Професорсько-викладацького складуСторінка18/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   60

1377. Моделювання і САПР радіоелектронних пристроїв [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1378. Моделювання та оптимізація автоматизованих систем управління [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1379. Моделювання та оптимізація автоматизованих систем управління виробництвом [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форм навчання спец. 6.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1380. Монтаж, експлуатація і ремонт ПТМ [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник з курс. проектування з дисц. для студ. спец. 7.050503 та 7.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; В. М. Іванов. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.
1381. Монтаж і наладка електрообладнання [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 7.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Кузьмін. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.


1382. Монтаж та експлуатація електрообладнання [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та плануванню самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Кузьмін. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1383. Надiйнiсть i дiагностика електрообладнання [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.090600 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапiга. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1384. Надiйнiсть електроустановок [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.010104 "Професійне навчання. Електроенергетика" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапiга. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1385. Наскрізна програма професійно-практичної підготовки та методичні рекомендації [Текст] : напрям підготовки 6.050601 – Теплотехника. Галузь знань – Енергетика та енергомашинобудування. Спеціальність 6.050601 – Теплоенергетика (бакалавр). Напрям підготовки 0905 – Енергетика. Спеціальність 7.090521 (спеціаліст); 8.090521 (магістр) – Теплові електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с.
1386. Неко, В. І. Прикладна механіка [Текст] : завдання на контрольні та розрахунково-графічні роботи, метод. вказ. і приклади їх виконання для інж. та інж.-пед. спец. / В. І. Неко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 87 с. : рис., табл.
1387. Нетрадиційні джерела енергії [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та плануванню самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Ю. Мезеря . – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1388. Нетрадиційні джерела енергії [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Ю. Мезеря. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1389. Німецька мова [Текст] : навч.-метод. посібник за проф. спрямуванням для практ. занять II курсу денного відділення для спец. 6.010104(34) "Проф. освіта. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Зеленін, М. В. Романенко, Т. Ф. Желтухіна. – Х. : [б. в.], 2010. – 79 с.
1390. Нові фізичні та математичні методи управління, вимірювання та контролю електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко,

Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.


1391. Обладнання для виготовлення виробів [Текст] : метод. рекомендації для самостійної роботи для спец. 6041602 Швейні вироби / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Л. Рябчиков. – Х. : [б. в.], 2010. – 64 с.
1392. Обладнання ремонтного виробництва [Текст] : метод. вказ. до лабораторно–практичних занять з використанням творчих завдань спец. 6.01010417 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Л. Кондратюк, Ю. І. Сичов, В. П. Маршуба. – Х. : [б. в.], 2010. – 64 с.


1393. Обладнання швейного виробництва [Електронний ресурс] : метод. реком. до самост. роботи для студ. спец. 7.01010438 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Челишева. – Х. : [б. в.], 2010. – 60 с.
1394. Обладнання швейного виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. спец. 7.01010423 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Л. Рябчиков. – Х. : [б. в.], 2010. – 60 с.
1395. Обладнання швейного виробництва [Текст] : метод. рекомендації для самостійної роботи для спец. 7.010104.23 Проф. навчання. Технологія текстильної і легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Л. Рябчиков. – Х. : [б. в.], 2010. – 61 с.
1396. Обчислювальні системи [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. пр кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Копаниця. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1397. Операційний менеджмент [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і завдання для самост. роботи всіх форм навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1398. Операційні системи [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; В. М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1399. Оптимізація автоматизованих систем керування [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.092200 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1400. Організація виробництва і менеджмент [Текст] : робоча програма та метод. вказ. до виконання контр. роботи для студ. заоч. форми навчання спец.: 7.010104.23 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості"; 7.010104.38 "Проф. навчання. Конструювання, моделювання та дизайн швейних виробів"; 7.010104.28 "Проф. навчання. Машини та апарати хімічних виробництв"; 7.010104.20 "Проф. навчання. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Ю. Антипцева, О. О. Гусаров, Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 40 с. – Авт. вказ. на обклад.
1401. Організація виробництва і менеджмент [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і завдання для самост. роботи всіх форм навч. спец.: 7.010104.23 "Проф навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості"; 7.010104.38 "Проф. навчання. Конструювання, моделювання та дизайн швейних виробів"; 7.010104.28 "Проф. навчання.Машині та апарати хімічних виробництв"; 7.010104.20 "Проф. навчання. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. Ю. Антипцева, О. О. Гусаров ; уклад. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 37 с.


1402. Організація виробництва та менеджмент у енергетиці [Текст] : навч.-метод. посібник з організації самост. роботи студентів денної форми навання спец. 7.090521 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

А. Р. Лагутцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 20 (20 назв).


1403. Організація виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010420 Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. А. Лазарєва, К. В. Свідло, М. В. Обозна, Н. В. Демідова. – Х. : [б. в.], 2010. – 67 с.
1404. Основи дистанційного навчання [Текст] : робоча програма, метод. вказ. з курсу та контр. завдання для заоч. форми навчання для спец. 8.010104.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2010. – 46 с. – Авт. вказ. на обкл.


1405. Основи дистанційного навчання [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 5 курсі для спец.: 7.010104.36; 8.010104.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2010. – 75 с. – Авт. вказ. на обклад.
1406. Основи економічної теорії (Економічна теорія) [Текст] : робоча навч. програма та метод. вказ. до виконання контр. робіт з курсу для заоч. форми навчання нееконом. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. : Б. Ю. Юхнов, О. І. Баєва, М. В. Віскова,

М. О. Вихристюк, О. В. Горбачова, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна,

О. Л. Яшинов. – Х. : [б. в.], 2010. – 36 с.
1407. Основи електроприводу [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.050701 «Електричні станції» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1408. Основи захисту інформації [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки, контр. завдання та рек. до їх викон. для студ. спец. 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Б. Макаров. – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с.


1409. Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи по дисц. при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.030103 – Практична психологія / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 40 с. : табл.
1410. Основи конструювання ЕОМ [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання для студ. спец. 8.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2010. – 45 с.
1411. Основи корекційної педагогіки [Електронний ресурс] : метод. вказівки і плани семінар. робіт для студ. усіх форм навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. І. Чернецька. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1412. Основи менеджменту [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для заоч. форми навчання спец. 6.050201 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с.


1413. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.010100.29, 8.010100.29 «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1414. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ;

А. Ю. Мезеря. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.


1415. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 7.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Ю. Мезеря . – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1416. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. для студ. денної форми навч. спец. 8.010100.01– Професійне навчання. Електроенергетика / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Ю. Мезеря . – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1417. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. і планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для студ. спец. 6.01010430 Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг, менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Геращенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 19 с.
1418. Основи обробки та передачі інформації [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форм навчання спец. 6.091401 «Системи управління і автоматики» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.
1419. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх, О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.
1420. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.01010441 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1421. Основи підприємництва [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і завдання для самост. роботи всіх форм навч. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1422. Основи побудови автоматизованих систем управління [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для ден. та заоч. форм навчання спец. 6.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками”; 6.050702 « Електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; 6.050201 «Системи управління і автоматики» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1423. Основи прикладної антрополагії та біомеханіки [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. спец. 6.041602 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Залкінд. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1424. Основи прикладної антропології та біомеханіки [Текст] : метод. вказ. до самостійної роботи для спец. 6.041602 "Швейні вироби" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Залкінд. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.
1425. Основи релейного захисту та автоматики [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.090600 / Укр. інж.-пед. акад. ;

М. М. Сапіга. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.


1426. Основи САПР одягу [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. заоч. форми навч. зі спец. 8.010100.23 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Залкінд. – Х. : [б. в.], 2010.
1427. Основи САПР одягу [Текст] : метод. вказ. до самостійної роботи для заоч. форми навчання зі спец. 8.010100.23 "Проф. навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Залкінд. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1428. Основи системної інженерії [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форм навч. спец. 7. 091401 "Комп’ютеризовані системи автоматики і управління. Системи управління і автоматики" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Трегуб. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1429. Основи теорії автоматичного управління [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.36 "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. С. Антоненко, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 11–12 (4 назви).
1430. Основи теорії управління в БЖД [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. сам. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.010104.41 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 8 с.
1431. Основи технології поліграфічних виробництв [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.01010434 «Професійне навчання. Поліграфічне виробництво» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко . – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.
1432. Основи технології поліграфічних виробництв [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.01010434 «Проф. навчання. Поліграфічне виробництво» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 11 (9 назв)
1433. Основні напрями розвитку та інновації [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форми навчання спец. 6.090401 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Краснобаев. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1434. Основні напрямки розвитку енергетики [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1435. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ;

Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.


1436. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Артюх, О. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2010. – 37 с.
1437. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : роб. прогр., метод. вказівки і контр. завд. з курсу для студ. спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська,

С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2010. – 32 с.


1438. Охорона праці в галузі [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи з дисц. при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1439. Охорона праці в галузі [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання з курсу для заоч. форми навчання спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Б. Смирнитська,

С. М. Артюх. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.


1440. Оцінка та контроль якості поліграфічної продукції [Текст] : метод. вказ. і контр. завдання для спец.: 07.010104.34; 08010104.34 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. С. Гордєєв. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1441. Пакувальне виробництво [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи з дисц. спец. 6.010100.34 "Проф. навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; під ред. Л. А. Соболь. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1442. Пащенко, Е. А. Комплексні технологічні процеси поліграфічного виробництва [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. інж.-пед. спец. / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 8 (3 назви).
1443. Педагогіка [Електронний ресурс] : метод. вказ. по орг. та планув. самостійної роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч., спец. 8000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Дубовець. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.
1444. Передаючі пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2010. – 34 с.
1445. Передаючі пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2010. – 40 с.
1446. Перетворювальна техніка [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 7.090601, 8.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ;

В. П. Краснопьоров. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.


1447. Перетворювальні пристрої в енергетиці [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 7.010104, 8.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; В. П. Краснопьоров. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1448. Периферійні пристрої та інтерфейси [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1449. Питання наладки та експлуатації електроприводів [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2010. – 19 с.


1450. Підіймально-транспортні машини [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с. – Бібліогр.: с. 24 (6 назв).


1451. Підприємницьке право [Електронний ресурс] : метод. рекомендації та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

І. Г. Васильєва, О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2010. – 61 c.


1452. Підприємницьке право [Електронний ресурс] : метод. рекомендації для самост. роботи з курсу для студ. денної та заочної форми навч. спец. "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 c.
1453. Підприємницьке право України [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. П. Варич, І. Г. Васильєва, О. В. Зінченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 40 с.
1454. Підситков, І. В. Методика розвитку та вдосконалення контактів і збереження м'яча у регбі [Текст] : метод. рек. для усіх спец. / І. В. Підситков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 26 с. – (Фізичне виховання).
1455. Поліграфічні матеріали [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. з дисц. спец. 6.01010434 "Професійне навчання. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с. – Бібліогр.: с.11–12 (7 назв).
1456. Попова, Т. І. Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. вказ. з виконання курс. роботи для спец.: 6.010100(23); 6.010100(38) денної та заоч. форми навчання / Т. І. Попова, А. В. Пермінова, С. О. Шабельник ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 64 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л.
1457. Правознавство [Електронний ресурс] : метод. рекомендації та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. усі спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. Г. Васильєва, О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2010. – 19 c.
1458. Правоохоронна діяльність в галузі авторського права [Електронний ресурс] : метод. рекомендації та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. "Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. Г. Васильєва,

О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2010. – 26 с.


1459. Приймально-передавальні пристрої [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт студ. заоч. форми навч. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький,

А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2010. – 78 с.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка