Професорсько-викладацького складуСторінка17/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   60

1295. Інженерна та комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1296. Інженерна та комп’ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1297. Інженерне проектування за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010104.29 «Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1298. Інжиніринг якості [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контрольні завдання для студ. спец. 7.01010435 – "Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2010. – 8 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 6 (10 назв).
1299. Інноваційний менеджмент [Текст] : метод. вказ. до викон. контр. роботи для заоч. форми навч. спец.: 8.050201, 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1300. Інноваційний менеджмент [Текст] : метод. вказ. до викон. самост. роботи для заоч. форми навч. спец.: 8.050201, 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2010. – 8 с.


1301. Інноваційні технології до друкарської підготовки видань [Електронний ресурс] : метод. вказівки по викон. самост. роботи студ. очної та заоч. форм навч. спец. 8.01010434. Професійна освіти. Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1302. Інноваційні технології додрукарської підготовки видань [Текст] : метод. вказ. по виконанню самост. роботи очної та заоч. форм навчання спец. 8.010104.34 Проф. освіта. Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1303. Інноваційні технології додрукарської підготовки видань [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. та контр. завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 8.010104.34 "Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).
1304. Інноваційні технології додрукарської підготовки видань [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 8.01010434 "Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.


1305. Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] : завдання для самост. роботи студ. [денної форми навч.] та метод. вказ. до їх викон. спец. 6.030601 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. К. Є. Бабенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 25 с.
1306. Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] : контр. завдання та метод. вказ. до них для заоч. форми навч. спец. 6.030601 – "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

К. Є. Бабенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1307. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : метод. вказ. по виконанню самост. роботи очної та заоч. форм навчання спец. 6.010104.34 Проф. освіта. Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.
1308. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : метод. вказ. для виконання лаборат. робіт з курсу (3 семестр) для всіх форм навч. спец. 6.01010430 "Проф. навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. О. Шестопалова. – Х. : [б. в.], 2010. – 25 с.


1309. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : контр. завдання та метод. вказ. до них для заоч. форми навч. 6.01010430 – "Проф. освіта. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. Є. Бабенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1310. Інформатика та обчислювальна техніка [Електронний ресурс] : роб. навч. програма для спец. 6.01010434 / Укр. інж.-пед. акад. ; О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.
1311. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островский. – Х. : [б. в.], 2010. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 20 (7 назв).
1312. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : завдання для самост. роботи студ. та метод. вказ. до їх викон. спец. 6.01010430 – "Проф. освіта. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. К. Є. Бабенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 23 с.
1313. Інформаційні системи для дослідження [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.090601 – Електротехніка. Електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Ю. Мезеря. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1314. Інформаційно-діагностичні підсистеми автоматизованих систем керування [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної та заочної форм навч. спец. 8.010104 (29), 7.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Є. О. Ігумєнцев, О. О. Прокопенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1315. Історія науки та техніки [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1316. Історія психології [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. (семінарських) занять для студ. спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; Е. М. Єгорова, С. М. Кучеренко,

О. С. Іванченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1317. Історія психології [Електронний ресурс] : метод. вказ. до самост. роботи студ. спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; Е. М. Єгорова, С. М. Кучеренко, О. С. Іванченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1318. Історія психології [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. 1 курсу при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010301 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Е. М. Єгорова, О. С. Іванченко, С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 c.
1319. Калініченко, Т. В. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Текст] : метод. рек. до практ. занять для інж.-пед. спец. / Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 56 с.
1320. Кашаба, О. Ю. Політологія [Текст] : робоча навч. програма, метод. вказ., плани семінарських занять та тестові завдання з курсу для денної форми навчання усі спец. / О. Ю. Кашаба ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 68 с.
1321. Коваленко, О. Е. Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : метод. вказ. щодо проведення практичних занять з курсу для студентів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова,

В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л.


1322. Коваленко, О. Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Текст] : метод. вказ. по організації та планування самост. роботи для інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с.
1323. Кожевников, Г. К. Захист даних в комп'ютерних мережах. Ч. 2 [Текст] : робоча програма, метод. вказ. з курсу та контр. завдання для заоч. форми навчання для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Г. К. Кожевников ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 45 с. – Авт. вказ. на обкл.
1324. Комолов, В. М. Електрорадіотехнічні матеріали [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для заоч. форми навчання електротехн. спец. / В. М. Комолов, В. С. Сулима,

В. Ф. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с. – Авт. вказ. на обклад.


1325. Комплексна курсова робота з дидактичних основ професійної освіти [Електронний ресурс] : метод. вазівки до виконання розділу з психології для студ. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 88 с.
1326. Комплексні системи автоматизованого керування [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П.Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1327. Комп'ютеризація виробничих процесів [Текст] : метод. вказ. по виконанню самост. роботи очної та заоч. форм навчання спец. 8.010104.34 Проф. освіта. Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1328. Комп’ютерізація виробничих процесів [Електронний ресурс] : робоча навч. програма для спец. 8.01010434 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1329. Комп’ютерна електроніка [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010440 "Професійне навчання. Комп’ютерні системи та мережі" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. О. Стрілкова. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1330. Комп’ютерна електроніка [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. за фахом 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1331. Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. вказ. по виконанню самост. роботи очної та заоч. форм навчання спец. 8.010104.34 Проф. освіта. Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1332. Комп'ютерні системи розробки поліграфічних видань [Текст] : метод. вказ. по викон. самост. роботи студ. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с. : табл. – Бібліогр.: с. 10.
1333. Комп’ютерні системи розробки поліграфічних видань [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.010104.34 "Професійна освіта. Поліграфічне виробництво" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.


1334. Комп’ютерні системи розробки поліграфічних видань [Електронний ресурс] : робоча навч. програма для спец. 6.01010434 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1335. Конструювання те технологія виробництва РЕА [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. за фахом 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.
1336. Контролінг [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. 6.060301 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с.
1337. Корсунов А. Р. Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт для студ. за фахом 8.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1338. Культурологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навчального процесу для усіх форм навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Круковська. – Х. : [б. в.], 2010. – 56 с.
1339. Логіка [Електронний ресурс] : метод. вказ. і плани семінарських робіт для студ. усіх форм навч., усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Ю. Волох. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.
1340. Логістика [Електронний ресурс] : метод. вказ. з викон. контр. робіт для студ. спец. 6.030601 заоч. форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Шматько. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1341. Марченко, М. В. Вдосконалення реакції швидкості рухів та атакуючих дій гравців у настільному тенісі [Текст] : метод. рек. для усіх спец. / М. В. Марченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 33 с. – (Фізичне виховання). – Бібліогр.: с. 32–33 (14 назв).
1342. Маршуба, В. П. Теорія різання конструкційних матеріалів [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник: контр. завдання та метод. вказ. по їх виконанню за темами: Розрахунок режимів різання при зовнішньому точінні"; "Розрахунок режимів різання при циліндричному фрезеруванні"; Розрахунок режимів різання при шліфуванні"; "Розрахунок режимів різання при свердленні"; "Розрахунок режимів різання при торцевому шліфуванні" /

В. П. Маршуба, О. А. Мельниченко, М. В. Ємець ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 78 с.


1343. Математичні задачі в енергетиці [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.090600 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапiга. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1344. Математичні задачі в енергетиці [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.010104 «Професiйне навчання. Електроенергетика» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапiга. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1345. Математичні засоби автоматизованих систем управління виробництвом [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форми навчання спец. 6.010104(30) “Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 19 с.
1346. Математичні і технічні засоби автоматизованих систем управління [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форм навчання спец. 6.010104(29) “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками”; 6.050702 « Електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Барсов, І. І. Сачук. – Х. : [б. в.], 2010. – 19 с.
1347. Математичні основи та методи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.092203 «Електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електроприводу» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1348. Математичні основи теорії автоматичного керування [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання лаборат. робіт: № 1 «Дослідження статичного регулятора швидкості системи автоматичного керування», № 2 «Дослідження астатичного регулятора швидкості системи автоматичного керування» для студ. ден. форми навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Л. Б. Курцева, О. М. Пономаренко, Н. С. Антоненко. – Х. : [б. в.], 2010. – 46 с.


1349. Математичні основи теорії автоматичного керування [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навчання спец. 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1350. Менеджмент організації [Електронний ресурс] : контр. завдання та метод. вказ. до них для студ. заоч. форми навч. спец. 8.050201 – „Менеджмент організації” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

С. О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2010. – 7 с.


1351. Менеджмент організації [Електронний ресурс] : контр. завдання та метод. вказ. до них для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050201 – „Менеджмент організації” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

С. О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2010. – 7 с.


1352. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : метод. вказівки і завдання для самост. роботи студ. заочної форми навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.
1353. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : метод. вказівки і завдання для самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.


1354. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : метод. вказівки і завдання для самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

С. О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.


1355. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : метод. вказівки і завдання для самост. роботи студ. денноїї форми навч. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Ареф'єв. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1356. Менеджмент освітньої діяльності [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 8.01010430 «Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.
1357. Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. і планув. самост. роботи студ. по дисц. при кредитно-модул. організ. навч. процесу для спец. студ. спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Геращенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 41 с.
1358. Методи та технічні засоби діагностики електрообладнання [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 7.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1359. Методи та технічні засоби діагностики електрообладнання [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.090601–Електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1360. Методика викладання у вищій школі [Текст] : метод. вказ. щодо організації та планування самост. роботи студентів магістратури за спец. 8.030601 "Менеджмент організацій" /

С. А. Лисенко ; під заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 52 с. : табл. – Авт. вказ. на звороті тит. л.


1361. Методика професійного навчання: дидактичне проектування [Текст] : метод. вказ. по організації та планування самост. роботи для інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко,

Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, С. В. Литвин, М. Р. Рогуліна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 52 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л.


1362. Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи для інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова,

Н. В. Корольова, С. В. Литвин, М. Р. Рогуліна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 36 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л.


1363. Методичні вказівки по виконанню методичної частини дипломних робіт [Текст] : для студентів інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. К. Бєлова, Н. О. Брюханова. – Х. : [б. в.], 2010. – 56 с. : табл.
1364. Методичні вказівки по організації і плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.01010430 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Геращенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 41 с.
1365. Методологічні засади професійної освіти [Текст] : метод. вказ. щодо організації та планування самост. роботи для усіх інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова,

Л. В. Штефан, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с. – Авт. вказ. на звороті тит.л.


1366. Методологічні засади професійної освіти [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е.Коваленко, Н. О.Брюханова,

І. С. Посохова, Л. В.Штефан, С. А. Лисенко . – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с.


1367. Механіка електроприводів сучасних електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форм навчання спец. 6.010100.29 «Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко,

Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.


1368. Міжнародний менеджмент [Текст] : метод. вказівки контр. завдань за курсом для студ. спец. 8.01010430мгбк / Укр інж.-пед. акад. ; Г. П. Домбровська. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.
1369. Мікропроцесори в пристроях радіотехніки [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В.С. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1370. Мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1371. Мікропроцесорні BIC та мікроконтролери [Електронний ресурс] : метод. вказівки до курс. проекту для студ. спец. 7.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2010. – 29 с.
1372. Мікропроцесорні ВІС та мікроконтролери [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1373. Моделювання в енергетиці [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.090601 "Електричні станції" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. П.Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1374. Моделювання електромеханічних систем [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної та заочної форм навчання спец. 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко,

Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.


1375. Моделювання електроприводів промислових установок [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форм навчання спец. 7.010100.29, 8.010100.29 «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1376. Моделювання і САПР дискретних пристроїв електроніки в комп’ютерних системах [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка