Професорсько-викладацького складуСторінка15/60
Дата конвертації31.03.2017
Розмір8.67 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   60

1128. Ротова, Н. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : метод. рек. для самост. роботи інж. та інж.-пед. спец. денної та заоч. форми навчання / Н. В. Ротова,

Г. П. Сукачова, О. В. Чуєшкова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 78 с.


1129. Світова економіка та міжнародні економічні відносиниини [Електронний ресурс] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. заоч. форми навчання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. І. Баєва, І. В. Колупаєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 52 с.
1130. Системи вентиляції [Текст] : метод. вказівки до курс. роботи "Розрахунок системи вентиляції та кондиціонування повітря" для денної та заоч. форм проф. навчання безпеки життєдіяльності та охорони праці 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2009. – 25 с.


1131. Системи вентиляції [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; С. М. Поліщук. – Х. : [б. в.], 2009. – 17 с.
1132. Системне програмування [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В.М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2009. – 29 с.
1133. Системний аналіз [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи з курсу для студ. денної форми навч. за спец. 7.010104.30 «Економіка підприємств, маркетинг i менеджмент» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С.Ю. Книш . – Х. : [б. в.], 2009. – 12 с.
1134. Спеціальні транспортні машини. Підйомники [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модул. орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. спец. 6.01010418, 7.050509 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. П. Нестеров, Т. М. Осипова. – Х. : [б. в.], 2009. – 36 с.
1135. Статистичні методи в БЖД [Текст] : метод. вказівки по виконанню контрольних робіт для студентів [заоч. форми навчання] всіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Р. М. Тріщ. – Х. : [б. в.], 2009. – 22 с.
1136. Сучасні проблеми техносферної безпеки та сталого розвитку [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч., спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Г. І. Садіков. – Х. : [б. в.], 2009. – 28 с. – Бібліогр.: с. 28 (8 назв).
1137. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : типова прогр., метод. вказівки і контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2009. – 43 с.


1138. Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. роботи для студ. заочної форми навчання спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2009. – 63 с.


1139. Теорія і методика виховної роботи в ПТНЗ [Текст] : метод. вказ. до вивчення дисц. для усіх інж.-пед. спец. /

М. П. Васильєва, О. М. Акімова, Г. О. Дацун, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 65 с.


1140. Теорія і практика експерименту [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010435 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).
1141. Теорія і практика прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] : контрольні роботи для студ. заоч. відділення / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. Г. Лахно. – Х. : [б. в.], 2009. – 6 с.
1142. Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. проекту з розд. "Динамічний аналіз механізмів" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. Ф. Ізюмська. – Х. : [б. в.], 2009. – 27 с.
1143. Теорія механізмів та машин [Електронний ресурс] : практ. заняття № 1 "Структурний аналіз механізмів" та метод. вказівки до нього / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2009. – 15 с.
1144. Теорія механізмів та машин [Електронний ресурс] : практ. заняття № 2 "Побудова плану положень механізму" та метод. вказівки до нього / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. В. Малініна. – Х. : [б. в.], 2009. – 15 с.
1145. Теорія різання конструкційних матеріалів [Текст] : метод. вказ. по виконанню лабораторних робіт для денної та заоч. форми навчання спец. 6.010104 (бакалавр) "Проф. навчання. Технологія і обладнання автоматизованого вир–ва у машинобуд. та приладобуд." / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Маршуба,

О. А. Мельниченко, М. В. Ємець. – Х. : [б. в.], 2009. – 92 с. : рис.


1146. Теорія та методика виховної роботи в професійно–технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання контр. робіт для студ. заоч. форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. П. Васильєва,

Г. О. Дацун. – Х. : [б. в.], 2009. – 7 с.


1147. Теорія та практика надання освітніх комп‘ютерних послуг [Електронний ресурс] : робоча прогр., метод. вказівки з курсу та контр. завдання для студ. заочної форми навч. спец. 7.01010436, 8.01010436 "Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. В. Самойлова. – Х. : [б. в.], 2009. – 113 с.
1148. Теплотехнічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс] : робочі матеріали, метод. вказівки й контр. завдання за курсом спеціальність: 6. 090500, 7.090521, 8.090521 – «Теплові електричні станції» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. І. Промоскаль. – Х. : [б. в.], 2009. – 49 с.
1149. Технологическая практика [Текст] : метод. указ. по 2–й технолог. практике для спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. А. Т. Ашеров, В. В. Малеванная, Ю. Н. Полякова. – Х. ; Артемовск : [б. и.], 2009. – 45 с. : табл.
1150. Технологічна практика [Електронний ресурс] : програма і метод. рек. по її виконанню для студ. ден. форми навчання спец. 6.092200 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2009. – 50 с.
1151. Технологічне обладнання галузі [Електронний ресурс] : роб. прогр. та метод. вказівки до їх виконання для студ. заоч. форми навч. спец. 7.01010423 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Л. Рябчиков. – Х. : [б. в.], 2009. – 36 с.
1152. Технологія виробництва продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання контр. роботи з дисц. для студ. заоч. форми навч. з спец. 6.01010420 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 29 с.
1153. Триботехніка та основи надійності машин [Текст] : метод. вказ. до практ. та лаборат. робіт для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.092300 Технологія та устаткування зварювання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. М. Петренко. – Х. : [б. в.], 2009. – 50 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 46 (12 назв).
1154. Управління проектами [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи студ. з курсу (завдання) для студ. денної форми навч. спец. 7.01010430, 8.01010430 "Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Ф. Чумак,

О. В. Ярмош. – Х. : [б. в.], 2009. – 68 c.


1155. Управління трудовими ресурсами [Електронний ресурс] : метод. рек. до семінар. і практ. занять, самост. роботи й контр. завдань для студ. усіх форм навч. спец. 7.01010430 Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: І. В. Бубенко, І. В. Колупаєва. – Х. : [б. в.], 2009. – 36 с.
1156. Федорова, Ю. В. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : метод. вказівки до виконання контр. роботи з курсу для спец. 6.01010430 "Проф. навчання. Економіка промислового підприємства та маркетинг" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 10 с. – Авт. вказ. на обклад.
1157. Федорова, Ю. В. Системи технологій [Текст] : метод. вказівки до викон. контр. роботи з курсу для спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 32 с. – Авт. вказ. на обклад.
1158. Федорова, Ю. В. Системи технологій [Текст] : метод. вказівки до виконання самост. роботи з курсу для спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Ю. В. Федорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с. – Авт. вказ. на обклад.
1159. Філософія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання контр. робіт для студ. заоч. форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: П. О. Ніколов, О. І. Гвалтюк. – Х. : [б. в.], 2009. – 29 с.
1160. Філософія [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навчального процесу для усіх форм навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Баженов. – Х. : [б. в.], 2009. – 94 с.
1161. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. контрольної роботи для студент. заоч. форми навч. спец. 7.050201 – Менеджмент організацій / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. І. В. Бубенко. – Х. : [б. в.], 2008. – 31 с.
1162. Французька мова [Текст] : навч.-метод. посібник за проф. спрямуванням для практ. занять зі студентами I – II курсу денного відділення для спец. 6.050601 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

М. А. Богданова. – Х. : [б. в.], 2009. – 45 с.


1163. Цивільна оборона [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Кліменко. – Х. : [б. в.], 2009. – 23 с. – Бібліогр.: с. 23 (7 назв).
1164. Цифрове керування електроприводами [Електронний ресурс] : метод. вказ. до лабораторних робіт № 1–2; № 1 "Дослідження динамічних характеристик цифрових систем управління за допомогою MATLAB", № 2 "Синтез цифрового регулятора методом кореневого годографа на z–площині з використанням MATLAB" для студ. ден. форми навчання спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, Ю. М. Шкорина. – Х. : [б. в.], 2009. – 26 с.
1165. Цифрове керування електроприводами [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 6.092200 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець,

О. О. Варфоломієв, Ю. М. Шкорина. – Х. : [б. в.], 2009. – 37 с.


1166. Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самостійної роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 4 курсі для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Т. В. Ящун,

В. В. Хазієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 116 с. – Бібліогр.: с. 115 (4 назви).


1167. Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi [Текст] : робоча програма, метод. вказівки з курсу та контр. завдання для заоч. форми навчання для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" /

Т. В. Ящун, В. В. Хазієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 72 с. – Бібліогр.: с. 71 (16 назв).


1168. Ящун, Т. В. Комп'ютерні технології в навчальному процесі [Текст] : метод. вказівки з організації та планування самост. роботи з дисц. за кредитно-модульною організацією навч. процесу на 4 курсі для спец. 6.010100.36 "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Т. В. Ящун, В. В. Хазієв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 116 с. – Авт. вказ. на обклад.
2010
1169. Iнформацiйнi вимiрювальнi системи промислових пiдприємств [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та плануванню самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.010100 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапiга . – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1170. Автоматизація електроустановок [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. електротех. спец.: 7.010101, 8.010104 / Укр. інж.-пед. акад. ;

П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2010. – 9 с.


1171. Автоматизований електропривод загальнопромислових установок [Електронний ресурс] : метод. рек. по організ.ї та плануванню самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для спец. 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв,

Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2010. – 30 с.


1172. Автоматизовані системи керування електроприводами [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самостійної роботи студ. при кредитно-модульній організації навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. І. Кузнєцов,

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2010. – 25 с.


1173. Автоматизовані системи управління технологічними процесами в енергетеці [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 7.090601, 8.090601 / Укр. інж.-пед. акад. ; П. Ф. Буданов. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.
1174. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. рек. по організації та плануванню самостійної роботи студ. при кредитно-модульній організації навч. процесу для денної форми навчання спец. 8.010104.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2010. – 27 с.
1175. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. рекомендації по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.010100.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.


1176. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань [Електронний ресурс] : метод. рекомендації по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навчання спец. 7.010104.29 “Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками” / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.:

Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв, О. М. Пономаренко. – Х. : [б. в.], 2010. – 26 с.


1177. Автоматизовані технологічні процеси і об'єкти [Електронний ресурс] : робоча програма, метод. вказ., контр. завдання для спец.: 6.010100(29) «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками» та 6.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної і заоч. форм навчання / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Малиновський, І. М. Некрасов, Ю. М. Шкоріна. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.
1178. Автоматизовані технологічні процеси і об’єкти [Електронний ресурс] : метод. рекомендації по організ. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній організ. навч. процесу для денної форми навчання спец. 6.050201 «Системи управління і автоматики»; 6.050702 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тіщенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 14 с.
1179. Автоматичне управління частотою і потужністю електростанції [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.090601–Електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; Ю.О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2010. – 18 с.
1180. Автоматичне управління частотою і потужностю електростанцій [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 8.090601 –Електричні станції / Укр. інж.-пед. акад. ; Ю.О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.
1181. Автономні джерела електроенергії [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. самост. роботи студ. по дисц. для студ. денної форми навч. спец. 6.01010001 / Укр. інж.-пед. акад. ;

О. Б. Єгоров. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.


1182. Акцентуації характеру та їх розвиток [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. усіх інж.-пед.спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; Т. С. Сапєльнікова,

Г. В. Галкіна. – Х. : [б. в.], 2010. – 35 с.


1183. АРМ менеджера [Текст] : контр. завдання та метод. вказ. до них для самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 7.050201 – "Менеджмент організації" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.

К. Є. Бабенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с.


1184. АРМ менеджера [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для всіх форм навч. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. К. Є. Бабенко. – Х. : [б. в.], 2010. – 11 с. – Бібліогр.: с. 6–8 (14 назв).
1185. Ашеров, А. Т. Ергономіка інформаційних технологій [Текст] : робоча програма, метод. вказ. з курсу та контр. завдання для заоч. форми навчання для спец. 6.010100.36 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / А. Т. Ашеров,

Ю. М. Полякова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 223 с. : рис., табл.


1186. Бази даних [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. за фахом 6.01010405 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1187. Бази даних [Електронний ресурс] : метод вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.01010440 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В.М. Савченко. – Х. : [б. в.], 2010. – 16 с.
1188. Бакуменко, О. О. Кадровий менеджмент та соціологія управління [Текст] : робоча навч. програма, метод. вказ. та теми контрольних робіт з курсу для студентів заочної форми навчання /

О. О. Бакуменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 13 с.


1189. Бакуменко, О. О. Кадровий менеджмент та соціологія управління [Текст] : робоча навч. програма, метод. вказ. та теми семінарських занять з курсу для студентів денної форми навчання /

О. О. Бакуменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с.


1190. Бакуменко, О. О. Кадровий менеджмент та соціологія управління [Текст] : метод. вказ. до самост. роботи студентів денної форми навчання / О. О. Бакуменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 15 с.
1191. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказ. до практичного заняття "Властивості уваги" для [денної та заоч. форм навчання] спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 38 с.
1192. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказ. до практичного заняття № 3 "Навчання питанням безпеки життєдіяльності" для [всіх форм навчання] спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю.С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 54 с.
1193. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказ. до практичного заняття "Психофізіологічний стан людини у процесі діяльності" для [денної форми навчання] спец. 6.010104.41 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 51 с.
1194. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 22 с.
1195. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. реком. по організації та плануванню самостійної роботи при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 42 с.
1196. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. з курсового проектування для студ. спец. 6.01010441 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 24 с.
1197. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. контр. роботи з курсу для студ. спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 39 с.
1198. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : метод. рек. по орг. та планув. сам. роботи студ. при кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. спец. 6.01010441 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Ю. С. Лис. – Х. : [б. в.], 2010. – 42 с.
1199. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів по дисц. при кредитно-модульній організації навч. процесу для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.
1200. Безпека та надійність антропотехнічних систем [Текст] : метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи студентів по дисц. при кредитно-модульній організації навч. процесу для спец. 6.01010441 Проф. освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 20 с.
1201. Безпека та надійність антропотехнічних систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. спец. 6.01010441 Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ;

М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 32 с.


1202. Безпека та надійність антропотехнічних систем [Текст] : метод. вказ. до виконання курсового проекту для спец. 6.010104.41 Проф. освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2010. – 26 с.
1203. Березовський, В. В. Соціологія [Текст] : метод. рек. для самост. роботи студентів всіх форм навчання / В. В. Березовський,

Г. П. Сукачова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 62 с.


1204. Бєлова, О. К. Педагогіка вищої школи [Текст] : метод. вказ. щодо організації та планування самост. роботи студентів для усіх інж.-пед. спец. / О. К. Бєлова, І. С. Посохова, І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с. : табл. – Авт. вказ. на звороті тит. л.
1205. Брюханова, Н. О. Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : метод. вказ. по організації та планування самост. роботи для інж.-пед. спец. / Н. О. Брюханова, В. В. Кулешова, С. В. Литвин ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с. – Авт. вказ. на звороті тит. л.
1206. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки по організ. та планув. самост. роботи студ. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.

Г. С. Черноіванова. – Х. : [б. в.], 2010. – 21 с.


1207. Валеология [Текст] : метод. указ. к контрольной работе для студентов заоч. формы обучения спец. 6.010104.41 / Укр. инж.-пед. академия ; сост. А. В. Солдатов. – Х. : [б. в.], 2010. – 12 с. – Обл. на укр. яз.
1208. Варич, О. П. Господарське право [Текст] : метод. вказ. з курсу для студентів заоч. форми навчання / О. П. Варич,

І. Г. Васильєва, О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 28 с.


1209. Варич, О. П. Правознавство [Текст] : метод. вказ. для самост. роботи студентів денної форми навчання з дисц. /

О. П. Варич, І. Г. Васильєва, О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 97 с.


1210. Васильєва, І. Г. Правознавство [Текст] : метод. вказ. для денної форми навчання / І. Г. Васильєва, О. В. Зінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 22 с.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   60


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка