Професорсько-викладацького складуСторінка21/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   60

1611. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки і контр. завдання для самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 6.010100(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2011. – 84 с.


1612. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. проекту на тему “Системи управління електроприводами основних механізмів роторного екскаватора” для студ. денної і заочної форм навч. спец. 7.010104(29), 8.010104(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2011. – 50 с.
1613. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. денної і заочної форм навч. спец. 7.010101(29), 8.010104(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 64 с.


1614. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. денної форми навч. спец. 7.010104(29), 8.010104(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с.


1615. Автоматика і автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 7.010104.37 "Професійне навчання. Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. В. Романов. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с.


1616. Автоматика і автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні. Технологія автоматизованого виробництва. Технологія автоматизованого МБ [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних та самост. робіт для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. "Професійна освіта. Машинобудування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. М. Лагода. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с.
1617. Автомобільний транспорт [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010417 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Назаркін,

С. Л. Смоляков, Г. І. Фесенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 35 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 33 (5 назв).


1618. Адміністрування в комп'ютерних мережах [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт для ВНЗ за фахом 7.01010440, 8.01010440 "Професійне навчання. Комп'ютерні системи та мережі" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко, А. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 41 с.
1619. АСУ ТП в енергетиці [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 7.050701 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: П. Ф. Буданов, І. Г. Кірісов. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 13 (5 назв).
1620. Атестація і сертифікація у зварювальному виробництві [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 050504 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.
1621. Атестація і сертифікація у зварювальному виробництві [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 050504 "Технологія та устаткування зварювання" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

М. А. Калін, Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.


1622. Аудит і оцінювання управлінської діяльності [Текст] : метод. вказ. по проведенню практичних занять і організації самостійної роботи студентів для слухачів магістратури заоч. форми навчання спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ю. Баранов. – Х. : [б. в.], 2011. – 29 с.
1623. Аудит якості [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 7.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с. – Бібліогр.: с. 52 (9 назв).
1624. Аудит якості [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 "Проф. навчання. Метрологія, стандартизація та сертифікація" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 21 с. – Бібліогр.: с. 21 (6 назв).
1625. Безпека та надійність антропотехнічних систем [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104.41 "Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. : табл., рис.
1626. Бізнес-інжиніринг [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для всіх форм навч. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Кір'ян. – Х. : [б. в.], 2008. – 7 с. – Бібліогр.: с. 7 (8 назв)
1627. Біохімія та фізіологія харчування [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу для денної форми навч. спец. 6.01010420 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова,

І. В. Цихановська, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 18–19.


1628. Біохімія та фізіологія харчування [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для заочної форми навчання, спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Павлоцька, О. Б. Скородумова,

І. В. Цихановська, Я. М. Гончаренко, Т. Б. Гонтар. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 10 (4 назви).


1629. Біохімія та фізіологія харчування. Ч. 1: Біологічна хімія [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. проф., Л. Ф. Павлоцька [та інші]. – Х. : [б. в.], 2011. – 51 с. : табл., рис.
1630. Біохімія та фізіологія харчування. Ч. 2: Біологічна хімія [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для денної та заочної форм навчання спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Павлоцька [та інші]. – Х. : [б. в.], 2011. – 52 с. : табл., рис.
1631. Біохімія та фізіологія харчування. Ч. 3: Біологічна хімія [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для денної та заочної форм навчання спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. проф., Л. Ф. Павлоцька [та інші]. – Х. : [б. в.], 2011. – 74 с. : табл., рис.
1632. Біохімія та фізіологія харчування. Ч. 4: Біологічна хімія [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для денної та заочної форм навч. спец. 6.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. проф., Л. Ф. Павлоцька [та інші]. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с. : рис., табл.
1633. Будівельна механіка й металеві конструкції [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Н. М. Фідровська, Л. А. Родіонов. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. – Бібліогр.: с. 25.


1634. Будівельна механіка та металеві конструкції [Текст] : метод. вказ. до лабораторних робіт для студ. денної форми навч. спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. А. Родіонов, І. І. Ісьєміні. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 23 (1 назва).
1635. Василець, Т. Ю. Комплектний електропривод [Текст] : [навч.-метод. посібник] для студентів заоч. форми навчання спец. 7.092203 / Т. Ю. Василець, О. О. Тіщенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 38 (5 назв).
1636. Введення до інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказ. з орг. самостійної роботи для студ. денної форми навч., спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Чапліна. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с.
1637. Введення до фаху [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.40 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11 (5 назв).
1638. Введення до фаху [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., спец. 6.01010420 «Проф. освіта. Технол. харч. пром–сті та орг. громад. харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Павлоцька [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 14 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11–12 (3 назви).
1639. Введення до фаху [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.01010417 "Проф. освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт місцевого та автомоб. трансп." / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Фесенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 10 с. : табл. – Бібліогр.: с. 5–6 (18 назв).
1640. Введення до фаху та процеси високих технологій в поліграфічному виробництві [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. спец. 8.01010434 "Професійно освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А.С. Гордєєв. – Х. : [б. в.], 2011. – 92 с.
1641. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Р. М. Тріщ, Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 33 с. – Бібліогр.: с. 4.


1642. Використання фізичних вправ відповідно до діагнозу захворювання студентів спеціальної медичної групи [Текст] : метод. вказ. до самостійних занять для студентів денної форми навчання всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. П. Грохова. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с. – (Фізичне виховання).
1643. Вступ до спеціальності [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.030103 «Практична психологія» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. О. Олефір. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 c.
1644. Гордєєв, А. С. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 91 с. : табл. – Авт. вказ. на обклад. – Бібліогр.: с. 89 (14 назв).
1645. Гордєєв, А. С. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : метод. вказівки по виконанню курсового проекту для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. – Авт. вказ. на обклад.
1646. Гордєєв, А. С. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. інж.-пед. спец. / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19 (4 назви).
1647. Гордєєв, А. С. Оцінка та контроль якості поліграфічної продукції [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. інж.-пед. спец. / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9 (5 назв).
1648. Гордєєв, А. С. Поліграфічне обладнання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання (для заочної ф/н) /

А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 27 (2 назви).1649. Гордєєв, А. С. Системний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 84 с. : рис., табл. – Авт. вказ. на обклад.
1650. Гулей, О. Б. Паливо, топки і котельні установки [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. з курс. проектув. для студ. спец. 6.05021, 7.05021 «Теплові електричні станції» . Ч. 2. Тепловий розрахунок конвективних поверхонь парових котлів / О. Б. Гулей ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 48 с.
1651. Демографія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.030103 «Практична психологія» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

К. І. Фоменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.


1652. Демографія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.030103 «Практична психологія» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. І. Фоменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с.
1653. Деталі машин і основи конструювання [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з дисципліни для студ. заоч. форми навч. інж. спеціальностей / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Л. Кондратюк. – Х. : [б. в.], 2011. – 68 с. : табл. – Бібліогр.: с. 45 (11 назв).


1654. Дидактические основы профессионального образования [Текст] : метод. указ. по выполнению курс. работы для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, Н. В. Божко,

С. В. Литвин. – Х. : [б. и.], 2011. – 31 с.


1655. Дидактичні системи у вищій освіті [Текст] : метод. вказівки до викон. курс. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч., спец. (8.000005) 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. К. Белова, О. М. Керницький . – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
1656. Дидактичні системи у вищій освіті [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для слухачів магістратури заоч. форми навч., спец. (8.000005) 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. К. Бєлова . – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с.
1657. Дидактичні системи у вищій освіті [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. К. Бєлова. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 32–34 (39 назв).
1658. Дизайн поліграфічної продукції [Текст] : метод. вказ. по виконанню самост. роботи студ. спец. 7.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2011. – 15 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9–10 (8 назв).
1659. Динаміка та оптимізація ПТМ [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров, Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14 (11 назв).
1660. Динаміка транспортних машин [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 7(8).01010417, 7(8).01010418 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров,

Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 19 (12 назв).


1661. Динаміка транспортних машин [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 7(8).01010417, 7(8).01010418 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

А. П. Нестеров, Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 18 (12 назв).


1662. Дипломне проектування [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. Е. Коваленко, В. А. Бурбига, І. С. Посохова,

І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 47 с. – Бібліогр.: с. 37 (13 назв).


1663. Дипломне проектування [Текст] : навч.-метод. посіб. для денної та заоч. форм навч. спец. 8.010.104.20 "Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Б. Скородумова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл.
1664. Диференційна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. практич. робіт для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 6.030103 Практична психологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Толкачова. – Х. : [б. в.], 2011. – 46 с.
1665. Диференційна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та плануванню самост. роботи для студ. 2 курсу заоч. форми навчання спец. 6.010301 Практична психологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Толкачова. – Х. : [б. в.], 2011. – 28 с.
1666. Диференційна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та плануванню самост. роботи для студ. 2 курсу денної форми навч. спец. 6.010301 Практична психологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Толкачова. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.
1667. Діагностика устаткування [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Родіонов. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : рис. – Бібліогр.: с. 11 (6 назв).
1668. Дорожні машини [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Смоляков. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13 (5 назв).
1669. Друга педагогічна практика [Текст] : програма та метод вказ. для студ. денної форми нвч. спец. 7.010104.01 "Професійна освіта. Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

А. М. Чернюк. – Х. : [б. в.], 2011. – 29 с. – Бібліогр.: с. 20 (4 назви).


1670. Друга педагогічна практика [Текст] : програма і метод. вказ. для студ. денної форми навч. спец. 7.01010401.08 Проф. освіта. Машинобудування. Спеціалізація: Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 10 (5 назв).
1671. Друга педагогічна практика [Текст] : прогр. і метод. вказ. для студ. денної форми навч. спец. 7.010104.01 "Проф. освіта. Економіка" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. П. Оксененко. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв).
1672. Дуднєва, Ю. Е. Менеджмент професійної діяльності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. всіх форм навч. спец. напряму підготовки 8.0101 «Педагогічна освіта» /

Ю. Е. Дуднєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 82 с.


1673. Економіка вищої освіти [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи слухачів магістратури заочної форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) "Педагогіка вищої школи" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. П. Ю. Баранов . – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.
1674. Економіка інтелектуальної власності [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заочної форми спец. 8.000002 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. М. Тіманюк. – Х. : [б. в.], 2011. – 26 с.


1675. Економіка інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказ. до практичних занять для студ. магістрів денної форми навч., спец. 800000.2 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Тіманюк. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с.
1676. Економіка інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самостійної роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. магістрів денної форми навч., спец. 8.000002 «Економіка інтелектуальной власності» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. М. Тіманюк, Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2011. – 41 с.
1677. Економіка підприємництва [Текст] : метод. вказ. та завдання до виконання контрольної роботи для студентів [заоч. форми навчання] спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.


1678. Економіка підприємництва [Текст] : метод. вказ. та завдання до виконання контрольної роботи для студентів [заоч. форми навчання] спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 29 с.


1679. Економіка підприємств та маркетинг [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010414 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 44 c.
1680. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання до виконання контр. роботи для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.


1681. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання до виконання контр. роботи для студ. заочної форми навч. спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 c.


1682. Економіка підприємства [Текст] : метод. вказ. та завдання до викон. курс. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.050201 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с. : табл. – Бібліогр.: с.30–32 (36 назв).
1683. Економіка підприємства [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контрольні завдання по курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.010104(30) – ”Професійна освіта. Економіка” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 7 (6 назв).
1684. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с.


1685. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.


1686. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : роб. програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.050503 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 30 с.


1687. Економіка підприємства та маркетинг [Текст] : метод. вказ. та завдання до виконання контрольної роботи для студентів [заоч. форми навчання] спец.: 6.01010414 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Чумак. – Х. : [б. в.], 2011. – 42 с.
1688. Економіка праці [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. О. Геращенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 39 с.


1689. Економічна теорія (Основи економічної теорії) [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заоч. форми навч. нееконом. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Б. Ю. Юхнов, О. І. Баєва, М. О. Вихристюк, О. В. Горбачова, Т. І. Чорна, О. Л. Яшинов. – Х. : [б. в.], 2011. – 27 с.
1690. Економічна теорія (основи економічної теорії) [Електронний ресурс] : метод. вказ. по викон. практ. (семінарських) занять при кредитно-модульній орг. навч. процесу для неекон. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. І. Баєва, Б. Ю. Юхнов,

М. О. Вихристюк, О. В. Горбачова, О. Л. Яшинов. – Х. : [б. в.], 2011. – 54 с.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка