Професорсько-викладацького складуСторінка20/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   60

1540. Теорія і практика експерименту [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.010104.29 "Проф. навч. Автоматизовані системи управління промисловими установками", 8.010104.36 "Проф. навч. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Н. С. Єрьоміна, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11–12 (9 назв)


1541. Теорія інформації і кодування [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форм навчання спец. 6.091401 «Системи управління і автоматики» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.
1542. Теорія механізмів та машин [Текст] : практичне заняття № 3 "Побудова діаграм руху вихідної ланки" : метод. вказ. для спец.: 6.01010408 (бакалавр). Проф. навчання. Технологія і обладнання автоматизованного виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні; 6.01010417 (бакалавр). Проф. навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту; 6.01010418 (бакалавр). Проф. навчання. Експлуатація та ремонт промислового транспорту; 6.01010435 (бакалавр). Проф. навчання. Комп'ютерні технології в машинобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1543. Теорія різання конструкційних матеріалів [Текст] : метод. вказ. по виконанню практичних занять: "Розрахунок режимів різання при зовнішньому точінні"; "Розрахунок режимів різання при циліндричному фрезеруванні"; "Розрахунок режимів різання при шліфуванні"; "Розрахунок режимів різання при свердленні"; "Розрахунок режимів різання при торцевому фрезеруванні" для денної та заоч. форм навчання по спец. 6.010104 (бакалавр). Проф. навчання. Технологія і обладнання автоматизованного виробництва у машинобуд. та приладобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. П. Маршуба, О. А. Мельниченко, М. В. Ємець, О. Л. Кондратюк. – Х. : [б. в.], 2010. – 104 с.


1544. Теорія різання конструкційних матеріалів [Текст] : навч.-метод. посібник : контр. завдання та метод. вказ. по їх виконанню для заоч. форми навч. по спец.: 6.01010408 (бакалавр). Проф. навчання. Технологія обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні; 6.01010437 (бакалавр). Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. П. Маршуба, О. А. Мельниченко, М. В. Ємець. – Х. : [б. в.], 2010. – 78 с.


1545. Теорія систем і системний аналіз [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Н. С. Антоненко, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9 (3 назви).


1546. Теорія систем та системний аналіз [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навчального процесу для студ. ден. форми навчання спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. І. Сачук, Н. С. Антоненко. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.
1547. Теорія та електрофізика високих напруг [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.090600 / Укр. інж.-пед. акад. ;

Е. Т. Красовська. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.


1548. Тепломасообмін [Текст] : програма, метод. вказ. і модульні контр. завдання для самост. роботи спец. 6.090500 – "Теплові електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. І. Канюк, О. В. Андреєв, Т. М. Фурсова. – Х. : [б. в.], 2010. – 84 с. : табл. – Бібліогр.: с. 8–9 (12 назв).


1549. Техніка та електрофізика високих напруг [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.090600 / Укр. інж.-пед. акад. ; Е.Т. Красовська. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с. – ISBN 978-966-611-794-9.
1550. Техніко-економічний аналіз [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання по курсу для заоч. форми навчання 6.030601 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2010. – 27 с.


1551. Технології виробництва в галузі (енергетика) [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.090600 / Укр. інж.-пед. акад. ; М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1552. Технологічне обладнання галузі [Текст] : робоча програма, контр. роботи та метод. вказ. до їх виконання для заоч. форми навчання для спец. 7.010104.23 Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

М. Л. Рябчиков. – Х. : [б. в.], 2010. – 37 с.


1553. Технологічне обладнання харчової галузі [Текст] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул. орган. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. В. Дейниченко, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с.
1554. Технологічне обладнання харчової галузі [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. В. Дейниченко,

Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 36 с.


1555. Технологічне обладнання харчової галузі [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання контр. робіт для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010420 "Професійна освіта. Харчові технології" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. В. Дейниченко,

Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 41 с.


1556. Технологія виробництва продукції ресторанного господарства [Текст] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул. орган. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. А. Лазарєва, К. В. Свідло,

М. В. Обозна, Н. В. Демідова. – Х. : [б. в.], 2010. – 39 с.


1557. Технологія виробництва продукції ресторанного господарства [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. А. Лазарєва, К. В. Свідло. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.


1558. Технологія виробництва продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання курс. проекту для студ. денної та заоч. форм навч. зі спец. 6.01010420 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 32 с.
1559. Технологія виробництва продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. вказівки до курсового проекту для студентів спец. 6.01010420 «Професійне навчання. Технологія харчових виробництв та організація громадського харчування» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. В. Свідло,

Т.А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 32 с.


1560. Технологія друку [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи з дисц. спец. 6.010100.34 "Проф. навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; під ред. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1561. Технологія друку [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. з дисц. спец. 6.01010434 "Професійне навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж–.пед. акад. ; упоряд.

Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11 (6 назв).


1562. Технологія обробки графічної інформації [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. з дисц. спец. 6.01010434 "Професійне навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. В. Старікова. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9–10 (7 назв).
1563. Технологія обробки текстової інформації [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. з дисц. спец. 6.010104.34 "Професійне навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. В. Старікова. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с. – Бібліогр.: с. 7 (4 назви).
1564. Технологія оперативних засобів друку [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. з дисц. спец. 6.01010434 "Професійне навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с. : табл. – Бібліогр.: с. 8 (9 назв).
1565. Технологія післядрукарських процесів [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. з дисц. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с. : табл. – Бібліогр.: с. 9 (10 назв).
1566. Технологія післядрукарських процесів [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. з курсу та контр. завдання для студ. спец. 6.010104.34 "Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2010. – 29 с. : табл. – Бібліогр.: с. 8 (10 назв).
1567. Технологія післядрукарських процесів [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1568. Технологія швейного виробництва [Текст] : метод. рек. до самост. роботи денної форми навчання спец. 6.041602 "Швейні вироби" напряму підготовки "Легка промисловість". Розд. 2. Технологічні процеси виготовлення швейних виробів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25–27 (48 назв).
1569. Тіщенко, О. О. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : навч. посібник до диплом. проектування для студ. денної форми навч. та заоч. форми навч. спец. 7.092203 / О. О. Тіщенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 38 с.
1570. Трудове право України [Електронний ресурс] : метод. рекомендації та контр. завдання з курсу для студ. денної та заочної форм навч. спец. "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. Г. Васильєва, О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 c.
1571. Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. з курсу для студ. спец. 8.01010430 "Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. С. Черноіванова. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.
1572. Управління маркетингом [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. і планув. самостійної роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для спец. 6.01010430 Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг, менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Ю. Антипцева, І. О. Геращенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 33 с.
1573. Федорова, Ю. В. Дослідження операцій [Текст] : метод. вказ. до виконання самостійної роботи для спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с. – Авт. вказ. на обклад.
1574. Федорова, Ю. В. Дослідження операцій [Текст] : метод. вказ. до виконання контр. роботи з курсу для спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с. – Уклад. вказ. на обклад.
1575. Федорова, Ю. В. Комп'ютерні мережі та телекомунікації [Текст] : метод. вказ. до виконання самост. роботи студ. для спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 9 с. – Авт. вказ. на обклад.
1576. Федорова, Ю. В. Комп'ютерні мережі та телекомунікації [Текст] : метод. вказ. до виконання контр. роботи для заоч. форми навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 8 с. – Авт. вказ. на обклад.
1577. Федорова, Ю. В. Програмування та комп'ютерні технології у вирішенні економічних задач [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи з курсу для спец. 6.0101030 – "Економіка промислових підприємств та маркетингу" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 8 с. – Авт. вказ. на обклад.
1578. Фесенко, Л. Д. Теоретичні основи електротехніки [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульної організацією навч. процесу для енерг. спец. / Л. Д. Фесенко, І. О. Соскова, В. С. Сулима ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 31 с. – Авт. вказ. на обклад.
1579. Фесенко, Л. Д. Теоретичні основи електротехніки [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для студентів електротехн. спец. / Л. Д. Фесенко, І. О. Соскова,

В. С. Сулима ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 31 с. – Авт. вказ. на обклад.


1580. Фізичне виховання. Вдосконалення реакції швидкості рухів та атакуючих дій гравців у настільному тенісі [Електронний ресурс] : метод. реком. для усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. В. Підситков, О. М. Явдошенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 32 с.


1581. Фізичне виховання. Методика розвитку та вдосконалення контактів і збереження м`яча у регбі [Електронний ресурс] : метод. реком. для усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. В. Підситков, О. М. Явдошенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 26 с.


1582. Фінанси [Електронний ресурс] : метод. вазівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.030601, 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; І.В. Бубенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 64 с.
1583. Фінанси та кредит [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 7.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; І. В. Бубенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 49 с.
1584. Французька мова [Текст] : навч.-метод. посібник за проф. спрямуванням для проведення практичних занять зі студентами I–II курсів денної форми навчання для спец.: 6.010101.23; 6.010104.38 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Богданова. – Х. : [б. в.], 2010. – 63 с.
1585. Харчові технології [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. Технологія харрчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.–пеж. акад. ; упоряд.: К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, С. І. Бухкало. – Х. : [б. в.], 2010. – 26 с.
1586. Харчові технології [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання контр. робіт для студ. заочної форми навч. спец. 6.01010420 "Професійна освіта. Харчові технології" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: С. І. Бухкало, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 29 с.
1587. Цифрове керування електроприводами [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самост. роботи студ. ден. форми навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.


1588. Чисельні методи досліджень [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самост. роботи для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 8.010104(29), 7.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Є. О. Ігуменцев, О. О. Прокопенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1589. Щербина, І. В. Історія української культури [Текст] : плани семінарських занять для денної форми навчання /

І. В. Щербина ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.


1590. Экономика предприятия [Текст] : метод. указания и практ. задания по курсу для студ. спец. 6.01010430 (ин.) / Укр инж.-пед. акад. ; А. С. Черноиванова. – Х. : [б. и.], 2010. – 18 с.
1591. Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi [Текст] : метод. вказ. до виконання курсової роботи з дисц. спец. 6.010100.36 – "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. академія. – Х. : [б. в.], 2010. – 51 с. : іл. – Авт. вказ. на обкл.
2011
1592. Web-технології [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. роботи "Основи складання власного Web-вузла" для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.091401 "Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. С. Єрьоміна, І. І. Сачук,

А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23 (5 назв).


1593. Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул. орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.010104.38 "Проф. освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко . – Х. : [б. в.], 2011. – 11 с.


1594. Автоматизація виробничих процесів [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.090601 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с. : рис. – Бібліогр.: с. 5 (4 назв).
1595. Автоматизація виробничих процесів [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.010104.38 "Проф. освіта. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 11 с. : табл. – Бібліогр.: с. 8 (8 назв).
1596. Автоматизація електричних установок [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104 "Професійне навчання. Електроенергетика", 8.010104 "Професійне навчання. Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 5 (4 назви).
1597. Автоматизація електричних установок [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. робіт для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7(8)010104.01 "Проф. освіта. Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: П. Ф. Буданов, А. М. Чернюк, Є. О. Занихайло. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19 (3 назви).
1598. Автоматизація процесів швейного виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул. орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Л. Рябчиков,

І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с.


1599. Автоматизація процесів швейного виробництва [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с. : табл. – Бібліогр.: с. 10 (6 назв).
1600. Автоматизація систем управління якістю [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2011. – 29 с. – Бібліогр.: с. 29 (6 назв).


1601. Автоматизація технологічних процесів швейного виробництва [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.010104.23 "Професійна освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 13 с.
1602. Автоматизація технологічних процесів швейного виробництва [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 7.010104.23 "Професійна освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 12 с.
1603. Автоматизація технологічних процесів швейного виробництва [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 8.05160202, 7.05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 11 с.


1604. Автоматизація технологічних процесів швейного виробництва [Текст] : метод. вказівки до контр. роботи "Застосування методу гілок і меж для визначення послідовності однотипних операцій швейного виробництва" для студ. заоч. форми навч. спец.: 8.010104.23, 7.010104.23 "Професійна освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості", 8.05160202, 7.05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с.


1605. Автоматизація технологічних процесів швейного виробництва [Текст] : метод. вказ. до лаб. роботи "Застосування методу гілок і меж для визначення послідовності однотипних операцій швейного виробництва" для студ. денної форми навч. спец. 8.010104.23, 7.010104.23 "Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої помисловості", 8.051 60202, 7. 05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 35 (4 назви).


1606. Автоматизація технологічних процесів швейного виробництва [Текст] : метод. вказ. до лаборатор. роботи "Застосування динамічного програмування для визначення послідовності однотипних операцій швейного виробництва" для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.010104.23, 7.010104.23 "Проф. освіта. Технологія текстильної та легкої помисловості", 8.051 60202, 7. 05160202 "Конструювання та технологія швейних виробів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Л. Рябчиков, І. І. Сачук, А. С. Чопенко. – Х. : [б. в.], 2011. – 27 с. : табл. – Бібліогр.: с. 26 (4 назв).
1607. Автоматизовані системи управління спеціального призначення [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки і контр. завдання для самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 6.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2011. – 82 с.


1608. Автоматизовані системи управління спеціального призначення [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. заочної форми навч. спец. 6.091401 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2011. – 62 с.
1609. Автоматизовані системи управління технологічними процесами в енергетиці [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 7.090601, 8.090601 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2011. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 5 (12 назв).


1610. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказівки і контр. завдання для самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 7.010104(29), 8.010104(29) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2011. – 94 с.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка