Професорсько-викладацького складуСторінка16/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   60

1211. Васильєва, І. Г. Правознавство [Текст] : метод. вказ. для спец. "Менеджмент" денної форми навчання / І. Г. Васильєва,

О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 26 с.


1212. Васильєва, І. Г. Правознавство [Текст] : метод. вказ. для студентів заоч. форми навчання усіх спец. / І. Г. Васильєва,

О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.


1213. Введення до фаху [Електронний ресурс] : метод. рекомендації по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010104.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1214. Введення до фаху [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг.навч. процесу для студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1215. Високі інформаційні технології та програмування [Текст] : метод. вказ. по виконанню самост. роботи спец. 8.010104.34 Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. С. Островський. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1216. Високі інформаційні технології та програмування [Електронний ресурс] : робоча навч. програма для спец. 8.01010434 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Островський О. С. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1217. Вища математика [Текст] : програма, метод. вказ. та контр. завдання для інж.-пед. та інж. спец. Ч. 2. Функції кількох змінних, диференціальні рівняння та їх системи, числові та функціональні ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Баранова [та інші]. – Х. : [б. в.], 2010. – 140 с.
1218. Вольові процеси в структурі особистості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. усіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2010. – 35 с.


1219. Вольові процеси в структурі особистості [Електронний ресурс] : метод. рек. для практ. робіт для всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; Т. С. Сапєльнікова. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.
1220. Вступ до фаху [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ; А.Ю. Мезеря. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1221. Гирич, З. І. Риторика [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи для інж.-пед. спец. / З. І. Гирич ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с. – Авт. вказ. га звороті тит. л.
1222. Гідравліка, гідро- та пневмопривід [Текст] : метод. вказ. до курс. роботи для спец. 7.090220 – "Машини і апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Андреєв, Г. І. Канюк, Т. М. Фурсова. – Х. : [б. в.], 2010. – 34 с.
1223. Гордєєв, А. С. Введення до фаху та процеси високих технологій в поліграфічному виробництві [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи для інж.-пед. спец. /

А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1224. Гордєєв, А. С. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи для інж.-пед. спец. / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1225. Гордєєв, А. С. Поліграфічне обладнання [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи для інж.-пед. спец. / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.
1226. Гордєєв, А. С. Системний аналіз [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи для інж.-пед. спец. /

А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1227. Господарське право [Електронний ресурс] : метод. вказівки для студ. заоч. форми навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. П. Варич, І. Г. Васильєва, О. В. Зінченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 26 с.


1228. Господарське право [Електронний ресурс] : метод. рек. та контр. завдання з курсу для студ. заочної форми навч. спец. "Економіка підприємств" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. Г. Васильєва, О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2010. – 61 с.


1229. Господарське право [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи з курсу для студ. денної та заочної форми навч. спец. "Економіка підприємств" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. П. Варич. – Х. : [б. в.], 2010. – 51 с.


1230. Деталі машин і основи конструювання [Текст] : контрольні завдання за курсом для заоч. відділення спец.: 6.0902301 – Технологія та устаткування зварювання; 6.090214 – Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини й устаткування; 6.01010017 – Проф. навчання. Експлуатація і ремонт автомобільного й місцевого транспорту; 6.01010037 – Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобуд. виробництва; 6.090220 – Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Л. Кондратюк. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.
1231. Джерела світла [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; О.Ю. Єгорова. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1232. Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : метод. вказ. до виконання психологічного розділу комплексної курсової роботи для інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 88 с.


1233. Дидактичні основи професійної освіти [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курс. роботи для студ. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко,

Н. О. Брюханова, В. В. Кулешова, С. М. Кучеренко, М. П. Васильєва. – Х. : [б. в.], 2010. – 55 с.


1234. Динаміка електроприводів промислових роботів [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для спец.: 6.010100 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками ” та 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. М. Озерський. – Х. : [б. в.], 2010. – 50 с.


1235. Динаміка електроприводів промислових роботів [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010104.29 «Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками» ; 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1236. Динаміка електроприводів промислових роботів [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навч. спец. 7. 091401 "Професійне навчання. АСУ промисловими установками" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. В. Трегуб. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1237. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказ. по виконанню диплом. проекту для спец. 7.010104.34 Проф. навчання. Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Е. А. Пащенко, Л. О. Яценко. – Х. : [б. в.], 2010. – 52 с.


1238. Домбровська, Г. П. Економічні аспекти альтернативної енергетики [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. /

Г. П. Домбровська ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 55 с.


1239. Економіка зварювального виробництва [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказівки та контр. завдання по курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.093201 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2010. – 32 с.
1240. Економіка зварювального виробництва [Текст] : робоча прогр., метод. вказ. і контр. завдання по курсу для заоч. форми навчання спец. 6.092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.

1241. Економіка підприємств та маркетинг [Текст] : метод. вказ. до практичних занять [з курсу для денної форми навчання] спец.: 6.01010410 "Проф. освіта. Технологія і обладнання зварювального виробництва"; 6.01010434 "Проф. освіта. Поліграфічне виробництво"; 6.01010435 "Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2010. – 39 с.
1242. Економіка підприємства і маркетинг [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання по курсу для заоч. форми навчання спец.: 6.010104(10) "Проф. освіта. Технологія і обладнання зварювального виробництва"; 6.010100(34) "Проф. освіта. Поліграфічне виробництво"; 6.010100(35) "Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.
1243. Економіка та організація виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних занять для студ. усіх форм навч. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2010. – 34 с.
1244. Економіка та організація виробництва [Електронний ресурс] : метод. вказ. до виконання контр. робіт для студ. заоч. форми навч. технічних спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1245. Експертиза та сертифікація умов охорони праці [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студентів заоч. форми навчання спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Сабадаш. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.
1246. Експлуатація об`єктів підвищеної небезпеки [Електронний ресурс] : метод. вказівки по викон. лаб.роботи № 1, 2 для студ. спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С.М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.
1247. Експлуатація та режим роботи електрообладнання електростанції [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 7.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; О.Б. Єгоров. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1248. Експлуатація та режими роботи електрообладнання [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 7.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Б. Єгоров. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1249. Електрична частина електростанцій [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.090500 / Укр. інж.-пед. акад. ; Ю.О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.
1250. Електричні апарати [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1251. Електричні апарати [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 2 – 4 для спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизацій та електропривод” денної форми навчання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко, Ю. М. Шкоріна,

О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.


1252. Електричні апарати [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для денної форми навчання спец. 6.092200 “Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Тіщенко, В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.
1253. Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторної роботи № 7 «Дослідження трифазного (мостового) інвертування з симетричним управлінням» для денної та заочної форм навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизацій та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. І. Барсов [та інші]. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.


1254. Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторної роботи № 6 «Дослідження трифазного двохполуперіодного керованого випрямляча» для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 6.092200 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

В. І. Барсов [та ін.]. – [Б. м. : б. и.], 2010. – 20 с.


1255. Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1256. Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для спец. 6.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; В. В. Шевченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.
1257. Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. робіт № 1–4 для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Тіщенко,

Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2010. – 73 с.


1258. Електричні машини [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаборат. роботи № 8 «Дослідження характеристик реверсивного тиристорного перетворювача» для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

В. І. Барсов [та інші]. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.


1259. Електричні машини і електропривод [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для спец. 6.01010401 / Укр. інж.-пед. акад. ; В. В. Шевченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1260. Електричні станції та підстанції [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форма навч. спец. 6.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Пантєлєєва . – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1261. Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури [Електронний ресурс] : метод. вказівки до лаб. робіт для студ. за фахом 7.01010405 для всіх форм навч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1262. Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ., контр. завдання та рекомендації до їх викон. для студ. спец. 7.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1263. Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. за фахом 7.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1264. Електромагнітні перехідні процеси. Електромеханічні перехідні процеси [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. В. Пантєлєєва . – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1265. Електроніка і мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-модульній орг. навч. процесудля студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж-пед. акад. ; упоряд. Г.Ф. Коняхін. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1266. Електрообладнання міського та автомобільного транспорту [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання практ. робіт / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: В. О. Любов,

О. С. Подоляк. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.


1267. Електропостачання промислових підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для спец. 6.092200 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Шевченко . – Х. : [б. в.], 2010. – 17 с.
1268. Електропостачання та енергозбереження підприємств [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 7.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Ю. Мезеря . – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1269. Електропостачання та енергозбереження підприємств [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.01010001– Професійне навчання. Електроенергетика / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. Ю. Мезеря. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1270. Електропривод з мікропроцесорним управлінням та мікропроцесорні засоби автоматизації ТПзЕП [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичних робіт для денної форми навчання спец. 7.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. : Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2010. – 37 с.


1271. Електропривод з мікропроцесорним управлінням та мікропроцесорні засоби автоматизації ТПзЕП [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец. 7.092203 – "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2010. – 42 с.
1272. Електропривод з мікропроцесорним управлінням та мікропроцесорні засоби автоматизації ТПзЕП [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Петров. – Х. : [б. в.], 2010. – 10 с.
1273. Електротехніка [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для неелектротехн. спец. / С. В. Петров, В. М. Бакуменко, Ю. М. Латинін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 23 с. – Авт. вказ. на обклад.
1274. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для інж. та інж.-пед. спец. неелектротехн. профілю / С. В. Петров,

В. М. Бакуменко, Ю. М. Латинін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с. – Авт. вказ. на обклад.


1275. Електротехніка та електроніка [Текст] : метод. вказ. з організації та планування самост. роботи студентів з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу для спец. 6.010100.34 "Проф. навчання. Поліграфічне виробництво" /

С. В. Петров, В. М. Бакуменко, Ю. М. Латинін ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с. – Авт вказ. на обклад.


1276. Електротехнічні матеріали [Текст] : робоча програма, метод. вказ. і контр. завдання для заоч. форми навчання електротехн. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. В. С. Сулима, Т. П. Шитоха. – Х. : [б. в.], 2010. – 34 с.
1277. Елементи автоматизованого електроприводу [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.050201 «Системи управління і автоматики» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1278. Елементи автоматизованого електроприводу [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Соляник. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1279. Елементи автоматизованого електроприводу в КЕП [Електронний ресурс] : типова програма, метод. вказ. і контр. завдання для спец. 6.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

В. М. Озерський. – Х. : [б. в.], 2010. – 22 с.


1280. Елементи автоматизованого електроприводу в КЕП [Електронний ресурс] : метод. рекомендації по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навчання спец 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.


1281. Енергозбереження [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денной форми навч. спец. 6.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Овчаренко . – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1282. Енергозбереження, моніторинг та електросумісність в ЕМС [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.010100.29, 8.010100.29 «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.


1283. Загальна метрологія [Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студентів заоч. форми навчання спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

О. Є. Малецька. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.


1284. Загальна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самост. роботи студ. спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; Е. М. Єгорова, С. М. Кучеренко,

О. С. Іванченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.


1285. Загальна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять та плани семін. занять для студ. 1 курсу денної та заочної форми навч. спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Е. М. Єгоров, О. С. Іванченко,

С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2010. – 19 c.


1286. Загальна психологія [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. (семінарських) занять для студ. 1 курсу 1, 2 семестр спец. 6.030103 "Практична психологія" / Укр. інж.-пед. акад. ;

Е. М. Єгорова, С. М. Кучеренко, О. С. Іванченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.


1287. Захист даних в комп’ютерних мережах. Ч. 2 [Електронний ресурс] : роб. прогр., метод. вказівки з курсу та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010036 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г.К. Кожевников. – Х. : [б. в.], 2010. – 45 с.
1288. Захист ЕУ від перенапруг [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е.Т. Красовська . – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1289. Зінченко, О. В. Трудове право України [Текст] : метод. вказ. до курсу для соціально-економічного ф-ту (спец. – Менеджмент) усіх форм навчання / О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 25 с.
1290. Інвестиційний менеджмент [Текст] : метод. вказ. до викон. самост. роботи з курсу для спец. 8.050201, 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2010. – 58 с.


1291. Інвестиційний менеджмент [Текст] : метод. вказ. до проведення практичних занять з курсу для спец.: 8.050201, 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Ю. В. Федорова. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.1292. Інженерна і комп'ютерна графіка [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самост. роботи з дисц. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. А. М. Преріс, А. Я. Святуха, І. Б. Плахотнікова,

О. С. Дашкевич. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.


1293. Інженерна і комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010100.29, «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Ігуменцев. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.
1294. Інженерна та комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи для студ. спец. 6.01010405 при кредитно-модульній орг. навч. процесу / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Рапін. – Х. : [б. в.], 2010. – 9 с.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка