Професорсько-викладацького складуСторінка19/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   60

1460. Приймально-передавальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять студ. заочної форми навч. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький,

А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2010. – 84 с.


1461. Прийомні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт 1–7 для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький, А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2010. – 38 с.
1462. Прийомні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2010. – 84 с.
1463. Прийомні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2010. – 40 с.
1464. Програмування мікроконтролерних систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання контр. робіт для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

С. В. Хуторненко, С. О. Мясніков. – Х. : [б. в.], 2010. – 56 с.


1465. Програмування на мові С [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. А. Петренко. – К. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1466. Програмування на мові С [Електронний ресурс] : метод. рек. з дисципліни і контр. завдання для студ. заоч. форми навч. за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. А. Петренко,

М. О. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 36 с.


1467. Програмуваня та комп’ютерні технології у вирішенні економічних задач [Електронний ресурс] : метод. вказ. для самост. роботи з курсу для студ. зі спец. 6.01010030 – "Економіка промислових підприємств та маркетингу” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2010. – 9 с.
1468. Прогресивні технології та інновації в галузі [Текст] : метод. вказ. і контр. завдання для спец.: 07.010104.34; 08.010104.34 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. С. Гордєєв. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1469. Проектування поліграфічних підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки по виконанню контр. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104.34 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1470. Промоскаль, В. І. Екологічне забезпечення теплоенергетичних установок електричних станцій (Екологічне забезпечення ТЕУЕС) [Текст] : робочі матеріали, метод. вказ. та контр. завдання по курсу спец.: 6.090500, 7.0900521, 8.0900512 Теплові електричні станції / В. І. Промоскаль ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 60 с.
1471. Промоскаль, В. І. Теплотехнічні вимірювання та прилади [Текст] : робочі матеріали, метод. вказ. та контр. завдання по курсу спец.: 6.090500, 7.090521, 8.090521 Теплові електричні станції /

В. І. Промоскаль ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 54 с.


1472. Процеси та апарати харчових виробництв [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. В. Скородумова,

Т. А. Лазарєва, О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 35 с.


1473. Процеси та апарати харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання контрольних робіт для студ. заоч. форми навчання спец. 6.01010420 Професійна освіта. Харчові технології / упоряд.: О. В. Скородумова, Т. А. Лазарєва,

О. О. Новосельцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 33 с.


1474. Психологія праці [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання практичних робіт для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. В. Плохіх, І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 46 с.
1475. Радіопередавальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1476. Радіопередавальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт 1–7 для студ. спец. 7.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. Д. Сахацький, А. Р. Корсунов,

В. Т. Царенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 58 с.


1477. Радіоприймальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2010. – 33 с.
1478. Радіоприймальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2010. – 84 с.
1479. Релейний захист систем електропостачання промислових підприємств [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.010100 / Укр. інж.-пед. акад. ; М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1480. Робототехнічні комплекси та гнучкі промислові системи [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.010104.29 «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками»; 8.010104.29 «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.


1481. Робоча програма експлуатаційної – 1 професійно-практичної підготовки та методичні рекомендації [Текст] : напрям підготовки 6.050601 – Теплоенергетика. Галузь знань – Енергетика та енергомашинобудування. Спеціальність 6.050601 – Теплоенергетика (бакалавр) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.
1482. Робоча програма експлуатаційної – 2 професійно-практичної підготовки та методичні рекомендації [Текст] : напрям підготовки 6.050601 – Теплоенергетика. Галузь знань – Енергетика та енергомашинобудування. Спеціальність 6.050601 – Теплоенергетика (бакалавр) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2010. – 29 с.
1483. Робоча програма магістерської професійно-практичної підготовки та методичні рекомендації [Текст] : напрям підготовки 0905 – Енергетика. Спеціальність 8.090521 (магістр) – Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.
1484. Робоча програма навчально-технологічної професійно-практичної підготовки та методичні рекомендації [Текст] : напрям підготовки 6.050601 – Теплоенергетика. Галузь знань – Енергетика та енергомашинобудування. Спеціальність 6.050601 – Теплоенегетика (бакалавр) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.
1485. Робоча програма переддипломної професійно-практичної підготовки та методичні рекомендації [Текст] : напрям підготовки 0905 – Енергетика. Спеціальність 7.090521 (спеціаліст) – Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.


1486. Ротова, Н. В. Учебно-методические указания для организации самостоятельной работы по русскому языку для иностранных студентов [Текст] / Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2010. – 92 с. – Библиогр.: с. 90.
1487. Силова електроніка та мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010104.29 "Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Сотніков. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1488. Системи вентиляції [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курс. роботи "Розрахунок системи вентиляції та кондиціонування повітря" для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.0104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2010.
1489. Системи електрорадіозв'язку [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. І. Кривошлик. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1490. Системи електрорадіозв'язку [Електронний ресурс] : метод. вазівки по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов,

А. І. Кривошлик. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1491. Системи електрорадіозв’язку [Електронний ресурс] : метод. вказівки по лаборат. роботам для спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Р. Корсунов, А. І. Кривошлик. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1492. Системи електрорадіозв’язку [Електронний ресурс] : метод. вказівки по практ. заняттям для спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Р. Корсунов, А. І. Кривошлик. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1493. Системи захисту середовища існування [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. сам. роботи студ. по дисц. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. 7.010104.41; 8.010104.41 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1494. Системи захисту середовища існування [Електронний ресурс] : метод. вказ. до викон. курсового проекту для студ. спец. 7.010104.41, 8.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 41 с.


1495. Системи захисту середовища існування [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи по дисц. при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 7, 8.010104.41 Проф. освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1496. Системи захисту середовища існування [Текст] : метод. вказ. до виконання курсового проекту для спец. 7, 8.010104.41 Проф. освіта. Безпека життєдіяльності та охорони праці / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 32 с.
1497. Системи керування електроприводами [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для ден. форми навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. І. Кузнецов,

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2010. – 29 с.


1498. Системи керування електроприводами [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. І. Кузнецов, Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2010. – 45 с. : табл.
1499. Системи керування електроприводами [Текст] : метод. рек. по викон. курсової роботи для студ. денної і заоч. форм навч. спец. 6.092200 "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. І. Кузнецов, Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2010. – 34 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 33 (11 назв).
1500. Системи та нові пристрої управління електроприводами [Електронний ресурс] : метод. вказ. по виконанню лабораторних робіт магістрантів денної форми навчання спец. 6.092200 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. : О. О. Тіщенко, Т. Ю. Василець,

Н. С. Антоненко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1501. Системи та нові пристрої управління електроприводами [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник по вивченню дисц. для денної форми навчання спец. 6.092200 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 56 с.


1502. Системи та нові пристрої управління електроприводами [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1503. Системи та нові пристрої управління електроприводами [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. по вивченню дисц., практичним заняттям, самостійній роботі для денної форми навчання спец. 6.092200 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко [та інші]. – Х. : [б. в.], 2010. – 19 с.
1504. Системи управління охороною праці [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. сам. роботи студ. по дисц. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010441 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1505. Системи управління охороною праці [Електронний ресурс] : роб. прогр., метод. вказівки і контр. завд. з курсу для студ. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М.Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 47 с.
1506. Системи управління охороною праці [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів по дисц. при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.010104.41 Проф. освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1507. Системи управління охороною праці [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання з курсу для заоч. форми навчання спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 46 с.


1508. Системне програмування [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.
1509. Системне програмування. Ч. 1 [Електронний ресурс] : програма, контр. завдання та метод. вказівки по викон. контр. роботи за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с.
1510. Системне програмування. Ч. 2 [Електронний ресурс] : програма, контр. завдання, та метод. вказівки по викон. контр. роботи за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1511. Системне програмування. Ч. 3 [Електронний ресурс] : програма, контр. завдання та метод. вказівки по викон. контр. роботи за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с.
1512. Системне програмування. Ч. 3 (додаток) [Електронний ресурс] : програма, контр. завдання та метод. вказівки по викон. контр. роботи за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с.


1513. Системний аналіз [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 7.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; П.Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1514. Системний аналіз [Електронний ресурс] : метод. рекомендації по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форм навчання спец. 8.010104 (29), 7.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Краснобаев. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1515. Спеціальні питання електричних машин [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 7.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ; О. Б. Єгоров. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1516. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для ден. форми навчання спец. 6.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, Г. А. Мірошниченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.
1517. Стратегічний менеджмент [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 050201 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 36 с.


1518. Сулима, В. С. Електротехнічні матеріали [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для енерг. спец. /

В. С. Сулима ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с. – Авт. вказ. на обкл.


1519. Сучасні програмні засоби ПК [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної та заочної форм навч. спец. 7. 091401 "Комп’ютеризовані системи автоматики і управління. Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Трегуб. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1520. Тарасенко, А. І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самостійної роботи студентів з дисц. за кредитно-модульної організацією навч. процесу для студентів електротехн. та електроенерг. спец. / А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1521. Тарасенко, А. І. Метрологія, стандартизація та електричні вимірювання [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самостійної роботи студентів з дисц. за кредитно-модульної організацією навч. процесу для студентів електротехн. та електроенерг. спец. / А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1522. Тарасенко, О. П. Системний аналіз [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 5 курсі для спец. 8.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / О. П. Тарасенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с. : іл. – Авт. вказ. на обкл. – Текст укр. та рос. мовами.
1523. Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : метод. вказівки з орг. та планув. самост. роботи студ. за кредитно-модульною орг. навч. процесу для студ. електр. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Д. Фасенко, І. О. Соскова, В. С. Суліма. – Х. : [б. в.], 2010. – 32 с.
1524. Теоретичні основи електротехніки [Електронний ресурс] : Метод. вказівки з орг. та планув. самост. роботи за кредитно-модульною орг. навч. процесу для студ. енерг. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Д. Фесенко, І. О. Соскова, В. С. Суліма. – Х. : [б. в.], 2010. – 31 с.
1525. Теоретичні основи передачі інформації [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 7.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Т. Царенко, Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2010. – 27 с.
1526. Теоретичні основи передачі інформації. Теорія інформації і кодування [Електронний ресурс] : завдання та метод. вказівки до проведення практ. занять студ. денної форми навч. спец. 6.01010405, 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2010. – 60 с.
1527. Теорія автоматизованого електропривода [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1528. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками”, 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.
1529. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.01010001, 8.01010001 «Професійне навчання. Електроенергетика» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1530. Теорія електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навчального процесу для студ. ден. форми навчання спец. 6.050201 «Системи управління і автоматики» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1531. Теорія електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навчального процесу для студ. ден. форми навчання спец. 6.010104.29 «Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.
1532. Теорія електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. рекомендації по організ. та планув. самост. роботи з дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.01010429 "Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1533. Теорія електромеханічних систем. Теорія електропривода [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання курс. проекту для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 6.010100(29) “Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками”; 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 87 с.


1534. Теорія електропривода [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навчального процесу для студ. ден. форми навчання спец. 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 22 с.
1535. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню практ. занять і орг. самост. роботи студ. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. (8.000005) 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е.Коваленко, Н. О. Брюханова . – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.
1536. Теорія і практика експерименту [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самост. роботи при кредитно-модульній організації навчального процесу студ. денної форми навчання спец. 8.010104.29 "Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками", 8.010104.36 "Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. І. Сачук,

Н. С. Єрьоміна. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1537. Теорія і практика експерименту [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1538. Теорія і практика експерименту [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 8.010104 "Професійне навчання. Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1539. Теорія і практика експерименту [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 8.090601– Електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка