Професорсько-викладацького складуСторінка22/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   60

1691. Економічний аналіз (фінансовий) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник з організ. самост. роботи студ. усіх форм навч. спец. 6.0101430, 6.05201 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:

Г. П. Домбровська, М. С. Пантелєєв, О. В. Бережна. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с.


1692. Економічний ризик та методи його вимірювання [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 6.060301 «Менеджмент організацій» / Укр. інж.-пед. акад. ; Ю.Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 42 с.
1693. Експлуатація та режими роботи електрообладнання електростанцій [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. роботи №1 для студ. денної форми навч. спец. 7.050701 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. Г. Кірісов. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 9 (2 назви).
1694. Електрична частина електростанцій [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр.завд з курсу для студ.заоч. форми навч., спец. 6.010104.30 «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.


1695. Електрична частина електростанцій [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. з курсу та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050701 "Теплоенергетика" спеціалізація "Теплові електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 24 (8 назв).
1696. Електричні машини та електропривод; Електричні машини [Текст] : робочий зошит з лабораторних робіт з курсів для студентів заоч. форми навчання спец.: 6.010104.01 "Проф. навчання. Електроенергетика"; 6.090601 "Електричні станції"; 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. В. Шевченко, А. М. Чернюк. – Х. : [б. в.], 2011. – 23 с.
1697. Електричні системи та мережі [Електронний ресурс] : метод. рек. з курс. проектування для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.050701 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Єгорова, А. М. Чернюк. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.
1698. Електричні системи та мережі [Електронний ресурс] : метод. рек. з практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.050701 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Ю. Єгорова, А. М. Чернюк . – Х. : [б. в.], 2011. – 64 с.


1699. Електричні системи та мережі [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 6.050701 – Електротехніка та електротехнологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Єгорова. – Х. : [б. в.], 2011. – 34 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 6 (8 назв).
1700. Електричні системи та мережі [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. робіт для студ. заоч. форми навч., спец. 6.050701 – Електротехніка та електротехнологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Єгорова. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 27 (4 назви).
1701. Електричні станції та підстанції [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр.завд. з курсу для студ. заоч.форми навч. спец. 6.050701.30 «Електротехнічні системи електроспоживання» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
1702. Електричні станції та підстанції [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. з курсу та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010401 "Професійна освіта. Енергетика" за спеціалізацією "Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25 (7 назв).


1703. Електробезпека [Текст] : контрольні завдання з курсу для студентів заоч. форми навчання спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с.
1704. Електрозбереження і надійність електричних станцій і мереж [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. з курсу та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 8.05070101 "Електротехніка та електротехнології" за спеціалізацією "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с. : табл. – Бібліогр.: с. 5 (3 назви).
1705. Електромагнітні перехідні процеси [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завд. з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050701.03. «Електротехнічні системи електроспоживання» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
1706. Електромагнітні перехідні процеси [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050701.03 «Електротехнічні системи електроспоживання» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Пантєлєєва, Ю. С. Олійник. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 27 (9 назв).
1707. Електроніка та схемотехніка [Текст] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 6.092300 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2011. – 31 с.
1708. Електрообладнання міського та автомобільного транспорту [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. заоч. та денної форми навч. спец. 6.010104.17 "Проф. навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. С. Подоляк, Л. В. Штефан. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 32 (8 назв).
1709. Електропостачання [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ.заочної форми навч. спец. 7.010104, 7.090603, 8.010104, 8.090603 "Електропостачання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Ю. Мезеря, Т. І. Овчаренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 64 с.
1710. Електропостачання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104, 7.090603, 8.010104, 8.090603 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Ю. Мезеря, Т. І. Овчаренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 11 (10 назв).
1711. Електропривід транспортних установок [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.090214, 8.01010418 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. В. Чернишенко, О. М. Титов, Н. М. Фідровська. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с. – Бібліогр.: с. 20 (7 назв).


1712. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт №№ 8, 9, 10, 11 "Дослідження трансформаторів і електричних машин" для студ. денної та заоч. форм навч. неелектротехн. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Ю. М. Латинін, С. В. Петров. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 58 (20 назв).


1713. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт №№ 1, 2, 3 "Дослідження електричних кіл постійного струму" для студ. денної та заоч. форм навч. неелектротехн. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Ю. М. Латинін, С. В. Петров. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 45–46 (21 назва).


1714. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт №№ 4, 5, 6, 7 "Дослідження електричних кіл змінного струму" для студ. денної та заоч. форм навч. неелектротехн. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Ю. М. Латинін, С. В. Петров. – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 50–51 (21 назва).


1715. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. неелектротехн. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 76 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 11–12 (23 назви).
1716. Елементи автоматизованого електропривода [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. роботи для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с.
1717. Елементи автоматизованого електроприводу [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання курс. проекту для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 6.092200 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник . – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с.

1718. Елементи систем автоматики [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.090601 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 с. : рис.


1719. Живопис та основи кольорознавства. Прикладна графіка [Текст] : робоча програма, контр. роботи та метод. вказ. до їх виконання для заоч. форми навчання з спец. 6.010104.42 "Проф. освіта. Дизайн. Проектування стилю людини та середовища" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Борисенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.
1720. Забезпечення безпеки освітнього закладу [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для студентів заоч. форми навчання спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

В. М. Кліменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 17 с.


1721. Забезпечення безпеки освітнього закладу [Текст] : метод. вказівки до викон. практ. завдань для студ. спец. 6.010104.41 та 7.010104.41 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Р. М. Тріщ, В. М. Кліменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 25 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23–24 (13 назв).
1722. Загальна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять та плани семінарських занять для студ. 2 курсу денної та заочної форми навч. спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Е. М. Єгорова,

О. С. Іванченко, С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с.


1723. Загальна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. 1 курсу при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заочної форми навч. спец. 6.010301 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Е. М. Єгорова , О. С. Іванченко, С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 43 c.
1724. Загальна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. 2 курсу при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заочної форми навч. спец. 6.010301 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Е. М. Єгорова, О. С. Іванченко, С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с.
1725. Законодавча метрологія [Текст] : метод. вказівки з практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. 6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Є. Малецька. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с.
1726. Засоби технологічного оснащення [Текст] : метод. вказ. до практичних занять для спец. 7.092301 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Є. С. Дерябкіна,

Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2011. – [54] с.


1727. Зварювання плавленням. Технологія та обладнання зварювання плавленням [Текст] : метод. вказ. по викон. курсової роботи для студ. спец. 6.050504, 6.01.01.04.10 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. О. Ізотова. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 39 (7 назв).
1728. Зварювання плавленням. Технологія та обладнання зварювання плавленням [Текст] : робоча прогр., метод. рекомендації до виконання контрольних робіт для студ. спец. 6.050504, 6.01.01.04.10 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. О. Ізотова. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 38 (8 назв).
1729. Зварювання спеціальних сталей і кольорових сплавів [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050504, 8.050504 "Технол. та устаткування зварювання"; 7.010104.10, 8.010104.10 "Проф. освіта. Технол. та обладнання зварювального виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Г. Єфіменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 22 (17 назв).
1730. Информатика и вычислительная техника [Электронный ресурс] : рабочая программа, метод. указания по курсу и контр. задания для студентов заочной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. академия ; сост. Г. И. Сажко. – Х. : [б. и.], 2011. – 156 с.
1731. Інноваційні технології в освіті [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. комплексної курс. роботи для студ. денної та заоч. форми навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, В. В. Бєлікова, В. О.Олефір, О. А. Єрьоменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 84 с.
1732. Інноваційні технології навчання [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. В. Штефан. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (23 назви).


1733. Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Геометричні та конструктивні елементи мітчика" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

М. В. Ємець, О. А. Мельниченко, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 13 (5 назв).


1734. Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Основні типи розгорнень, їх геометричні і конструктивні елементи" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16 (2 назви).
1735. Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Вивчення конструктивних та геометричних елементів циліндричних фрез з гвинтовими зубцями" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко,

А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15 (2 назви).


1736. Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Вивчення конструктивних та геометричних елементів черв'ячної модульної фрези" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : рис.
1737. Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Вивчення конструктивних та геометричних елементів протяжок" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с. : рис.
1738. Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторної роботи "Основні типи свердел. Конструктивні та геометричні параметри спірального свердла" для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко, А. О. Скоркін. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).
1739. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Чапліна. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с.
1740. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самостійної роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., для всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Чапліна. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с.
1741. Інтелектуальна власність [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. для всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бовдуй. – Х. : [б. в.], 2011. – 38 с. – Бібліогр.: с. 36–37 (20 назв).
1742. Інтелектуальна власність [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., для всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бовдуй. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с. – Бібліогр.: с. 9 (18 назв).
1743. Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7(8).010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Чапліна. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. – Бібліогр.: с. 24–25 (19 назв).
1744. Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7(8).010104.36 "Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бовдуй. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. – Бібліогр.: с. 26–27 (19 назв).
1745. Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец 7(8). 01010436 "Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бовдуй. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 10 (17 назв).
1746. Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заочної форм навч. спец. 8.000002 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Тимофеєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.
1747. Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. магістрів очної та заочної форм навч. спец. 8.000002 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Тимофеєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с.
1748. Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності [Текст] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Тимофеєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 c. : табл. – Бібліогр.: с. 3 (7 назв).
1749. Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності [Текст] : метод. рек. з проведення практ. занять для студ. спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Тимофеєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. – Бібліогр.: с. 11 (7 назв).
1750. Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності [Текст] : метод. рек. по орг. самост. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Тимофеєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 21 (7 назв).
1751. Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул. орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Тимофеєва. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9–11 (18 назв).
1752. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання з дисц. для студ. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 28 (8 назв).
1753. Інформаційні технології в освіті [Текст] : метод. вказ. по проведенню лаб. робіт і орг. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 23 (3 назви).
1754. Інформаційні технології в управлінні безпекою життєдіяльності [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студентів заоч. форми навчання спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с.
1755. Інформаційно-вимірювальні системи на промислових підприємствах [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010100 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с.


1756. Керамічне матеріалознавство у харчових технологіях [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навчання, спец. 7.010.104.20 «Проф. освіта. Технол. харч. пром–сті та орг. громад. харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. В. Скородумова, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 42 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 5 (8 назв).
1757. Керівник навчального закладу [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять і орган. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11–12 (9 назв).


1758. Керницький, О. М. Інженерна педагогіка [Текст] : навч.-метод. посібник для слухачів магістратури заочної форми навч. спец. "Електротехнічні системи електропоспоживання" /

О. М. Керницький, Л. М. Омельченко, Ю. М. Кузь ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 67 с. – Бібліогр.: с. 67 (11 назв).


1759. Керування якістю [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ заоч. форми навч. спец 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с. – Бібліогр.: с. 21 (6 назв.).
1760. Коваленко, О. Е. Дипломне проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с. – Бібліогр.: с. 40.
1761. Коваленко, О. Е. Магістерська кваліфікаційна робота [Текст] : метод. реком. для магістрантів спец. 8.000009 – "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.
1762. Коваленко, О. Е. Освітні технології [Текст] : метод. вказ. з виконання курс. роботи з дисц. для магістрів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с.
1763. Комплексна механізація та автоматизація вантажо-розвантажувальних і транспортних робіт [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010418, 7.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. Л. Смоляков. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 10–11 (19 назв).


1764. Комплексні системи автоматизованого керування [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 5 (14 назв).
1765. Комплектний електропривод [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робот № 1 «Дослідження характеристик нереверсивного тиристорного перетворювача», № 4 «Дослідження характеристик реверсивного тиристорного перетворювача» для студ. заоч. форми навчання, спец. 6.092203 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Б. І. Кузнєцов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с.
1766. Комп'ютеризація виробничих процесів [Текст] : метод. вказ. по виконан. самост. роботи студ. спец. 7.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 7 (10 назв).
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка