всіх інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Рубашка. – Х. : [б. в.], 2011. – 9 с.
1853. Моделювання технічних і соціальних систем [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. всіх інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Рубашка. – Х. : [б. в.], 2011. – 7 с. : табл. – Бібліогр.: с. 7 (7 назв).
1854. Моделювання технічних і соціальних систем [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. всіх інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Рубашка. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл., рис.
1855. Монтаж і наладка електрообладнання [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. роботи №1 для студ. денної форми навч. спец. 7.050701 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. Г. Кірісов. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. : рис.


1856. Набуття прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : робоча програма метод. вказ. та контрольні завдвння з курсу для студ. заочної форми навчання спец. 800000.2 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Тіманюк,

Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.


1857. Набуття прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самостійної роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., спец. 8.00000.2 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. М. Тіманюк, Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 58 с.
1858. Набуття прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. спец. 8.00000.2 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. М. Тіманюк, Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 49 с.


1859. Надійність електроустановок [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 8.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с.
1860. Назаркін, О. А. Автомобільний транспорт. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" / О. А. Назаркін,

С. Л. Смоляков, Г. І. Фесенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 29 с. – Бібліогр.: с. 29 (5 назв).


1861. Назаркін, О. А. Двигуни автомобільного і місцевого транспорту. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 7.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" / О. А. Назаркін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв).
1862. Назаркін, О. А. Ремонт автомобільного і міського транспорту. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" / О. А. Назаркін, Г. І. Фесенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 29 (10 назв).
1863. Наскрізна програма професійно-практичної підготовки [Текст] : [метод. вказ.] для студентів спец. 6.7.8.010104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Б. Скородумова, К. В. Свідло, О. В. Александров,

І. В. Цихановська. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25–26 (28 назв).


1864. Наскрізна програма професійно-практичної підготовки студентів–іноземців [Текст] : метод. реком. спец.: 6.010100.36–бакалавр; 7.010104.36–спеціаліст; 8.010104.36–магістр "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко, С. М. Трохимчук. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
1865. Нечуйвітер, М. М. Техніко-економічні основи теплоенергетики. Курсове проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заочної форм навч. спец. 7.05060103 (спеціаліст), 8.05060103 (магістр) "Теплові електричні станції" / М. М. Нечуйвітер ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с.
1866. Німецька мова [Текст] : метод. вказ. за проф. спрямуванням для самостійної роботи студентів 1 та 2 курсів денного відділення з спец. "Практична психологія" для спец. 6.030103 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. І. Зеленін, Т. Ф. Желтухіна. – Х. : [б. в.], 2011. – 55 с.
1867. Нормоконтроль [Текст] : метод. вказ. до проведення нормоконтролю випускних кваліфікац. робіт спец. і магістрів для спец.: 7.010104.36 ; 8.010104.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 27 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л.
1868. Обчислювальна техніка та програмне забезпечення [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

М. А. Бондаренко, В. А. Жилін. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с.


1869. Організація виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заоч. форми навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2011. – 27 с.
1870. Організація виробництва [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. О. Геращенко . – Х. : [б. в.], 2011. – 43 с.


1871. Організація виробництва і менеджмент [Текст] : метод. вказ. до ділової ігри "Контроль управлінських здібностей менеджера" для студентів всіх форм навчання спец.: 7.050201 ; 7.090521 ; 7.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Р. Лагутцев, О. І. Кір'ян, В. О. Шестопалова. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с.
1872. Організація державного нагляду за промисловою безпекою і охороною праці [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл. – Бібліогр.: с. 69 (4 назви).
1873. Організація державного нагляду за промисловою безпекою і охороною праці [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с. – Бібліогр.: с. 14 (3 назви).
1874. Освітні технології [Текст] : метод. вказ. до виконання курсової роботи для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с.


1875. Освітні технології [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) «Управління навчальним закладом» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

І. П. Чепурко . – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.


1876. Основи екології [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Кіпоренко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 99 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 98–99 (18 назв).
1877. Основи екології [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форми навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. С. Кіпоренко, А. К. Грицай. – Х. : [б. в.], 2011. – 65 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 64 (9 назв).
1878. Основи екології [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. С. Кіпоренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–15 (8 назв).1879. Основи економічної теорії [Текст] : роб. прогр., метод. вказ. та контр. завдання з дисц. для студ. заоч. форми навч. екон. спец. 6.050201, 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Чорна. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. : табл. – Бібліогр.: с. 24 (6 назв).
1880. Основи захисту інформації [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. всіх форм навч. спец. 7.01010440, 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.
1881. Основи захисту інформації [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаборат. робіт для студ. спец. 7.01010440, 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.
1882. Основи інженерно–педагогічної творчості [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 11 с. : табл. – Бібліогр.: с. 6–7.


1883. Основи інженерно–педагогічної творчості [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 6–7 (9 назв).
1884. Основи кольорознавства [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 6.01010038 "Професійне навчання. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів"; 6.01010442 "Професійна освіта. Проектування стилю людини та середовища" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. С. Невальоний. – Х. : [б. в.], 2011. – 9 с.
1885. Основи композиції та прикладної графіки [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010038 "Професійне навчання. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів"; 6.01010442 "Професійна освіта. Проектування стилю людини та середовища" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. С. Невальоний. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.


1886. Основи комп’ютерного проектування [Електронний ресурс] : метод. вказівки по виконанню самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 7.010104.37 "Професійне навчання. Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 43 с.
1887. Основи медичних знань [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. Професійна освіта. Безпека життєдіяльності / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Б. Хроменкова. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с. : табл., рис.


1888. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 13 "Вимірювальні перетворювачі струму і напруги" для студ. денної та заоч. форм навч. електротехн. і енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко,

Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 18 (2 назви).


1889. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 8 "Вимірювання параметрів елементів електричних кіл за допомогою вимірювальних мостів" для студ. денної та заоч. форм навч. електротехн. і енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15 (2 назви).
1890. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 7 "Вимірювання параметрів електричних сигналів електронно-променевим осцилографом" для студ. електротехн. і енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:

А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).


1891. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 6 "Дослідження напівпроводникових термоперетворювачів опору" для студ. денної та заоч. форм навч. електротехн. і енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:

А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).


1892. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 5 "Дослідження кривої намагнічування феромагнітних матеріалів балістичним методом" для студ. денної та заоч. форм навч. електротехн. та енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 18 (2 назви).
1893. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 4 "Повірка трансформаторів струму диференційно-нульовим методом" для студ. денної та заоч. форм навч. електротехн. і енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:

А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).


1894. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 2 "Повірка однофазного лічильника активної енергії" для студ. денної та заоч. форм навч. електротехн. і енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко,

Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 17 (2 назви).


1895. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи № 1 "Повірка електровимірювальних приладів" для студ. електротехн. і енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 11 (2 назви).
1896. Основи надійності та довговічності машин [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для студ. денної та заоч. форми навч. за напрямами підготовки 6.050503, 6.010104.17 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. А. Родіонов, І. І. Ісьєміні. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 28 (4 назви).
1897. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : завдання до практ. занять та метод. рек. по їх викон. для студ. спец.: 7.010104(29) „Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками”, 8.010104(29) „Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. О. Прокопенко,

Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 17 с.


1898. Основи наукових досліджень [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Дубовець. – Х. : [б. в.], 2011. – 49 с.
1899. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самостійної роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., спец. 8000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Дубовець. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с.
1900. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч., спец. 8000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Дубовець. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с.


1901. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу для денної форми навч. спец. 7.010.104.20 та 8.010104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Б. Скородумова,

Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. – Бібліогр.: с. 7


1902. Основи наукових досліджень [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для заочної форми навч. спец. 7.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Б. Скородумова, Я. М. Гончаренко,

Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 2.


1903. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Г. Ілюха, О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с.
1904. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання "Визначення показників надійності паротурбінного блоку" для студ. заочної форми навч. спец. 7.05060103 (спеціаліст), 8.050601 (магістр) "Теплові електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2011. – 8 с.
1905. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 7.01010430, 8.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Геращенко . – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с.
1906. Основи наукових досліджень [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104, 8.010104 "Професійне навчання. Електроенергетика", 7.090601, 8.090601 "Електричні станції", 7.090603, 8.090603 "Електричні системи електропостачання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 5 (18 назв).
1907. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. програма, метод. вказ. Науково–дослідна робота студентів : спец.: 7.050601.03, 8.050601.03 – Теплові електричні станції; 6.050601 – Теплоенергетика / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2011. – 33 с. – Бібліогр.: с. 29 (9 назв).
1908. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Дубовець. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с. – Бібліогр.: с. 32 (7 назв).


1909. Основи наукових досліджень в галузі професійної освіти [Текст] : метод. вказ. по проведенню практичних занять і організації самостійної роботи студентів для слухачів магістратури заоч. форми навчання спец.: 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" ; 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, Л. О. Бачієва. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.
1910. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2011. – 71 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 71 (8 назв).
1911. Основи охорони праці [Текст] : метод. вказ. до викон. контрольної роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: С. М. Артюх, О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с. – Бібліогр.: с. 14 (12 назв).
1912. Основи педагогіки [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу для студентів інженерних спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. О. Агапова, М. Р. Рогуліна. – Х. : [б. в.], 2011. – 55 с. : табл. – Бібліогр.: с. 10–11 (17 назв).
1913. Основи підприємництва [Електронний ресурс] : метод. вказ. по вивч. дисц. з комплектом питань до самоконтролю та тематикою контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030601 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.


1914. Основи проектування в хімічному машинобудуванні і апаратобудуванні [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. для студ. заоч. форми навч. спец. 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 39 с. – Бібліогр.: с. 27 (4 назви).
1915. Основи проектування електричних мереж [Електронний ресурс] : метод. вказівки з курс. проектув. для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.01 "Професійне навчання. Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Єгорова,

А. М. Чернюк. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.


1916. Основи проектування електричних станцій [Текст] : метод. вказ. по організації та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організації навч. процесу для студ. ден. форми навч. спец. 6.010104.01 " Професійна освіта. Енергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Пантєлєєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с.
1917. Основи проектування хімічних підприємств і основи САПР [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 38 с. – Бібліогр.: с. 24 (3 назви).
1918. Основи психології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з орг. та планув. роботи студ. заочної та денної форми навч. всіх інж. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. О. Білоцерковська. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка