Професорсько-викладацького складуСторінка23/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   60

1767. Комп’ютеризація додрукарської підготовки видань [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контрольні завдання з дисципліни для студ. спец. 7.010104.34 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 c.


1768. Комп’ютеризація додрукарської підготовки видань [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи для студ. спец. 7.010104.34, 8.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 c.


1769. Комп'ютеризація додрукарської підготовки видань [Текст] : метод. вказ. по викон. самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104.34, 8.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 8 (8 назв).


1770. Комп'ютеризація додрукарської підготовки видань [Текст] : метод. вказ. до курсової роботи для студ. спец. 7.010104.34, 8.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Островський О. С. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с. – Бібліогр.: с. 23–25.
1771. Комп'ютерні системи розробки поліграфічних видань [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. спец. 6.01010434 "Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 15 (10 назв).


1772. Комп'ютерні системи розробки поліграфічних видань [Текст] : метод. вказ. до курсової роботи для студ. спец. 6.010104.34 "Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 33 с. – Бібліогр.: с. 18 (11 назв).


1773. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. практ. робіт для студ. 2 курсу денної та заоч. форми навчання спец. 6.010301 Практична психологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Толкачова. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с.


1774. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та плануванню самост. роботи для студ. 2 курсу заоч. форми навчання спец. 6.010301 Практична психологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. М. Толкачова. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с.


1775. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки з самост. роботи для студ. денної форми навч. зі спец. 6.030103 «Практична психологія» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Толкачова. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
1776. Комунікативні процеси в системі вищої освіти [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. (8.000005) 8.18010021 – «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Т. В. Калініченко . – Х. : [б. в.], 2011. – 69 с.
1777. Кондратюк, О. Л. Детали машин и основы конструирования [Текст] : метод. указ. для практических занятий для иностранных студентов дневной формы обучения всех спец. /

О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 36 с.


1778. Кондратюк, О. Л. Детали машин и основы конструирования [Текст] : метод. указ. к лабораторным работам для иностранных студентов дневной формы обучения всех спец. /

О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркин ; Укр. инж.-пед. академия. – Х. : [б. и.], 2011. – 20 с.


1779. Кондратюк, О. Л. Оборудование ремонтного производства [Текст] : метод. указ. для практических занятий для иностранных студентов дневной формы обучения спец. 7.01.01.0418ин / О. Л. Кондратюк, А. В. Свитличный, А. О. Скоркин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 40 с.
1780. Контролінг [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завд. для студ. заоч. форми навч., спец. 6.060301 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 41 с.


1781. Контроль в системі освіти [Текст] : метод. вказ. по проведенню практичних занять і організації самостійної роботи студентів для слухачів магістратури заоч. форми навчання спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бєлікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.
1782. Креативні технології навчання [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 23 с.
1783. Креативні технології навчання [Електронний ресурс] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студ. при кредитно-модульній організації навч. процесу для студентів денної форми навчання всіх інженерно-педагогічних спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с.
1784. Креативні технології навчання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 8–9.
1785. Кузнецов, Б. І. Цифрове керування електроприводами [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. денної форми навч. спец. 6.010100(29) / Б. І. Кузнецов, Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 78 с.


1786. Кузнецова, Л. Г. Комп’ютерні системи інженерного аналізу виробів [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. інж. і інж.-пед. спец. / Л. Г. Кузнецова, М. К. Кравцов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 45 с.
1787. Кузнецова, Л. Г. Комп'ютерні системи інженерного аналізу виробів [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. інж. і інж.-пед. спец. / Л. Г. Кузнецова, М. К. Кравцов ; Укр. інж–.пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 45 с. : табл., рис.
1788. Лазарєв, М. І. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. посіб. з курсової роботи для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 8.000002 Інтелектуальна власність / М. І. Лазарєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13 (6 назв).
1789. Литвин, О. Н. Mathcad: математический практикум [Текст] : учеб.-метод. пособие для иностранных студ. инж. спец. /

О. Н. Литвин, Л. С. Лобанова, О. П. Нечуйвитер ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 60 с.


1790. Макетування поліграфічної продукції [Текст] : метод. вказ. по викон. самост. роботи студ. спец. 7.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9 (8 назв)
1791. Макроекономіка [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з дисц. для студ. заоч. форми навч. екон. спец. 6.050201, 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Чорна. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 26–27 (10 назв).
1792. Малюнок [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. самост. роботи для студ. спец. 6.010100.38 / Укр. інж.-пед. акад. ;

В. С. Невальоний. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с.


1793. Малюнок [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010038 "Професійне навчання. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів"; 6.01010442 "Професійна освіта. Проектування стилю людини та середовища" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. С. Невальоний. – Х. : [б. в.], 2011. – 7 с.


1794. Маркетинг [Текст] : метод. вказ. та завдання до виконання контрольної роботи для студентів [заоч. форми навчання] спец.: 6.030601 – менеджмент організацій; 6.01010430 – викладач практичного навчання в галузі економіки, маркетингу та менеджменту / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.
1795. Маркетинг [Текст] : метод. вказ. до практичних занять та самостійної роботи стулентів [спец.] : 6.030601 – менеджмент організацій; 6.010100(30) – викладач практичного навчання в галузі економіки, маркетингу та менеджменту / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Чумак, О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2011. – 49 с.
1796. Маркетинг [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030601, 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.
1797. Маркетинг інтелектуальної власності [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Рубашка. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. – Бібліогр.: с. 24 (31назв).
1798. Маркетинг інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. П. Рубашка. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 20 (8 назв).


1799. Маркетинг інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. П. Рубашка. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 21–24 (61 назва).


1800. Маршуба, В. П. Курсове проектування. Агрегатоване обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів денної та заоч. форми навч. по спец.: 7.01010408 (спеціаліст); 8.01010408 (магістр) "Проф. навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні" / В. П. Маршуба,

О. А. Мельниченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 64 с. : рис., табл.


1801. Математичне програмування та дослідження операцій [Текст] : метод. вказівки до контр. роботи "Задачі лінійного та динамічного програмування" для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. І. Барсов, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с.
1802. Математичні задачі енергетики [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної і заочної форм навч. спец. 8.010104, 8.090601, 8.090603 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с.
1803. Математичні задачі енергетики [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. занять для студ. денної і заоч. форм навч. спец. 8.010104, 8.090601, 8.090603 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 10 (2 назви).
1804. Математичні методи та моделі [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010104 "Професійне навчання. Електроенергетика", 6.090601 "Електричні станції", 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 5 (8 назв).
1805. Математичні методи та моделі [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.01 "Професійна навчання. Електроенергетика", 6(8)050701.01 "Електричні станції", 6(8)050701.03 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

П. Ф. Буданов, Є. О. Занихайло. – Х. : [б. в.], 2011. – 27 с.


1806. Математичні основи побудови САУ [Текст] : метод. вказ. до контрольної роботи "Рівняння та часові характеристики систем автоматичного управління" для студ. заоч. форми навч. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. С. Антоненко, В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 25 (5 назв).
1807. Машини для виробництва будівельних матеріалів [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Смоляков. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с. : рис. – Бібліогр.: с. 11 (4 назви).
1808. Машини для земляних робіт [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Смоляков. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв).
1809. Машини та апарати хімічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж–.пед. акад. ; упоряд. О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с.
1810. Мезеря, А. Ю. Електропостачання та електрозбереження підприємств. Курсове проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 7.010104, 7.090603, 8.010104, 8.090603 / А. Ю. Мезеря, Т. І. Овчаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 68 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 37 (15 назв).
1811. Менеджмент організацій [Текст] : метод. вказ. і завдання для практ. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 8.050201 / Укр. інж.-пед. акад. ; С.О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с.
1812. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : метод. вказ. і завдання для самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 8.050201 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с.
1813. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : метод. вказ. і завдання для самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.050201 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2011. – 17 с.
1814. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : метод. вказ. і завдання для самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.050201 / Укр. інж.-пед. акад. ; С.О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с.
1815. Методи керування і адаптації в радіоелектронних системах [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. по дисц. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010100(05) "Професійне навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв'язок" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов,

І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с.


1816. Методи керування і адаптації в радіоелектронних системах [Електронний ресурс] : завдання і метод. рекомендації до виконання контр. роботи "Аналіз лінійних стаціонарних неперервних систем автоматичного керування" для спец. 6.010100 "Професійне навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв'язок" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. С. Антоненко, В. І. Барсов, І. І. Сачук . – Х. : [б. в.], 2011. – 33 с.
1817. Методи керування і адаптації в радіоелектронних системах [Текст] : метод. вказ. до контр. роботи "Задачі лінійного та динамічного прграмування" для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010100 "Проф. навч. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв'язок" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Н. С. Антоненко, В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. – Бібліогр.: с. 33 (4 назви).


1818. Методи контролю харчових виробництв [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., спец. 7.010.104.20 «Проф. освіта. Технол. харчової пром–сті та орг. громад. харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. В. Скородумова, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 8 (7 назв).
1819. Методи контролю харчових виробництв [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 7.010.104.20 «Проф. освіта. Технол. харчової пром–ті та орг. громад. харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. В. Скородумова, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 7 (7 назв).
1820. Методи та засоби вимірювання витрат та об'єму [Текст] : метод. вказ. з практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл.
1821. Методика вдосконалення передачі м'яча у регбі [Текст] : метод. вказ. до практичних занять для студентів денної форми навчання всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Підситков,

О. О. Явдошенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. – (Фізичне виховання).


1822. Методика професійного навчання: дидактичне проектування [Електронний ресурс] : робоча прогр. метод. вказівки з курсу та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010436 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, Г. І. Сажко. – Х. : [б. в.], 2011. – 96 с.

1823. Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. вказ. по проведенню практичних занять з курсу для спец.: 6.010100.23 "Проф. навчання. Технологія текстильної і легкої промисловості" ; 6.010100.38 "Проф. навчання. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. В. Пермінова, С. О. Шабельник. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с.
1824. Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. вказ. по виконанню курсової роботи для студентів спец. 6.010104.30 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Е. Коваленко, О. Ф. Євсюков, В. С. Ковальська, О. О. Романовська. – Х. : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл., рис.


1825. Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. вказ. щодо виконання курсової роботи для інж.-пед. спец.: 6.010100(08) ; 6.010100(17) ; 6.010100(18) ; 6.010100(37) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. О. Брюханова,

Н. А. Шишенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с.


1826. Методика професійного навчання: основні технології навчання [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. практ. робіт для спец. 6.010104.36 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О.Е. Коваленко, Г.І. Сажко. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.
1827. Методика профессионального обучения [Текст] : метод. рек. по выполнению курсовой работы для иностранных студентов высших учеб. заведений инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко, Н. В. Королёва, В. В. Беликова, Л. А. Бачиева. – Х. : [б. и.], 2011. – 48 с.
1828. Методика профессионального обучения: основные технологии обучения [Текст] : метод. указ. по выполнению курс. работы для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко, Н. В. Королева,

В. В. Беликова, Л. А. Бачиева. – Х. : [б. и.], 2011. – 47 с.1829. Методика розв'язання задач з електротехніки [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контр. завдання по курсу для спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. В. Васюченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 46 с.
1830. Методичні вказівки до проведення міждисциплінарного іспиту з професійної фахової підготовки спеціалістів за напрямом підготовки «Професійна освіта.Комп’ютерні технології». [Електронний ресурс] : для студ. ден. та заоч. форм навч.,спец. 7.010104.36 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2011. – 47 с.
1831. Методичні вказівки до проведення нормоконтролю випускних кваліфікаційних робіт спеціалістів і магістрів [Електронний ресурс] : для спец. 7.010104.36, 8.010104.36 / Укр. інж.-пед. акад. ; Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с.
1832. Методичні вказівки з нормоконтролю дипломного проекту і магістерської кваліфікаційної роботи [Текст] : для студентів спец. "Проф. освіта. Машинобудування" спеціалізація "Копм'ютерні технології машинобудівного виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Купріянов, І. В. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.
1833. Методичні вказівки з проведення міждисциплінарного іспиту з фахової підготовки [Текст] : метод. вказ. для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 7.01010401 "Проф. освіта. Машинобудування" за спеціалізацією "Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні"; 7.01010401 "Проф. освіта. Транспорт" за спеціалізаціями "Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту", "Експлуатація та ремонт промислового транспорту" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. А. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 8 с.
1834. Методологічні засади професійної освіти [Текст] : метод. вказ. до практичних занять / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова,

І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 56 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л.


1835. Методологія, методи та засоби управління навчальним закладом [Текст] : метод. вказ. з виконання курс. роботи для спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / І. М. Шалімова,

В. В. Бєлікова ; під заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.


1836. Методологія, методи та засоби управління навчальним закладом [Текст] : метод. вказ. до виконання курсової роботи для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. М. Шалімова,

В. В. Бєлікова. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с.


1837. Методологія, методи та засоби управління навчальним закладом [Текст] : метод. вказ. по проведенню практичних занять і організації самостійної роботи студентів для слухачів магістратури заочної форми навчання спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. М. Шалімова,

І. С. Посохова. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с.


1838. Метрологія та вимірювання [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. електротехн. і енергет. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 54 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 51–52 (25 назв).


1839. Метрологія та кваліметрія [Текст] : метод. вказівки з практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Москаленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. : табл., рис.
1840. Міждисциплінарний іспит з професійної фахової підготовки [Текст] : метод. рек. для студ. спец. 7.010104.20 "Проф. освіта. Харчові технол." Спеціалізація: "Технол. харчової пром-сті та орг. ресторанного госп–ва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. В. Скородумова, Т. А. Лазарєва, К. В. Свідло. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с. – Бібліогр. в кінці розд.


1841. Міждисциплінарний іспит з професійної фахової підготовки спеціалістів за напрямом підготовки "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" [Текст] : метод. вказ. для студ. денної та заоч. форм навч., спец. 7.010104.36 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с. : рис. – Бібліогр.: с. 12 (11 назв).
1842. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з дисц. для студ. заоч. форми навч. екон. спец. 6.050201, 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. І. Чорна. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.


1843. Мікроекономіка [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з дисц. для студ. заоч. форми навч. екон. спец. 6.050201, 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Чорна. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25 (9 назв).
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка