Професорсько-викладацького складуСторінка2/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

71. Зінченко, О. В. Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії (1906 –1917 рр.) [Текст] : монографія /

О. В. Зінченко. – Х. : НТМТ, 2010. – 180 с. – Бібліогр.: с. 153–178 (418 назв). – ISBN 978-617-578-002-2.


72. Значення найпростіших механізмів при конструюванні металорізального устаткування [Текст] : монографія / Ю. І. Сичов,

Б. Г. Лях, В. І. Неко, В. І. Лазаренко, С. М. Кучеренко, В. В. Самчук, І. В. Білецька, Н. С. Кучеренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 67 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64 (19 назв).


73. Иванов, В. Г. Теория и практика электробезопасности [Текст] : монография / В. Г. Иванов, С. В. Иванов, И. А. Филенко ; под общ. ред. проф. В. Г. Иванова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2010. – 352 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 312–316 (89 назв.). – ISBN 966-866-965-1.
74. Кашаба, О. Ю. Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20–х – початку 30–х років XX ст. [Текст] : монографія / О. Ю. Кашаба ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 196 с.
75. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів інформаційних технологій керування та проектування [Електронний ресурс] : монографія / М. І. Лазарєв,

С. В. Вельма ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 196 с.


76. Маршуба, В. П. Особливості підвищення ефективності глибокого свердлення гвинтовими свердлами [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Маршуба ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 147 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 139–145 (146 назв).
77. Менеджмент системи проплат за використану електроенергію [Текст] : монографія / А. Р. Лагутцев, Г. І. Груба,

А. С. Гордєєв, О. О. Гусаров, О. І. Кір'ян, В. А. Круковська. – Х. : [б. в.], 2010. – 266 с. : рис., табл., граф. – Бібліогр.: с. 260–263 (61 назва). – ISBN 966-8669-11-8.


78. Михайленко, В. М. Формування організаційного потенціалу розвитку економічної безпеки підприємств [Текст] : монографія /

В. М. Михайленко, С. О. Ареф'єв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010.


79. Ніколаєнко, Л. Ф. Аналіз, моделювання і прогнозування трудових ресурсів регіону [Текст] : монографія / Л. Ф. Ніколаєнко,

П. О. Іващенко. – Х. : Екограф, 2010. – 168 с.


80. Оптическая локация. Теоретические основы приема и обработки оптических сигналов [Текст] : монография /

А. И. Стрелков, Т. А. Стрелкова, А. П. Лытюга, С. В. Москвитин ; под ред. А. И. Стрелков. – Х. : [б. и.], 2010. – 311 с.


81. Пневмоударная и статикодинамическая штамповка сложнорельефных листовых деталей упругими средами [Текст] : монография / Е. А. Фролов, А. Я. Мовшович, И. В. Манаенков,

А. Ф. Тарасов, Л. Л. Роганов ; Укр. гос. акад. железнодорожного транспорта, Донбасская гос. машиностроительная акад. – Х. : [б. и.], 2010. – 288 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 271–286 (206 назв.). – ISBN 978-966-476-12.


82. Романенко, В. П. Фізичні та хімічні основи гірн. виробництва [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Романенко. – Х. ; Горлівка : Ліхтар, 2010. – 248 с.
83. Сахацкий, В. Д. Электромагнитные поля в биосфере. Повышение качества методов защиты и контроля [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Сахацкий ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2010. – 125 с.
83а Теория и практика профессионально-педагогического образования [Текст]. Т. 2 / Л. З. Тенчурина, Я. Лаукиа, В. И. Блинов, Э. Ф. Зеер, Н. С. Глуханюк, Н. К. Чапаев, С. П. Миронова, И. И. Хасанова, Б. К. Моминбаева, Б. Ж. Абдикаримов, Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова [и др.] ; ФГAОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург : Изд-во РГППУ, 2010. – 283 с. – Библиогр. в конце глав.
84. Технология автоматической сборки [Текст] : монография / А. Г. Холодкова, М. Г. Кристаль, Б. М. Арпентьев и др.; ред.

А. Г. Холодкова. – М. : Машиностроение, 2010. – 560 с.


85. Штанько, Л. А. На новый уровень работы [Текст] : монография / Л. А. Штанько, А. В. Ремизов, С. О. Баранов. – Луганск : Книжковий свiт, 2010. – 116 с. : табл., рис. + 3 л. фот. цв. – (Научно-техническая литература). – Библиогр.: с. 112–113 (19 назв.)

(К 55–летию шахты. К 75–летию Стахановского движения.)2011
86. Андреев, Г. Я. Тепловая сборка в машиностроении [Текст] : [монография] / Г. Я. Андреев ; науч. ред. Н. К. Резниченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 350 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце глав ; Биобиблиографический указатель дальнейших исследований в области тепловой сборки : с 322–349. – ISBN 978-966-2411-00-3.
87. Бакуменко, В. М. Повільні релаксаційні процеси в субміліметрових лазерах з оптичним накачуванням [Текст] : монографія / В. М. Бакуменко, Л. Д. Фесенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [НТМТ], 2011. – 120 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 113–118 (58 назв). – ISBN 978-617-578-060-2.
88. Богданова, Н. Г. Культура життєтворчості особистості. Філософсько-світоглядний аналіз [Текст] : [монографія] /

Н. Г. Богданова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : [б. в.], 2011. – 302 с. – Бібліогр.: с. 274–302 (286 назв). – ISBN 978-966-2145-21-2.


89. Гнедич, П. П. Всеобщая история искусств [Текст] /

П. П. Гнедич ; науч. конс., худ. ред. М. В. Панова. – М. : ЭКСМО, 2011. – 848 с. : ил.


90. Девятьярова, Т. А. Индивидуализация обучения на основе компенсационного подхода [Электронный ресурс] : монография /

Т. А. Девятьярова. – Х. : [б. и.], 2011. – 170 с.


91. Дейниченко, Г. В. Удосконалення комбінованих способів переробки плодів баклажана та перцю солодкого [Текст] : монографія / Г. В. Дейниченко, О. Г. Терешкін, Д. В. Горєлков. – Х. : [б. в.], 2011. – 223 с. : ил. – ISBN 978-966-8765-33-9.
92. Емченко, Е. А. Оборудование и технологии измельчения резинотехнических отходов [Текст] : монография / Е. А. Емченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 227 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 188–200 (183 назв.). – ISBN 978-966-2126-04-4.
93. Інженерно-педагогічна освіта у дослідженнях науковців [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; за заг. ред.: О. Е. Коваленко,

Л. В. Штефан. – Х. : [б. в.], 2011. – 313 с. : фот. – ISBN 978-966-8669-98-2.


94. Інноваційні розробки науково-педагогічних працівників Української інженерно-педагогічної академії [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Л. В. Штефан, О. О. Мельниченко ; ред.

О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 100 с.


95. Кипоренко, А. С. Эксплуатационная безопасность трубопроводных систем атомных электростанций и ее нормативное обеспечение [Текст] : монография / А. С. Кипоренко. –

Х. : Тимченко А. Н., 2011. – 120 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 112–119 (90 назв.). – ISBN 978-966-8661-74-7.


96. Кириченко, О. М. Формирование творческих умений: теория и практика [Электронный ресурс] : монография /

О. М. Кириченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 200 с.


97. Ковальов, В. М. Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання [Текст] : монографія /

В. М. Ковальов, О. А. Атаєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Слов'янськ : Друкарський двір, 2011. – 202 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-1528-41-2.


98. Литвин, О. М. Інтерфлетація функцій при розв'язуванні тривимірної задачі теплопровідності [Текст] / О. М. Литвин,

Л. І. Гулік ; за ред. акад. НАН України І. В. Сергієнка ; Укр. інж.-пед. акад. – К. : Наукова думка, 2011. – 210 с. : рис. – Бібліогр.: с. 197–207 (131 назва). – ISBN 978-966-00-1106-9.


99. Литвин, О. М. Математичне моделювання розподілу корисних копалин методами інтерлінації та інтерфлетації функцій [Текст] / О. М. Литвин, Н. І. Штепа, О. О. Литвин ; за ред. акад. НАН України І. В. Сергієнка ; Укр. інж.-пед. акад. – К. : Наукова думка, 2011. – 228 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 211–223 (150 назв). – ISBN 978-966-00-1105-2.
100. Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. ради

О. Е. Коваленко ; уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун,

О. О. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 153 с. : фот. – ISBN 978-966-8669-99-9.
101. Олефір, В. О. Мотиваційно-особистісні фактори професійної успішності рятувальників [Текст] : монографія /

В. О. Олефір, С. О. Скляров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2011. – 183 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 149–166 (203 назви). – ISBN 978-966-241-09-6.


102. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування [Текст] : монографія : в 2 т. Т. 1. Алгоритми / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин, С. С. Мельникова, О. П. Нечуйвітер ; Ін-т кібернетики ім.

В. М. Глушкова НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 447 с.


103. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування [Текст] : у 2 т. Т. 2. Застосування / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин,

С. С. Мельникова, О. П. Нечуйвітер ; Ін-т кібернетики ім.

В. М. Глушкова НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 348 с.
104. Основи економічної безпеки [Текст] : монографія /

А. Р. Лагутцев, О. О. Гусаров, А. С. Гордєєв, О. І. Кір'ян. – Х. : УIПА, 2011. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: с. 151–159 (160 назв). – ISBN 966-8669-11-8.


105. Плохих, В. В. Психология временной регуляции деятельности человека [Текст] : монография / В. В. Плохих ; Укр. инж.-пед. акад. – Донецк : Ландон-XXI, 2011. – 412 с. : табл. – Библиогр.: с. 381–411 (377 назв.). – ISBN 978-966-2569-21-6.
106. Прохорова, В. В. Управління економічним потенціалом підприємств [Текст] : [монографія] / В. В. Прохорова, О. В. Божанова. – Х. : НТМТ, 2011. – 220 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 208–219 (198 назв). – ISBN 978-966-86-03-42-6.
107. Розвіток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства [Текст] : кол. моногр. /

Ю. Б. Слободяник, Ю. М. Тимощенко, І. О. Геращенко, О. В. Бережна ; ред.: С. А. Михович, В. О. Матросова, Н. Ю. Єршова. – Х. : НТУ "ХПI", 2011. – 431 с. : ил.


108. Рябчиков, М. Л. Математичне моделювання гнучких елементів в технологічних процесах машин легкої промисловості [Електронний ресурс] : монографія / М. Л. Рябчиков. – Х. : НТМТ, 2011. – 112 с.
109. Рябчиков, М. Л. Методи апроксимації термомеханічних характеристик текстильних матеріалів [Текст] : монографія /

М. Л. Рябчиков, С. В. Челишева, С. М. Вілков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с.


110. Сергієнко, І. В. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання [Текст] : монографія / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 418 с.
111. Трищ, Р. М. Обеспечение точности токарной обработки с использованием систем автоматического управления [Текст] : монография / Р. М. Трищ ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 145 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 138–145 (107 назв.).
112. Трищ, Р. М. Управление качеством продукции машиностроения при ограниченном объеме статистической информации [Текст] : монография / Р. М. Трищ. – Х. : [б. и.], 2011. – 313 с.
113. Управління персоналом промислових підприємств (мазо- та мікрорівень) [Текст] : монографія / С. П. Оксененко [та інші]. – Х. : [б. в.], 2011. – 256 с.
114. Фідровська, Н. М. Канатні барабани [Текст] : монографія / Н. М. Фідровська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 195 с.
115. Штанько, Л. А. Исследование состояния выемочных выработок в зоне влияния очистных работ [Текст] : науч. изд. /

Л. А. Штанько, А. В. Ремизов. – Луганск : Промпечать, 2011. – 88 с. : табл., рис., портр. – Библиогр.: с. 86 (4 назв.). – ISBN 966-8606-25-4.


116. Штанько, Л. А. Исследование состояния вымоечных выработок в зоне влияния очистных работ [Текст] / Л. А. Штанько ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 84 с.
2012
117. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посібник / О. А. Гейман, І. О. Геращенко, О. С. Пархоменко,

О. Ю. Антипцева. – Х. : НТМТ, 2012. – 204 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.


118. Золотухина, С. Т. Контроль учебно-познавательной деятельности студентов (историко-педагогический аспект) [Текст] : монография / С. Т. Золотухина, В. И. Лозовая, О. Д. Пташный. – Х. : Изд-во Вировець А. П. : Апостроф, 2012. – 288 с. – ISBN 978-966-2579-17-8.
119. Игуменцев, Е. А. Гироскопическая модель спина электрона [Текст] : монография / Е. А. Игуменцев ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : ХУПС, 2012. – 223 с. – ISBN 978-966-468-059-9.
120. Канюк, Г. И. Резервы энергосберегающего управления технологическими процессами на действующих ТЭС и АЭС [Текст] / Г. И. Канюк, А. Ю. Мезеря, Д. В. Михайский, И. П. Лаптинов,

А. Р. Фокина ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 184 с.


121. Коваленко, О. Е. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв основ наукових досліджень [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко,

М. І. Лазарєв, Л. О. Бачієва. – Х. : [б. в.], 2012. – 152 с. – ISBN 983-966-220-805-4.


122. Коваленко, О. Е. Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін [Текст] : монографія /

О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2012. – 203 с. : рис. – ISBN 978-617-669-048-1.


123. Лазарєв, М. І. Моделювання змісту навчання проектування швейних виробів [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, Н. С. Зимогляд ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : ZЁБРА, 2012. – 169 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 155–168 (205 назв.). – ISBN 978-966-2411-11-9.
124. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв,

Н. В. Божко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 195 с. – ISBN 978-966-2411-14-0.


125. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади тестування знань з електромагнітних перехідних процесів [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, Ю. С. Олійник, В. Г. Хоменко. – Х. : [б. в.], 2012. – 175 с. – ISBN 978-617-669-054-2.
126. Лазарєв, М. І. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв,

І. І. Герніченко. – Х. : [б. в.], 2012. – 174 с. – ISBN 978-617-7071-00-3.


127. Лепейко, Т. І. Теоретико-методичні засади управління підприємством: забезпечення гнучкості [Текст] : монографія /

Т. І. Лепейко, Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2012. – 221 с. – ISBN 978-966-1632-32-4.


128. Лозова, В. І. Деонтологічний підхід : наукові підходи до педагогічних досліджень [Текст] : кол. монографія / В. І. Лозова,

М. П. Васильєва ; заг. ред.: В. І. Лозова, М. П. Васильева. – Х. : Вид-во Вировець А.П. : Апостроф, 2012. – [307] с.


129. Мальована, В. В. Методика формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки [Электронный ресурс] : монографія /

В. В. Мальована, В. В. Кулішова. – Х. : [б. в.], 2012. – 224 с.


130. Мовшович, А. Я. Нанесение упрочняющих покрытий [Текст] : монография / А. Я. Мовшович, Н. К. Резниченко,

Б. В. Горелик ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 171 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 966-710-14.


131. Нікітіна, О. П. Психолого-педагогічні передумови ставлення до грошей у системі відношень особистості юнацького віку [Електронний ресурс] : монографія / О. П. Нікітіна, Т. Б. Хомуленко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : [б. в.], 2012. – 164 с.
132. Прохорова, В. В. Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу [Текст] : монографія / В. В. Прохорова, В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : НТМТ, 2012. – Бібліогр.: с. 231–247 (243 назв).
133. Резание металлов с объемной нано- и субмикрокристаллической структурой [Текст] : монография /

А. И. Грабченко, Д. Каптай, А. А. Симонова, А. П. Тарасюк,

В. В. Драгобецкий, Н. В. Верезуб. – Х. : Точка, 2012. – 217 с. : ил., табл. – ISBN 978-617-669-038-2.
134. Самойлова, К. В. Формування змін з маркетингу освітніх комп'ютерних послуг у майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю [Електронний ресурс] : монографія / К. В. Самойлова. – Х. : [б. в.], 2012. – 304 с.
135. Сухінін, В. П. Діагностика елементів парових турбін [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Сухінін, Т. М. Фурсова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : НТМТ, 2012. – 160 с.
136. Сухінін, В. П. Підвищення надійності та долговічності хвостових з'єднань робочих лопаток парових турбін [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Сухінін, Т. М. Фурсова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 131 с.
137. Федорова, Ю. В. Екомічна привабливість промислового підприємства [Текст] : монографія / Ю. В. Федорова, Ю. Е. Дуднєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 130 с.
138. Федорова, Ю. В. Економічна привабливість промислового підприємства [Текст] : монографія / Ю. В. Федорова, Ю. Е. Дуднєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 129 с.
139. Хомуленко, Т. Б. Губристична мотивація як чинник прагнення до успіху: віковий аспект [Текст] : монографія /

Т. Б. Хомуленко, К. І. Фоменко ; Харк. нац. пед. ун-т ім.

Г. С. Сковороди. – Х. : [б. в.], 2012. – 222 с. : табл. – Бібліогр.: с. 146–162 (245 назв).
140. Штефан, Л. В. Формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : монографія / Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Зебра, 2012. – 348 с. – ISBN 978-966-2411-15-7.
141. Эффективное энергосберегающее управление электрогидравлическими следящими системами [Текст] : монография / Г. И. Канюк, С. Ф. Артюх, А. Ю. Мезеря, Е. Н. Близниченко,

М. А. Попов. – Х. : Точка, 2012. – 117 с. : табл. – Библиогр.: с. 115–116.


Підручники
2008
142. *Гриньов, Б. В. Аналітична геометрія [Текст] : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко. – Х. : Гiмназiя, 2008. – 344 с. : іл. – ISBN 978-966-8319-92-1.
143. *Гриньов, Б. В. Векторна алгебра [Текст] : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко; за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. М. Литвина. – Х. : Гiмназiя, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-8319-90-7.
144. *Гриньов, Б. В. Вища алгебра [Текст] : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко. – Х. : Гiмназiя, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8319-91-4.
2010
145. *Бондаренко, М. А. Основи інформаційних технологій та програмування [Текст] : підруч. для вищих навч. закладів /

М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : ФОП Павленко

О. Г., 2010. – 536 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 523 (8 назв). – ISBN 978-966-2901-06-1.

146. *Основи побудови АСУ [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / В. І. Барсов, В. А. Краснобаєв, М. С. Деренько,

І. В. Авдєєв ; під заг. ред. В. І. Барсова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 400 с. : рис., табл. – Авт. вказ. на обкл. – Бібліогр.: с. 397–399 (47 назв). – ISBN 978-617-568-036-0.


147. *Рябчиков, М. Л. Розрахунок та конструювання машин легкої промисловості [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / М. Л. Рябчиков, І. Г. Дейнека. – Луганськ : Вид-во Схiдноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2010. – 264 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 260–261 (26 назв). – ISBN 978-966-590-850-0.
2011
148. *Біологічна хімія [Текст] : підруч. для вищих навч. закладів / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін, І. В. Цихановська, О. В. Александров, М. Г. Ілюха, І. В. Довгопол. – Суми : Унiверситетська книга, 2011. – 510 с. – Бібліогр.: с. 508–509 (22 назв.). – ISBN 978-966-680-533-4.
149. *Теорія інформації та кодування [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закладів / В. І. Барсов, В. А. Краснорбаєв, З. В. Барсова, О. І. Тиртишніков, І. В. Авдєєв ; заг. ред. В. І. Барсова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2011. – 281 с. : ил. – Бібліогр.: с. 280 (19 назв). – ISBN 978-617-669-020-7.
150. *Теорія інформації та кодування [Текст] : підручник /

В. І. Барсов, В. А. Краснобаєв, З. В. Барсова, О. І. Тиртишніков,

І. В. Авдєєв ; Укр. інж.-пед. акад., Полтав. нац. техн. ун-т ім. Кондратюка. – Полтава : [б. в.], 2011. – 321 с. : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв.
151. *Фізіологія харчування [Текст] : підруч. для вищих навч. закладів / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін,

І. В. Цихановська, О. В. Москаленко, О. В. Александров, М. Г. Ілюха, І. В. Довгопол. – Суми : Унiверситетська книга, 2011. – 473 с. : табл. – Бібліогр.: с. 470–472 (45 назв) . – ISBN 978-966-680-535-8.


Навчальні посібники
2008
152. Абакумова, М. В. Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва конструкційних металів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.050504 "Технологія та устаткування зварювання". Ч. 1. (1–7) / М. В. Абакумова, А. М. Баранов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 52 c.
153. Абакумова, М. В. Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва конструкційних металів. Ч. 2 (8–14) [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.050504 – Технологія та устаткування зварювання / М. В. Абакумова, А. М. Баранов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 52 с.
154. Англійська мова [Текст] : навчально-метод. посібник з проф. англ. мови для проведення практ. занять зі студентами I курсу заоч. форми навчання для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Самойлова [та інші]. – Х. : [б. в.], 2008. – 65 с.
155. Англійська мова [Текст] : навч.-метод. посібник з проф. англ. мови для проведення практ. занять зі студентами 2 курсу заоч. форми навчання ф-ту радіоелектронікі, комп'ютерних систем та мереж для спец.: 6.01.01.00.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології"; 6.01.01.00.40 "Проф. навчання. Комп'ютерні системи та мережі" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. І. Зеленін, Н. В. Вітухіна. – Х. : [б. в.], 2008. – 90 с.
156. Антипцева, О. Ю. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посібник для спец. 6.01010430 "Проф. навчання" / О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 152 с. : табл. – Бібліогр.: с. 149–151 (41 назва).
157. Антипцева, О. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для спец. 6.01010430 „Проф. навчання” /

О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 43 с. : табл., граф.


158. Антипцева, О. Ю. Управління маркетингом [Електронний ресурс] : навч. посібник. для спец. 6.050200 / О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 90 с. – Бібліогр.: с. 90 (41 назва).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка